Vkladanie nezalomiteľných medzier počas písania

doplnek.png Potrebujete, aby OpenOffice.org vkladal nezalomiteľné medzery za, alebo pred potrebné znaky a texty priamo počas písania textu? Nainštalujte si rozšírenie JP On line vkladanie NBSP.  

Mnohí používatelia postrádajú v OpenOffice.org možnosť automatického vkladania nezalomiteľných medzier napr. za jednoznakové predložky a spojky priamo počas písania textu. Hoci v tomto smere existuje niekoľko rozšírení, ktoré toto dokážu urobiť po napísaní textu (jedno z nich momentálne pripravujeme), nie je toto riešenie úplne uspokojivé.

Z uvedeného dôvodu sme pre vás pripravili rozšírenie JP On line vkladanie NBSP (v aktuálnej verzii 2010.04.07), ktoré uvedený problém dokáže vyriešiť. Hneď na úvod uveďme, že rozšírenie je lokalizované okrem slovenčiny aj do češtiny a angličtiny.

Pretože problém nezalomiteľných medzier sa netýka iba jednoznakových predložiek a spojok, ale aj iných typografických pravidiel (napríklad akademických titulov, apod.), rozšírenie je v tomto smere veľmi univerzálne a umožňuje vkladať nezalomiteľné medzery okolo zadefinovaných textových reťazcov. Pretože pri niektorých akademických tituloch (alebo merných jednotkách) sa tieto medzery vkladajú pred tieto reťazce, rozšírenie má zahrnutú aj túto možnosť. Aby sa používateľom pracovalo ešte lepšie, rozšírenie uvažuje aj s automatickými opravami, t. j. umožňuje zadať reťazce v takom tvare, v akom sa píšu oficiálne (napr. akademický titul MUDr.) a pri písaní týchto reťazcov nielenže vloží okolo nich nezalomiteľné medzery, ale aj opraví veľkosť prípadne nesprávne napísaných veľkých a malých písmen.

Aby ste uvedené možnosti mohli využiť, po inštalácii rozšírenia sa vám do prostredia OpenOffice.org Writer vložia dva panely nástrojov – JP Nastav NBSP a JP on-line vkladanie NBSP.

Nastavenie nezalomiteľných medzier

V paneli nástrojov JP Nastav NBSP sa nachádza jedno tlačidlo Nastav parametre NBSP, pomocou ktorého otvoríte nastavovacie okno Vkladanie NBSP.

Panel nástrojov „JP Nastav NBSP“Panel nástrojov „JP Nastav NBSP“

V prvom kroku musíte vložiť jazyk (dvojznaková skratka), pre ktorý chcete nastaviť príslušné texty. V rozšírení sú už pripravené základné zoznamy textov pre slovenčinu (sk) a češtinu (cs). Po zadaní jazyka stlačte tlačidlo Výber, čím načítate príslušné definície do šiestich zoznamov – Pred s testom veľkosti písma, Pred bez testu veľkosti písma, Pred s opravou veľkosti písma, Za s testom veľkosti písma, Za bez testu veľkosti písma a Za s opravou veľkosti písma.

 

Nastavenie jazyka pre definíciu textových zoznamovNastavenie jazyka pre definíciu textových zoznamov

 

V jednotlivých zoznamoch sa všetky texty oddeľujú medzerami, pričom ich použitie je nasledovné – ak sa text nachádza v niektorom zozname „Pred“, tak sa vkladá nezalomiteľná medzera pred tento text; ak sa text nachádza v niektorom zozname „Za“, tak sa vkladá nezalomiteľná medzera za tento text. Pokiaľ uvediete rovnaký text aj v zozname „Pred“ aj v zozname „Za“, vloží sa nezalomiteľná medzera pred aj za tento text.

V zoznamoch „s testom veľkosti písma“ uvádzajte text vtedy, ak chcete, aby sa pri vkladaní nezalomiteľnej medzery kontrolovala veľkosť písma – napríklad tu uveďte spojku „A“, pokiaľ nechcete, aby sa vkladala nezalomiteľná medzera za spojku „a“.

V zoznamoch „bez testu veľkosti písma“ uvádzajte texty, okolo ktorých chcete vkladať nezalomiteľné medzery bez ohľadu na ich veľkosť – napríklad tu uveďte ostatné jednoznakové spojky a predložky.

V zoznamoch „s opravou veľkosti písma“ uveďte texty, ktoré chcete, aby sa pri písaní opravili na taký tvar, aký uvediete v tomto zozname – napríklad tu uveďte akademické tituly.

 

Definícia textových zoznamov príslušného jazykaDefinícia textových zoznamov príslušného jazyka

 

Pretože vlastné vkladanie nezalomiteľnej medzery sa robí pri vložení bežnej medzery, je nutné, aby ste príslušné definície napísali aj s prípadnými bodkami za akademickými titulmi, apod. Pozor, makro využíva funkciu programovacieho jazyka StarOffice Basic „Skok na začiatok slova“, takže je možné, že niektoré znaky nedokážete v zoznamoch správne zadefinovať.

V spodnej časti zároveň môžete nastaviť, či sa majú vkladať namiesto klasických medzier nezalomiteľné medzery (NBSP) alebo kombinácia znaku Word Joiner a medzera. Toto nastavenie platí pre všetky jazyky. Vlastné nastavenie nakoniec uložíte pomocou tlačidla Nastav, čím sa znovu vrátite k možnosti výberu jazyka. Pokiaľ chcete niektoré nastavenie použiť aj pre iný jazyk (napríklad zhodné nastavenie pre slovenčinu aj češtinu), stačí, ak ho načítate a počas definície textov zmeníte skratku jazyka.

Celú prácu nakoniec ukončite pomocou tlačidla Koniec.

Vkladanie nezalomiteľných medzier

Pre vlastné on-line vkladanie nezalomiteľných medzier sú určené tlačidlá v paneli nástrojov JP on-line vkladanie NBSP. Pomocou prvého z nich Spusť on-line vkladanie NBSP spustíte automatické vkladanie nezalomiteľných medzier okolo zadefinovaných textov.

Panel nástrojov „JP on-line vkladanie NBSP“Panel nástrojov „JP on-line vkladanie NBSP“

Pri tomto sa automaticky rozoznáva jazyk, čiže pri jeho zmene sa automaticky použije príslušná definícia.

Upozorňujeme, že funkcia reaguje na stlačenie medzery, a preto nedokážete vložiť nezalomiteľnú medzeru pred zadefinovaný text, napríklad, na konci odseku (pokiaľ za ním nenapíšete medzeru). Ak chcete takéto vkladanie nezalomiteľných medzier ukončiť, musíte stlačiť druhé tlačidlo Ukonči on-line vkladanie NBSP.

Funkciu pre automatické vkladanie nezalomiteľných medzier musíte spúšťať pre každý súbor osobitne, pretože sa nespúšťa automaticky s otvorením textového súboru. Upozorňujeme, že všetky nastavenia platia globálne pre všetky editované textové súbory. Teda ak, napríklad, nastavíte vkladanie znaku NBSP, nemôžete v inom, súčasne otvorenom súbore, vkladať znak Word Joiner.

Stiahnite si rozšírenie JP On line vkladanie NBSP.

Ukážka vkladania nezalomiteľných medzier

Akademický titul „pred menom“ pred stlačením medzeryAkademický titul „pred menom“ pred stlačením medzery

Opravený akademický titul s nezalomiteľnou medzerou za nímOpravený akademický titul s nezalomiteľnou medzerou za ním

Akademický titul „za menom“ pred stlačením medzeryAkademický titul „za menom“ pred stlačením medzery

Opravený akademický titul s nezalomiteľnou medzerou pred nímOpravený akademický titul s nezalomiteľnou medzerou pred ním

Ukážka nezalomiteľných medzier za jednoznakovými spojkami a predložkamiUkážka nezalomiteľných medzier za jednoznakovými spojkami a predložkami

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 6
 

Komentáře

user avatar #ooo
Odpovědět
Vkladanie nezalomiteľných medzier počas písania
21. 04. 2010, 08:24:10
Bylo by dobre udelat stranku, kde by se dali stahnout vsechny rozsireni pro OpenOffice. Todle prohledavani clanku jenom zdrzuje.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Vkladanie nezalomiteľných medzier počas písania
21. 04. 2010, 09:15:02
Výborná myšlienka, ktorá naozaj stojí za to, aby sa vyriešila. Zatiaľ to rýchlejšie nájdete tu: http://www.openoffice.cz/doplnky.

Osobne sa prihováram za riešenie v sekcii "Stáhnout" - mohlo by sa tam do časti "Jiné verze, jiné systémy, doplňky" vložiť "Rozšírenia Liberix o.p.s." a tam potom zadať názvy a odkazy.
user avatar Ondra.kl
Odpovědět
Re:Vkladanie nezalomiteľných medzier počas písania
21. 04. 2010, 10:39:11
taková stránka už samozřejmě existuje: http://extensions.services.openoffice.org/

Na těchto stránkách je pak sekce ke stažení: http://www.openoffice.cz/stahnout kde kromě odkazu na výše uvedenou globální stránku je i odkaz na stránku s doplňky hostovanými přímo na tomto portálu: http://www.openoffice.cz/modules/download/


... je však věcí samotných autorů kde se rozhodnou svá rozšíření publikovat.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Re:Vkladanie nezalomiteľných medzier počas písania
21. 04. 2010, 13:47:23
Rozšírenia umiestňujem na stránkach Liberix, o.p.s. z dôvodu ľahkej udržovateľnosti, prehľadnosti a ftp prístupu. Na extensions.services.openoffice.org sa pripravuje odkaz na tieto rozšírenia (toto je momentálne mimo mňa) - sú tam takýmto spôsobom riešené aj iné rozšírenia. Tak či tak by v sekcii "Rozšírení" (http://www.openoffice.cz/stahnout) bol vhodný zoznam rozšírení "Liberix o.p.s.".
user avatar redakce OpenOffice.cz
Odpovědět
Re:Re:Re:Vkladanie nezalomiteľných medzier počas písania
22. 04. 2010, 11:27:17
Už je to hotové, vaše diskuze jen potvrzuje, že jsme měli dobrý nápad. Objeví se to během pár dní, máme to připraveno, ladíme vzhled.
user avatar U_
Odpovědět
Vkladanie nezalomiteľných medzier počas písania
30. 04. 2010, 23:54:12
ještě udělat automatické zapínání pro všechny i nové soubory a bylo by to dokonalé, taktéž přehlednější by bylo zapínání pluginu pomocí dropdownu jednoho tlačítka, jinak chválím
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Vkladanie nezalomiteľných medzier počas písania
1. 05. 2010, 08:19:24
Plánujem vyriešiť možnosť nastavenia automatického spúšťania, pamätalo by sa to aj po ukončení OO.o. Jedno tlačidlo, žiaľ, nie je možné momentálne urobiť (je to vec, ako je takéto rozšírenie v OO.o možné programovať), som rád, že som po niekoľkých rokoch vyriešil, že sa dá paralelne spúšťať vo všetkých dokumentoch (predtým totiž rozšírenie fungovalo iba v jednom dokumente, pri spustení v druhom dokumente havarovalo).
user avatar Ico
Odpovědět
Vkladanie nezalomiteľných medzier počas písania
6. 12. 2010, 01:10:31
Nasiel som (asi) chybu v rozsireni. Ked pisem text v tabulke vo Writeri, po kazdom napisani medzery mi vyhodi chybu
Type: com.sun.star.uno.RuntimeException
Message: .
s oznacenym riadkom kodu rozsirenia:

AktualnyKurzor = AktualnyText.createTextCursorByRange(ViditelnyKurzor.getStart() )

Je problem len u mna, ci sa jedna o vseobecnu chybu?
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Vkladanie nezalomiteľných medzier počas písania
6. 12. 2010, 06:46:02
Ďakujem za upozornenie, musím osobitne ošetriť prípady, kedy je kurzor v tabuľke.
user avatar karelNo neni treba hledat link na stahovani, ani jeden nefunguje, jen hlaska ze stranka neexistuje
Odpovědět
Vkladanie nezalomiteľných medzier počas písania
14. 02. 2019, 02:06:33
Jiz neni aktualní, odkazy na stazeni nefunguji, vlony neexistuje a dalsi odkazy zobrazuji jen info ze stranka neexostuje. Asi si nikdo neda praci zkontrolovat zda odkazy funguji ze? Pak klesa obliba free SW, je to skoda a pritom k tomu jsou automaticke nastroje.
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Vkladanie nezalomiteľných medzier počas písania
14. 02. 2019, 18:31:37
Už to funguje. Vyskytly se technické problémy které se podařilo odstranit. Trvalo to nějakou dobu, ale důvodem je bezpečnost.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz