Číslování kapitol a obsahu ve Writeru

Writer V tomto dalším díle přehledu tipů pro LibreOffice se zaměříme na Writer. Ukážeme vám, jak číslovat nadpisy a obsahy, a jak zajistit, aby obsahy byly „klikací“.   

Jak upravit číslování kapitol?

Zdroj: Nežádoucí „tvrdá“ mezera před číslem kapitoly

Writer umožňuje vytvářet číslované a odrážkové seznamy, které lze různě modifikovat. Prakticky úplně stejně tak můžete vytvářet číslované kapitoly.

Zde je vhodné připomenout, že jak „obyčejné“ seznamy, tak číslované kapitoly samozřejmě můžete vytvářet primitivním způsobem, tedy tak, že napíšete např. „1.a“ apod. Kouzlo použití textového procesoru však je v tom, že zajišťuje pořízení „hladké sazby“ a spoustu práce odvádí za vás. V tomto případě správným nastavením číslování zajistíte, že váš text bude vypadat jednotně ve všech kapitolách a podkapitolách, nebudete nuceni si pamatovat čísla kapitol a také pro takový strukturovaný text lze vygenerovat obsah.

Číslovaný nebo odrážkový seznam vložíte do stránky např. stisknutím tlačítka Přepnout číslovaný seznam, resp. Přepnout odrážkový seznam, využít můžete i nabídku Formát či kontextovou nabídku. Stisknutím tlačítek pouze přepnete text, v němž je kurzor, do příslušného seznamu, ale tato tlačítka jsou rozbalovací, můžete si po rozklepnutí vybrat jiný styl seznamu anebo kliknout na Další číslování, resp. Další odrážky, abyste mohli seznam formátovat.

Pokud této možnosti nevyužijete, seznam se naformátuje podle stylu definovaného v šabloně. To znamená, že pokud chcete mít seznamy formátovány jednotně, je třeba buď využít výchozího nastavení, definovaného šablonou, či upravit styl příslušné úrovně seznamu ve Stylistovi, konkrétně na záložce Styly seznamu. Vyberte příslušnou úroveň seznamu, klikněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Upravit. Sami se můžete přesvědčit, že můžete změnit vzhled odrážek a číslování, upravit pozici a tak dále.

Budete-li chtít použít číslovaný seznam na nadpisy, vyberte z nabídky Nástroje položku Číslování kapitol. Již na první pohled si můžete všimnout, že okno pro číslovaný seznam nadpisů je o poznání chudší než pro odstavcové číslované seznamy, ale přesto obsahuje vše, co potřebuje. Lze očekávat, že v číslování nadpisů nebudete potřebovat nějaké parádičky typu různobarevných obrázků namísto odrážek a podobně, proto tu ani není možnost jejich výběru.

Číslování kapitol – záložka Číslování Číslování kapitol – záložka Číslování

Nejprve je třeba určit úroveň nadpisů pro danou úroveň číslování. Sotva se najde případ, že byste potřebovali např. pro nadpis stylu Nadpis 2 použít číslování třetí úrovně a podobně. Doporučujeme předem zvážit formátování dokumentu a podle toho zvolit formátování nadpisů (jejich styl upravíte ve Stylistovi). Pomocí tohoto okna pak doupravíte jejich číslování.

Tedy rozbalovací nabídku Styl odstavce zřejmě ponecháte takovou, jaká je, a zaměříte se na nabídku Číslo. V ní určíte styl číslování pro danou úroveň osnovy. Může to být číslo, ale také písmeno – vyberte ze seznamu. Tomuto znaku lze přiřadit i speciální znakový styl, pokud si přejete – ten vyberete z nabídky Znakový styl. Znakový styl byste si měli předem připravit, a to opět za pomoci Stylisty.

Ve všech úrovních vyjma první se dále zobrazuje možnost výběru zobrazené úrovně. Zvolíte-li menší číslo, než je aktuální hodnota úrovně, budou při číslování některé znaky „zapomenuty“ - můžete si to vyzkoušet.

Před samotným znakem číslovaného seznamu a také za ním může být ještě nějaký znak – ten lze zadat do dalších polí v okně.

A nakonec můžete ovládat i samotnou číselnou hodnotu seznamu. Ta může začínat od jedné pro každou úroveň, či od libovolné hodnoty – podle vašeho uvážení. Většinou tuto možnost zřejmě nebudete potřebovat, protože celý text by měl být hladký, plynulý včetně nadpisů.

V náhledovém okně vpravo vidíte celou situaci, což vám jistě pomůže udržet si přehled.

Na další záložce, Umístění, pak řešíte umístění samotného nadpisu spolu s číslovaným seznamem. Číslovaný seznam můžete celý odsunout od levého okraje stránky – což se hodí u seznamů více úrovní. Zadejte příslušnou hodnotu do pole Zarovnané na.

Číslování kapitol – záložka Umístění Číslování kapitol – záložka Umístění

Za znakem číslovaného seznamu může následovat mezera, tabulátor – a nebo nic (tedy znak je přiřazen těsně k názvu nadpisu). Šířka mezery je dána použitým fontem, ale při použití možnosti Tabulátor můžete velikost odsazení znaku od nadpisu určit hodnotou v poli Tabulátor na. Pokud je nadpis víceřádkový, můžete v poli Odsazené na určit velikost odsazení druhého řádku nadpisu. Vypadá to možná jednoduše, ale pokud máte víceúrovňový číslovaný seznam nadpisů, je dobré trochu počítat. Každopádně vám hodně pomůže náhledové okno a ostatně, můžete uplatnit metodu pokus–omyl.

Nakonec, nemusíte zarovnávat nadpis jen k levému okraji. Roletkou Zarovnání číslování lze určit zcela jiný směr zarovnání, a sice na střed či doprava.

Zarovnání číslování doprava Zarovnání číslování doprava

Pokud se naučíte číslování nadpisů používat, výrazně zvýšíte kvalitu vašich textů.

Nicméně – dotaz čtenářky směřoval na mezeru před znakem číslovaného seznamu. Jak vidíte, při správném používání by se nic takového nemělo objevit. Resp. samotný znak číslování je označen při kliknutí šedou barvou jako pole. A chcete-li mít mezeru za znakem, již víte, jak si pomoci.

Zvýraznění znaku číslovaného seznamu jako pole Zvýraznění znaku číslovaného seznamu jako pole

Číslování nadpisů v obsahu

Zdroj: V obsahu se nezobrazuje číslování stran

Tento problém je, dá se říct, dávným evergreenem, na který si pamatují již jen pamětníci. Přinejmenším LibreOffice Writer již pěknou řádku let při vytváření obsahu automaticky přidává odkazy na dané stránky. Nicméně může se stát, že při ručním zpracování se tak nestane, resp. dostanete se k obsahu, který tyto odkazy nemá, resp. nemá ani samotná čísla stran. Jak si poradit?

Strukturovaný obsah Strukturovaný obsah

V prvé řadě je dobré vědět, že obsah se vytváří z nabídky Vložit | Obsah a rejstřík | Obsah, seznam nebo rejstřík použité literatury. Otevře se okno, které lze považovat za univerzální pro různé rejstříky a obsahy (kterých může být ve Writeru řada typů), nicméně pokud vytváříte obsah na základě struktury dokumentu, tedy nadpisů, není třeba nic řešit a rovnou stisknout OK. Pokud by vám nevyhovovalo výchozí nastavení, lze ho samozřejmě upravovat, například můžete úrovním obsahu přidávat různé odstavcové styly a podobně. Nejdůležitější je však záložka Položky.

Všechny úrovně obsahu by měly obsahovat položky jako na obrázku. Tedy číslo kapitoly, označení kapitoly, pak tabulátor, reprezentovaný třeba tečkou, a nakonec číslo stránky. Můžete určit, co vše bude aktivní odkaz, ve výchozí podobě je jím celý řádek – poznáte to podle tlačítek LS (Link Start) a LE (Link End). Všechna tato tlačítka můžete mazat (výběrem a stisknutím Delete), upravovat jejich formát a styl, přidávat na další místa v řádku obsahu. Určitým, byť omezeným pomocníkem je opět náhledové okno.

Položky obsahu Položky obsahu

Pokud je obsah vložený, lze ho dále upravovat kliknutím na něj pravým tlačítkem myši a výběrem Upravit rejstřík. Takto tedy lze upravovat i obsahy dokumentů, které jste nevytvářeli a s nimiž máte problémy. Nicméně mnohdy se v takovém případě hodí obsah smazat a vystavět nový. Je to velmi jednoduché a výchozí podoba je zcela vyhovující.

Autor používá LibreOffice 5.4.0.(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 3
 

Komentáře

user avatar neutr
Odpovědět
Číslování kapitol a obsahu ve Writeru
24. 08. 2017, 11:04:33
Tohle je docela důležitý obsah. Mnoho dotazů pro Writer spočívá právě v problému nějakého číslování. Často právě kapitol, ale i jinde.

Je při tom dost problematické vysvětlit možnosti, nebo prostředky. Na to se musí od lesa ale to většinou uživatele s konkrétní potřebou nezajímá. Docela problém je vysvětlit pojmy odrážky, číslování a nebo speciální pole.

Logicky třeba odrážky souvisí nejvíce s odstavci ale často je potřeba i zde něco upravit podobně jako v obecnějším číslování. Často tedy je nutné celkem chaoticky vysvětlit co udělat, nebo naznačit možnosti.

Tenhle článek je naprosto vynikající - stačí na něj odkázat. Díky
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Číslování kapitol a obsahu ve Writeru
26. 08. 2017, 10:11:39
Já taky děkuju. Díky vašemu úsilí můžou takovéto články vůbec vznikat.
user avatar Krata
Odpovědět
Číslování kapitol a obsahu ve Writeru
16. 09. 2017, 11:19:54
Zdravím, já mívám často problem se skládáním dokumentů z více zdrojů , např. z Wordu, od různých autorů. Tedy z různých šablon. Při tomto způsobu práce se mi často číslované seznamy včetně nadpisů totalne rozhodí. Číslování na sebe naváže. Navíc číslování jde přes nadpisy, číslované seznamy, někdy dokonce přes odrazky.


Máte nějaký tip jak s tímto pracovat?
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Číslování kapitol a obsahu ve Writeru pro Krata
16. 09. 2017, 12:04:22
Toto může být řešeno několika různými způsoby. Při tom je určitě vhodné udělat nové vlákno v naší poradně. Když se přihlásite jako nový uživatel fóra můžete nové vlákno založit.

Jedna věc je více popisu který asi budete muset poskytnout. Následně pak komunikovat na téma navržených řešení.

Další věc. Jde tedy o to, že zde není prostor pro takovou diskusi a navíc sem chodí opravdu málo uživatelů kteří mohou znát řešení. Je to diskuse k obsahu článku. To Váš dotaz už není.

Například váš údaj cituji : "Číslování na sebe nAváže". Domnívám se, že jste mohl mít na mysli opak "Číslování na sebe nEváže".

Další věc. Velice často je potřeba postnout vzor, nebo alespoň obrázek což zde nelze, ale do fóra ano.

---------------------------------

Tip? : - Ano buď šablony z Wordu uložit jako Writer a upravit na originální podobu, nebo uložit (například stránky jednotlivě) Word jako PDF nebo obrázek a načítat do rámců. Nejčastější je vkládání do sekcí.

Číslování kapitol, objektů, nebo zdrojů či poznámek je smostatné téma které může ale nemusí být v relaci s původními zdroji. Tím mám na mysli například změnit číslování obrázků (ap) podle výstupního dokumentu protože číslování z původních zdrojů je zavádějící.
user avatar Krata
Odpovědět
Re:Re:Číslování kapitol a obsahu ve Writeru pro Krata
16. 09. 2017, 22:54:57
Píšu teď o vikendu jen z mobilu. Takže jen stručně. Přejdu pak dle návodu do poradny. Jedná se mi o to, že bych někde uvítal nějaký popis číslování. Mám stejnou zkušenost i z Wordu. Nějak jsem asi nepochopil chování číslovaných seznamu. Asi tak před 4-5 roky se editory začaly chovat v oblasti číslovaných seznamu "jinak". Používají něco co bych nazval průběžné cislovani. Vsechno číslování je jakoby na jedné úrovni spojené. Do toho pak nastavení zda restartovat číslování a podobně . Mě se to jeví tak, jakoby si s tím editor nevěděl rady, jestli má číslovat nadpisy, nebo číslovaný seznam, nebo odrážky. Takže nadpis pak navazuje na číslovaný seznam uvnitř kapitoly, pak zase seznam navazuje na očíslovány nadpis.

Jak píšu výše, asi spíš nerozumím smyslu a účelu. Technicky možnosti LO znám.

Moc díky za každou radu.

Odpovědět

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz