Tipy pro OpenOffice | LibreOffice

Záložky usnadní orientaci v dokumentu

Záložku vložíte pomocí Vložit | Záložka, přístup k nim je prostřednictvím Navigátoru nebo v levém dolním rohu okna. Klepněte pravým tlačítkem na "Strana x/y" a uvidíte je.

Tipy a triky VI.

Nainstaloval jsem si LibreOffice a nejde mi v něm vkládat Unicode znaky, proč?

Na rozdíl od Windows, kde se používá ASCII syntaxe pro zadávání různých symbolů, se v Linuxu používá kódování UNICODE. To znamená, že tytéž znaky se vkládají klávesovou kombinací Ctrl + Shift + u a poté se vypíše kód znaku. Je to celkem rychlé a elegantní řešení, pokud si patřičné kódy pamatujete, či je máte někde napsané (můžete si pomoci i programem KCharSelect apod.).

V linuxovém prostředí KDE byl dlouhodobý problém, KDE nemělo podporu pro zadávání těchto znaků, a situace tedy byla zoufalá, hlavně samozřejmě pro typografy. Situace dnes je však již jiná a v KDE je možné Unicode znaky zadávat jako např. v GNOME.

Nicméně pokud si nainstalujete kompletní LibreOffice, tuto podporu ztratíte. Čím to?

Po dlouhém zkoušení naslepo jsem zjistil, že na vině je balík libreoffice-kde. Ten slouží k tomu, aby LibreOffice do prostředí KDE zapadl, takže není úplně zbytečný. Nicméně s klidným svědomím jej můžete odinstalovat a LO používat bez něj.

Zaregistroval jsem jedinou a nepodstatnou nevýhodu. Spolu s odinstalováním tohoto balíku vám zpět naskočí dekorace oken – např. tlačítkových lišt (pokud nejsou ukotvená). Nicméně není problém věc řešit v nastavení dekorace, jak můžete vidět na přiložených obrázcích. Jakmile tento postup provedete u daného okna jednou, bude již natrvalo. Úpravu nebo smazání tohoto nastavení provedete v Nastavení systému, kde vyvoláte Chování oken, záložka Pravidla oken. Tam najdete seznam použitých pravidel, každou položku můžete pomocí tlačítek upravit nebo smazat. Smazáním se navrátí původní chování a vzhled.

Kterak spustit okno pro nastavení dekorace okna Kterak spustit okno pro nastavení dekorace okna

Takto lze trvale skrýt dekoraci okna… Takto lze trvale skrýt dekoraci okna…

…a v tomto okně ji v případě potřeby zase obnovit …a v tomto okně ji v případě potřeby zase obnovit


Balík libreoffice-kde je zapotřebí u testovacích verzí LO, které neobsahují integraci do pracovního prostředí (libreoffice-debian-menus), takže například tlačítkové lišty jsou celkem nevzhledné.

Jak odstraním duplicitní hodnoty z tabulky?

Zdroj: Odstranění duplicit dle jednoho sloupce

Pokud často pracujete s tabulkami – hlavně v Calcu – určitě se setkáváte se situací, že potřebujete odstranit záznamy, jež jsou duplicitní, tedy jsou obsaženy vícekrát.

Představme si nejjednodušší možnost – máte tabulku se dvěma sloupci, jeden obsahuje jména a druhý příjmení. Chcete, aby v tabulce bylo každé jméno, každé příjmení, anebo jméno s příjmením použito jen jednou. V Calcu nenajdete tlačítko, kterým byste mohli duplicity naráz smazat na jedno kliknutí, na druhou stranu s použitím standardního filtru to dokážete velice snadno, a navíc mnohem víc; podívejte se na článek Tomáše Hanuska Zobrazte si potřebné položky pomocí filtrů. Dodejme, že ikony, pomocí nichž spouštíte filtry, se nacházejí v panelu Nástroje, takže je můžete mít kdykoliv k dispozici.

Druhou, zdlouhavější, ale možná někdy pro vás použitelnější (záleží na vkusu a konkrétním případu) metodou je použití funkce IF. Díky ní nemusíte žádná data někam kopírovat, můžete je smazat v původním umístění.

Vytvořte další sloupec vedle vaší původní tabulky – nadepište jej podle vašeho uvážení, například „Filtr“. Označte celou tabulku mimo záhlaví a pomocí tlačítek Seřadit vzestupně nebo Seřadit sestupně jednotlivé řádky seřaďte. Potom např. do buňky C3 napište rovnici:

=IF(a1=a2;1;0).

To znamená, že pokud v buňce A1 bude použita hodnota stejná jako v buňce A2, zobrazí se v buňce C3 jednička; jinak tam bude nula.

Tažením funkci rozkopírujte pro všechny řádky v tabulce.

Použitím funkce IF zobrazíte duplicitní hodnoty Použitím funkce IF zobrazíte duplicitní hodnoty


Nyní vidíte na první pohled, které hodnoty se duplikují. Klepněte do buňky C1 a spusťte Automatický filtr. Klepněte na rozbalovací šipku a v otevřeném okně nechte zaškrtnutou pouze hodnotu 1. Tím zmizí všechny řádky, které mají ve sloupci C hodnotu 0. Ty, které nyní vidíte, můžete bez obav vymazat. Znovu přes okno filtru nechte zobrazit všechny hodnoty a opět můžete řádky seřadit. Zbudou vám unikátní hodnoty jmen.

Asi vás napadne, že můžete postupovat dál a v dalším sloupci vytvořit funkci zobrazující duplikaci příjmení – můžete přidávat i další funkce tak, abyste zobrazili hodnotou 1 všechny řádky, které obsahují duplikaci celého jména (jméno + příjmení), ale tím by se celá práce stávala složitou a časově náročnou, a daleko snadnější by pak bylo použití standardního filtru.

Jaké jsou možnosti exportu grafů z Calcu?

Vytvoříte-li graf, můžete chtít jej dále použít v jiném programu. Používáte-li Calc v LibreOffice 4.1, nenarazíte na problém.

V nejnovější verzi LibreOffice Calc můžete grafy exportovat jako rastrové a vektorové obrázky. (V předchozí verzi pouze jako rastrové obrázky.) Graf se jako obrázek vyexportuje prostřednictvím kontextové nabídky Exportovat jako obrázek, poté vyberete umístění a formát souboru. Mezi jinými můžete použít např. *.svg nebo *.eps.

Graf v Calcu vygenerovaný z hodnot z tabulky; lze ho exportovat i uložit Graf v Calcu vygenerovaný z hodnot z tabulky; lze ho exportovat i uložit


Novinkou použitou v LibreOffice 4.1 je možnost ukládání grafů coby samostatných souborů. Ty pak lze vkládat do dalších dokumentů. Poklepejte na graf, čímž se přepnete do editačního modu grafů. (V podstatě spustíte modul Chart.) Poté graf uložte přes nabídku
Soubor | Uložit jako. Graf se uloží ve formátu *.odc. Takto uložený graf můžete otevřít a upravovat, můžete kopírovat a vkládat jeho části, ale pravděpodobně se vám nepodaří takto zkopírovat graf celý. K tomu musíte použít nabídku Calcu Vložit | Objekt | Graf ze souboru. Tím se do souboru vloží graf, ale pozor – jeho hodnoty se odkazují na původní lokace. Pokud v daných buňkách žádné nejsou, zobrazí se prázdný graf. Takže chcete-li graf použít, je třeba zkopírovat i zdrojovou tabulku, a to pokud možno na stejné místo, případně využít jiné a na zdrojová data graf nasměrovat z jeho nastavení.

Autor používá LibreOffice 4.1.1

Přehledný seznam karet v dialogovém okně

Pokud klepnete na karty v dialogovém okně pravým tlačítkem, zobrazí se jejich seznam (běžně se přepínají klepnutím levého tlačítka).

Nepěkný vzhled v Xfce?

Pokud vypadá OpenOffice.org nepěkně v prostředí Xfce, nainstalujte si balíček s integrací do Gtk, jmenuje se např. openoffice.org-gtk.

Když místo čísla stránky vidíte jen text

Pokud místo čísla stránky vidíte jen text "Čísla stránek", pak si hodnotu přepněte v nabídce Zobrazit | Názvy polí (také Ctrl-F9). Platí i pro další pole či proměnné.

Jak skrýt panely, které stále vyskakují

Panely nástrojů, které stále vyskakují, trvale skryjete pomocí nabídky Zobrazit | Panely nástrojů. Pouhé zavření klepnutím na křížek je dočasné.

(Jako ve škole) Průměr: 1.92 | Hodnotilo: 63
 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz