Práce s více listy v Calcu

LO_Calc.png Málokterý, zvláště pokročilejší, uživatel používá v Calcu jen jeden list na sešit. Obyčejně se pracuje s více listy naráz. Jak s nimi pracovat si přiblížíme v tomto článku.  

Bývalo zvykem, že nový soubor (sešit) v Calcu obsahoval tři listy – byl to zvyk z Excelu. LibreOffice však umožňuje zvolit počet listů, které se po otevření nového sešitu otevřou – v nabídce Nástroje | Možnosti | LibreOffice Calc | Výchozí nastavení. V případě potřeby lze další sešity přidávat klepnutím na + ve stavovém řádku.

Výchozí nastavení Calcu Výchozí nastavení Calcu

Vložení nového listu do sešitu Vložení nového listu do sešitu

Jiný způsob, jak přidávat nové listy, je pomocí kontextové nabídky. Klepněte pravým tlačítkem na ouško listu a z kontextové nabídky vyberte Vložit list. Otevře se okno, v němž můžete zadat následující:

  • Umístění… určíte, zda se nový list vloží před či za ten, na který jste předtím klepli.
  • List… vložte určitý počet listů, které chcete vložit. Pokud vkládáte jen jeden, můžete určit jeho jméno, jinak se použije název z nastavených předvoleb (viz výše).
  • Chcete-li, můžete vybrat list Ze souboru – to znamená, že můžete vložit listy z již existujícího souboru. Ten vyberete stisknutím tlačítka Ze souboru, jednotlivé listy pak ze seznamu níže, přičemž více listů vybíráte přidržením Ctrl. Chcete-li, aby se listy nevkládaly jako kopie, ale jako odkaz (to znamená, že se změny, které provedou, do nich zapíší), zatrhněte pole Odkaz.

Vložení listů z již existujícího sešitu Vložení listů z již existujícího sešitu

Dále lze nový list vytvořit jeho zkopírováním. Opět klepněte na určitý list (resp. jeho ouško ve stavovém řádku) pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte Přesunout/kopírovat list. V okně, které se zobrazí, pak vyberte možnost Kopírovat a určete list, za který se má kopie vložit, a určete jeho název v poli Nový název.

Dokonce můžete z tohoto listu vytvořit zcela nový sešit, a to buď tak, že se list do něj pouze zkopíruje, nebo přesune (záleží na stavu přepínače Činnost). Případně jej můžete přemístit/zkopírovat do již existujícího sešitu. Všechny tyto volby vybíráte v rozbalovací nabídce Do dokumentu.

Přesouvání/kopírování listu v rámci sešitu i do nového sešitu Přesouvání/kopírování listu v rámci sešitu i do nového sešitu

Pokud již máte listy vytvořeny, lze jim obarvit ouška. Klepněte pravým tlačítkem na ouško listu a z nabídky vyberte Barva karty. Otevře se aktuální paleta barev, ze které si vyberte barvu, jímž se ouško obarví. Zbarvení je vidět zvláště, pokud není list aktivní.

Obarvování listů Obarvování listů

Obarvit lze více sešitů naráz. Přidržte Ctrl a vyberte (klidně i na přeskáčku) několik listů a pak je obarvěte.

Tím se dostáváme k hromadným akcím. V Calcu lze totiž sešity editovat hromadně – provádět stejné operace s více sešity. Jednoduše si otevřete jeden z listů, do kterého si budete přát něco napsat. Označte si další sešity (stejným způsobem jako výše) nebo můžete vybrat všechny listy klepnutím na ouško listu a výběrem z nabídky Vybrat všechny listy a začněte do listu psát. Všechny úpravy se projeví i v dalších vybraných listech. Rozhodnete-li se zápis do ostatních listů přerušit a editovat jen jeden list, vyberte z nabídky Zrušit výběr všech listů.

Rozhodnete-li se kopírovat data z jednoho listu do druhého, máte opět několik možností výběru. Jednak lze data (text, vzorce, čísla, ale třeba i obrázky) kopírovat/přesunovat příkazy Kopírovat/VyjmoutVložit. Nicméně v Calcu je několik užitečných funkcí, které tento jednoduchý úkon rozšiřují. (Následující dvě funkce se vztahují i na kopírování v rámci jednoho listu.)

Máte-li LibreOffice, zobrazí se v kontextové nabídce příkaz Vložit jen. Ten využijete, pokud si přejete do tabulky vložit jen konkrétní zkopírovaná data. Pokud totiž vybíráte z větší oblasti, ve které je spousta buněk s různými datovými typy, ale přejete si zkopírovat jen některé z nich, pak tento příkaz využijete. Je to jednodušší, než buď na začátku kopírovat příslušné buňky, nebo po vložení zase přebytečné mazat. (Nehledě na to, že se při vkládání vloží také formát buněk, což se nemusí vždy hodit.)

Možnost vložit jen specifický obsah Možnost vložit jen specifický obsah

Jinou možností je použití účinné funkce Vložit jinak. Příslušné okno vyvoláte buď z kontextové nabídky, nebo stisknutím Ctrl + Shift + v, nebo z nabídky Úpravy | Vložit jinak. V okně, které se pak otevře, máte celou řadu možností, jak naložit se zkopírovaným obsahem; jsou popsány v článku Možnosti kopírování a vkládání obsahu buněk.

Vidíte, že lze podobně jako v předchozím případě zvolit, které datové typy se vloží. Můžete si určit, zda se přepíší data v listu, do kterého vkládáte, nebo se potenciálně přepisované buňky odsunou. Také lze zvolit některé početní operace (součet, rozdíl, součin, podíl), které se provedou mezi vkládanými a již existujícími buňkami. Zajímavou možností je transpozice, při níž se z řádků stanou sloupce a naopak. To leckdy využijete, pokud nikam nic nechcete přesouvat ani kopírovat, jen změnit vzhled tabulky.

Vkládání obsahu prostřednictvím speciálního okna Vkládání obsahu prostřednictvím speciálního okna

Jak si můžete všimnout, v Calcu LibreOffice došlo k určitým změnám a toto okno vypadá poněkud jinak. Základním rozdílem je, že přibyla tři tlačítka: Pouze hodnoty, Hodnoty a formáty, Transponovat. Proces kopírování požadovaného obsahu se tak ještě urychlil.

Zajímavou funkcí je pole Odkaz. Pokud je toto pole při vkládání zaškrtnuté, vloží se namísto hodnoty ve zdrojové buňce absolutní odkaz na ni. To znamená, že pokud se ve zdrojové buňce změní hodnota (vzorec), změní se i v cílové buňce. Takto lze kopírovat data nejen mezi listy, ale i sešity. Nezapomeňte ale, že se jedná jen o odkazy – jakmile přijdete o zdrojová data, zmizí i v cílové buňce. A dále platí, že pokud se změní zdrojová buňka, cílová se změní až po znovunačtení listu – nejprve je třeba sešit uložit a pak z nabídky Soubor vybrat Znovu načíst.

Funkce, kterou využijete, máte-li hodně listů v sešitu, je přidávání odkazů na další listy v sešitě. Označte si nějaký text v buňce a zvolte Vložit | Hypertextový odkaz. Vyberte záložku Dokument a stiskněte tlačítko Cíl v dokumentu. V Navigátoru, který se otevře, vyberte požadovaný list.

Přidávání odkazů na jiné listy Přidávání odkazů na jiné listy

Používanou možností je kopírování celých tabulek a jejich vkládání do jiných listů s provedenými početními operacemi. K tomuto účelu slouží funkce Konsolidovat. Popis, jak to celé funguje a co je k tomu třeba, najdete v článku Jak sloučit data z více tabulek.

A nakonec, pomocí doplňku csplit lze z jedné tabulky vytvořit další – resp. z každého řádku tabulky vytvořit novou tabulku. To se může hodit, pokud máte v tabulce nějaké záznamy a potřebujete je pak upravovat samostatně. Popis práce s makrem najdete v článku Přidávání palet, komprimace obrázků a rozdělování tabulek.

Autor používá LibreOffice 5.1.1


(Jako ve škole) Průměr: 1.60 | Hodnotilo: 10
 

Komentáře

user avatar kamowski
Odpovědět
Práce s více listy v Calcu
2. 04. 2016, 09:27:01
v odseku, ktorý začína textom "Obarvit lze více sešitů naráz..."
mi akosi uniká rozdiel medzi "sešity" a "listy"
z kontextu mi vychádza, že je reč o tom istom a potom je nutné to názvoslovie ujednotiť, lebo to nie je to isté
alebo som niečo ani po treťom prečítaní nepochopil
user avatar NA
Odpovědět
Re:Práce s více listy v Calcu
22. 05. 2016, 18:52:56
Sešit=dokument=soubor. Listy lze kopírovat/přesunovat nejen v rámci jednoho dokumentu, ale i do dokumentu nového.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Práce s více listy v Calcu
22. 05. 2016, 19:11:19
Bohužel jsem si nevšiml poznámky, máte pravdu, díky. Ano, má tam být listy, ne sešity.

Odpovědět

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz