Zmena štandardného vzhľadu dokumentu

obecna.png Prekáža vám, že pri otvorení nového dokumentu máte automaticky nastavené okraje 2 cm, zarovnávanie vľavo, nemáte zapnuté záhlavie, zápätie a pod.? Zmeňte si východziu šablónu.  

Mnohým používateľom prekáža, že po otvorení dokumentu musia ako prvý krok meniť niektoré štandardné nastavenia OpenOffice.org iba preto, že im nevyhovujú. Medzi typické nastavenia, ktoré takto často menia patria napr. rozmery strán a ich okrajov, zalomenie odsekov v textových dokumentoch do bloku, zrušenie tlače záhlavia a zápätia v Calcu a pod. Nie je však potrebné, aby to robili dookola pri každom novom dokumente, stačí, ak si zmenia východziu šablónu dokumentu.

Ako prvý krok musíte v novom dokumente nastaviť také parametre, aké požadujete – štýly strán, odsekov, záhlavia a zápätia a pod. Samozrejme v nastaveniach sa nemusíte obmedzovať, a preto si do dokumentu môžete vložiť aj logo a pod. Po tejto príprave nakoniec uložíte dokument ako šablónu – cez menu Súbor | Uložiť ako otvoríte okno Uložiť ako , kde vyberiete pre textové dokumenty formát ukladaného dokumentu Šablóna textového dokumentu ODF (.ott) , pre zošity modulu Calc formát Šablóna zošitu ODF (.ots) atď.

Uloženie textového dokumentu vo formáte šablónyUloženie textového dokumentu vo formáte šablóny

Po uložení šablóny dokument zatvorte. Následne, v druhom kroku, si (ak nemáte) otvorte nový dokument a uloženú šablónu si vložte do zoznamu šablón OpenOffice.org. Na tento účel použite menu Súbor | Šablóny | Usporiadať... Týmto otvoríte okno Správa šablón , ktoré je rozdelené do dvoch stĺpcov. V ľavom vidíte rozbaľovací zoznam skupín šablón. Tento zoznam si môžete ľubovoľne upraviť a doplniť cez kontextové menu (je prístupné cez pravé tlačidlo myši).

Výber funkcie pre import šablóny do zoznamu šablónVýber funkcie pre import šablóny do zoznamu šablón

Týmito funkciami sa však teraz nebudeme zaoberať (ich význam je zrejmý z ich názvov), ale zameriame sa iba na jednu funkciu – Importovať šablónu . Najprv sa v ľavom stĺpci presuňte na zoznam šablón, do ktorého chcete šablónu vložiť, potom ju pomocou tejto funkcie vyhľadajte. Jej „otvorením“ ju napokon pridáte do zoznamu šablón, ktorý uvidíte po „rozbalení“ príslušného zoznamu.

Vyhľadanie a import šablóny do zoznamu šablónVyhľadanie a import šablóny do zoznamu šablón

Takto vloženú šablónu odteraz môžete používať v OpenOffice.org. Pokiaľ chcete, aby sa podľa nej automaticky otvárali nové dokumenty, prejdite na ňu, stlačte pravé tlačidlo myši a v zobrazenom kontextovom menu vyberte voľbu Nastaviť ako východziu šablónu. Na záver zatvorte okno Správa šablón. Od tohto okamihu (bez potreby reštartovania OpenOffice.org) sa bude ako východzia šablóna používať šablóna, ktorú ste si takto nastavili.

Nastavenie šablóny ako východzejNastavenie šablóny ako východzej

Pravdaže, takto nastavenú východziu šablónu môžete kedykoľvek vymazať, exportovať, môžete nastaviť pôvodné nastavenia OpenOffice.org atď. – o tom napokon hovoria funkcie, ktoré vidíte v kontextovom menu pri príslušnej šablóne.

Článek byl vytvořen v OpenOffice.org 3.3

(Jako ve škole) Průměr: 1.12 | Hodnotilo: 8
 

Komentáře

user avatar Martin Tkac
Odpovědět
Zmena štandardného vzhľadu dokumentu
1. 08. 2011, 23:29:02
Výborný návod.
Páči sa mi ako začína: "Prekáža Vám...." Mne ten východzí formát prekážal už dávno, a nevedel som si s tým poradiť.
Ďakujem
user avatar Vladimír
Odpovědět
Zmena štandardného vzhľadu dokumentu
26. 09. 2020, 17:35:28
Východzí je poslovenčený český výraz "výchozí", ja by som použil úvodný.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz