Inštalácia a aktualizácia rozšírení

doplnek.png Ako si v OpenOffice.org nainštalujem rozšírenie? A ako ho zaktualizujem pri zverejnení novej verzie? Toto sú časté otázky používateľov, na ktoré dáme odpoveď v nasledujúcom článku.  

Rozšírenia sú silnou stránkou OpenOffice.org, pretože umožňujú do neho pridávať vlastnosti, ktoré potrebujete, a ktoré nie sú súčasťou originálnej distribúcie. Zároveň sú rozšírenia niekedy nevyhnutnosť, pretože aj jazykové slovníky sa distribuujú práve cez ne, aby si tak každý používateľ mohol nainštalovať slovníky tých jazykov, ktoré potrebuje.

Inštalácia rozšírení

Rozšírenia pre OpenOffice.org majú štandardnú príponu „oxt“ a najjednoduchšie sa inštalujú tak, že napríklad v súborovom správcovi „otvoríte“ takýto súbor. Týmto sa automaticky otvorí Správca rozšírení, pričom sa automaticky spustí inštalácia rozšírenia. Ďalší postup závisí od toho, či rozšírenie obsahuje alebo neobsahuje potvrdenie licencie.

 

Zobrazené licenčné ujednanieZobrazené licenčné ujednanie

Pokiaľ rozšírenie neobsahuje potvrdenie licenčného ujednania, ihneď sa nainštaluje. Pokiaľ ho obsahuje, licencia sa zobrazí a vy ju musíte celú prejsť (tí, ktorí tento text tak či tak nečítajú, sa môžu jednoducho presunúť na jeho koniec pomocou posuvníka, ktorý sa nachádza na pravej strane). Keď prejdete na koniec licencie, sprístupní sa tlačidlo Prijať, pomocou ktorého odsúhlasíte licenciu a rozšírenie sa nainštaluje.

 

Inštalácia rozšírenia pre jedného alebo všetkých používateľovInštalácia rozšírenia pre jedného alebo všetkých používateľov

Takáto inštalácia je jednoduchá, má však svoje úskalie – rozšírenie si nainštalujete výhradne pre seba. Pokiaľ ste správca a chcete nainštalovať rozšírenie pre všetkých používateľov počítača, musíte inštalovať rozšírenie iným spôsobom – v Správcovi rozšírení vyhľadáte a spustíte inštaláciu rozšírenia cez tlačidlo Pridať.

 

„Žltí panáčikovia“ označujú rozšírenia, ktoré sú nainštalované pre všetkých používateľov„Žltí panáčikovia“ označujú rozšírenia, ktoré sú nainštalované pre všetkých používateľov

V tomto prípade, pokiaľ do rozšírenie umožňuje, sa vám zobrazí okno s otázkou, či chcete rozšírenie inštalovať iba pre seba, alebo pre všetkých používateľov. Pozor, v prípade, že inštalujete takéto rozšírenie na server (pri sieťovej inštalácii OpenOffice.org), uistite sa, že nikto s OpenOffice.org nepracuje. Samozrejme, rozšírenia môže takýmto spôsobom inštalovať aj každý používateľ, pokiaľ však nie je správca systému, uvedené okno sa mu nezobrazí a rozšírenie si tak či tak nainštaluje iba pre seba. Rozšírenia, ktoré sú nainštalované pre všetkých používateľov rozoznáte podľa ikony, ktorá sa zobrazuje pri ich popise.

Aktualizácia rozšírení

Pokiaľ pri inštalácii OpenOffice.org zistí, že príslušné rozšírenie (bez ohľadu na verziu) už máte nainštalované, upozorní vás na to a vy si môžete vybrať, či rozšírenie nainštalujete alebo nie. Týmto sme vlastne uviedli aj prvý spôsob aktualizácie – jednoducho spustíte inštaláciu novej (alebo aj staršej) verzie rozšírenia a tlačidlom OK potvrdíte jej nainštalovanie.

 

Oznam o tom, že príslušné rozšírenie už máte nainštalovanéOznam o tom, že príslušné rozšírenie už máte nainštalované

Niektoré rozšírenia majú zabudovanú možnosť automatickej aktualizácie z internetu. V tomto prípade stačí, ak v Správcovi rozšírení prejdete na príslušné rozšírenie, stlačíte pravé tlačidlo myši a v zobrazenom kontextovom menu vyberiete voľbu Aktualizácia.

 

Aktualizácia jedného rozšíreniaAktualizácia jedného rozšírenia

OpenOffice.org skontroluje, či sa nová verzia na internete vôbec nachádza a pokiaľ áno, tak ju stiahne a začne inštalovať. Samozrejme, pokiaľ rozšírenie obsahuje potvrdenie licenčného ujednania, toto sa vám zobrazí aj pri aktualizácii a vy ho musíte odsúhlasiť, inak sa rozšírenie neaktualizuje.

 

Zobrazené možnosti aktualizácie s upraveným výberom rozšírení, ktoré chcete aktualizovaťZobrazené možnosti aktualizácie s upraveným výberom rozšírení, ktoré chcete aktualizovať

Pokiaľ sa vám nechcú kontrolovať aktualizácie pre jednotlivé rozšírenia manuálne, máte možnosť využiť tlačidlo Skontrolovať aktualizácie, ktorí je zobrazené v Správcovi rozšírení. V tomto prípade OpenOffice.org overí všetky nainštalované rozšírenia a prípadné nové verzie zobrazí v zozname Aktualizácia rozšírení. Následne si môžete vybrať, ktoré rozšírenia chcete či nechcete aktualizovať (prednastavená je aktualizácia všetkých) a cez tlačidlo Aktualizácia spustíte vlastné sťahovanie a inštaláciu príslušných nových verzií.

 

Nastavenie časového intervalu pravidelnej kontroly aktualizáciíNastavenie časového intervalu pravidelnej kontroly aktualizácií

OpenOffice.org (pozor, verzia Go­ oo toto nemá implementované) však ponúka aj inú voľbu – cez menu Nástroje | Voľby | OpenOffice.org | Online aktualizácie si môžete nastaviť interval automatického upozorňovania na nové verzie. V tomto prípade OpenOffice.org sám kontroluje v príslušnom intervale nové verzie a pokiaľ sú k dispozícii, zobrazí v pravom hornom rohu pracovného rozhrania ikonu, ktorá vás upozorní na to, že sú k dispozícii nové verzie.

 

Ikona, ktoré oznamuje, že sú k dispozícii nové verzie rozšíreníIkona, ktoré oznamuje, že sú k dispozícii nové verzie rozšírení

Následne stačí, ak na túto ikonu kliknete a automaticky sa otvorí Správca rozšírení a spustí sa voľba Aktualizácia. Aj v tomto prípade sa po kontrole zobrazí zoznam nových verzií, pričom si môžete vybrať, ktoré nainštalujete a ktoré nie. Po úspešnej aktualizácii OpenOffice.org zruší zobrazenie príslušnej ikony až do doby nasledujúcej kontroly. Pretože napríklad slovenský slovník synoným a antoným je aktualizovaný každodenne, jeho používatelia týmto získavajú jednoduchý a rýchly nástroj na jeho pravidelnú aktualizáciu.

 

Povolenie zakázaného rozšíreniaPovolenie zakázaného rozšírenia

Na záver ešte upozorňujeme, že po nainštalovaní či aktualizácii rozšírenia, je potrebné previesť reštart OpenOffice.org vrátane ukončenia rýchleho štartu (QuickStart). Je to tak preto, že rozšírenia sa počas štartu načítajú do pamäte, čo zároveň hovorí, že príliš veľký počet rozšírení môže viesť k spomaleniu behu OpenOffice.org. Ak niektoré rozšírenia používate iba výnimočne, je vhodné, aby ste ich používanie v Správcovi rozšírení zakázali (tlačidlo Zakázať – opätovné povolenie sa potom robí cez tlačidlo Povoliť) a tie, ktoré nepoužívate vôbec (pri inštalácii OpenOffice.org sa automaticky nainštaluje napríklad španielsky, francúzsky a anglický slovník), úplne odinštalovali (tlačidlo Odstrániť).

Ukážka aktualizácie rozšírenia

 

Aktualizácia rozšíreniaAktualizácia rozšírenia

Stiahnutie rozšíreniaStiahnutie rozšírenia

Licenčné ujednanieLicenčné ujednanie

Inštalácia rozšíreniaInštalácia rozšírenia

Všetko bez chýbVšetko bez chýb

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 4
 

Komentáře

user avatar Andrej z KE
Odpovědět
Inštalácia a aktualizácia rozšírení
11. 03. 2011, 09:25:48
Dobrý deň. Mám laickú otázku: odkiaľ viem, či mám riadny OO alebo len Go-oo ? Zaujíma ma to pre spomínaný rozdiel v rámci modifikácie aktualizácií rozšírení.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Inštalácia a aktualizácia rozšírení
11. 03. 2011, 13:52:00
Choďte do menu "Nástroje - Volby" a pokiaľ tam vidíte položku "Online aktualizácie", používate originálne OO.o. Go-oo (a ani LO) tam túto položku nemá.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz