Jak vytvořit a upravovat seznam použité literatury v LibreOffice

LO_Writer.png Pokud tvoříte rozsáhlejší nebo odbornější text a chcete, aby měl nějakou důstojnou formu a úpravu, měli byste do něj vložit seznam použité literatury. Jeho vytvoření je sice poněkud pracnější, ale v principu jde o celkem jednoduchý proces. V tomto článku se dozvíte, jak postupovat.  

Co je seznam použité literatury

Seznam použité literatury – přesněji bibliografické citace – je přehled informací, které se vztahují k citovanému dílu. Účelem je snadná identifikace díla (dohledání zdroje). Informace poskytnuté v seznamu literatury by měly zájemce dovést až ke konkrétnímu použitému dílu – vč. čísla vydání apod.

Uvedení zdroje, resp. citovaného díla v seznamu použité literatury podléhá standardizaci  dané normami ČSN ISO 690:1996, ČSN ISO 690-2:2000, jež by se měly dodržovat. V rámci omezeného odvětví, příp. v rámci firmy apod. si však můžete pochopitelně vytvářet standardy vlastní.

Jak se tvoří seznam literatury

První věc, kterou musíte mít na paměti, pokud chcete tvořit seznam použité literatury v OpenOffice nebo LibreOffice, je, že se jedná o databázový soubor. To znamená, že k jeho vytvoření potřebujete danou databázi vytvořit – prostřednictvím modulu Base.

Další možností je nevytvářet žádnou databázi a využít tu, která je součástí programu – jmenuje se Bibliography. A konečně třetí možností je vytvořit si seznam platný jen pro daný dokument.

Abyste vůbec mohli vytvořit seznam použité literatury, je zapotřebí, aby položky z tohoto seznamu byly v dokumentu přítomny – seznam použité literatury není seznam doporučené literatury k dalšímu studiu. To znamená, že se na tyto položky někde v textu odvoláváte.

Začneme třetí možností, protože je nejjednodušší.

Vytvoření lokální databáze seznamu literatury

Pokud nebudete chtít položky seznamu literatury, které si pečlivě připravíte, abyste je vložili do seznamu literatury, použít v žádném jiném dokumentu, můžete je definovat jen pro daný dokument. Upozorňujeme, že se jedná o nejméně používaný postup.

 1. Umístěte kurzor v textu tam, kde chcete, aby se vytvořil odkaz na položku použité literatury. Poté vyberte z nabídky Vložit | Rejstříky a tabulky | Položka v seznamu použité literatury. Otevře se okno Vložit položku použité literatury. To obsahuje přepínač, vyberte Z obsahu dokumentu.

  Vložení položky seznamu literatury Vložení položky seznamu literatury

 2. Stiskněte tlačítko Nový. Otevře se formulářové okno pro vytvoření položky literatury.

  Vyplnění příslušných formulářových polí Vyplnění příslušných formulářových polí

 3. Vyplňte hlavně pole Krátký název – pod tímto názvem se položka literatury bude zobrazovat v dokumentu. (Např. [RF1].) ]Dále vyplňte Typ – zda jde o knihu, časopis atd. Podle dostupných informací a podle toho, co chcete, aby v seznamu literatury bylo, doplňte další údaje. Pak stiskněte OK.
 4. Stiskněte tlačítko Vložit. Pokud položku literatury nevložíte a okno zavřete, nenávratně přijdete o všechny informace k dané položce i o položku samotnou.
 5. Postupujte dále a vytvořte další položky literatury – vždy jen jednu.
 6. Při opakovaném vkládání položky literatury budete moci vložit již definovanou položky pomocí roletky Krátký název.
 7. Jednotlivé položky literatury lze upravovat – vyberte v textu již použitou a poklepejte na ni. Poté zmáčkněte tlačítko Upravit. Po provedených úpravách stiskněte tlačítko Změnit a potvrďte.

Jakmile budete mít všechny položky literatury definovány a vloženy, můžete přejít k vytvoření seznamu literatury.

Použití již vytvořené databáze

Další možností je, že využijete externího databázového souboru, který není součástí vlastního dokumentu. Jeho výhodou je, že jej lze použít pro další dokumenty a snadno se spravuje.

 1. Zvolte z nabídky Nástroje | Seznam použité literatury. Otevře se okno s již vestavěnou databází položek použité literatury. Položky slouží pro demonstraci, jako příklad - vůbec vás nemusejí zajímat. Pokud chcete, můžete jednotlivé záznamy (řádky) odmazat, aby vám nepřekážely, klepnutím pravým tlačítkem do levého šedého sloupce a výběrem Smazat řádky. Pozor: takto upravujete vlastní databázi – a to nenávratně. Změny provedené v tomto okně se promítnou do vlastní databáze, a to i bez nutnosti potvrzení. Proto tuto „tabulku“ vyplňujte pečlivě a pozorně. Záznamy lze kdykoliv poté upravovat.

  Databázové okno Seznam použité literatury Databázové okno Seznam použité literatury

 2. V okně Vložit položku použité literatury přepněte přepínač Položka do pozice Ze seznamu literatury. Vyberte položku pomocí roletky Krátký název a vložte položku.
 3. V případě potřeby můžete položku upravit jen pro daný dokument. Poklepejte na ni a v otevřeném okně zmáčkněte tlačítko Upravit – podobně jako v předchozím postupu.

Takto můžete kombinovat položky literatury. Ve výsledném seznamu budou všechny použité položky bez ohledu na jejich původ.

Pokud máte otevřené okno databáze Okno použité literatury, máte možnost filtrovat jednotlivé záznamy. Možností je hned několik. Jednoduše napište hledaný výraz, nebo jeho část (pokud jen část, dopište za něj ještě „*“). Poté v rozbalovací nabídce Automatický filtr vyberte pole, v němž by se daný výraz měl nacházet – například „Author“. A pak stiskněte Enter. (Pokud znáte podobné okno v Base, vidíte, že se zde filtrování položek trochu liší.)

Další možností je využití standardního filtru. Zmáčkněte tedy tlačítko Standardní filtr a vyberte v něm příslušné podmínky vyhledávání.

Další užitečnou možností je, že můžete jako seznam položek použít jinou databázi. Jedinou podmínkou je, že musí být zaregistrovaná v samotném programu. (Jak na to, pokud není zaregistrovaná, si ukážeme níže.) Zmáčkněte tlačítko Zdroj dat a vyberte jinou zaregistrovanou databázi.

Pokud chcete vybrat tabulku databáze, která není zaregistrovaná v programu, vraťte se do okna dokumentu a vyberte z nabídky Upravit | Vyměnit databázi. V otevřeném okně zmáčkněte tlačítko Procházet a najděte databázi, kterou si přejete připojit. Pokud ji chcete nejen zaregistrovat, ale rovnou připojit, zmáčkněte tlačítko Definovat.

Přiřazení jiné databáze k dokumentu Přiřazení jiné databáze k dokumentu

V okně seznamu použité literatury pak můžete po stisknutí tlačítka Zdroj dat databáze libovolně prohazovat. 

Vytvoření vlastní databáze

Tuto možnost popíšeme jen velmi krátce, protože není účelem článku se věnovat tvorbě databází. Předností takto vytvořené databáze ale je, že v ní jsou pouze ta pole, která potřebujete – a nemusíte se zabývat dalšími, nepotřebnými. 

 1. Spusťte modul Base a v prvním okně ponechte přepínač na pozici Vytvořit novou databázi. Stiskněte tlačítko Další.

  Vytvoření databáze a její registrace do programu Vytvoření databáze a její registrace do programu

 2. V dalším okně zaškrtneme pole Vytvořit tabulky pomocí průvodce tabulkou a stiskneme Dokončit. Uložíme databázi na vhodné místo.
 3. Zároveň se otevře průvodce. Vyberte kategorii Osobní a vzorovou tabulku Knihovna.

  Určení typu databáze a vložení databázových polí Určení typu databáze a vložení databázových polí

 4. Určete pole, která si přejete mít v tabulce, a stiskněte šipku, kterou se pole přesune do pravé části okna. Pro jednoduchost zvolíme všechna dostupná. Pomocí šipek si určete pořadí jednotlivých polí.
 5. V dalším okně určujeme typy polí. Pro jednoduchost přeskočíme.
 6. Dále nastavujeme primární klíč. Nastavte ho podle obrázku. (Toto lze samozřejmě řešit i zcela jinak, podle vašeho uvážení.)

  Nastavení primárního klíče Nastavení primárního klíče

 7. Dále můžete tabulku pojmenovat vhodným názvem a dokončit přípravu tabulky.

  Pojmenování tabulky databáze Pojmenování tabulky databáze

 8. Pokud jste zatrhli přepínač Okamžitě vkládat data, otevře se tabulka databáze, kterou můžete vyplňovat.
 9. Databáze je zaregistrovaná a měla by jít otevřít v okně Seznam použité literatury. Je však možné, že se nepodaří spárovat pole ve vámi vytvořené databázi s poli předdefinovanými v tomto seznamu. Budete to muset udělat ručně.

  Ruční přiřazení sloupců jednotlivým typům polí Ruční přiřazení sloupců jednotlivým typům polí

Vložení seznamu literatury do dokumentu

Všechny v dokumentu použité položky lze vložit do samostatné tabulky, seznamu použité literatury. Vyberte tedy z nabídky Vložit | Rejstříky a tabulky | Rejstříky a tabulky. Otevře se známé okno, kterým vkládáte obsah nebo rejstřík. Protože chcete vložit seznam literatury, vyberte Typ Seznam použité literatury. Můžete rovněž zvolit, že se namísto krátkého názvu budou položky zobrazovat pod pořadovým číslem – a to nejen v tomto seznamu, ale v celém dokumentu.

Dále vás bude zajímat záložka Položky. Uvažujme, že ve vašem seznamu jsou jen časopisy a knihy. Pak musíte pro každý typ položky definovat zvlášť strukturu – to, jak se daná položka zobrazí v seznamu. K tomu slouží tlačítka v sekci Struktura a formátování. Standardně jsou přítomna jen 4 tlačítka: Krátký název, Autor, Název díla a rok. Můžete ale další tlačítka přidávat nebo stávající odebírat.

Například za tlačítko roku byste chtěli vložit ještě ISBN, a sice pro časopis. Vyberte typ časopis, z první roletky vyberte ISBN a klepněte do prázdného pole za tlačítko Ro. Potom stiskněte tlačítko Vložit. Vybraná položka struktury se vloží. Tu nebo jinou odstraníte tak, že na ni klepnete a zmáčknete Delete.

Vytvoření struktury položek seznamu

Vytvoření struktury položek seznamu

Vkládat rovněž můžete i tabulátor a po klepnutí na vložené tlačítko tabulátoru ve struktuře určit výplňový znak.

Posledním krokem je určení pořadí jednotlivých položek seznamu. Můžete je nechat zobrazit tak, jak jsou postupně v dokumentu. Jinou možností je ale uspořádání podle až tří parametrů. Například si budete přát uspořádat položky nejprve podle krátkého názvu, pak podle typu a pak podle názvu díla; viz obrázek. Určit rovněž můžete, zda se budou položky seřazovat vzestupně nebo sestupně.

Hotový seznam literatury Hotový seznam literatury

Autor používá LibreOffice 4.2.5

(Jako ve škole) Průměr: 3.33 | Hodnotilo: 3
 

Komentáře

user avatar Patera
Odpovědět
Chyba v hypertextovém odkazu www.exospace.cz.
4. 07. 2014, 08:22:47
Zdravím
v profilu "Petr Valach" (vpravo nahoře vedle článku) je hypertextový odkaz na www.exospace.cz. s tečkou nakonci.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Chyba v hypertextovém odkazu www.exospace.cz.
4. 07. 2014, 10:21:45
Dík, opraveno.
user avatar Libor Ansorge
Odpovědět
Jak vytvořit a upravovat seznam použité literatury v LibreOffice
23. 07. 2014, 10:13:37
Hezký článek, ale osobně dávám přednost specializovaným nástrojům, které s LibreOffice spolupracují. Za sebe mohu doporučit Zotero, které je pod licencí GNU Affero General Public License a má k dispozici tisíce citačních stylů pro různé vydavatele.
user avatar MP
Odpovědět
Jak vytvořit a upravovat seznam použité literatury v LibreOffice
1. 08. 2014, 19:10:23
V článku nebyl zmíněn import databáze.
Má LibreOffice nějaké nástroje pro přímý import citací ze ScienceDirct, Proquest, ATM Digital librarz a dalších zdrojů? Pokud ne, tak doporučuji stroj času a návrat o 30 let zpět, neboť zadávat cokoliv ručně je v dnešní době nesmysl.
Osobně používám EndNote, ten je bohužel placený.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Jak vytvořit a upravovat seznam použité literatury v LibreOffice
1. 08. 2014, 19:35:41
Ty dané nástroje neznám. Nicméně pokud je to databáze, kterou je LibreOffice překousat, pak není problém databázi do LO zaregistrovat a postupovat tak, jak je v článku popsáno.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Jak vytvořit a upravovat seznam použité literatury v LibreOffice
1. 08. 2014, 21:05:21
Díval jsem se na to, jako výchozí formát se obvykle používá RIS. Do LO/OO se dá importovat prostřednictvím nástroje JabRef, který ale vyžaduje Javu.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz