Ako vytvoriť rozšírenie 3 – Súbor description.xml

programovani.png V dnešnom pokračovaní seriálu o tvorbe rozšírení bude ukázané, ako zadefinujete názov, verziu rozšírenia a do rozšírenia vložíte licenčné ujednanie.  

V doterajších dieloch ste si pripravili makro a zadefinovali ste základný súbor rozšírenia manifest.xml. Zatiaľ ste však nezadefinovali rozšírenie ako také, teda jeho názov a verziu. V pomocnom adresári, kde pripravujete rozšírenie, vytvoríte teraz úplne najdôležitejší súbor rozšírenia – description.xml. V príklade, ktorý je použitý pre vytvorenie rozšírenia, bude mať nasledovný obsah:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<description xmlns="http://openoffice.org/extensions/description/2006"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">

 <!-- Súhlas s licenciou –->>
 <registration>
  <simple-license accept-by="admin" default-license-id="sk-SK">
   <license-text xlink:href="README_JP_GPL_sk.txt" lang="sk-SK" license-id="sk-SK" />
   <license-text xlink:href="README_JP_GPL_en.txt" lang="en-EN" />
  </simple-license>
 </registration>

 <version value="2.1" />
 <identifier value="SuperbChemistry" />
</description>

Vytvorenie súboru description.xmlVytvorenie súboru description.xml

Pozrime sa bližšie na jednotlivé riadky, aby ste vedeli, čo ste vlastne vytvorili. Tie, ktoré sú rovnaké ako v iných súboroch, už nebudú popisované. Samozrejme, zvláštna pozornosť nebude venovaná ani riadkom, ktoré uzatvárajú príslušné definície (napríklad </registration>).

Riadok <description xmlns="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> musí obsahovať údaje, aké sú uvedené – je to tak v OpenOffice.org jednoducho stanovené.

Riadok <!-- Súhlas s licenciou –->> je poznámka. Takto si môžete do ľubovoľnej časti (aj v iných súboroch) vložiť nielen poznámky, ale aj dať ako komentár časti, ktoré vám zatiaľ prekážajú pri ladení.

Odsúhlasenie licencie pri inštalácii rozšíreniaOdsúhlasenie licencie pri inštalácii rozšírenia

Riadok <registration> začína skupinu príkazov, v ktorých je opísané, kto môže rozšírenie inštalovať. Pokiaľ nepožadujete, aby sa zobrazila licencia, so ktorou musí ten, kto rozšírenie inštaluje, súhlasiť, nemusíte túto skupinu príkazov vôbec zadávať.

Riadok <simple-license accept-by="admin" default-license-id="sk-SK"> hovorí o tom, kto môže rozšírenie inštalovať, a o tom, aký je štandardný jazyk rozšírenia. V tomto prípade môže rozšírenie nainštalovať ako používateľ tak aj administrátor. V prípade, že ho inštaluje administrátor, môže ho od verzie 3.0 nainštalovať pre všetkých používateľov.

Ak by sme namiesto hodnoty accept-by="admin" zadali hodnotu accept-by="user", administrátor by nemohol nainštalovať rozšírenie pre všetkých, pretože sa v tomto prípade požaduje súhlas každého používateľa zvlášť (takto to bolo pôvodne robené napríklad v rozšírení pre české jazykové slovníky – už je to však zmenené).

Príprava slovenského znenia licenčného ujednaniaPríprava slovenského znenia licenčného ujednania

Riadky <license-text xlink:href="README_JP_GPL_sk.txt" lang="sk-SK" license-id="sk-SK" /> a <license-text xlink:href="README_JP_GPL_en.txt" lang="en-EN" /> zobrazia obsah súborov, v ktorých je napísané licenčné ujednanie. Súbor README_JP_GPL_sk.txt sa zobrazí v prípade slovenčiny, súbor README_JP_GPL_en.txt v ostatných prípadoch. Pretože ste nezadali podadresár, súbory s licenciou musíte uložiť do hlavného adresára rozšírenia.

Príprava anglického znenia licenčného ujednaniaPríprava anglického znenia licenčného ujednania

Parameter license-id="sk-SK" (a s ním spojený predchádzajúci parameter default-license-id="sk-SK">) je zastaralý a od verzie OpenOffice.org 2.4 sa nemusí používať. Pokiaľ pripravujete rozšírenie aj pre staršie verzie, musíte ho pri jednom z licenčných textov uviesť, inak môžu uvedené riadky vyzerať aj takto:

<simple-license accept-by="admin" >
<license-text xlink:href="README_JP_GPL_sk.txt" lang="sk-SK" />

Alternatívna verzia súboru description.xmlAlternatívna verzia súboru description.xml

Riadok <version value="2.1" /> hovorí o verzii rozšírenia. V tomto prípade je použité číslo, ktoré je zhodné s verziou makra, z ktorého rozšírenie vytvárate.

Posledný riadok <identifier value="SuperbChemistry" /> hovorí o tom, ako rozšírenie nazývate. Samozrejme, tento názov musí byť jedinečný. V tomto prípade ste ho nazvali tak isto, ako knižnicu makier, ktorú ste programovali v prvom dieli.

Keď je už spomínaná knižnica makier, ukážme si, ako ju dokážete, v prípade potreby, zmeniť. V adresári, kde máte uložené makrá, nájdete o.i. dva súbory – script.xlb a dialog.xlb. Súbor dialog.xlb niekedy chýba (pokiaľ nemáte definované dialógy), čo však môže spôsobiť problémy pri inštalácii rozšírenia a pokiaľ ste kopírovali makrá spôsobom, aký bol uvedený v minulom dieli, nemalo by sa to stať.

V obidvoch súboroch je uvedený názov knižnice v položke library:name="SuperbChemistry". Pokiaľ teda chcete knižnicu z ľubovoľného dôvodu premenovať, stačí, ak zmeníte jej názov v tejto položke v obidvoch predmetných súboroch.

Teraz, keď máte pripravený súbor description.xml (pravdaže, neboli spomínané všetky možnosti, aké v ňom môžu byť obsiahnuté, napríklad určenie minimálnej verzie OpenOffice.org), pripravíte si ďalšie súbory – WriterWindowState.xcu a addon.xcu. O nich však budú uvedené podrobnosti až nabudúce.

(Jako ve škole) Průměr: 3.50 | Hodnotilo: 8
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz