Firma roste a ekonomický systém už nestačí. Co s tím?

helios_red_komplet_03_140.png Český trh dnes prakticky ve všech oblastech zaznamenává neustálý růst. Samozřejmě ne vždy stejnoměrný, ale přece jen neustálý. I malé firmy by tedy měly počítat s růstem a vybírat informační systém , který dokáže pokrýt nové potřeby.  

Podívejme se na příklad firmy, která dosud ke své činnosti využívala tzv. „krabicový“, neboli základní ekonomický systém a ten již nestačí na narůstající potřeby. Majitel či manažer firmy stojí zejména před dvěma problémy: finančním a personálním.

Podívejme se nyní na možnosti, z nichž lze v případě růstu malé firmy volit, tak, aby výsledek co nejvíce odpovídal konkrétním potřebám.

Další růst neplánujeme

Pokud je firma v situaci, že nyní sice vyrostla, ale během tří nebo čtyř let nepředpokládá další expanzi. Může zvolit sofistikovanější systém určený pro malé firmy. Některé současné ekonomické softwary totiž již ve svém základu mají některé vlastnosti vyšších systémů. Příkladem může být třeba HELIOS Red. Takový systém pokrývá mimo jiné oblasti, jako jsou velkoobchod a maloobchod, disponuje nadstandardně propracovaným ceníkem, ve kterém lze nastavit slevy pro různé skupiny zákazníků, termínované akce a podobně. Má i mnoho dalších uživatelsky nastavitelných vlastností, které se vyskytují i ve vyšších ERP systémech, ale u nich se implementují a „přiohýbají“ na základě požadavku konkrétního uživatele, což je ekonomicky náročnější.

Ekonomický systém pro menší firmy často umožňuje také provázání s e-shopy, přičemž tyto systémy mají pevně dané nastavení výstupu a vstupu v XLM formátu, které si uživatel sám přizpůsobí podle svých potřeb a následně řeší provázání mezi systémem a konkrétním e-shopem.

helios-red-komplet-03.png

Chystáme se na další růst

Jestliže firma naopak ví, že se bude během dvou, tří let rozšiřovat a nároky na systém tedy budou stoupat, je vhodnější původní „krabicový“ systém nahradit spíše tzv. „startovací“ verzí některého ERP systému (například HELIOS Easy). Ten obvykle představuje přednastavené, pevně ohraničené řešení, postavené na základě plnohodnotného ERP systému. Výhodou takového startovacího řešení je mimo jiné i to, že v případě pozdější potřeby přechodu na plnou verzi ERP systému se vše odehraje bez zbytečných komplikací a zákazník navíc ušetří značné finance, protože plnou verzi ERP získá pouze za rozdíl mezi cenami obou produktů. Jinak řečeno, zákazník zaplatí pouze náklady spojené s konkrétní vyšší funkcionalitou a novými moduly. Navíc má jistotu, že změna se mu nijak nepromítne do jeho dat. Nicméně i tento typ přechodu na vyšší systém je podmíněn korektním a správným počátečním nastavením. Pokud by se tento aspekt podcenil, mohl by zákazník posléze zjistit, že si nechal systém nastavit takovým způsobem, který vylučuje možnost dalšího rozšíření.

Startovací verze ERP by měla zvládat veškerou obvyklou základní funkcionalitu, jako je účetnictví, fakturace, obchod a potřebné funkce související s legislativou, jako je majetek apod. Některé z těchto systémů mají dokonce plnohodnotný CRM.

Rosteme, ale naše finance rostou pomaleji

Pokud zákazník už opravdu potřebuje plnohodnotné ERP, ale nemá možnost nebo nechce do jeho pořízení vložit mnoho peněz. Pak si musí nejprve ujasnit, které funkcionality potřebuje především (s tím mu může, či měl by, poradit potenciální dodavatel systému). S dodavatelem pak musí probrat možnosti a vhodné varianty konkrétního řešení a případně možnosti rozšiřování v budoucnu.

Dva typické příklady: u výrobní firmy je nutnost sledovat technologické postupy, změny řízení, plán výroby a podobně. Naproti tomu obchodní firma bude klást důraz na funkcionalitu spojenou s prodejem zboží – skladové hospodářství, objednávkový systém B2B i B2C, včetně kvalitního provázání na e-shopy. Na tyto nosné oblasti je třeba se soustředit a v případě nutnosti nižších počátečních nákladů je možné ostatní funkce doplnit později. Samozřejmě existuje množství dalších typů firem, u nichž bude třeba se při implementaci soustředit opět na jejich hlavní aktivity.

Jak je z předchozího textu patrné, pokud kterákoli firma cítí potřebu přejít na vyšší typ informačního softwaru, má poměrně dost možností na výběr tak, aby výsledek přesně odpovídal jejím potřebám. Základem však je, aby majitelé či management dokázali tyto své potřeby identifikovat a co nejpřesněji je sdělit firmám, u nichž software poptávají.

Jak vám informační systém zefektivní řízení firmy, se můžete podívat na videu.

Valdemar Střelka

Valdemar Střelka
Obchodní manažer
Asseco Solutions, a.s.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz