Recenze knihy „10 zlatých pravidel překonávání nejčastějších komunikačních bariér“

komercni.png „Oni mi nerozumí! Jak ho mám přesvědčit? Byly vydány přesné pokyny, ale výsledky to nepřineslo. Jak mám prosadit změnu? Vysvětlil jsem jí to, ale jako by mě neslyšela!“ Také někdy řešíte podobné problémy? Moudré rady a odpovědi nabízí kniha autorů Ivana Bureše a Vlasty A. Lopuchovské. Stojí za to si ji přečíst.  

O knize

10 zlatých pravidel překonávání nejčastějších komunikačních bariér

Jde o na první pohled útlou, ale obsahově dost nabitou knihu (nesetkáme se zde s mnohonásobným opakováním každé myšlenky, jak to je myslím obvyklé u podobně zaměřených knih amerických autorů. Tvůrci této knihy mají zřejmě větší důvěru ve čtenářovu pozornost a vnímavost). Pan Bureš s paní Lopuchovskou píší na 170 stranách o slovní komunikaci, pomocí které máme „změnit chod věcí kolem sebe nebo, chcete-li, myšlení a chování lidí“. Přitom se může jednat o situace v životě profesním, ale i soukromém, a z rozebíraných příběhů je vidět, že autorům nešlo o to, aby člověk komunikací „změnil chod věcí“ za každou cenu ve svůj prospěch (a už vůbec ne hostilně neboli nepřátelsky); většinou jde o prosazení užitečných myšlenek, které mají přinést vylepšení chodu podniku, zlepšit vzájemné porozumění apod.

Jako v dalších knihách ze série „10 zlatých pravidel …“ pan Bureš předkládané zásady a doporučení prakticky demonstruje na příkladech ze své poradenské praxe i z běžného života, zároveň je ale uvádí v širších souvislostech, např. psychologickými nebo filosofickými úvahami, často i s citáty (mezi autoritami, na které se autor odkazuje, je mj. Aristoteles, Descartes, C. G. Jung, italský filosof G. Vico, americký psycholog B. F. Skinner, francouzský filosof M. Merleau-Ponty). Někoho jistě potěší i to, že citáty jsou obvykle uvedeny nejdřív v originále, teprve potom česky, často v Burešově překladu. Paní doktorka Lopuchovská se spolupodílela na teoretické části knihy a je autorkou poslední kapitoly, věnované odbornému rozboru slovní komunikace.

Komunikační bariéry

Aby verbální komunikace mohla být účinná, je podle autorů potřeba pojmenovat a překonávat komunikační bariéry. Ty jsou hlavním tématem knihy, jsou vyjmenovány v první kapitole a v dalším textu se k nim autoři postupně vracejí. Těchto překážek v komunikaci je uvedeno šest:

 • ne vždy říkáme to, co si myslíme

 • co je řečeno, nemusí být vždy slyšeno

 • slyšenému nemusí být vždy porozuměno

 • rozumět neznamená vždy chápat a ztotožnit se

 • myšlenka, kterou všichni pochopili, nemusí být vždy uvedena v život

 • to, co je uvedeno v život, se nemusí vždy stát zažitou rutinou.

Obsah knihy

Publikace je (kromě předmluvy, dovětku a krátkého shrnutí) rozdělena do deseti kapitol a každá kapitola se věnuje jednomu z pravidel. Uvádím názvy kapitol, podrobný obsah je na stránkách vydavatelství knihy Management Press.

 • 1. pravidlo: Komunikačních bariér je šest a hledejte je u sebe i u ostatních

 • 2. pravidlo: Začněte mluvit jednoznačně

 • 3. pravidlo: Zkuste dobré slovo

 • 4. pravidlo: Začněte změnou verbálního chování

 • 5. pravidlo: Použijte verbální tlak, ale s citem

 • 6. pravidlo: Nebojte se rozbíjet rámce myšlení

 • 7. pravidlo: Cvičte se v situační senzibilitě

 • 8. pravidlo: Věnujte pozornost nejen obsahu, ale také stylu

 • 9. pravidlo: Používejte paměťovou mapu

 • 10. pravidlo: Naučte se analyzovat to, co bylo řečeno

Proč si knihu pořídit

Téma knihy je aktuální, čtenář získá mnoho užitečných rad, které lze použít v zaměstnání i v osobním životě. Některé myšlenky se zdají vlastně samozřejmé, ale možná právě až po jejich přečtení – je cenné si je uvědomit a navíc je „prožít“ v přiloženém příběhu ze života. Z takových zdánlivě očividných rad uvádím např. tyto:

 • Jen blázen bude plnit pokyny, jejichž provedení nikdo nekontroluje. Příklad v knize: K obnovení pořádku v dílně pomohlo „oživení“ pokynů a důsledná snaha o to, aby jim všichni správně porozuměli (tato snaha je podpořena vhodnými metodami k jejímu prosazení). Uvedená rada o nutnosti kontroly jen završuje celý příběh.

