Vytvářejte tiskoviny s programem Scribus

Kurz je určen pro pracovníky obecních úřadů, zaměstnance neziskových společností, firem, škol a všech organizací, které se rozhodly používat pro výrobu svých prezentačních materiálů program Scribus.   

Absolventi

  • budou schopni efektivně ovládat Scribus, načítat a ukládat dokumenty s ohledem na cílové médium (web, tisk)
  • se naučí typické postupy pro vytváření částí dokumentů – záhlaví, tiráží, nadpisů, boxů, obrázků atp.
  • pochopí proces sazby od přípravy dat až po výrobu v tiskárně

Osnova kurzu

Práce se Scribusem se zaměřením na sazbu novin I (2×6 hodin)

  • První seznámení s programem (popis uživatelského rozhraní, základní nastavení). [cca 2 hodiny]
  • Sazba v praxi (vytváření objektů, manipulace s tvary a čárami, mřížka a vodítka, práce s textem, styly, obrázky, barvy, barevné přechody a vzorky, výstřižky pro urychlení práce). [cca 4 hodiny]
  • Efektivní postupy pro sazbu (pokročilá úprava vektorové grafiky, nedestruktivní filtry pro bitmapovou grafiku, práce se stránkami, vzorové stránky, import dat a textu). [cca 6 hodin]

Práce se Scribusem se zaměřením na sazbu novin II (3×6 hodin)

  • Vytvoření návrhu a sazba novin krok za krokem (vytvoření šablony, styly, vzorové stránky). [cca 6 hodin]
  • Výstup pro obrazovku/web (verze PDF, předtisková kontrola, odkazy, PDF záložky, optimalizace, rozlišení bitmapové grafiky, řešení konkrétních problémů, prepress). [cca 6 hodin]
  • Tipy a triky (používání klávesových zkratek, automatizace, skripty, Inkscape, GIMP a další programy). [cca 6 hodin]

Předpokládané znalosti

Očekává se, že účastníci dokáží ovládat kancelářský nebo DTP software a mají základní znalosti typografie. Doporučujeme alespoň to, co je uvedeno ve Wikipedii.

Rozsah kurzu

Kurz je koncipován jako pětidenní, jeden den = šest výukových hodin. Je možné realizovat pouze část, kterou si vyberete, taktéž je možné přidat modul o obecné typografii. Předpokládáme, že kurz se rozloží např. do pěti týdnů, aby vznikl prostor pro praxi. Využijte web Scribus.cz, kde najdete návody a poradnu.Objednávka

Objednávejte e-mailem na skoleni@liberix_cz nebo telefonicky +420 595 175 184. Těšíme se na vás!(Jako ve škole)
 
 
 
woo jaw demo hz