Podmíněné styly, nadpis kapitoly na nové stránce, vytvoření stylu přetažením

lo_oo_2.png V tomto článku vám představíme podmíněné styly a jejich použití, postupy na automatické umístění nadpisu na nové stránce a vytvoření nového stylu přetažením.  

Vytvoření stylu přetažením

Vytvořit nový styl v dokumentu můžete několika způsoby:

 • Klepnete do prázdného místa ve Stylistovi pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberete položku Nový.

 • Označíte vybranou část dokumentu (rámec, tabulku, text) a ve Stylistovi z rozbalovacího tlačítka Akce stylů vyberete Nový styl z výběru.

 • Stejně pojmenovanou položku můžete vybrat z nabídky Styly.

Existuje ještě jedna alternativní metoda, kterou však můžete použít jen v případě textů. Tou je prosté přetažení označeného textu do okna Stylisty. V takovém případě se zobrazí stejné dialogové okno jako při vytváření nového stylu z výběru (viz obrázek).

Vytvoření nového stylu Vytvoření nového stylu

Pozor, pokud přetáhnete text do záložky Styly odstavce, nabídce se vám vytvoření odstavcového stylu, obdobně v případě záložky Znakové styly. Dialogové okno pro zadání názvu nového stylu nerozlišuje, zda jde o odstavcový nebo znakový styl.

K čemu jsou podmíněné styly?

Pokud jste někdy zkoumali možnosti Stylisty důkladněji, nemohli jste nenarazit na podmíněné styly. Patří mezi kategorii stylů, mezi kterými se lze přepínat pomocí rozbalovací nabídky ve spodní části okna Stylisty.

Řada uživatelů si této kategorie zajisté všimla, ale nezná její význam. Když ji zvolíte, nabídne se jediný styl, a sice Tělo textu. Ovšem jak přidat vlastní podmíněný styl a k čemu je to vůbec dobré, už není tak známo.

Účel podmíněných stylů je možná trochu zvláštní – s jejich pomocí formátovat dokument jiným stylem, a to na základě podmínky. Zní to nesrozumitelně, tak si to ukažme na příkladu.

Příklady

Předpokládejme, že máte nějakou část dokumentu, řekněme tabulku. Její obsah chcete formátovat stylem, který je jiný než pro tento účel vytvořený. Navíc chcete prostřednictvím tohoto stylu použít na záhlaví jiný styl. Můžete tak jedním speciálně vytvořeným stylem formátovat různé části dokumentu, aniž byste si museli pamatovat, jaký styl byl pro jaký účel připraven a dříve použit; standardně byste s tím neměli mít problém, ale ve firemní praxi se setkáte s dokumenty s např. mnoha typy nadpisů. Tímto způsobem můžete určit, kde se jaký použije, aniž byste si to museli pamatovat.

Nebo jiný příklad; obdobný. Máte vytvořeny styly pro různé části dokumentu. Nechcete se zdržovat tím, že byste každé části dokumentu přiřazovali specifický styl. Jednoduše použijete jeden – a podle určení (obrázek, nadpis, záhlaví, popisek) se daná část naformátuje.

Jak na to

Je třeba vyjít ze stylu Tělo textu. To je jediný styl, který je jako výchozí s definovanou podmínkou. Chcete-li vytvořit podmíněný styl, musíte vyjít z tohoto stylu. Ve Stylistovi na něj klepněte pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte Nový, nebo můžete vytvořit zcela nový styl, ale na záložce Organizátor okna Styl odstavce určit jako rodičovský styl Tělo textu.

Nastavení podmínek podmíněného stylu Nastavení podmínek podmíněného stylu

V dalším kroku (stále v okně Styl odstavce) přejděte na záložku Podmínka, kde najdete zaškrtávací pole Podmíněný styl. Toto pole zaškrtněte.

Jakmile je styl podmíněný, nelze tento stav změnit, pole Podmíněný styl bude neaktivní a styl zůstane podmíněným.

V další části okna vidíte nejdůležitější část procesu: části dokumentu (Kontext) a styly, kterými mají být tyto části formátovány. Příklad: Použijete-li na záhlaví vámi nově vytvořený styl, chcete, aby se použil styl Záhlaví. Kdežto např. na Vysvětlivku si přejete použít formátování dané vámi vytvořeným stylem.

Ve sloupci Kontext tedy vyberte styl Záhlaví (označte ho). V tabulce Styly_odstavce vyberte styl Záhlaví. Poklepejte na něj nebo stiskněte tlačítko Použít. Styl Vysvětlivka chcete formátovat vámi nově vytvořeným stylem, proto jej nechte být. Okno zavřete.

Od této chvíle kdykoliv použijete na záhlaví nově vytvořený styl, zformátuje se podle stylu Záhlaví. Postupně tak můžete přidávat další kontext a jemu styl. Jedním stylem pak můžete naformátovat celý dokument, podle kontextu se použije určený styl.

Má to ovšem dvě záludnosti:

 • Nevíte přímo, jaký styl byl na jaký kontext použit. Dokonce i ve Stylistovi, v přehledu použitých stylů, se zobrazí pouze tento podmíněný styl spolu se stylem Tělo textu (samozřejmě za podmínky, že jste použili jen tento podmíněný styl). Tím se formátování dokumentu stává poněkud nepřehledným. Pokud si však dokážete uchovat přehled, je použití podmíněných stylů (a nemusíte mít jen jeden) velmi mocnou zbraní. (Dokonce můžete dělat taková kouzla, jako je vytvoření dalšího podmíněného stylu, ve kterém bude danému kontextu přiřazen jiný, již existující podmíněný styl, vytvoření podmíněného stylu z jiného atd.)

 • Pokud smažete podmíněný styl, částem dokumentu, formátovaných tímto stylem, se přiřadí rodičovský styl.

  Dialogové okno při odstranění podmíněného stylu Dialogové okno při odstranění podmíněného stylu

Jak začínat kapitolu vždy na nové stránce?

Z určitých důvodů (zvláště kvůli přehlednosti) může být výhodné, pokud bude vybraná úroveň nadpisů začínat vždy na nové stránce. V praxi to znamená, že mezi obsahem předchozí kapitoly a nadpisem bude zalomena stránka. To lze samozřejmě učinit pokaždé ručně, ale výhodnější je tuto vlastnost definovat pomocí stylu. Vyberte příslušný styl nadpisu (například Nadpis 2) a z kontextové nabídky vyberte položku Upravit. V okně Styl odstavce přejděte na záložku Tok textu, kde v sekci Zalomení zaškrtněte pole Vložit. Ve výchozím nastavení by rozbalovací nabídka Typ (tedy co chcete zalomit) měla být nastavena na Stránka a Umístění na Před (jako je na obrázku); to je v tomto případě uspokojivý stav. Potvrďte tedy stisknutím tlačítka OK. Nyní pokaždé, když napíšete nadpis se stylem Nadpis 2, umístí se před něj zalomení stránky.

Specialitou, kterou můžete použít, je přiřazení stylu takto nově vzniklé stránce a její očíslování. Jde o přídavné možnosti na stejné záložce Tok textu.

Pokud si přejete, aby nová stránka, vzniklá po zalomení, na níž bude nadpis, měla jiný styl než předchozí, vyberte tento styl (musí existovat) v rozbalovací nabídce Se stylem stránky. V takovém případě bude nadpisem (v tomto případě Nadpis 2) začínat vybraný styl stránky. Další stránky budou mít stejný styl, pokud neprovedete ruční zalomení a styl nezměníte ručně. Také lze v nastavení stylu stránky určit navazující styl stránky. Prakticky:

 1. Otevřte nový dokument.

 2. Ve Stylistovi na záložce Styly stránky klikněte do prázdného místa pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte položku Nový.

 3. Upravte styl nového stylu, na záložce Organizátor jej pojmenujte například jako Vlastní, v rozbalovací nabídce Další styl vyberte následný styl.

 4. Vyberte některý odstavcový styl (případně vytvořte nový) a podle výše uvedeného postupu nastavte zalamování stránky před tímto stylem.

 5. V rozbalovací nabídce Se stylem stránky vyberte vámi vytvořený styl.

 6. Zaškrtněte pole Číslo stránky a z číselníku vyberte číslo stránky – například 5.

 7. Vložte na první stránku nějaký obsah (text, obrázek). (Tento krok není nutný. Slouží jen pro ilustraci následujícího chování.)

 8. Napište text a přiřaďte mu vámi definovaný odstavcový styl.

Nastavení zalomení stránky Nastavení zalomení stránky

Jaký bude výsledek?

 1. Obsah první stránky zůstane zachován.

 2. Vámi ostylovaný text bude na nové stránce.

 3. Styl stránky bude Vlastní, resp. vámi definovaný.

 4. Číslo stránky bude za každých okolností 5. (O tom se můžete přesvědčit, pokud do stránky vložíte číslo stránky z nabídky Vložit | Pole | Číslo stránky).

 5. Následující stránka bude mít styl, který jste vybrali v nabídce Další styl.

(Jako ve škole) Průměr: 1.17 | Hodnotilo: 18
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz