Možnosti kopírování a vkládání obsahu buněk

calc.png V předchozích dílech jsme si podrobně vysvětlili podstatu funkcí, vzorců, jejich editaci a relevantní nastavení v OpenOffice.org. V tomto dílu si vysvětlíme, jak lze vkládat data nebo vzorce ze schránky.  

První díl seriálu je Funkce v OpenOffice.org Calc – síla, kterou je obtížné zkrotit, druhý pak Vkládání a úpravy funkcí pomocí průvodce.

Jestliže v sešitu označíte jednu či více buněk a zkopírujete je do schránky pomocí klasického [Ctrl+c], pak je můžete jednoduše vložit/zkopírovat na jiné místo buď beze změny pomocí [Ctrl+v], nebo tzv. „vložit jinak" pomocí [Ctrl+Shift+v] či přes menu Úpravy | Vložit jinak.

Dialog Vložit jinak v CalcuDialog Vložit jinak v Calcu

Zde máte možnost zvolit, co a jakým způsobem bude zkopírováno:

 • Vložit vše - obsah jednotlivých zdrojových buněk bude zkopírován/vložen beze změny, kompletně;
 • Text - ze zdrojových buněk budou vloženy jen textové řetězce; tzn. pokud zdrojová buňka obsahuje číslo navody/vkladani-a-upravy-funkci-pomoci-pruvodceči datum nebo jen formát, nebude tento obsah zkopírován; vzorec, jehož výsledkem je řetězec, bude zkopírován jen jako výsledný řetězec, nikoli jako vzorec;
 • Čísla - zkopírují se jen číselné hodnoty; „vložit jako hodnoty" známé z Microsoft Excel znamená v Calcu zaškrtnout současně volby Čísla a Text; pokud buňka obsahuje vzorec s číselným výsledkem, bude zkopírován jen číselný výsledek, nikoli celý vzorec;
 • Datum a čas - zkopírují se jen hodnoty, které mají formát data nebo času; po zkopírování se může zobrazit jen číslo reprezentující datum nebo čas, poté je potřeba této hodnotě nastavit formát data či času (proto je u data někdy lepší kopírovat Datum a Formáty současně);
 • Vzorce - budou zkopírovány jen vzorce, tj. buňky, jejichž obsah začíná symbolem „="; jestliže zaškrtnete současně volby Text/Čísla a Vzorce, pak mají přednost vzorce;
 • Poznámky - zkopírují se jen komentáře/poznámky;
 • Formáty - bude zkopírován jen formát buněk, jako je barva, zarovnání, typ a velikost písma apod.;
 • Objekty - zkopírují se jen objekty jako obrázky, formulářové prvky apod.;
 • Přeskočit prázdné buňky - pokud jsou ve zdrojové oblasti dat prázdné buňky, nebudou do cílové oblasti nakopírovány, tj. prázdné buňky se nepřenášejí, na jejich místě zůstane původní obsah;
 • Transponovat - po zkopírování se sloupce změní na řádky a řádky na sloupce, dojde tedy k otočení zdrojových buněk o 90° proti směru hodinových ručiček;
 • Odkaz - namísto zkopírování hodnot/obsahu buněk budou v cílové oblasti vytvořeny absolutní odkazy na buňky;
 • Přidat, Odečíst, Násobit, Dělit - zdrojová data/buňky budou přičtena, odečtena, vynásobena, vydělena s cílovými buňkami (v případě vzorců dojde k jejich korektní matematické úpravě);
 • Dolů, Vpravo - při kopírování nebude přepsán původní obsah buněk, ale bude vložen potřebný počet nových buněk a původní budou posunuty dolů, resp. vpravo.

Dialog pro „vložit jinak" však může vypadat také jinak, viz následující obrázek. Který z nich bude v Calcu nabídnut, závisí na povaze vkládaného obsahu (co je zrovna ve schránce) - jestliže bylo [Ctrl+c] stisknuto v sešitu Calcu nad jednou či více vybranými buňkami, nabídne se první dialog, pokud v jiné situaci či aplikaci, pak dialog druhý.

OpenOffice.org – obecný dialog pro Vložit jinakOpenOffice.org – obecný dialog pro Vložit jinak

Dialogem podobným oknu „Vložit jako" disponuje i mazání obsahu buněk (standardně klávesa [Del]). Klávesa [Backspace] pak bez dotazu maže obsah buněk, tj. čísla, řetězce, vzorce, data, poznámky; objekty a formáty jsou v tomto případě zachovány.

Calc – dialog pro mazání obsahu buněkCalc – dialog pro mazání obsahu buněk

(Jako ve škole) Průměr: 1.21 | Hodnotilo: 14
 

Komentáře

user avatar KV
Odpovědět
Možnosti kopírování a vkládání obsahu buněk
14. 04. 2009, 07:07:49
Malá oprava- transposice není otočení, ale spíš "zrcadleni". Z prvního sloupce se stane první, ne poslední řádek.
user avatar karel
Odpovědět
Re:Možnosti kopírování a vkládání obsahu buněk
15. 04. 2009, 23:53:52
Těším se na verzi 3.2, kde by konečně mělo jít kopírovat více buněk z Calcu do tabulky ve Writeru (viz. bug č. 24500).

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Tomáš Hanusek

Tomáš Hanusek

 
 
 
woo jaw demo hz