Linux+: OpenOffice.org 2.0

Díky spolupráci s časopisem Linux+ vám budeme přinášet články z tohoto časopisu, které se týkají OpenOffice.org. Dnes vám nabízíme první z nich. Krzysztof Wolski.  

OpenOffice.org 2.0

OpenOffice.org je svobodný balík kancelářských aplikací, který je skvělou alternativou k produktům firmy Microsoft, nejenom pro uživatele GNU/Linuxu, ale také pro uživatele MS Windows. Dostupné jsou také projekty podobného typu pro GNOME (v sestavě balíčku je zahrnut AbiWord, Gnumeric a jiné) a KDE (balíček KOffice), ale nezískaly si tolik popularity. Pro velké firmy jsou na trhu dostupné ještě jiné méně populární balíky, např. StarOffice, který je založen na OpenOffice.org.

OpenOffice.org zaručuje největší kompatibilitu s nejvíce používaným kancelářským balíkem - MS Office. Z toho důvodu je dobrým řešením pro firmy, které každodenně používají GNU/Linux, stejně jako pro firmy provozující MS Windows, které chtějí snížit náklady.

V článku se dozvíte něco o nových funkcích, které se objeví v OpenOffice.org 2.0, stejně tak jako mé dojmy z práce s touto vývojovou verzí.

Obecné vlastnosti

Zde je sada základních vlastností kladených na tuto verzi:

 • zmenšení nákladů spojených s migrací z balíku MS Office, tzn. zvětšení kompatibility mezi oběma řešeními (zvýšení kvality importu/exportu dokumentů);
 • zmenšení nákladů spojených se školením pro nové uživatele;
 • zvýšení výkonnosti, stejně jako při spouštění aplikace, tak při otevírání a ukládání dokumentů;
 • přeprojektování balíku takovým způsobem, aby byla zvětšena produktivita řadového uživatele a zvýšení jeho spokojenosti s programem;
 • zvětšení možnosti rozšířitelnosti balíku tak, aby existovala možnost jeho upravení odpovídající potřebám daného uživatele;
 • lepší integrace s operačním systémem, nejvíce s prostředím GNOME (způsobí to zvýšení intuitivnosti ovládání balíku pro koncového uživatele).

Autoři si také kladou za cíl zvýšení kvality a stability tak, aby bylo možno předcházet případným ztrátám nezapsaných dat v důsledku vyskytnutí se uživatelem nezaviněné chyby.

Plán vydávání

Podívejme se, jak vypadá plán prací na nové verzí balíku. Na konec srpna bylo plánováno ukončení prací na uživatelském rozhraní. V listopadu se má objevit Beta Release Candidate, a v prosinci plná Beta verze. Na únor 2005 je plánováno vydání verze Release Candidate, která bude poslední před konečným termínem vydání stabilní verze v březnu příštího roku.

Před vydáním Beta verze jsou po celou dobu vydávány vývojářské verze určené k testování. Právě s použitím takové verze vznikl tento článek. Vydání vývojářské verze je možno očekávat minimálně jednou za měsíc.

OpenOffice.org Writer

Toto je seznam nejdůležitějších změn, které jsou očekávány v OpenWriter 2.0:

 • vylepšená podpora tabulek (automatické dělení tabulek na strany v libovolné buňce, tabulky v tabul kách, čili umístění tabulky uvnitř buňky a tabulky obtékané textem);
 • větší funkčnost grafických objektů (přidávání do hlaviček a patiček, nové módy pro zarovnání, ukotvení a umisťování, možnost použití tzv. plovoucích rámců);
 • číslování a odrážkování (výřezy, také záporné, pro libovolný odstavec);
 • změny ve formátování textu.

OpenOffice.org Calc

Ze změn, plánovaných pro OpenCalc 2.0, je možno zmínit:

 • zvětšení počtu řádků na 64 tisíc (v předchozí verzi byl maximální počet řádku jen 32 tisíc);
 • správné přenášení vzorců v buňkách mezi dokumenty;
 • rozšířené možnosti programu v oblasti přidávání hlaviček a patiček do vytvářených tabulek;
 • objekty formuláře spojené s buňkami (listboxy, editboxy atd.);
 • rozšíření vlastností buněk;
 • opravení třídění v importovaných dokumentech.

OpenOffice.org Impress

V OpenImpress 2.0 je plánována mj. oprava práce s hlavičkami a patičkami v prezentacích, přidání poznámek pro zápis vlastních komentářů, a také definování času pro provedení daného efektu.

Společné změny

Balík prodělá mnoho změn, které jsou společné všem aplikacím. Týkají se mj. i regionálních nastavení pro nové státy.

V nové verzi byla změněna koncepce nástrojové lišty. Její vzhled je nyní závislý na tom, jakou provádíme operaci. Novinkou je také to, že každý modul může obsahovat vlastní konfiguraci nástrojové lišty. Navíc byly přidány nové funkce pro lepší osobní nastavení nástrojové lišty.

Další velkou změnou z pohledu uživatele je možnost jednoduššího tvoření a změny vzhledu nabídky tak, aby bylo možno její vzhled a obsah nastavit dle individuálních potřeb.

V programu je také nyní obsažena nová funkce, která umožňuje vytvoření nové poštovní zprávy v poštovním klientovi dostupném v uživatelském systému a přidání právě editovaného dokumentu jako přílohy. Jistě se již mnoha z nás stalo, že jsme v roztržitosti zapomněli přidat přílohu - tato volba to udělá za nás. Navíc můžeme editovaný dokument odeslat jako PDF nebo jako webovou stránku. Nové volby spojené s odesíláním dokumentů byla shromážděny v menu Soubor->Odeslat. Aby volba posílání dokumentu jako přílohy fungovala správně, je nejdříve zapotřebí nakonfigurovat program. Vybereme menu Nástroje->Volby, následně položku Internet a z ní Email. Zadáme název programu používaného k odesílání pošty. Pokud je to Evolution, pak zadáme evolution a klikneme na tlačítko OK. Potom vybereme Soubor->Odeslat->Dokument jako E-mail... Výběr této volby způsobí vytvoření nové zprávy v poštovním programu spolu s přidanou přílohou právě editovaného dokumentu.

V nové verzi programu byly přidány nové koncovky pro názvy souborů zapisovaných dokumentů. Je to spojeno s přidáním formátu OASIS OpenOffice XML, a také z důvodu odlišení dokumentů zapsaných ve starém formátu (samozřejmě, že nová verze umožňuje import a export dokumentů do starého formátu). Nový formát dokumentů byl také přijat balíkem KOffice.

OpenOffice.org 1.9.m54

Pro napsání tohoto článku byla použita verze balíku 1.9.m54 . Protože to není ještě konečná verze, obsahuje program drobné nedostatky. Především můžeme zaregistrovat jeho pomalou práci. Bohužel se mi nepovedlo nalézt příčiny tohoto stavu, ale tvorba dokumentů v této verzi byla velmi rozvláčná. Všechny operace - i ty nejjednodušší, spojené s editací textu, trvaly dlouho (program byl testován na Athlonu 1.4 GHz s 512 MB RAM). Autoři slibují, že finální verze programu bude nezanedbatelně rychlejší než současné stabilní verze. Popisovaná verze však ještě neobsahuje rozhraní v češtině, ale ve vývojářské verzi to nečiní žádné problémy.

Dobrým směrem se také ubíraly změny vzhledu. Je teď více moderní, přiblížil se k obecně panujícím trendům. Je možno také vidět lepší integraci balíku se systémem - v případě GNU/Linuxu s prostředím GNOME (je to viditelné např. v obsahu nástrojové lišty). Program nabízí také nový formát pro zápis souborů. Jednou z nejzajímavějších vlastností jsou tzv. inteligentní značky, umožňující přidat do dokumentu nové vlastnosti. Představte si, že editujete nějaký dokument, který obsahuje odborná slova. Pokud budete mít nainstalován další program, např. v podobě slovníku, budou klíčová slova zvýrazněna a po najetí kurzorem myši budeme moci využít slovník a dozvědět se víc o těch těžko pochopitelných výrazech. Autoři také nezapomněli na programátory vytvářející skripty pro OOo. I když je v současné verzi možno psát skripty výlučně v OOo Basicu, nová verze balíku nabídne možnost využití Javy, JavaScriptu nebo BeanShell.

Shrnutí

Budoucí verze OpenOffice.org vypadá skutečně skvěle. Bude to balík s možnostmi velmi podobnými jako MS Office a nabízený zcela zdarma. Je to skvělá alternativa nejen pro domácí uživatele, ale také pro školy a firmy, které chtějí snížit náklady na provoz.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
redakce OpenOffice.cz

redakce OpenOffice.cz

redaktoři OpenOffice.cz

 
 
 
woo jaw demo hz