Tvorba vizitek v programu Writer

LO_Writer.png Program Writer v balících Apache OpenOffice a LibreOffice obsahuje funkci pro snadné vytvoření vizitek. Chcete-li si tedy připravit vizitky vlastnoručně, je vám tato funkce k ruce.  

Použít Writer nebo Draw?

Před šesti lety jsme vydali návod, jak si vytvářet vizitky v programu Draw. Je to jedna z možností, pokud se do tvorby pustíte s balíkem Apache OpenOffice nebo LibreOffice. Tou druhou možností je využít prostředky programu Writer. Ten má totiž přímo funkci určenou k tomuto účelu.

Má vůbec smysl si vytvářet vizitky vlastnoručně? Dnes vám je navrhnou a vytisknou doslova „na každém rohu“ a obvykle ve vyšší kvalitě, než jaká je dosažitelná při vlastnoruční tvorbě (a zejména tisku – levné kancelářské tiskárny mají často potíže s tiskem na papír vyšší gramáže). Pokud to ale člověka baví a chce si vytisknout pouze malý počet kusů, tak proč ne?

Jaký je rozdíl mezi návrhy v jednotlivých programech? V Draw si budete muset všechno vytvořit ručně v jednom exempláři a pak rozkopírovat, případně nějak řešit tisk více kusů na jeden list papíru. Ve Writeru je toto jednodušší, na druhou stranu se tu obtížněji pracuje s grafikou. Můžete si samozřejmě vyzkoušet oba způsoby a pak se rozhodnout.

Průvodce pro přípravu vizitek

K základní přípravě slouží průvodce…, který vlastně ani průvodcem není. Je to dialog, který se otevře prostřednictvím funkce Soubor → Nový → Vizitky. Ten má několik karet – ne všechny je nutné využít, ale o tom za malou chvilku.

První kartou je Médium. Tam se v první řadě zvolí, zda se bude navrhovat pro spojitý (souvislý) pás papíru nebo jednotlivé listy. Obvykle se tiskne na listy, souvislý pás se využije častěji u štítků, které se navrhují podobným způsobem (tiskne se na skládaný pás samolepek).

Nastavení typu papíru a vizitek Nastavení typu papíru a vizitek

Máte-li papír přímo určený pro tisk vizitek, vyberte ho (Značka). Podle vybraného papíru se v druhém rozbalovacím seznamu zobrazí dostupné typy vizitek. U nás se většinou používají klasické vizitky o velikosti 90 x 50 mm nebo nověji „evropské“ 85 x 55 mm. Zvolte tedy typ požadovaných vizitek ze seznamu; není-li tam vhodný typ, zvolte [uživatelský], později si velikost nastavíte ručně.

Další dvě karty, SoukroméPracovní, umožňují doplnit osobní údaje evidované v rámci kancelářského balíku. To, co zde vyplníte, se sice nevloží přímo do vizitky, ale budete to moci následně používat jako datová pole. Nebude tedy nutné například po přestěhování přepisovat tyto údaje v dokumentech, bude stačit je změnit centrálně. Část těchto údajů můžete měnit i v nastavení balíku.

Vyplnění osobních údajů Vyplnění osobních údajů

Geometrické parametry vizitek i celých listů se nastavují na kartě Formát. V grafickém znázornění je dobře vidět, co který parametr znamená. Například na A4 se standardně tisknou dvě klasické vizitky na šířku a pět na výšku. Vizitky mohou být rozmístěny bez mezer mezi nimi nebo s mezerami; záleží na tom, jakým způsobem se budou ořezávat. Důležité je nastavit horní a levý okraj v souladu s vlastnostmi tiskárny (jak velký tiskový okraj má).

Formát vizitek a papíru Formát vizitek a papíru

Tlačítkem Uložit... si můžete nastavené parametry uložit pro další použití. Objeví se pak v seznamu s typy vizitek, případně papíru (pokud si přidáte nový).

Karta Možnosti slouží k nastavení dalších vlastností tvorby vizitek. Můžete si nechat vizitkami vyplnit celou stránku nebo jen vytvořit jedinou vizitku na určené pozici. Zaškrtávátko Synchronizovat obsahy zapíná velmi užitečnou synchronizaci vizitek – stačí pak měnit obsah jedné a pak změny jediným stiskem tlačítka přenést do ostatních exemplářů na stránce.

Další možnosti tvorby vizitek Další možnosti tvorby vizitek

Tím je hotova základní příprava a můžeme tedy přejít k tvorbě obsahu.

Tvorba obsahu vizitek

Po stisku tlačítka Nový dokument v dialogu se vygeneruje dokument Writeru, kde je na stránce požadovaný počet vizitek (případně jediná) a stránka má geometrii podle nastavení na kartě Formát. Vizitky jsou ale prázdné a je potřeba je vyplnit obsahem.

Prázdná stránka s vizitkami Prázdná stránka s vizitkami

Existuje řada možností, jak obsah do vizitek vkládat. Základní možností je psát obyčejný text. Je to jednoduché a dá se napsat v podstatě cokoliv. Dále je tu již zmíněná možnost používat datová pole, a to přes Vložit → Pole → Jiné... nebo klávesovou zkratku Ctrl+F2.

Dialog pro výběr pole k vložení Dialog pro výběr pole k vložení

Polí ke vložení je k dispozici mnoho, většina ale nemá valný smysl (například datum nebo číslo stránky). Lze využívat i údaje ze vstupních polí, z databází, maker apod. Podle typu pole se případně nastavuje také jeho formátování.

Další možností je vložení nějakého obrázku, typicky třeba firemního loga. Vkládat lze ze souboru, ale třeba také z galerie, která je v programu dostupná. Všimněte si na následujícím obrázku, že se grafika vložená z galerie stiskem tlačítka Synchronizovat štítky dostala do všech vizitek na stránce.

Využití galerie ke vložení obrázku Využití galerie ke vložení obrázku

Takto sestavíme celou vizitku podle potřeby, vkusu, nálady a tak dále. Při tvorbě lze samozřejmě používat odstavcové a znakové styly jako při práci s běžným textem. Výsledek tvorby může vypadat třeba takto:

Výsledek tvorby vizitek Výsledek tvorby vizitek

Po vytištění vypadají vizitky přibližně tak, jak je vidíte na následujícím obrázku (jedná se o „tisk“ do PDF prostřednictvím programu PDFCreator):

Vytištěné vizitky Vytištěné vizitky

Možná máte pocit, že tam něco chybí. Ano, mohou tam chybět ořezové značky. Pokud netrefíte ořez bez nich, můžete si je tam přidat. Možností je několik. Jednak si můžete vizitky orámovat prostřednictvím výběru rámce (vizitky jsou řešeny pomocí rámců) a nastavení funkcí Formát → Rámec/Objekt (na kartě Ohraničení). Nezapomeňte nastavit nulovou vzdálenost od obsahu!

Nastavení ohraničení vizitek Nastavení ohraničení vizitek

Jinou možností je vytvořit si klasické ořezové značky pomocí nástrojů kresby (nejlépe nástrojem Čára). Stačí si vytvořit jednu značku, nakopírovat potřebný počet exemplářů a ty pak přesně napozicovat. Je to chvilka práce, ovšem výsledek stojí za to.

Ukázka ořezových značek Ukázka ořezových značek

Popsaný postup odpovídá balíku LibreOffice 4.3. V Apache OpenOffice bude postup prakticky totožný, pouze některé funkce mohou být jinak nazvány (totéž platí i pro starší verze LibreOffice).

Závěr

Tvůrčí aktivitě se meze nekladou a při tvorbě vizitek to platí dvojnásob. Zkrátka, vyzkoušejte si, jaké možnosti program Writer v tomto ohledu nabízí. Vytvořit v něm jednoduchou vizitku není složité, a na to, že pro tyto účely program vlastně vůbec není určen, lze získat velmi slušné výsledky.

(Jako ve škole) Průměr: 1.10 | Hodnotilo: 10
 

Komentáře

user avatar neutr
Odpovědět
Tvorba vizitek v programu Writer
1. 10. 2014, 14:28:43
Možná by šlo zmínit, že se tisk vizitek hodí také k tisku jedno, nebo dvojrozměrného grafického kódu (čárový a QR kód). Zejména lze využít samolepící archy (A4 v celku, nebo přímo samolepky s formátem a suplovat tak drahé zařízení. Hodí se to například drobným výrobcům, nebo spíš pěstitelům ekopotravin ap.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Tvorba vizitek v programu Writer
3. 10. 2014, 04:13:13
Dík Lukáši, že jsi zase zacelil jednu hroznou díru.
user avatar M Havlík
Odpovědět
Tvorba vizitek v programu Writer
3. 10. 2014, 15:35:12
A šlo by udělat, aby každá vizitka měla jiný obrázek na sobě a jméno? Pokud tvořím pro více lidí.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Tvorba vizitek v programu Writer
5. 10. 2014, 04:15:43
Obávám se, že pak by použití Writeru trochu ztratilo smysl. Asi by bylo účelnější použít Draw a pak duplikování.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Tvorba vizitek v programu Writer
5. 10. 2014, 22:04:32
Ale i ve Writeru to lze. Nejdřív vytvořit to, co je společné a sesynchronizovat to. Potom v každém exempláři upravit rozdílné údaje. Asi bude ale lepší mít pro každého člověka samostatný soubor, to mi připadá jako lepší řešení.
user avatar M Havlík
Odpovědět
Tvorba vizitek v programu Writer
7. 10. 2014, 08:43:58
Jo možnosti to jsou, pořád zkoumám na fórech jestli někdo nevymyslí tu synchronizaci třeba s Base. Bohužel kvůli tomu pořád máme i word a excel.
Databáze v base máme adresy a fortografie jako obrázek i jako cestu k souboru. Ale do Writeru ten obrázek prostě nejsem schopen dostat. Bylo by super moci tisknout štítky do kterých by šlo vkládat i fotky z databáze.
user avatar Tereza
Odpovědět
Tvorba vizitek v programu Writer
3. 09. 2015, 11:07:24
No, Writer, jako taková nouzovka asi dobrý, ale jako profesionální nástroj bych to nepoužívala. Hlavně, když se dneska vizitkou zabývá kdekdo, třeba tisknis.si, nebo vistaprint. případně si pořídit Photoshop a udělat si je sám, to je taky řešení.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Tvorba vizitek v programu Writer
3. 09. 2015, 15:23:46
Zrovna Photoshop na vizitky vhodný není, je to program pro rastrovou grafiku. Když už od Adobe, tak Illustrator. Ale pokud už si někdo dělá vizitky sám, tak si nebude jen kvůli tomu pořizovat poměrně drahý nástroj (ano, programy od Adobe si může pořídit i třeba jen na měsíc, dnes už ty profesionální nástroje od Adobe ani jinak než formou SaaS pořídit nejdou). Nejlepší samozřejmě je, si vizitky nechat udělat od profesionálů, nejen kvůli přípravě, ale hlavně samotnému tisku (kvalitní vizitky se tisknou na papír min. 300 g/m2 a s tím už mají běžné kancelářské tiskárny obvykle problémy) a nařezání. Všechno ostatní je nouzové řešení.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Tvorba vizitek v programu Writer
3. 09. 2015, 19:15:43
Potvrzuji, je to tak. Na vizitky a podobné účely bych asi viděl spíš ještě něco jiného než Illustrator, ale to je jedno. V každém případě účel článku byl trochu jiný, dokázat, že to jde i jinak a hlavně šlo o prezentaci netradičních postupů.
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Re:Tvorba vizitek v programu Writer
4. 09. 2015, 05:47:31
Adobe produkty CS6 sa stále dajú oficiálne kúpiť, iba sa o tom veľmi nepíše. Predávajú sa iba na stránkach Adobe a je to tam dobre schované, aby sa to nedalo tak ľahko nájsť (ale dá sa) – https://www.adobe.com/cz/products/catalog/cs6._sl_id-contentfilter_sl_catalog_sl_software_sl_creativesuite6.html

Ale aby si ich niekto kupoval iba na vizitky, tak to naozaj neviem, či by bola vhodná investícia. Tento článok však hovorí o možnostiach Writeru a nie o tom, kde si dať vytvoriť vizitky profesionálne a reakcia typu „Photoshop“ je neadekvátna.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Dlouholetý člen autorského týmu LinuxEXPRESu a OpenOffice.cz. Vystudoval FEL ČVUT v oboru Výpočetní technika. Žije v Kutné Hoře a podniká v oblasti informačních technologií. Ve volném čase rád fotografuje, natáčí a stříhá video, občas se věnuje powerkitingu a na prahu čtyřicítky začal hrát tenis.

 
 
 
woo jaw demo hz