Tabulky ve Writeru – počítání a motivy

Dokument Tabulky ve Writeru disponují zajímavou a až překvapivě mocnou funkcionalitou. Podívejme se na tento aspekt trochu blíže. Mimo to se též podíváme na přiřazování různých motivů tabulkám.  

Vložení tabulky

Tabulku lze vložit různými způsoby. Jednak lze využít lištu Vložit a v ní stisknout tlačítko Vložit tabulku. Tlačítko je rozbalovací, po kliknutí na něj můžete rovnou určit počet řádků a sloupců tažením. Dalším způsobem je využití nabídky Tabulka | Vložit tabulku. V zobrazeném dialogovém okně lze určit počet řádků, sloupců, tabulku pojmenovat i drobně naformátovat.

Vkládání tabulky interaktivně a ručním zadáváním Vkládání tabulky interaktivně a ručním zadáváním

Speciální způsoby vkládání tabulek

Způsobů, jak lze vložit tabulku, je však ještě více. Jednak můžete tabulku vložit do předpřipraveného rámce; ten vložíte buď rovněž pomocí lišty Vložit, nebo pomocí nabídky Vložit | Rámec | Rámec interaktivně. Tažením vytvoříte rámec, poté jej odklikněte, dalším kliknutím dovnitř rámce do něj vstoupíte a můžete vkládat obsah, například tabulku. Tato metoda se používá, pokud chcete s tabulkou zacházet jako s objektem, který můžete různě posouvat po stránce. Velikost tabulky se přizpůsobuje velikosti rámce, což je další výhoda.

Tabulka vložená do rámce Tabulka vložená do rámce

Určitým specifickým a možná oblíbeným způsobem je vkládání tabulky jako OLE objektu. OLE je zkratka „object linking and embeding“, a takto to skutečně funguje. Tedy do stránky umísťujete jiný, „cizorodý“ objekt, který se na stránce otevře ve zdrojové aplikaci. Takto můžete do stránky vložit jakýkoliv typ souboru, který LibreOffice podporuje.

Stačí jediné, mít předem připravený soubor, který chcete do stránky vložit, a vložit jej pomocí nabídky Vložit | Objekt | Objekt OLE. V dialogovém okně určete, že chcete objekt vytvořit z nějakého již existujícího souboru, naveďte na něj a vložte jej do dokumentu. Chcete-li jej skutečně vložit, ne jej pouze provázat s existujícím dokumentem, ponechte pole Odkaz na soubor nezaškrtnuté.

Výběr tabulky jako OLE objektu Výběr tabulky jako OLE objektu

OLE objekt se chová jako rámec, což je vidět i na tlačítkové liště, která se po klepnutí na něj zobrazí. To znamená, že jej lze přemísťovat i měnit jeho velikost. Poklepáním na objekt spustíte úpravu obsahu OLE objektu, zobrazí se tedy tlačítkové lišty zdrojové aplikace. Rázem tak máte plnou podporu Calcu třeba pro tabulku ve Writeru.

Tabulka jako OLE objekt na stránce Tabulka jako OLE objekt na stránce

Úprava tabulky jako OLE objektu Úprava tabulky jako OLE objektu

Samozřejmě můžete na stránce vytvořit zcela nový OLE objekt, nejste vázáni na již existující soubory. V úvodním dialogovém okně zaškrtněte vytvoření nového souboru, vyberte typ objektu a vložte jej do dokumentu.

Vytvoření nového OLE objektu na stránce Vytvoření nového OLE objektu na stránce

Tabulka jako nový OLE objekt na stránce Tabulka jako nový OLE objekt na stránce

Práce s tabulkou

Ukažme si, jak lze pracovat s tabulkou vloženou standardním způsobem, tedy jako klasickou tabulku Writeru. Jakmile je vložena, lze ji upravovat v okně Vlastnosti tabulky – tomu jsme se již dříve na stránce věnovali.

Formátování tabulky Formátování tabulky

Důležité je, že se po klepnutí na tabulku zobrazí tlačítková lišta Tabulka. Ta obsahuje dvě tlačítka, která nás nyní budou zajímat. První je Součet – klikněte do nějaké buňky v tabulce a stiskněte toto tlačítko. Vidíte, že se zobrazil řádek vzorců, do nějž lze psát, ale lze také buňky vybírat. Jednoduše po stisknutí tohoto tlačítka označte v tabulce nějaké buňky a stiskněte Enter nebo tlačítko Použít. Do vybrané buňky se vložil vzorec (součet). Jakmile změníte hodnotu v některé z odkazované buňce, změní se i výsledek součtu. Funguje to tedy jako v Calcu. Rozdíl je v tom, že nelze tento vzorec zkopírovat – pokud označíte obsah buňky se vzorcem a zkopírujete jej do jiné buňky, vloží se pouze výsledek vzorce, ne vzorec samotný.

Vkládání vzorce do tabulky Vkládání vzorce do tabulky

Součet však zdaleka nepředstavuje všechny početní operace, které můžete v tabulce provádět. Můžete také hodnoty odečítat, násobit, dělit (pro násobení se používá *, pro dělení /), používat druhou odmocninu, mocnit, k dispozici jsou různé boolovské operace a také goniometrické funkce. Vzorec vložíte buď stisknutím tlačítka Vzorec, nebo napsání rovnítka. Vzorec pak vkládáte jednak pomocí rozbalovacího tlačítka Funkce (vedle řádku vzorců), můžete jej samozřejmě do řádku napsat i ručně. Přehled funkcí i příklady práce s nimi naleznete (pro LibreOffice) na stránce nápovědy a na přiložených obrázcích.

Další vložený vzorec Další vložený vzorec

Motivy

Tabulky nemusí mít tak syrový vzhled. Jistě, můžete si je naformátovat ručně, ale rovněž lze využít předpřipravených stylů. V liště Tabulka stiskněte tlačítko Styl automatického formátu. Zobrazí se okno s výběrem stylů, které můžete na tabulku použít. Jak vidíte, ne každý styl se hodí pro každou tabulku, je třeba vybírat. Nicméně můžete do seznamu přidat i styl vlastní, nebo poupravený předvolený. Například tak můžete tabulku naformátovat některým z předvolených stylů, tabulku přeformátovat a styl vložit do seznamu jako vlastní styl. Zaškrtnutím polí v části Formátování poté určíte, které atributy se v novém stylu použijí, a stikněte tlačítko Přidat. Styl pojmenujte a máte jej k dispozici v přehledu stylů a můžete jej kdykoliv použít. Pozor, uplatní se skutečně jen ty atributy, které jste si předvolili. Při přidávání nového stylu tabulky je třeba také příslušné buňky tabulky vybrat.

Práce se styly tabulky Práce se styly tabulky

V LibreOffice je seznam stylů pro tabulky k dispozici i v Postranním panelu, konkrétně ve Stylistovi v sekci Styl tabulky.

Stejný správce stylů je k dispozici i v Calcu a oba obsahují tytéž záznamy. Pokud tedy v Calcu přiřadíte nějaký styl tabulce, kterou pak prostým zkopírováním a vložením do Writeru vložíte, zachová si styl z Calcu. Pro doplnění, takto vložená tabulka je poté OLE objektem.

V okně Automatický formát lze jednoduše a nenávratně smazat nejen váš vlastní styl, ale i předvolený. Buďte tedy opatrní a určitě si, pokud nevyužíváte výchozí nastavení OpenOffice/LibreOffice, zazálohujte uživatelský adresář, abyste o své nastavení nepřišli.

Autor používá LibreOffice 5.4.4.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 3
 

Komentáře

user avatar zvedavec
Odpovědět
Tabulky ve Writeru – počítání a motivy
4. 01. 2018, 11:07:24
Připomenu, že s (automatickým)formátováním tabulek mohou být podle verze programu také potíže, pokud v nich je text a ne jen čísla:

https://forum.openoffice.cz/viewtopic.php?id=4481

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních sítí těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation.

 
 
 
woo jaw demo hz