Česká republika se chystá schválit ISO standard, který obsahuje stovky chyb

Český normalizační institut musí do 29. března 2008 odeslat do organizace ISO svůj hlas týkající se návrhu mezinárodního standardu DIS 29500 – Open XML. Společnost Microsoft se tak snaží prosadit svůj nový formát souborů používaný v MS Office 2007 jako mezinárodní normu. V prvním kole hlasování se ČNI vyjádřilo proti schválení tohoto standardu, nyní se ale podle dostupných informací chystá svůj hlas změnit a vznik další normy pro formát kancelářských aplikací podpořit.  

Domníváme se, že přijetí návrhu normy DIS29500 bude mít závažné negativní důsledky na zejména menší a střední firmy v ČR, které ponesou zvýšené náklady na přizpůsobení svých systémů nadbytečnému formátu. Další zátěž dolehne na technologické firmy, které budou muset nově implementovat více formátů do svých počítačových programů a zaškolit své odborníky. Případné náklady spojené s implementací podpory tohoto formátu pouze u vývojářských firem se odhadují v řádech stovek milionů korun, nemluvě o nákladech samotných uživatelů informačních systémů a aplikací. V neposlední řadě dojde ke zvýšení složitosti prostředí e-governmentu v ČR díky přidání dalšího formátu k již zavedenému Open Document formátu (ODF), který podpořila Evropská komise i Ministerstvo informatiky ČR.

Představme si, že by chtělo ČNI podpořit další standard v podobě jiného napětí a kmitočtu v naší rozvodné soustavě. Proč se Microsoft nepřizpůsobí již schválenému standardu ODF? Schválením dalšího „rádoby“ standardu se opět posuneme o několik let zpět. Trendy ve standardizaci IT by měly být opačné.

Návrh formátu DIS 29500 není dopracovaný a obsahuje přibližně 900 nevyřešených chyb, je velmi rozsáhlý (6,000 stránek) a jeho schválení je vedeno přes tzv. „fast-track“ proceduru znemožňující kvalitní připomínkování a vylepšení. Navíc je celý proces plný nestandardních situací a je politicky ovlivňován.

Na tento fakt upozornila i Evropská komise, která se chystá celý proces vyšetřovat. ,,U takto důležitého standardu není možné tolerovat žádné chyby, natož fakt, že téměř tisícovka připomínek nebyla prodiskutována s členskými státy, neboť na to již ve zrychleném procesu nebyl prostor.“, řekl Filip Molčan, předseda organizace OSS Alliance. V průběhu roku 2007 se k formátu vyjádřila řada států a poslala editorům přes 3,000 připomínek, z nich se ale podařilo prodiskutovat jen zlomek, řada připomínek tak není dořešena nebo jsou chyby opraveny jen částečně. ,,Bohužel společnost Microsoft v minulosti ukázala, že umí využít svého monopolního postavení na trhu a znepříjemnit život ostatním softwarovým společnostem, z tohoto důvodu je důležité zajistit standardu maximální otevřenost a eliminovat co možná nejvíce chyb“, dodává Filip Molčan, který byl členem české delegace na mezinárodním jednání v Ženevě, kde se podařilo prodiskutovat jen zhruba stovku z tisícovky zaslaných připomínek – zbytek připomínek již nebylo možné prodiskutovat z časových důvodů.

Velké množství vládních organizací, asociací a IT společností jako například Google, IBM, Red Hat, Sun Microsystems podporuje již existující ISO standard ODF a nevidí žádný důvod pro přijetí druhého, konkurenčního standardu pro stejnou oblast použití.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz