Šablony pro vaše podnikání

LO_Calc.png Při používání kancelářských balíků pro administrativní činnosti související s podnikáním můžete s výhodou využít různé šablony. Hodí se samozřejmě ale i mimo firmu.  

Informace o ekonomické situaci snadno a rychle

Stránka šablony: Basic Operating Budget

Pro firemní účetnictví se obvykle používá nějaký specializovaný software, který má v první řadě za cíl splnění všech zákonných povinností, tedy v našich podmínkách zákona o účetnictví, o daních z příjmů, o daních z přidané hodnoty atd. Přestože neméně významnou funkcí takového softwaru je tzv. manažerské účetnictví (tedy poskytování významných ekonomických informací těm, kdo provádějí důležitá rozhodnutí), ne vždy bývají výstupy takové, aby poskytly dostatečně stručné a srozumitelné informace.

V takových případech může nastoupit šablona pro program Calc, která pro data získaná z účetního softwaru vytvoří přehledné grafy nejvýznamnějších ekonomických ukazatelů. Zobrazuje výnosy a náklady (nebo příjmy a výdaje, pokud se místo účetnictví používá daňová evidence) po měsících a čtvrtletích, pro obě strany ukazuje jejich podíl v použitém členění.

Tato šablona patří k těm, které je potřeba si přizpůsobit, protože například použité členění výnosů a nákladů nemusí vůbec odpovídat požadavkům firmy. Šablona je přímo připravena pro překlady do jiných jazyků; přímo v sobě obsahuje překlad do ruštiny, ale přidat například češtinu není problém.

Asi největší nevýhodou šablony je, že se vůbec nezabývá rozvahovou částí účetnictví ani toky hotovosti (cash flow). Přitom tyto dvě oblasti jsou neméně významné a informace do nich spadající bývají často klíčové pro zajištění správného fungování firmy. Tady tedy šablona poslouží jen jako inspirace pro vlastní řešení.

Grafy zobrazující ekonomickou situaci firmy Grafy zobrazující ekonomickou situaci firmy

Ganttův diagram v Calcu

Stránka šablony: Gantt Chart Template

Ganttův diagram je způsob časového zobrazení činností v rámci projektu. Umožňuje si snadno udělat představu, jak činnosti probíhají (paralelně, v návaznosti na sebe atd.), kdy která začíná a končí. Tento diagram je standardním výstupem aplikací určených k řízení projektů (například Microsoft Project, GanttProject nebo dotProject), společně například s grafem PERT.

Získat tento diagram lze ale i v rámci OpenOffice/LibreOffice a existuje na to předem připravená šablona. Hodí se to zejména v případě, že se stejná data využívají v programu Calc i pro jiné účely. Dále lze samozřejmě využívat vzdálené zdroje (například databáze).

O projektu a každé činnosti (lze vytvářet i hierarchie) se vyplní potřebné údaje a vzorce v tabulce, zajistí jak výpočet všech potřebných hodnot, tak i zobrazení diagramu (ten se zobrazuje normálně v tabulce, prostřednictvím barev pozadí). Před začátkem je potřeba upravit seznam svátků (aby odpovídal tomu, který v daném státě platí), protože svátky se samozřejmě nepočítají do pracovních dnů.

Zobrazení Ganttova diagramu Zobrazení Ganttova diagramu

Faxová šablona

Stránka šablony: Simple FAX Template

Přestože se to může zdát neuvěřitelné, v některých zemích se i v dnešní době stále velmi intenzivně využívá faxová komunikace. Pokud obchodujete s firmami v těchto zemích, můžete tedy narazit na potřebu odeslat občas faxový dokument. Obvykle se odesílají nějaké normální dokumenty, ale někdy je potřeba poslat jen nějakou stručnou informaci nebo ji připojit k dokumentům – a pro takové účely se hodí faxová šablona.

Taková šablona obsahuje údaje, podle kterých může příjemce s faxem dále pracovat, například ho předat správné osobě nebo si ověřit, že došlo všechno (že například odesílatel nezapomněl některou stránku odeslat). Některé poslouží i při odesílání, například pokud je faxový přístroj ve firmě jen jeden a obsluhuje ho osoba odlišná od odesílatele (například sekretářka). Do šablony se vepíše nějaký komentář nebo jiný text a případně se též připojí další dokumenty.

Šablona, která je připravena pro použití k těmto účelům, obsahuje nejobvyklejší položky posílané při faxové komunikaci. Pochopitelně si můžete tyto položky, stejně jako obecně celou podobu šablony, přizpůsobit podle potřeby.

Jednoduchá faxová šablona Jednoduchá faxová šablona

Vydávejte firemní noviny!

Stránka šablony: Newspaper

Mnoho firem a organizací vydává své vlastní noviny, ve kterých informuje zaměstnance a obchodní partnery o tom, co je nového. Přestože se na vydávání novin samozřejmě nejlépe hodí specializované DTP programy (například Scribus), pro jednodušší situace lze použít i kancelářský balík OpenOffice nebo LibreOffice, konkrétně program Writer.

Pro tyto účely existuje šablona, která docela dobře ukazuje možnosti rámců ve Writeru a jejich využití pro dokumenty právě takového typu, jako jsou noviny nebo časopisy. V podstatě už jen nahradíte obsah jednotlivých rámců vlastními texty a obrázky.

Šablona je koncipována jako jednostránková, což stačí na jednoduché noviny o jediné stránce. Pokud budete potřebovat více stránek, stačí si je přidat. Text je automaticky lámán do čtyř sloupců, takže pokud to stačí, nejsou nutné už žádné další úpravy. Nestačí-li to, můžete si přidat další rámce podle návodu (text může i protékat skrz různé rámce, to není problém).

Šablona pro jednoduché noviny Šablona pro jednoduché noviny(Jako ve škole) Průměr: 2.50 | Hodnotilo: 6
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře a podniká v oblasti informačních technologií. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.

 
 
 
woo jaw demo hz