Hlášení chyb v Apache OpenOffice a LibreOffice

Softwarové produkty samozřejmě obsahují chyby. V kancelářských balících Apache OpenOffice a LibreOffice je jistě ještě velmi mnoho chyb. Pokud nám pomůžete je odstranit, budeme jedině rádi. Aby mohli vývojáři a překladatelé efektivně opravovat chyby, potřebují mít o daném problému velmi dobré informace.  

Naleznete-li nějakou chybu v kancelářském balíku LibreOffice nebo Apache OpenOffice, připravte si, prosím, všechny dostupné informace, které jste schopni o daném problému získat. Vždy se zkuste nejprve s ostatními uživateli daného balíku poradit (například ve fóru), jestli náhodou neznají řešení problému.

Tato stránka obsahuje pouze stručné informace. Více se dozvíte v seriálu Stanislava Horáčka, zejména v dílech o hledání a hlášení chyb.

Chyba ve všeobecné funkčnosti balíku

Naleznete-li chybu, která nesouvisí s překladem balíku do češtiny (a kterou je možné reprodukovat i v anglické verzi daného balíku), bude nejlepší oznámit chybu do systému správy chyb příslušného balíku – viz níže.

Chyba v českém překladu (menu, dialogy apod)

Naleznete-li chybu v českém překladu některé z položek menu nebo v některých dalších textech, je vždy nejlepší uložit snímek obrazovky a přiložit jej k oznamované chybě. Kancelářský balík je velmi rozsáhlý program a je možné, že se uvedený řetězec vyskytuje na více místech. Proto je velmi důležité vidět, kde přesně se problém nachází.

Chyba v překladu nápovědy (vlastní nápověda, rozšířené tipy)

Velmi podobně je na tom nápověda. Vlastní text nápovědy obsahuje neuvěřitelné množství textu. Naleznete-li proto chybu na některé stránce nápovědy, bude nejlepší, když si opět uložíte snímek obrazovky a přiložíte jej k oznamované chybě. Pokud navíc uvedete i komponentu nápovědy (Basic, Calc, Draw, Impress, Writer apod.), usnadníte opravu této chyby.

Chyba specifická pro daný operační systém (Windows, Linux, Solaris)

Tyto chyby je velmi obtížné odladit. Pokud však dokážete přesně popsat, na jakém operačním systému jste danou chybu pozorovali (u Linuxu na které distribuci, včetně verze), případně s jakou verzí doplňujícího programového vybavení (např. X serveru, knihovny C apod.), velmi nám zjednodušíte práci. Pokud navíc dokážete problém reprodukovat např. i v anglické verzi nebo na jiném operačním systému, budeme jen kousek od vyřešení problému.

Chyba na webových stránkách projektu

Naleznete-li chybu na webových stránkách jednotlivých projektů, případně máte-li nápad, jak daný webový server vylepšit, neváhejte oznámit chybu stejným způsobem, jako u chyby v programu. Přiložte vždy také přesné URL, kde jste na chybu narazili (pokud to má význam).

Výše uvedená informace se netýká portálu www.openoffice.cz. O chybách na portálu www.openoffice.cz (včetně fóra) prosím pište na adresu redakce@openoffice_cz.

Jak oznámit chybu?

Postup při hlášení se mírně liší pro jednotlivé balíky. Vždy se ale využívá systém správy chyb, kde si může každý prohlížet, jaké chyby byly hlášeny a jak probíhá jejich řešení. Prohlížet si lze bez dalších formalit, k ohlášení chyby je ale potřeba se do daného systému registrovat.

Proč je pro oznámení chyby nutná registrace? Je velmi obtížné vyřešit jakoukoli chybu, pokud ten, kdo chybu nalezl, není k nalezení a nemůže tedy potvrdit vyřešení chyby, případně poskytnout doplňující informace. Věříme, že tento krok pochopíte.

Pokud se nechcete, nemůžete nebo neumíte zaregistrovat, položte dotaz na našem fóru, které čeští vývojáři sledují. Pokud se ukáže, že se jedná o chybu (zejména setká-li se s ní někdo další), někdo ji zapíše do databáze chyb.

Hlášení chyb v LibreOffice

Pro balík LibreOffice se využívá systém správy chyb Bugzilla provozovaný na serveru freedesktop.org. Do tohoto systému lze chyby vkládat přímo (stejně jako pro nespočet dalších projektů, které tuto instalaci Bugzilly využívají), pro snazší vkládání je ale k dispozici asistent.

Hlášení pomocí asistenta

Bug Submission Assistant je nejjednodušší způsob, jak hlásit chyby v balíku LibreOffice. Provede člověka pěti kroky, po jejichž absolvování je chyba úspěšně ohlášena. Nejprve je potřeba se přihlásit prostřednictvím údajů k účtu v Bugzille na freedesktop.org. Pokud účet ještě nemáte, klikněte na create an account a vytvořte si ho. Zadává se pouze e-mailová adresa, na ni přijde potvrzovací odkaz, po jehož rozkliknutí si zvolíte přihlašovací heslo.

Po přihlášení vyberete komponentu, které se chyba týká. Bude to buď konkrétní aplikace (např. Writer nebo Impress) nebo komponenta obecného charakteru. Například pro chyby v překladu a lokalizaci obecně zvolte komponentu Localization, pro chyby v dokumentaci komponentu Documentation, pro chyby webu projektu (libreoffice.org) komponentu WWW apod.

Dalším krokem jsou detaily chyby, kde zvolíte subkomponentu, verzi LibreOffice (kde se chyba objevila), operační systém  a poslední funkční verzi (pokud to má smysl). Asistent již během výběru zobrazuje hlášení, které mohou být podobná tomu právě vkládanému. Pokud se mezi nimi objeví takové, které odpovídá vašemu problému, chyba již byla ohlášena – v tom případě nepokračujte ve vkládání, můžete případně připsat poznámku k existujícímu hlášení.

Po výběru detailů vyplníte předmět (stručný popis – aby bylo hned patrné, o co jde) a podrobný popis chyby. Můžete přidat přílohy, například problematický dokument nebo snímky obrazovky, na nichž je chyba vidět. To je vše a můžete hlášení odeslat.

Hlášení přímo do Bugzilly

Kdo má zkušenosti s programem Bugzilla, může hlášení vložit přímo. Příslušný projekt/produkt je nazván LibreOffice. Pro ostatní parametry platí totéž, jako v případě hlášení pomocí asistenta. Před vložením nového hlášení je žádoucí prohledat dříve ohlášené chyby, zda již daná chyba nebyla ohlášena.

Hlášení chyb v Apache OpenOffice

U Apache OpenOffice je situace velmi podobná. I tady se využívá systém Bugzilla, i když v tomto případě samostatný, sloužící pouze účelům tohoto projektu. Také zde je k dispozici asistent zjednodušující hlášení chyb.

Hlášení pomocí asistenta

Asistent zde funguje poněkud jinak než v případě LibreOffice. Neprovádí uživatele celým procesem, nýbrž ho pouze „správně nasměruje“ do Bugzilly. Lze začít výběrem aplikace, jazyka, projektu nebo kódového modulu; samostatnou větví jsou chyby v infrastruktuře (webu openoffice.org, e-mailových konferencích apod.).

Nepřihlášený uživatel se následně přihlásí do Bugzilly, neregistrovaný si založí účet. Jinak se postupuje standardním způsobem práce s Bugzillou (dokumentace je zde).

Hlášení přímo do Bugzilly

Je to velmi podobné jako v případě LibreOffice. Prakticky jediným rozdílem je, že se po vstupu do Bugzilly vybírá projekt v rámci Apache OpenOffice, nejsou tam žádné nesouvisející projekty.

 
 
woo jaw demo hz