Vytváranie šablón a ich formátovanie

obecna.png Potrebujete si vytvoriť šablóny pre rôzne dokumenty a neviete, ako nato? Alebo potrebujete upraviť už existujúce? Ak áno, prečítajte si nasledovný článok.  

Šablóna je predpripravený model, pomocou ktorého vytvorite ďalšie dokumenty. Môžete si vytvoriť šablónu pre obchodné správy a vaše kontaktne údaje budú automaticky v päte každej stránky alebo logo v hlavičke atď. Šablóna môže obsahovať všetko, čo bežné dokumenty, a to text, grafiku, sadu štýlov a rôzne užívateľské nastavenia, ako sú jazyk, predvolená tlačiareň, ale aj prispôsobený panel nástrojov alebo menu. Všetky dokumenty v OpenOffice.org a LibreOffice sú založené na šablónach.

Použitie existujúcej šablóny pre vytvorenie dokumentu

 1. V hlavnom menu zvoľte Súbor | Nový | Šablóny a dokumenty. Otvorí sa dialógové okno Šablóny a dokumenty.

 2. V zozname na ľavej stráne kliknite na ikonu šablóny, ak už nie je vybratá. Zoznam šablón sa objaví v strede tohto okna.

 3. Kliknutím vyberte šablónu. V hornej pravej časti okna sa nachádzajú dve tlačidla, pomocou jedného si pozriete vlastností šablóny, pomocou druhého náhľad šablóny.

 4. Kliknutím na otvoriť sa vytvorí nový dokument zo zvolenej šablóny v programe Writer. Potom už upravujete a pracujete s dokumentom štandardne.

Otvorenie existujúcej šablónyOtvorenie existujúcej šablóny

Vytvorenie vlastnej šablóny

Novú šablónu si môžete vytvoriť buď pomocou sprievodcu, alebo z existujúceho dokumentu.

Vytvorenie šablóny pomocou sprievodcu

Pri použití sprievodcu si zvolíte, o aký druh dokumentu ide. Otvorte menu Súbor | Sprievodcovia a ďalej zvolíte jednu z možností: List, Fax, Porada...

List sprievodca vás prevedie krokmi (pre ostatne dokumenty je to veľmi podobné):

 1. Návrh stránky (Obchodný list alebo Osobný list).

 2. Vzhľad hlavičky.

 3. Položky na tlač (Prvky dokumentu ako logo, predmet, oslovenie…).

 4. Príjemca a odosielateľ (Adresa odosielateľa a príjemcu, pri príjemcovi je možné použiť aj hromadnú korešpondenciu).

 5. Päta (text v päte dokumentu).

 6. Názov a umiestnenie.

Napr.:

 1. V menu zvoľte Súbor | Sprievodcovia | požadovaný dokument (napr. Dopis, Porada, Fax apod.).

 2. Postupujte podľa pokynov v okne sprievodcu. Tento proces je trochu odlišný pre každý typ šablóny, ale formát je spoločný pre všetky.

 3. V poslednom bode sprievodcu je možné zadať názov a umiestnenie pre uloženie šablóny. Predvolený je váš priečinok šablón, ale možné vybrať aj iné miesto.

 4. A na koniec máte možnosť si ihneď vytvoriť zo šablóny nový dokument.

Vytvorenie šablóny z dokumentu

 1. Otvorte nový alebo existujúci dokument, z ktorého chcete vytvoriť šablónu.

 2. Pridajte obsah a vytvorte štýly a formátovanie, ako potrebujete.

 3. V hlavnom menu vyberte Súbor | Šablóny | Uložiť.

 4. V dialógovom okne v časti „Nová šablóna“ vyplňte názov novej šablóny.

 5. V zozname „Kategórie“ si zvoľte kliknutím kategóriu, do ktorej chcete šablónu zaradiť a kliknite na OK.

Editovanie existujúcej šablóny

 1. V menu zvolíte Súbor | Šablóny | Usporiadať…, otvorí sa dialógové okno Správa šablón.

 2. V zozname na ľavej strane dvakrát kliknite na priečinok obsahujúci šablónu, ktorú chcete upraviť. Zoznam všetkých šablón nachádzajúcich sa v priečinku sa objaví pod názvom zložky.

 3. Vyberte šablónu, ktorú chcete upraviť.

 4. Kliknite na tlačidlo Príkazy a z rozbaľovacej ponuky si zvoľte Upraviť.

 5. Upravte šablónu ako akýkoľvek iný dokument. Zmeny uložíte pomocou Súbor | Uložiť.

Dialógové okno správa šablónDialógové okno správa šablón

Ako nahradiť predvolenú šablónu inou

Ak vytvoríte dokument pomocou Súbor | Nový | Textový dokument, tak Writer vytvorí dokument z predvolenej šablóny pre textové dokumenty. Môžete si ako predvolenú šablónu nastaviť vlastnú, napríklad s adresou vašej firmy v hlavičke.

Nastavenie vlastnej šablóny ako východzia:

 1. V hlavnom menu vyberte Súbor | Šablóny | Usporiadať .

 2. V otvorenom dialógovom okne v ľavej častí dvojklikom otvorte priečinok obsahujúci šablónu, ktorú chcete nastaviť ako predvolenú.

 3. Vyberte ju.

 4. Kliknutím na tlačidlo Príkazy si v rozbaľovacom menu zvoľte Nastaviť ako východziu šablónu.

Pri ďalšom vytvorení dokumentu pomocou Súbor | Nový | Textový dokument bude dokument vytvorený z vašej šablóny. Veľa vecí je možné zmeniť v dialógovom okne Možnosti, ale napríklad fonty, veľkosť stránky, okraje stránok a mnoho ďalšieho je možné upraviť len nahradením východzej šablóny novou, upravenou.

Opätovné nastavenie východzej šablóny vo Writeri:

 1. V hlavnom menu vyberte Súbor | Šablóny | Usporiadať.

 2. V dialógovom oke Správa šablón kliknite na Príkazy a z rozbaľovacieho menu vyberte Obnoviť východziu šablónu | Textový dokument.

Ďalší dokument už bude vytvorený pomocou štandardnej východzej šablóny.

Písané v LibreOffice 3.3.3

(Jako ve škole) Průměr: 1,00 | Hodnotilo: 4
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
SOPHOS - hacking webinar 2
Peter Gažo

Peter Gažo

 

Public Relations

IPv4 zastarává, i tak si však zaslouží kvalitní zabezpečení

Znáte souvislost mezi doménami a typickými IP adresami? Není od věci si uvědomit, že zatímco domény jsou určeny pro zjednodušení hledání webové stránky na internetu, IP adresy slouží primárně pro výpočetní techniku, konkrétně pro přesné vyhledání konkrétního serveru nebo počítače.

Pokračování ...


LinuxEXPRES (news 300px)
 
 
woo jaw demo hz