Možnosti kopírování a vkládání obsahu buněk

calc.png V předchozích dílech jsme si podrobně vysvětlili podstatu funkcí, vzorců, jejich editaci a relevantní nastavení v OpenOffice.org. V tomto dílu si vysvětlíme, jak lze vkládat data nebo vzorce ze schránky.  

První díl seriálu je Funkce v OpenOffice.org Calc – síla, kterou je obtížné zkrotit, druhý pak Vkládání a úpravy funkcí pomocí průvodce.

Jestliže v sešitu označíte jednu či více buněk a zkopírujete je do schránky pomocí klasického [Ctrl+c], pak je můžete jednoduše vložit/zkopírovat na jiné místo buď beze změny pomocí [Ctrl+v], nebo tzv. „vložit jinak" pomocí [Ctrl+Shift+v] či přes menu Úpravy | Vložit jinak.

Dialog Vložit jinak v CalcuDialog Vložit jinak v Calcu

Zde máte možnost zvolit, co a jakým způsobem bude zkopírováno:

 • Vložit vše - obsah jednotlivých zdrojových buněk bude zkopírován/vložen beze změny, kompletně;
 • Text - ze zdrojových buněk budou vloženy jen textové řetězce; tzn. pokud zdrojová buňka obsahuje číslo navody/vkladani-a-upravy-funkci-pomoci-pruvodceči datum nebo jen formát, nebude tento obsah zkopírován; vzorec, jehož výsledkem je řetězec, bude zkopírován jen jako výsledný řetězec, nikoli jako vzorec;
 • Čísla - zkopírují se jen číselné hodnoty; „vložit jako hodnoty" známé z Microsoft Excel znamená v Calcu zaškrtnout současně volby Čísla a Text; pokud buňka obsahuje vzorec s číselným výsledkem, bude zkopírován jen číselný výsledek, nikoli celý vzorec;
 • Datum a čas - zkopírují se jen hodnoty, které mají formát data nebo času; po zkopírování se může zobrazit jen číslo reprezentující datum nebo čas, poté je potřeba této hodnotě nastavit formát data či času (proto je u data někdy lepší kopírovat Datum a Formáty současně);
 • Vzorce - budou zkopírovány jen vzorce, tj. buňky, jejichž obsah začíná symbolem „="; jestliže zaškrtnete současně volby Text/Čísla a Vzorce, pak mají přednost vzorce;
 • Poznámky - zkopírují se jen komentáře/poznámky;
 • Formáty - bude zkopírován jen formát buněk, jako je barva, zarovnání, typ a velikost písma apod.;
 • Objekty - zkopírují se jen objekty jako obrázky, formulářové prvky apod.;
 • Přeskočit prázdné buňky - pokud jsou ve zdrojové oblasti dat prázdné buňky, nebudou do cílové oblasti nakopírovány, tj. prázdné buňky se nepřenášejí, na jejich místě zůstane původní obsah;
 • Transponovat - po zkopírování se sloupce změní na řádky a řádky na sloupce, dojde tedy k otočení zdrojových buněk o 90° proti směru hodinových ručiček;
 • Odkaz - namísto zkopírování hodnot/obsahu buněk budou v cílové oblasti vytvořeny absolutní odkazy na buňky;
 • Přidat, Odečíst, Násobit, Dělit - zdrojová data/buňky budou přičtena, odečtena, vynásobena, vydělena s cílovými buňkami (v případě vzorců dojde k jejich korektní matematické úpravě);
 • Dolů, Vpravo - při kopírování nebude přepsán původní obsah buněk, ale bude vložen potřebný počet nových buněk a původní budou posunuty dolů, resp. vpravo.

Dialog pro „vložit jinak" však může vypadat také jinak, viz následující obrázek. Který z nich bude v Calcu nabídnut, závisí na povaze vkládaného obsahu (co je zrovna ve schránce) - jestliže bylo [Ctrl+c] stisknuto v sešitu Calcu nad jednou či více vybranými buňkami, nabídne se první dialog, pokud v jiné situaci či aplikaci, pak dialog druhý.

OpenOffice.org – obecný dialog pro Vložit jinakOpenOffice.org – obecný dialog pro Vložit jinak

Dialogem podobným oknu „Vložit jako" disponuje i mazání obsahu buněk (standardně klávesa [Del]). Klávesa [Backspace] pak bez dotazu maže obsah buněk, tj. čísla, řetězce, vzorce, data, poznámky; objekty a formáty jsou v tomto případě zachovány.

Calc – dialog pro mazání obsahu buněkCalc – dialog pro mazání obsahu buněk

(Jako ve škole) Průměr: 1.21 | Hodnotilo: 14
 

Komentáře

user avatar KV
Odpovědět
Možnosti kopírování a vkládání obsahu buněk
14. 04. 2009, 07:07:49
Malá oprava- transposice není otočení, ale spíš "zrcadleni". Z prvního sloupce se stane první, ne poslední řádek.
user avatar karel
Odpovědět
Re:Možnosti kopírování a vkládání obsahu buněk
15. 04. 2009, 23:53:52
Těším se na verzi 3.2, kde by konečně mělo jít kopírovat více buněk z Calcu do tabulky ve Writeru (viz. bug č. 24500).

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Tomáš Hanusek

Tomáš Hanusek

 

Public Relations

Jak si zabezpečit servery?

DNSSECPokud chce moderní člověk plně využívat to, co mu virtuální svět internetu nabízí, musí se stále více orientovat na bezpečnost. Musí činit kroky, jež ho ochrání před riziky, jež se právě na této síti skrývají a dnes a denně uživatele ohrožují.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz