Vytváranie šablón a ich formátovanie

obecna.png Potrebujete si vytvoriť šablóny pre rôzne dokumenty a neviete, ako nato? Alebo potrebujete upraviť už existujúce? Ak áno, prečítajte si nasledovný článok.  

Šablóna je predpripravený model, pomocou ktorého vytvorite ďalšie dokumenty. Môžete si vytvoriť šablónu pre obchodné správy a vaše kontaktne údaje budú automaticky v päte každej stránky alebo logo v hlavičke atď. Šablóna môže obsahovať všetko, čo bežné dokumenty, a to text, grafiku, sadu štýlov a rôzne užívateľské nastavenia, ako sú jazyk, predvolená tlačiareň, ale aj prispôsobený panel nástrojov alebo menu. Všetky dokumenty v OpenOffice.org a LibreOffice sú založené na šablónach.

Použitie existujúcej šablóny pre vytvorenie dokumentu

 1. V hlavnom menu zvoľte Súbor | Nový | Šablóny a dokumenty. Otvorí sa dialógové okno Šablóny a dokumenty.

 2. V zozname na ľavej stráne kliknite na ikonu šablóny, ak už nie je vybratá. Zoznam šablón sa objaví v strede tohto okna.

 3. Kliknutím vyberte šablónu. V hornej pravej časti okna sa nachádzajú dve tlačidla, pomocou jedného si pozriete vlastností šablóny, pomocou druhého náhľad šablóny.

 4. Kliknutím na otvoriť sa vytvorí nový dokument zo zvolenej šablóny v programe Writer. Potom už upravujete a pracujete s dokumentom štandardne.

Otvorenie existujúcej šablónyOtvorenie existujúcej šablóny

Vytvorenie vlastnej šablóny

Novú šablónu si môžete vytvoriť buď pomocou sprievodcu, alebo z existujúceho dokumentu.

Vytvorenie šablóny pomocou sprievodcu

Pri použití sprievodcu si zvolíte, o aký druh dokumentu ide. Otvorte menu Súbor | Sprievodcovia a ďalej zvolíte jednu z možností: List, Fax, Porada...

List sprievodca vás prevedie krokmi (pre ostatne dokumenty je to veľmi podobné):

 1. Návrh stránky (Obchodný list alebo Osobný list).

 2. Vzhľad hlavičky.

 3. Položky na tlač (Prvky dokumentu ako logo, predmet, oslovenie…).

 4. Príjemca a odosielateľ (Adresa odosielateľa a príjemcu, pri príjemcovi je možné použiť aj hromadnú korešpondenciu).

 5. Päta (text v päte dokumentu).

 6. Názov a umiestnenie.

Napr.:

 1. V menu zvoľte Súbor | Sprievodcovia | požadovaný dokument (napr. Dopis, Porada, Fax apod.).

 2. Postupujte podľa pokynov v okne sprievodcu. Tento proces je trochu odlišný pre každý typ šablóny, ale formát je spoločný pre všetky.

 3. V poslednom bode sprievodcu je možné zadať názov a umiestnenie pre uloženie šablóny. Predvolený je váš priečinok šablón, ale možné vybrať aj iné miesto.

 4. A na koniec máte možnosť si ihneď vytvoriť zo šablóny nový dokument.

Vytvorenie šablóny z dokumentu

 1. Otvorte nový alebo existujúci dokument, z ktorého chcete vytvoriť šablónu.

 2. Pridajte obsah a vytvorte štýly a formátovanie, ako potrebujete.

 3. V hlavnom menu vyberte Súbor | Šablóny | Uložiť.

 4. V dialógovom okne v časti „Nová šablóna“ vyplňte názov novej šablóny.

 5. V zozname „Kategórie“ si zvoľte kliknutím kategóriu, do ktorej chcete šablónu zaradiť a kliknite na OK.

Editovanie existujúcej šablóny

 1. V menu zvolíte Súbor | Šablóny | Usporiadať…, otvorí sa dialógové okno Správa šablón.

 2. V zozname na ľavej strane dvakrát kliknite na priečinok obsahujúci šablónu, ktorú chcete upraviť. Zoznam všetkých šablón nachádzajúcich sa v priečinku sa objaví pod názvom zložky.

 3. Vyberte šablónu, ktorú chcete upraviť.

 4. Kliknite na tlačidlo Príkazy a z rozbaľovacej ponuky si zvoľte Upraviť.

 5. Upravte šablónu ako akýkoľvek iný dokument. Zmeny uložíte pomocou Súbor | Uložiť.

Dialógové okno správa šablónDialógové okno správa šablón

Ako nahradiť predvolenú šablónu inou

Ak vytvoríte dokument pomocou Súbor | Nový | Textový dokument, tak Writer vytvorí dokument z predvolenej šablóny pre textové dokumenty. Môžete si ako predvolenú šablónu nastaviť vlastnú, napríklad s adresou vašej firmy v hlavičke.

Nastavenie vlastnej šablóny ako východzia:

 1. V hlavnom menu vyberte Súbor | Šablóny | Usporiadať .

 2. V otvorenom dialógovom okne v ľavej častí dvojklikom otvorte priečinok obsahujúci šablónu, ktorú chcete nastaviť ako predvolenú.

 3. Vyberte ju.

 4. Kliknutím na tlačidlo Príkazy si v rozbaľovacom menu zvoľte Nastaviť ako východziu šablónu.

Pri ďalšom vytvorení dokumentu pomocou Súbor | Nový | Textový dokument bude dokument vytvorený z vašej šablóny. Veľa vecí je možné zmeniť v dialógovom okne Možnosti, ale napríklad fonty, veľkosť stránky, okraje stránok a mnoho ďalšieho je možné upraviť len nahradením východzej šablóny novou, upravenou.

Opätovné nastavenie východzej šablóny vo Writeri:

 1. V hlavnom menu vyberte Súbor | Šablóny | Usporiadať.

 2. V dialógovom oke Správa šablón kliknite na Príkazy a z rozbaľovacieho menu vyberte Obnoviť východziu šablónu | Textový dokument.

Ďalší dokument už bude vytvorený pomocou štandardnej východzej šablóny.

Písané v LibreOffice 3.3.3

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 4
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz