OSS Alliance rozšiřuje své aktivity - geoinformatika a eAccessibility

Organizace OSS Alliance rozšiřuje své aktivity v oblasti možností využívání Open Source a Free Software. Členem OSS Alliance se stala organizace Brailcom , která se zabývá vývojem freesoftware pro těžce zrakově postižené.  

Odborná skupina pro eAccessibility

Prvním krokem této spolupráce je založení nové odborné skupiny pro eAccessibility, která by měla sdružovat odborníky na tuto problematiku z ČR, ale i ze zahraničí. “Problematikou eAccessibility v rámci OSS/FS produktů jsme se do současné doby vůbec nezabývali a považujeme to za chybu. Do budoucna proto chceme na všech projektech úzce spolupracovat s organizací Brailcom a dalšími odborníky, abychom si byli jisti, že projekty, které opustí elektronické brány OSS Alliance budou přístupné pro všechny uživatele, bez rozdílů jejich fyzických omezení,” dodal Filip Molčan, předseda OSS Alliance.

Jan Buchal, ředitel společnosti Brailcom k zahájení společných aktivit dodává: ,,Open/Free eAccessibility je skutečnou možností, jak účinně pomoci zdravotně handicapovaným. Vážným nedostatkem a bariérou proprietární eAccessibility je její velmi omezená dostupnost. Většina handicapovaných si totiž nemůže dovolit platit obrovské částky za tyto nezbytné pomůcky. Open/Free eAccessibility je naproti tomu dostupná všem bez omezení. Náklady na pořizování Open/Free eAccessibility jsou mnohem nižší a mnohem efektivnější. Jsem velmi rád, že OSS Alliance chápe potřeby zdravotně postižených a chce jim účinně pomáhat.”

Odborná skupina pro geoinformatiku

Již delší dobu existuje řada aplikací pro využití v geoinformatice, OSS Alliance byla požádána o spolupráci i v této oblasti. Byla založena skupina pro GI sdružující odborníky, kteří rádi využívají otevřené technologie při řešení každodenních situací v oblasti geoinformatiky a mají zájem na podpoře vývoje, výzkumu, výuky, propagace a integrace OS ve světě GI.

Tímto vyzýváme všechny zájemce, kteří mají chuť zapojit se do těchto dvou nových odborných skupin, nechť nás kontaktují na e-mailové adrese vyzva@oss_cz.

redakce OpenOffice.cz

redakce OpenOffice.cz

redaktoři OpenOffice.cz

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz