Jak přispívat do LibreOffice I – motivace a úvod do české lokalizace

LO.png Úvodní díl seriálu, který vám podrobně poradí, co dělat, když řešíte v LibreOffice nějaký problém nebo se chcete na tvorbě tohoto balíku podílet. Nejprve se zamyslíme nad důvody pro přispívání a podíváme se na obecné zásady a nesnáze překladu softwaru do češtiny.  

Cíl a zaměření seriálu

LibreOffice (LO) je svobodný software se vším všudy včetně množství profesionálů a dobrovolníků, jejichž soustavná práce posouvá tento kancelářský balík vstříc světlým zítřkům. Běžný uživatel neví, jak tenhle lidský potenciál využít, aby mu pomohl vyřešit problém s používáním balíku, natož aby měl představu o tom, že nemusí být složité ani náročné přiložit vlastní mozek k dílu.

Pomocnou ruku podává tento seriál – po jeho přečtení bude uživatel bez předchozích zkušeností s vývojem softwaru v obraze, co se systému vývoje LibreOffice týče, a v případě zájmu se bude schopen podle podrobných návodů zapojit do činností jako hlášení chyb, správa překladu či dokumentace. Ostřílení přispěvatelé do softwarových projektů se mohou přesvědčit, že LO dělá vše pro to, aby byly používány běžné nástroje a standardní postupy známé ze světa svobodného softwaru, a mohou se dozvědět související podrobnosti.

Kdo nemáte na přispívání čas ani náladu, nenechte se odradit názvem. Seriál poslouží i jako nástin činností, které předchází tomu, než nová, naleštěná verze LO přistane ve vašich repozitářích a na stránce ke stažení.

Motivace negativní, pozitivní a speciální

V plamenných diskusích na počítačových webech se lze setkat s názory, že když už je nějaký software svobodný, má jeho uživatel povinnost přispívat k vývoji. Mudrlanti šířící tento postoj tam uzemňují kritiky nešvarů softwaru větami typu: „Kolika řádky kódu jsi přispěl ty?“ Tudy cesta opravdu nevede. Uživatel svobodného softwaru nemá žádnou, ani morální povinnost podílet se na jeho přípravě. Má ovšem mnohem víc než to – má právo: právo kritizovat, hlásit chyby, posílat opravy a všemožně jinak usilovat o to, aby se jeho oblíbený software posunul tam, kde by ho chtěl mít.

To bývá prvotní motivace přispívání: snaha napravit to, co nefunguje, co je špatně nebo co chybí. Je možné čekat, až se záležitosti chopí někdo jiný, jenže někdo jiný bude zase spoléhat na dalšího, a točíme se v kruhu… Převzít iniciativu vyžaduje investovat určité úsilí, které se ale může brzy vrátit v podobě vyřešení problému.

Přispívání je ale především zábava a dobrá aktivní relaxace, obzvlášť na dlouhé zimní večery, i když se pravda nejedná o žádný mainstream. Navíc za ni získáte odměnu v podobě dobrého pocitu, který si za nic (a za který si nic) nekoupíte. Možná oceníte, že si osvojíte znalost postupů a nástrojů používaných při vývoji softwaru. Milovníky budování sociálních sítí (v širším slova smyslu) i všechny, kdo nechtějí nechat rezavět svoji angličtinu, potěší, že se mohou zapojit do spolupráce s lidmi rozesetými po celém světě, v němž internet zbořil hranice.

To, že zapojení nutně vyžaduje velké nasazení a znalosti, je mýtus. Nahlásit chybu, upozornit na nesrovnalost či odpovědět na dotaz zabere stejně času jako napsat do diskuse sté první upozornění, že kancelářský balík XY je odpad a používat ho může jen loser. Pro zapojení není potřeba umět programovat ani být přeborníkem v angličtině. Nelze ale zastírat, že určité činnosti už vyžadují hlubší znalosti a více trpělivosti.

Výše uvedené platí obecně, existují ale dobré důvody, proč svoji energii směřovat právě na LibreOffice. Kancelářský balík jako univerzální nástroj patří mezi nejpoužívanější aplikace, v žebříčku používanosti bychom ho našli někde ve skupině následující hned za webovým prohlížečem. Přispěvatel tak má šanci změnit k lepšímu práci desítek milionů uživatelů, v případě uživatelů české lokalizace jde sice o značně menší, leč stále úctyhodné číslo.

Univerzálnost a používanost balíku znamená také to, že se jedná o rozsáhlý kolos s množstvím rozmanitých aktivit. Máme tak široký výběr při volbě aktivity podle svého gusta, i když zpočátku chvíli trvá se v nich zorientovat – a to by měl usnadnit tento seriál, který poskytne určitý, ačkoliv ne vyčerpávající průřez těmito aktivitami.

Hlavní rozcestník aktivit najdeme na stránkách LO pod odkazem Get Involved, kde jsou představeny hlavní směry přispívání. Z dílčích stránek vedou odkazy na související materiály, zejména na wiki organizace The Document Foundation, která vývoj LO zastřešuje.

LibreOffice nejen v češtině

Nejprve se budeme věnovat procesu úpravy softwaru pro určitý jazyk, který se označuje jako lokalizace, zkratkou l10n (značící, že anglické „localization“ obsahuje uprostřed 10 znaků). Překlad textu je její nejdůležitější součástí, ale zahrnuje také další záležitosti, jako zobrazování čísel včetně desetinného oddělovače, formát data apod.

Uživatelské rozhraní je pro LibreOffice 4.1 dostupné přibližně ve 110 jazycích (mnoho z nich spadá mezi exotické), míra úplnosti překladu se ale různí. Nechybí čeština, jež je přítomna od raných verzí OpenOffice.org. Jazyky přibývají s každou novou verzí, naopak jiné už nejsou udržované a podíl přeložených částí pro ně postupně klesá.

LibreOffice Writer 4.1 v české lokalizaci LibreOffice Writer 4.1 v české lokalizaci


O lokalizaci se starají
lokalizační týmy, jejichž přehled včetně kontaktů obsahuje příslušná wiki stránka. Lokalizace uživatelského rozhraní, tedy textů v nabídkách a dialozích, je jejich nejdůležitější, nikoli však jedinou činností. Překládají se také webové stránky a wiki, nápověda či uživatelské příručky. Týmy mezi sebou komunikují zejména prostřednictvím mailové konference na adrese l10n@global_libreoffice_org (její archiv). V ní se upozorňuje na aktualizaci překladů, řeší se problémy s nástroji na překládání i nejasnosti týkající se originálu, a tak se v ní lze dozvědět užitečné tipy a rady.

Mailová konference je tradičním komunikačním prostředkem. Odešlete-li e-mail na adresu konference, obdrží ho všichni, kdo jsou do ní přihlášeni. Do konferencí LO se přihlásíte zasláním e-mailu na určitou adresu (v tomto případě l10n+subscribe@global_libreoffice_org). Po odeslání potvrzovacího e-mailu vám budou doručovány všechny konferenční příspěvky, obdobně funguje odhlášení. Konference LO jsou veřejné a cokoliv do nich napíšete, bude bez možnosti úprav viditelné v archivu. Rovněž pro ně platí společenská a technická pravidla, například nejsou podporovány přílohy u e-mailů.

Úskalí překladu softwaru

Překlad softwaru vypadá na první pohled jednoduše, zvlášť srovnáme-li ho s beletrií – žádné sáhodlouhé odstavce, jen jednotlivá slova a krátké věty, navíc dokola se opakující pojmy. Představa je to ovšem zrádná, protože každou jednotlivost je nutné překládat v kontextu celého softwaru, aby byla zachována jednotná terminologie a vyznění. Navíc neplatí, že by každý anglický termín měl právě jeden český ekvivalent, stačí třeba vzpomenout na shodný tvar některých anglických podstatných jmen a sloves.

Pěkným příkladem je v LibreOffice slovo „title“, které může podle okolností znamenat název, nadpis, popis, anebo efekt pro písmo, jenž bude psát první písmena slov velká. Přičtěme k tomu fakt, že někdy je nutné dohledat umístění řetězce v rozhraní pouze s pomocí zdrojových kódů, a situace se začíná komplikovat.

Dalším úskalím je nutnost rozumět překládanému – a tam se problémem nestává ani tak nesrozumitelná angličtina, ale spíš věcná a odborná stránka, které v nejhorších případech nerozuměl snad ani sám autor. A když už se zdárně podaří rozkódovat anglické poselství a připravit si české termíny, může nás překvapit to, jak těžké je zformulovat v mateřském jazyce uhlazenou větu. Nemluvě o tom, že ač se internet hemží svéráznými pojetími češtiny, při překládání softwaru stále platí pravidla českého pravopisu. Stručně shrnuto, pokud rozumíte překládanému, není třeba mít znalosti angličtiny na úrovni oxfordských slovníků, bez dobré znalosti češtiny se ale neobejdete.

Začátečník může nabýt dojmu, že největším zlem je chybějící překlad; k tomu svádí i ukazatele stavu překladu nedosahující sta procent. Při překládání se ale vyplatí pospíchat pomalu a je dobrým zvykem řetězce, u kterých si nejsme jisti, označit jako vyžadující další kontrolu či úpravu. Největším zlem jsou totiž špatné překlady, které jsou v lepším případě s nevěřícným překvapením odhalovány po dlouhých letech. Napadlo by vás třeba, že „obteče text po jiné řádce na hranici buňky“ neznamená nic jiného, než že se text automaticky zalomí podle šířky buňky?

Zásady a pomocníci při českém překladu

Od dob, kdy si s námi počítač povídal v první osobě a nezbývalo „žádné místo vlevo na disku“, systém lokalizace urazil kus cesty a je poměrně ustálený a propracovaný. Nemá význam zde popisovat obecně platné zásady pro českou lokalizaci, stačí odkázat na přehled základních zásad uvedených na portálu l10n.cz, který se zabývá obecně českou lokalizací svobodného softwaru a sdružuje různé překladatelské týmy.

Výsledkem jejich spolupráce je také překladatelský slovníkslovník vizuálních prvků, které pomáhají zachovávat konzistenci termínů, a to i napříč různými aplikacemi. Podobné slovníky bývají připraveny pro rozsáhlejší projekty, například překlad aplikací Mozilly je udržován na vysoké úrovni také díky tomuto překladovému slovníku. Užitečným počinem jsou databáze obsahující překlady různých projektů svobodného softwaru, pomocí kterých si můžeme udělat představu o variantách termínu a míře jejich používanosti.

Dlouhá léta byl mezi nimi jedničkou srovnávací slovník s webovým rozhraním na adrese Open-Tran.eu, jeho provoz však byl nedávno ukončen. V dalších dílech seriálu se seznámíme s obdobným serverem amaGama, pro něj ale zatím webové rozhraní neexistuje. Pro srovnání s konkurencí se při překládání LibreOffice hodí nahlédnout do terminologické databáze Microsoftu, obsahující mimo jiné překlady z balíku Microsoft Office.

Výpis různých překladů termínu „title“ službou Open-Tran.eu v aplikaci FreeSpeak Výpis různých překladů termínu „title“ službou Open-Tran.eu v aplikaci FreeSpeak


Pro lokalizaci LibreOffice platí obecné zásady, ze slovníků termínů je nejdůležitější vlastní, který bude představen v následujícím díle. Výše uvedené slovníky slouží jako užitečná pomůcka, nejsou ale pro překlad LO určující.

Pokračování příště

V dalším díle navážeme tím, jak probíhá česká lokalizace LibreOffice, a zvolna přejdeme od slov k činům – ukážeme si, kde nahlásit chybný překlad, který v uživatelském rozhraní objevíme.

(Jako ve škole) Průměr: 2.00 | Hodnotilo: 5
 

Komentáře

user avatar Michal Vašut
Odpovědět
Jak přispívat do LibreOffice I – motivace a úvod do české lokalizace
5. 02. 2014, 22:49:48
Zrovna dneska jsem nahlásil chybu ohledně blikající úvodní obrazovky při přejezdu přes náhled dokumentu (WIN XP, WIN 7 je v pohodě). Pokud chcete a máte stejný problém, můžete to podpořit. Btw. v příloze tam je i video.

https://www.libreoffice.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=74578
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Jak přispívat do LibreOffice I – motivace a úvod do české lokalizace
8. 02. 2014, 20:12:32
Vítám mezi námi nového nadkolegu, je fajn, že je zároveň vývojářem, takže má informace doslova z první ruky :-)) Díky za článek a přeju vám, aby se vám dobře psalo :-)
user avatar strepon
Odpovědět
Re:Jak přispívat do LibreOffice I – motivace a úvod do české lokalizace
9. 02. 2014, 11:03:13
Vývojář ani nadkolega nejsem, jen obyčejný přispěvatel do lokalizace/dokumentace, nicméně děkuju za přivítání:))

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Stanislav Horáček

Stanislav Horáček

OpenOffice.org jsem objevil ve verzi 1.1, posléze jsem přešel na LibreOffice. Nejvíc používám Writer, ostatní součásti spíš doplňkově. Přispívám ke tvorbě LibreOffice (česká lokalizace, drobné úpravy nápovědy), vytvářím rozšíření „České CC0 slovníky“ a jeho stránku ceskeslovniky.cz. Od roku 2014 jsem členem The Document Foundation.

 
 
 
woo jaw demo hz