 • Nový slovník (používání nových slov) se stane impulzem nového chování. Příklad v knize: Zavedení nových termínů v prodejním oddělení pivovaru pomohlo výrazně zvýšit obrat.

 • Jednou provedená činnost nemusí být ještě vžitá. Příklad v knize: Teprve vytrvalé požadování nově zavedené služby počítačového systému pro zápis hostů v recepci hotelu vedlo ke skutečnému používání této služby.

Zajímavých a užitečných doporučení a rad je v knize mnoho.

Co by snad šlo ještě vylepšit?

Teorie, vložená mezi příklady, je zajímavá a účelná, včetně citátů. Jedna z formulací mi ale připadá příliš složitá a „šroubovaná“ (na přechodu stran 39 a 40). Píše se zde toto: „Porozumění podle tohoto kritéria můžeme definovat jako aktivaci znalostních schémat vytvářením zvláštních verbálních struktur, které reprezentují vidění světa.“ Myslím ale, že jde o výjimku a že jinak je teorie psána čtivě i pro běžného čtenáře.

Mám také dojem, že by bylo příjemné, kdyby autoři více zpřehlednili text. Např. v první kapitole, ve které je v textu mezi příklady postupně uvedeno šest komunikačních bariér, by asi bylo užitečné tyto bariéry také souhrnně vypsat (na začátku nebo na konci kapitoly). No a v dalším textu by pak bylo šikovné vždy upozornit na to, které z bariér se daný příklad nebo skupina příkladů týká. Tím by si je čtenář opakovaně připomínal a text by byl soudržnější. Pan Bureš to takto sice několikrát udělal, např. hned na začátku páté kapitoly (strana 70), ale více těchto připomenutí by bylo zřejmě přínosem.

Orientaci čtenáře v textu naopak pomáhají názvy kapitol v záhlaví všech stran a grafické odlišení příkladů od teorie.

Komu lze knihu doporučit

Přednostně by si ji měli pořídit vedoucí pracovníci. Může být ale opravdu užitečná pro všechny, kteří častěji s někým komunikují (a pro koho z nás to neplatí?) a chtějí, aby tato komunikace byla efektivní. Kniha tedy poslouží učitelům, obchodníkům, rodičům při jednání se svými dětmi apod.

O autorech

Na záložce knihy se dočteme o Ivanu Burešovi toto:

„Ivan Bureš je známým a vyhledávaným marketingovým specialistou, který své zkušenosti sbíral dvacet let na náročných trzích Spojených států a Kanady, na Dálném východě a v řadě západoevropských zemí. Pravidelně přednáší prodejcům po celé České republice (jeho semináře navštívilo za posledních deset let přes třicet tisíc manažerů) a poradensky spolupracuje s firmami místního, regionálního a celostátního významu. Je úspěšným autorem téměř desítky praktických publikací o prodeji a marketingu a patří ke kmenovým autorům nakladatelství Management Press, jeho knihy vyšly rovněž v Rusku (SNS) a v Polsku. Bohaté zkušenosti, které do svých knih ukládá, jsou pro prodejní a marketingové manažery nejen velkou inspirací, ale i vydatným zdrojem životního elánu a nové energie pro boj s konkurencí.“

Další informace o panu Burešovi najdeme např. na stránce lektorů Brno Business School při Vysokém učení technickém v Brně, kde pan Bureš přednáší. Sám o sobě v knize píše, že jeho oborem je poradenství v oblasti obchodu.

O spoluautorce Vlastě Lopuchovské uvádí kniha následující informace:

„PaedDr. Vlasta A. Lopuchovská – překladatelka, tlumočnice, vysokoškolská učitelka a školitelka pedagogů, autorka a spoluautorka deseti publikací zaměřených většinou na výuku německého jazyka – se v poslední době věnuje pragmatické lingvistice, lingvistické a nelingvistické analýze mluveného a psaného jazyka a poradenství v oboru komunikace (rozbor měření a optimalizace komunikačních projevů) v podnikové sféře. Publikuje rovněž ve Spolkové republice Německo.“

Závěr

Kniha „10 zlatých pravidel překonávání nejčastějších komunikačních bariér“ je jistě užitečná, příklady jsou čtivé a je možné, že i v dnešní přemíře informací se k ní čtenář po prvním přečtení někdy znovu vrátí. Děkuji autorům za zajímavé podněty a doporučuji ji i dalším čtenářům.

Autor: Ivan Bureš - Vlasta A. Lopuchovská

Rozměry: 145x205 mm

Vydal: Management Press

Datum vydání: 2007

Počet stran: 172

Typ vazby: brožovaná

Barva: černobílá

ISBN: 978-80-7261-166-9

Běžná cena: 260 Kč

(Jako ve škole) Průměr: 2.20 | Hodnotilo: 5
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz