Pokročilé typografické úpravy s pomocou TypoJTB

writer.png Rozšírenie kancelárskych balíkov prinieslo fakt, že veľká väčšina dokumentov sa pripravuje v nich a bez akejkoľvek ďalšej úpravy v DTP programoch sú odovzdávané ďalej. Preto si poukážme na to, ako pri ich písaní dokážete dodržiavať storočiami overené typografické pravidlá.    

Typografia je pracné umenie

Typografia je umenie, ktoré sa vyvíjalo dlhé roky a s príchodom počítačovej éry nielen veľa získalo, ale aj veľa stratilo. Je to tak preto, že žiaden program, čo i ako sofistikovaný, nedokáže nahradiť ručnú prácu a niekedy je to dokonca aj úplne nemožné. Pre predstavu – napríklad v slovenčine či v češtine si všetky programy zatiaľ „vylámu zuby“ pri absolútne správnom delení homoným typu „nadrobiť“ (česky „nadrobit“), pretože sa môžu deliť dvomi spôsobmi: na-dro-biť, ak je slovný základ sloveso „drobiť“, alebo nad-ro-biť, ak je slovný základ sloveso „robiť“. Tento problém je netriviálny, pretože nie vždy sa dá základné sloveso zistiť z kontextu vety (ak by vôbec existovala jej softvérová analýza), ale niekedy by sa musel takto analyzovať dokonca celý dokument. Pravdaže, aj toto slovo obsahujú slovníky pre delenie – ale ktoré delenie je tam nastavené a ktoré sa má použiť, hlavne ak sa v dokumente vyskytujú obidva prípady?

Ako iný príklad môžeme použiť adresy internetových portálov, mailové adresy, názvy niektorých programov (medzi ktoré patrí aj OpenOffice.org) a pod., pretože v týchto prípadoch sa za bodkou nevkladá medzera, čo je však v rozpore s ostatnými prípadmi, keď sa za bodku medzera vložiť musí. Alebo problém tzv. viacnásobných medzier – v bežnom texte je neprípustné, aby sa medzi slovami nachádzalo viac medzier, čo však neplatí pre adresy, kde podľa pravidiel pre ich písanie sa oddeľuje PSČ od názvu mesta presne dvomi medzerami (viď ČSN 01 6910).

Z týchto jednoduchých príkladov vyplýva, že pokiaľ chcete vytvoriť (nielen) v textovom procesore „dobre“ vyzerajúci dokument, ktorý bude správny ako po gramatickej, tak i typografickej stránke, nemôžete sa spoliehať iba na „automatiku programov“, ale musíte siahnuť po ručnej práci. Našťastie, aj v tejto oblasti si môžete pomôcť – aby sa vám príslušné úpravy robili lepšie, môžete na ne použiť rôzne programové pomôcky, ktoré rozširujú základné možnosti kancelárskeho balíka.

Medzi takéto rozšírenia v prostredí OpenOffice.org patrí jednoznačne rozšírenie TypoJTB. Po jeho nainštalovaní sa do prostredia OpenOffice.org Writer vloží nový panel nástrojov TypoJTB, ktorý obsahuje desať hlavných funkcií, ktoré si teraz predstavíme podrobnejšie.

 

Panel nástrojov TypoJTBPanel nástrojov TypoJTB

Typografické úpravy

 

Možnosti typografických úpravMožnosti typografických úprav

Typografické úpravy sú určené pre štandardné úpravy, ako je mazanie viacnásobných medzier, vkladanie nezalomiteľných medzier za jedno alebo dvojznakové spojky a predložky, akademické tituly, a pod. Ďalej táto voľba umožňuje vložiť chýbajúce medzery za interpunkčné znamienka či, naopak, vymazať prebývajúce medzery pred týmito znamienkami.

Typografické úpravy ďalej obsahujú možnosti ohľadne opráv medzier okolo zátvoriek, úvodzoviek, umožňujú nahradiť tri bodky za znak výpustky (elipsy), nesprávne vložený spojovník za pomlčku, spojovník v slovách za typografický spojovník a pod. Ďalej tieto funkcie riešia niektoré preklepy – mažú viacnásobné medzery, opravujú chýbajúce či prevyšujúce medzery pri interpunkčných znamienkach a pod.

Pre vysvetlenie niektorých pojmov, s ktorými ste sa tu stretli, musíme uviesť, že pri sadzbe (s výnimkou úzkej sadzby) je neprípustné, aby jednoznakové predložky a spojky zostávali na konci riadku, je neprípustné, aby akademické tituly a meno boli na rôznych riadkoch a pod. Preto sa v takýchto prípadoch nahrádzajú medzery za tzv. nezalomiteľné medzery, čím je zaistené, že napr. spojka zostane spojená so slovom aj v prípade, že sa toto slovo bude nachádzať na nasledujúcom riadku.

Čo sa týka pomlčky a spojovníka, častou chybou v dokumentoch je, že namiesto pomlčky medzi dvomi slovami (–) je vložený spojovník (-), ktorý je však kratší a používa sa v inom kontexte – napríklad v slovách typu „Frýdek-Místek“. Pri takýchto spojovníkoch je navyše požiadavka, aby sa v prípade, že sa slovo rozdelí práve v mieste spojovníka, tento opakoval na začiatku nového riadku. A práve túto voľbu zaisťuje jeho zámena za typografický spojovník.

Ešte sa na chvíľu pristavíme pri nezalomiteľných medzerách – tieto sa v prostredí OpenOffice.org (ale týka sa to aj iných kancelárskych balíkov) nezobrazujú úplne správne, pretože sa pružne „nenaťahujú“ tak ako obyčajné medzery, a preto ich použitie vedie k nerovnomerným vzdialenostiam medzi slovami. Preto je vítané, že v nastaveniach nájdete aj možnosť použitia tzv. pružnej medzery, čo je v skutočnosti znak Word Joiner v kombinácii s obyčajnou medzerou. Žiaľ, táto kombinácia nefunguje v OpenOffice.org úplne správne, a preto niekedy zostane na konci riadku napríklad jednoznaková predložka. Ďalej musíme upozorniť, že programy MS Office nezobrazujú znak Word Joiner korektne; čo je však dôležitejšie, export do PDF formátu je v tomto smere bezproblémový.

Pravdaže, tak, ako sme uviedli v úvode, nie vždy sú uvedené úpravy želateľné a správne. Nejde iba o už spomínané príklady, ale, povedzme, ak vložíte manuálne delenie slova pomocou spojovníka (používa sa totiž aj na tieto účely), je nežiadúce, aby ste ho následne zamenili za typografický spojovník.

 

Možnosť uloženia nastavenia do profilovMožnosť uloženia nastavenia do profilov

Z uvedených dôvodov je výhodné, že spomínané funkcie sú riešené tak, že môžete označiť iba časť textu a potom sa úpravy vykonajú iba v jeho rámci. Pokiaľ tak neučiníme, úpravy sa vykonajú v celom texte. Pretože možností nastavenia je viacero, je vítané, že si ich môžete nastaviť do rôznych profilov, čím si vopred môžete pripraviť rôzne situácie.

Kontrola a úpravy úvodzoviek a zátvoriek

 

Možnosti kontroly a úprav úvodzoviek a zátvoriekMožnosti kontroly a úprav úvodzoviek a zátvoriek

Úvodzovky tvoria osobitnú kapitolu súčasnej typografie, pretože musíte rozoznávať medzi viacerými typmi, ktoré sa paralelne používajú. V prvom rade je potrebné uviesť, že v slovenčine aj češtine sa v textoch používajú úvodzovky typu 9966, t.j. na začiatku textu sú úvodzovky, ktoré sa podobajú znakom 99 a píšu sa dole („), na konci textu sú úvodzovky, ktoré sa podobajú znakom 66 a píšu sa hore (“).

Aby sa pri písaní toto prejavilo, musíte mať v OpenOffice.org nastavenú automatickú náhradu úvodzoviek na začiatku a konci textu (menu Nástroje | Možnosti automatickej opravy..., záložka Vlastné úvodzovky). Ak však musíte spracovávať dokument, ktorý pripravil niekto iný, nemáte zaručené, že úvodzovky budú napísané správne.

 

Nastavenie automatických náhrad úvodzoviek v OpenOffice.orgNastavenie automatických náhrad úvodzoviek v OpenOffice.org

Aby však tento problém nebol až taký jednoduchý, pristupuje tu aj ďalšie hľadisko – programátorské úvodzovky (""), ktoré sa pri programovaní nemôžu nahradiť textovými úvodzovkami („“). Navyše takéto úvodzovky sa používajú v niektorých cudzojazyčných textoch.

Pretože dokument môže naraz obsahovať ako citáty, tak aj časti programovacieho kódu, nie je možné automaticky rozoznať, kedy sú „programátorské“ úvodzovky použité správne (napr. „Zápis a="text" znamená, že ste do premennej a priradili reťazec Text.“) a kedy nie (napr „Citát z prvého dokumentu" a "citát z druhého dokumentu.“).

Žiaľ, uvedený príklad je taký, s ktorým si táto funkcia TypoJTB neporadí a vtedy nezostáva nič iné ako manuálne hľadanie a oprava. V tejto súvislosti upozorňujeme, že táto funkcia môže byť paralelne otvorená počas práce s dokumentom, takže ak sa aj vyskytne prípad, ktorý sa nedokáže vyriešiť automaticky, môžete ho ihneď opraviť manuálne.

Vlastná oprava prebieha jednoducho – v dialógovom okne Kontrola a úpravy uvozovek od kurzoru... môžete určovať, aký pár úvodzoviek alebo zátvoriek sa má hľadať a akým párom sa má nahrádzať. Následne po vyhľadaní môžete určiť, či sa má vyhľadaný pár nahradiť (lebo, ako bolo spomenuté, nie vždy je to chyba), alebo sa má makro pokúsiť vyhľadať ďalší výskyt.

Na budúce: Ostatné funkcie rozšírenia TypoJTB

(Jako ve škole) Průměr: 1.17 | Hodnotilo: 58
 

Komentáře

user avatar PetrV
Odpovědět
Pokročilé typografické úpravy pomocí TypoJTB
15. 02. 2010, 10:01:28
Naprosto vynikající článek. Jeden z nejlepších v historii openoffice.cz. Nechápu, proč jsou články pana Pastierika hodnoceny většinou tak nepříznivě, když je v tomto jednička.
user avatar redakce OpenOffice.cz
Odpovědět
Re:Pokročilé typografické úpravy pomocí TypoJTB
15. 02. 2010, 11:12:09
Je třeba motivovat další čtenáře, aby přišli a hodnotili za jedna. :-)

(Osobně tomu nepřikládám žádný význam a věřím, že pan Pastierik také ne. ;-))
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Re:Pokročilé typografické úpravy pomocí TypoJTB
15. 02. 2010, 11:22:48
Však viete, že text "Jako ve škole" vznikol na môj podnet, lebo som dobrý článok (už si nepamätám koho) osobne ohodnotil piatimi bodmi :)
user avatar redakce OpenOffice.cz
Odpovědět
Re:Re:Re:Pokročilé typografické úpravy pomocí TypoJTB
15. 02. 2010, 11:31:53
No jo, máte pravdu, už jsem na to skoro zapomněl... :-)
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Pokrocilé typografické úpravy s pomocou TypoJTB
15. 02. 2010, 10:35:08
Ďakujem za pochvalu, nemyslím si, že sú moje články hodnotené nepriaznivo, jednoducho nie každý sa každému páči
user avatar IrenaS
Odpovědět
Pokročilé typografické úpravy s pomocou TypoJTB
15. 02. 2010, 12:10:40
Děkuji za výborný článek. Je opravdu poučný.
Ira
user avatar Miroslav Gešvantner
Odpovědět
Pokročilé typografické úpravy s pomocou TypoJTB
17. 02. 2010, 07:58:28
Pekný článok, toto rozšírenie som viac menej použil zatiaľ len dva krát. Všimol som si ho len nedávno po článku s pánom Bílkom. Aj keď Writer používam menej je toto rozšírenie výborná pomoc oproti ručnej kontrole.
user avatar Pavel P.
Odpovědět
Pokročilé typografické úpravy s pomocou TypoJTB
21. 02. 2010, 18:25:39
Jak je to s instalací? Když vezmu TypoJTB z http://www.volny.cz/macrojtb/index.html dostanu chybu "unsatisfied querry for interface of type ..."
user avatar Vlastimil Ott
Odpovědět
Re:Pokročilé typografické úpravy s pomocou TypoJTB
21. 02. 2010, 18:39:31
V tom případě napište autorovi a nezapomeňte uvést typ, verzi, operační systém apod. Zřejmě půjde o nějakou chybu.
user avatar imcon
Odpovědět
Pokročilé typografické úpravy s pomocou TypoJTB
24. 02. 2010, 11:12:38
Dobrý článek, užitečné rozšíření.
Bohužel mi zde schází jedna důležitá informace (pokud jsem ji tedy nepřehlédl): KDE ROZŠÍŘENÍ ZÍSKAT?
Na oficiálních stránkách pro rozšíření extensions.services.openoffice.org
není TypoJTB k nalezení, o jiném zdroji ani zmínka. Ani po 10 minutách hledání na tomto portále jsem ho nenalezl. Pomohl Google: http://www.volny.cz/macrojtb/typoJTB.html
ale nechápu, proč zdoj není v článku uveden.
user avatar redakce OpenOffice.cz
Odpovědět
Re:Pokročilé typografické úpravy s pomocou TypoJTB
24. 02. 2010, 11:43:24
Máte pravdu, je to naše chyba. Odkaz jsem doplnil, omlouvám se.
user avatar imcon
Odpovědět
Re:Re:Pokročilé typografické úpravy s pomocou TypoJTB
24. 02. 2010, 11:57:14
Skvělé. Díky za zajímavé články.
Jen malá připomínka: dobrým zvykem bývá (pokud to RS umožňuje) dát odkazy přímo na text (
programu o kterém se píše (TypoJTB) přímo ve článku. Ale takto to stačí také.
user avatar Marek
Odpovědět
Pokročilé typografické úpravy s pomocou TypoJTB
26. 02. 2010, 12:45:09
Zdravím, mám trochu problém, doplněk vypadá naprosto geniálně, ale když spustím úpravy mezer a spojek, dám "spustit úpravy", program celý dokument projde, dodá pevné mezery... ale mezery zase ihned zmizí. CO mám špatně zaškrtnuto, kde je chyba?
(OO 3.1, Win 7)
user avatar IrenaS
Odpovědět
Re:Pokročilé typografické úpravy s pomocou TypoJTB
26. 02. 2010, 19:02:12
TypoJTB byl autorem napsán začátkem roku 2008 a OpenOffice.org byl ve starší verzi 2.0 a pak 2.4. Windows 7 ještě neexistovaly.
To bude asi ten problém.
Pokud chcete, přečtěte si rozhovor s autorem TypoJTB:
http://www.openoffice.cz/rozhovory/tomas-bilek-autor-praktickych-rozsireni-altsearch-typojtb
Tam se dovíte více informací.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz