Ako vytvoriť rozšírenie 2 – Vnútorná štruktúra

programovani.png V prvom dieli seriálu návodov o vytváraní rozšírení ste si pripravili makro, z ktorého chcete urobiť rozšírenie. Pokiaľ chcete z tohto makra urobiť rozšírenie, musíte k nemu pridať ďalšie údaje, pomocou ktorých ho OpenOffice.org dokáže nainštalovať. Rozšírenie je v skutočnosti súbor v ZIP formáte. Čo všetko obsahuje? To bude ukázané v dnešnom pokračovaní návodu na jeho tvorbu.  

Pretože rozšírenie je v skutočnosti súbor vo formáte ZIP, v ktorom sa nachádzajú zabalené jeho vnútorné súbory a adresáre, pripravte si najprv pomocný adresár, kde tieto súčasti pripravíte. V praxi sa osvedčilo, ak tento adresár nazvete rovnako, ako sa nazýva príslušné rozšírenie – vďaka tomu sa jednoducho udržuje prehľad v prípade neskorších úprav a zmien verzií.

Ako prvý krok si preto vytvorte pomocný adresár SuperbChemistry. Teraz v tomto adresári vytvoríte ďalší podadresár, ktorý musíte nazvať META-INF – pozor, musí byť dodržaná veľkosť písmen v názve.

Skopírovanie makra do pomocného adresáraSkopírovanie makra do pomocného adresára

V druhom kroku pohľadáte vaše makro, ktoré budete hľadať v pracovnom adresári používateľa, podadresár basic (čiže v operačnom systéme Windows to bude napríklad adresár C:\Documents and Settings\POUZIVATEL\Application Data\OpenOffice.org\3\user\basic, v operačnom systéme Linux to bude napríklad adresár /home/POUZIVATEL/.openoffice.org/3/user/basic). Tam uvidíte adresár SuperbChemistry, kde ste minule naprogramovali makro. Tento adresár skopírujte do pripraveného pomocného adresára, kde pripravujete rozšírenie.

Vyhľadanie pôvodnej knižnice SuperbChemistryVyhľadanie pôvodnej knižnice SuperbChemistry

V ďalšom kroku z OpenOffice.org vymážte knižnicu s naším makrom. Toto urobíte v organizátorovi makier na záložke Knihovny – tam prejdete na príslušnú knižnicu a stlačíte tlačidlo Odstranit. Organizátor makier otvoríte cez postupnosť menu Nástroje | Makra | Správce maker | OpenOffice.org Basic... | Organizátor...

Vymazanie pôvodnej knižnice SuperbChemistryVymazanie pôvodnej knižnice SuperbChemistry

Teraz sa znovu vrátite do pomocného adresára, kde pripravujete rozšírenie a v pripravenom podadresári META-INF vytvorte súbor s názvom manifest.xml. Toto je základný súbor celého rozšírenia, pretože v ňom špecifikujete jednotlivé zložky rozšírenia. V našom prípade bude mať tento obsah:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest:manifest>
 <manifest:file-entry manifest:full-path="WriterWindowState.xcu" manifest:media-type="application/vnd.sun.star.configuration-data"/>
 <manifest:file-entry manifest:full-path="addon.xcu" manifest:media-type="application/vnd.sun.star.configuration-data"/>
 <manifest:file-entry manifest:full-path="SuperbChemistry/" manifest:media-type="application/vnd.sun.star.basic-library"/>
</manifest:manifest>

Vytvorenie súboru manifest.xmlVytvorenie súboru manifest.xml

„Rozkódujme“ tento zápis, aby ste vedeli, čo jednotlivé položky znamenajú.

Riadok <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> hovorí, že tento súbor je vytvorený podľa XML štandardu 1.0 a je kódovaný v UTF-8. Toto kódovanie je najvhodnejšie, pretože týmto je zaistené, že rozšírenie budete vedieť nainštalovať v každom operačnom systéme.

Riadok <manifest:file-entry manifest:full-path="WriterWindowState.xcu" manifest:media-type="application/vnd.sun.star.configuration-data"/> hovorí, že v hlavnom adresári rozšírenia máte (zatiaľ ho tam teda nemáte, ale vytvoríte ho) súbor WriterWindowState.xcu, ktorý obsahuje konfiguračné údaje. Ako vyplýva z názvu tohto súboru, bude to konfiguračný súbor pre modul Writer. V prípade, že budete robiť rozšírenie napríklad pre modul Calc, tento súbor sa bude nazývať CalcWindowState.xml. Ale to trochu predbiehame.

Riadok <manifest:file-entry manifest:full-path="addon.xcu" manifest:media-type="application/vnd.sun.star.configuration-data"/> hovorí, že v hlavnom adresári rozšírenia máte súbor addon.cxu, ktorý obsahuje tak isto konfiguračné údaje. Tento súbor obsahuje definíciu panelov nástrojov, položiek menu a pod., pomocou ktorých budete volať príslušné makrá.

Posledný definičný riadok <manifest:file-entry manifest:full-path="SuperbChemistry/" manifest:media-type="application/vnd.sun.star.basic-library"/> hovorí, že poadresári SuperbChemistry máte uložené vlastné makro.

Práve pri tomto riadku vidíte, prečo ste už pri vytváraní makra vytvorili knižnicu s názvom SuperbChemistry. OpenOffice.org potom totiž vytvoril adresár s rovnakým názvom, ktorý vám stačilo skopírovať, a preto sa vám teraz vlastné rozšírenie pripravuje o mnoho jednoduchšie. Samozrejme, už pri tvorbe makra musíte mať na pamäti, že názov knižnice musí byť jedinečný, a preto je vhodné používať také názvy, aké sa nevyskytujú v iných rozšíreniach.

Pri tvorbe rozšírení sa osvedčilo, ak rozšírenia a knižnice makier nazývate rovnako s tým, že ako počiatočné znaky dávate skratky svojho mena, firmy a pod. – napríklad v tomto prípade by ste mohli knižnicu a aj rozšírenie nazvať JP_SuperbChemistry. Pozor, názov knižnice SuperbChemistry je už uložený v definícii makra, a preto je potrebné na toto pamätať už pri programovaní. Našťastie, ak na to pozabudnete, existuje spôsob, ako to zmeniť aj teraz – pri tvorbe rozšírenia. O tom všetkom však bude hovorené až nabudúce.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 2
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Július Pastierik

Július Pastierik

 
IT Systems - předplatné

Public Relations

Jak si zabezpečit servery?

DNSSECPokud chce moderní člověk plně využívat to, co mu virtuální svět internetu nabízí, musí se stále více orientovat na bezpečnost. Musí činit kroky, jež ho ochrání před riziky, jež se právě na této síti skrývají a dnes a denně uživatele ohrožují.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz