Linux+: OpenOffice.org 2.0 hází rukavici Microsoft Office

Ve spolupráci s časopisem Linux+ vám nabízíme další článek. Tentokrát článek rozsáhlejší článek věnovaný novinkám ve verzi 2.0 a hlavně představení databázového nástroje Base. Celý článek včetně obrázků naleznete v přiloženém PDF souboru.  

OpenOffice.org 2.0 hází rukavici Microsoft Office

Erwin Tenhumberg

Kromě Mozilla Firefox je OpenOffice.org pravděpodobně nejdůležitější stolní aplikace open source. Skoro 40 milionu lidí si již stáhlo OpenOffice.org z její hlavní stránky, a toto číslo nezahrnuje zrcadla nebo linuxové distribuce. Velké vládní úřady jako Ministerstvo Obrany v Singapuru, Městský úřad Mnichov v Německu stejně tak různá francouzská ministerstva začala přecházet na OpenOffice.org s rozmístěním již na více než 100,000 stanicích. European Commision dokonce doporučuje souborový formát OASIS OpenDocument XML, který je založen na souborovém formátu Open Office a bude i nadále standardní formát pro OpenOffice.org, jako vhodný formát pro otevřenou výměnu dokumentů mezi Evropskými úřady. Sun Microsystems založilo projekt OpenOffice.org v roce 2000 uvolněním zdrojového kódu softwaru StarOffice. Novější verze kancelářského balíku StarOffice jsou nyní založeny na OpenOffice.org. Sun je i nadále hlavní přispěvatel do projektu, avšak další společnosti a jednotlivci se přidali k úsilí zrychlit vývoj svobodného kancelářského balíku. OpenOffice.org 1.0 zahájil používání XML pro kancelářské dokumenty. OpenOffice.org 1.1 přidal možnosti exportu do Adobe PDF a Macromedia Flash. Nyní se vynořuje OpenOffice.org 2.0 s mnoha novými vlastnostmi. V době, kdy je tento článek publikován, by měla být dostupná beta verze. Co je nového ve verzi 2.0? V nové verzi 2.0 se vývojáři OpenOffice.org pokusili zlepšit součinnost s Microsoft Office, zjednodušit použití, snížit přeškolovací náklady, rozšířit programovatelnost, integrovat lépe s různými stolními aplikacemi a přidat bezpečnostní a administrativní funkce. Zvláště ekonomové by měli být potěšeni, když OpenOffice.org 2.0 dovoluje používat soubory tabulkového procesoru s více než 65536 řádky. Další vlastností programu Calc, která potěší bývalé uživatele Microsoft Excel je rozšířený nástroj DataPilot. DataPilot je podobný otočným tabulkám v programu Excel a může být použit k rozdělování a slučování složitých kousků dat pro analytické účely. Uživatelé nyní také mohou importovat soubory Microsoft Word chráněné heslem což je se staršími verzemi OpenOffice.org nemožné. A jako přídavek, OpenOffice.org Writer nyní umožňuje vnořené tabulky a velké tabulkové řádky mohou být rozděleny a rozmístěny přes více stránek nebo textových sloupců. Bývalí uživatelé Microsoft Word si zamilují nový Format Painter a rozšířené vlastnosti počítání slov. Lidé, kteří potřebuji zabezpečit své dokumenty, mohou těžit z nové podpory digitálního podpisu v OpenOffice.org 2.0. Impress, nástroj OpenOffice.org pro prezentace, nyní podporuje všechny přechody mezi blánami z programu PowerPoint. Více kreativní uživatelé OpenOffice.org ocení nový nástroj CustomShapes, který je velmi podobný nástroji Microsoftu AutoShapes. Uživatelé mohou měnit CustomShapes posunováním přídavným posuvníků, takhle může být např. Přizpůsobena velikost a tvar špičky šipky (viz Obrázek 1). Impress má také super vyhlížející Task Panel View. S novým vzhledem se dají snáze najít a použít nástroje a různé módy editace. Lidé, které zajímá XML a součinnost budou šťastni z nových vlastností XML a PDF. OpenOffice.org 2.0 nyní podporuje souborové formáty Microsoft XML. Jenže velkou novinkou je něco jiného. OpenOffice.org 2.0 používá souborový formát OASIS OpenDocument XML jako standardní pro všechny aplikace. Čili OpenOffice.org je první aplikace, která podporuje tento otevřený standard. Podniky a vlády budou nadšené z podpory XForms, která dovoluje vytvářet tabulky založené na otevřených standardech XML. Co se týče PDF, OpenOffice.org 2.0 přidává podporu záložek a náhledů. Nyní je také možné definovat kvalitu vložených obrázků (viz Obrázek 2). Programátoři mohou nyní používat různé skriptovací jazyky ke kontrole kancelářského balíku. Vedle programovacího jazyka Basic, jazykově nezávislý skriptovací systém podporuje Java a JavaScript. Administrátoři si oblíbí přirozené instalátory. Otevřený standard jako implicitní formát Jak jsme se zmínili dříve, OpenOffice.org 2.0 podporuje nový formát souborů OASIS OpenDocument XML. Tento formát je založen na souborovém formátu Open Office XML, ale technická komise OASIS se rozhodla změnit jméno souborového formátu z "Open Office XML Format" na "OpenDocument", aby ho učinila nezávislým na OpenOffice.org. OpenOffice.org není jedinou aplikací, která bude podporovat otevřený standard. Mnoho odvozenin OpenOffice.org jako program StarOffice a stejně tak jako svobodný kancelářský balík KOffice budou využívat otevřený souborový formát XML. Podle webových stránek Evropské komise, také IBM plánuje podporovat formát OpenDocument. Důsledek toho bude souborový formát dostupný na všech hlavních stolních operačních systémech včetně MS Windows, GNU/Linuxu, Mac OSX a Solarisu. Čím dál více dodavatelů software podporuje soubory OpenOffice.org. Zvláště se zdá, že dodavatelé systémů na správu obsahu a správu dokumentů mají rádi otevřený formát. Formát OpenDocument má mnoho výhod oproti binárním dokumentovým formátům a mnoha dalším dokumentovým formátům založeným na XML. 700 stránková specifikace je veřejně dostupná a schéma Relax-NG je také dostupné na webových stránkách OASIS. Formát nezahrnuje žádné patentované části a zahrnuje mnoho ustanovených standardů jako Dublin Core, XSL-FO, XLink, SVG a HTML. V mnoha případech mohou vývojáři přidat nové vlastnosti do příslušných kancelářských balíků bez narušení kompatibility souborového formátu. Na rozdíl od jiných kancelářských balíků, OpenOffice.org používá formát OpenDocument XML jako standardní souborový formát pro všechny aplikace včetně nástroje na prezentace Impress. Proto uživatelé nemusí explicitně ukládat do souborového formátu XML, aby měli výhodu podpory XML, např. soubory nejsou nutně omezeny na určené použití. Domácí uživatelé se nemusí o XML zajímat, ale ocení fakt, že soubory OpenOffice.org bývají menší než soubory jiných kancelářských balíků. OpenOffice.org soubory jsou vlastně ZIP archivy obsahující různé soubory pro obsah, metadata, styly a makra. Nový databázový nástroj Nejdůležitější rozšíření v OpenOffice.org 2.0 z uživatelského pohledu je pravděpodobně revidované rozhraní databáze OpenOffice.org Base. Dříve mnoho uživatelů nevědělo kde začít a jak používat databázové nástroje v OpenOffice.org. Magická klávesa F4 která spouští databázové nástroje v OpenOffice.org 1.x byla zahrnuta v mnoha FAQ. OpenOffice.org 2.0 dává Base na stejnou úroveň jako Writer, Calc a Impress. Nyní mohou uživatelé najít databázové nástroje v menu pod "File - New" jako samostatnou aplikaci. Nová je také podpora pro nezávislé databáze. OpenOffice.org 1.0 a 1.1 byly schopny se připojit ke všem druhům databázových rozhraní včetně MySQL a Oracle. S OpenOffice.org 2.0 je také nyní možné vytvářet databázové soubory, které obsahují aktuální data stejně tak jako definice výstupní sestavy, formuláře a dotazníku. Výhoda těchto databázových dokumentů je, že uživatelé si mohou vyměňovat malé databáze jednoduchým připojením databázových souborů k e-mailům. Používání podnikových databázových rozhraní je stále více vhodné pro velké objemy dat, ale pro jednoduché případy jsou dostačující a více přizpůsobitelné nezávislé databázové dokumenty. Je také možné vytvořit databázové dokumenty pro vzdálené databáze, ale v tomto případě nejsou do těchto souborů zahrnuta aktuální data. Při realizaci nezávislé databáze se vývojáři OpenOffice.org dívali na různé databázové stroje. Klíčová kritéria v rozhodovacím procesu byla úplnost seznamu vlastností, dostupnost na více platformách, open source, čas potřebný pro integraci a návrh souboru s databází. OpenOffice.org je sám open source a je dostupný na více platformách. Databázový stroj pro podporu nezávislé databáze musel dobře padnout. Díky přístupu nezávislé databáze, databázový stroj musel používat jednoduché soubory pro ukládání dat. HSQLDB, SQLite a Cloudscape tento seznam zkrátily. SQLite chyběly rozumné ovladače a Cloudscape byl stále na přechodu od IBM do Apache Software Foundation. Proto byl vabrán HSQLDB založený na Javě. OpenOffice.org Base dělá vytváření databází jednoduchou záležitostí. Zvláště ve většině případů pro domácí použití by měla být OpenOffice.org Base dostačující. Vytvořit databázový dokument zabere pouze pár kroků. Díky novému databázovému stroji HSQLDB, není potřeba žádného nastavování pro aktuální databázový stroj. Různí průvodci pomáhají s vytvořením tabulek, výstupních sestav, dotazníků a formulářů. Nový je také průvodce tabulkou. Průvodci tabulkou zahrnují typické použití a vytvářejí běžně používané tabulky jako CD nebo DVD archivy nebo databáze zaměstnanců. Uživatelé mohou snadno nadefinovat tabulku označením nabízených jmen polí pro určitý typ databáze. Například pro databázi zaměstnanců tabulkový průvodce nabízí pole "EmployeeID", "FirstName", "LastName" nebo "Department". Na dalších stránkách průvodce tabulkou mohou uživatelé změnit odhadnuté typy polí a definice úpravy a vybrat primární klíč. Průvodce přímo vede k jednoduchému pohledu jako tabulkový procesor prázdné tabulky, která může být vyplněna jako dokument tabulkového procesoru. Jako další krok, můžete použít průvodce formulářem k vytvoření vstupního formuláře, aby se tabulka dat dala jednodušeji a více vhodněji upravovat. Průvodce formulářem dovoluje vybrat pole, uspořádat ovládání a aplikovat formátovací styly. S pouze pár kliknutími mohou uživatelé vytvářet hezky vyhlížející a snadno se používající vstupní formuláře. Lidé, kteří často chtějí tisknout adresáře pro své CD archivy nebo výstupní sestavy výdajů mohou použít průvodce dotazníkem a výstupní sestavou. Jako všichni průvodci OpenOffice.org Base, tyto nástroje provázejí uživatele procesem výběru polí, definováním vyhledávacích kritérií a pořadí třídění a výběrem správného formátování. Většina úloh databáze je pro uživatelé neviditelná. Proto pro typické databázové dokumenty uživatelé nepotřebují žádné znalosti databázových strojů a jejích dotazových jazyků. Nicméně OpenOffice.org Base také zahrnuje nástroje, které umožňují expertům přistupovat a měnit databáze více komplexními a sofistikovanými způsoby. Vytváření DVD archivu s OpenOffice.org Base V následujících odstavcích vytvoříme jednoduchý DVD archiv k ilustraci, jak snadno se používá OpenOffice.org Base. K vytvoření nového databázového dokumentu, může uživatel jít přes "File - New - Database ...". To spustí Database Wizard, který provede uživatele přes vytvářecí proces. Vytváření nové databáze Pro naše účely můžeme akceptovat standardní nastavení na první obrazovce průvodce Database Wizard a jen klikneme na "Next >>" (viz Obrázek 3). Také přijmeme standardní nastavení na druhé obrazovce a klikneme na "Finish". Nyní musíme vybrat vhodný adresář a zapsat jméno databázového dokumentu (např. "my_dvd_archive") a kliknout na "Save". Vytváření databázové tabulky OpenOffice.org Base vytvořila na pozadí databázi založenou na HSQLDB. Proto jsme připraveni vytvořit databázové tabulky. V hlavním aplikačním okně klikneme nalevo v panelu "Database" na ikonu "Tables". V horním panelu "Task" by se měly zobrazit jiné nástroje. Dvojklik na "Use Wizard to Create Table". To zavolá průvodce Table Wizards, kteří umožňují pohodlně definovat běžné typy databázových tabulek (viz Obrázek 4). Nejdříve musíme vybrat skupinu tabulky. V našem případě to není Business table, ale Personal table. V "Sample tables" rozbalovacího menu si vybereme "DVDCollection". Dále musíme označit některá databázová pole z rámečku "Available fields" (např. "DVDCollectionID", "MovieTitle", "Subject", "Rating", "Notes") a přesunout je do rámečku "Selected fields" kliknutím na ">" (viz Obrázek 5). Další obrazovka umožňuje nastavit typy a formáty, ale tam pouze akceptujeme standardní nastavení. V třetím formuláři průvodce si vybereme "Use an existing field as a primary key " a označíme "DVDCollectionID" v rozbalovacím menu (viz Obrázek 6). Na čtvrté stránce neděláme změny a dokončíme vytváření tabulky. Nyní jsme v nástroji, který nám umožňuje zadat data do nové tabulky databáze jako v tabulkovém procesoru. Jen zadáme pár filmů, které vlastníme nebo které nás napadnou a zavřeme okno (viz Obrázek 7). Zpět v hlavním aplikačním okně klikneme na ikonu "Forms" v panelu "Database" a zavoláme průvodce Form Wizard z panelu "Tasks" podobně jako jsme to udělali s průvodcem Table Wizard. S Form Wizard můžeme vytvářet hezké na pohled a snadno se používající vstupní formuláře. Vytváření vstupního formuláře Nejdříve musíme vybrat naši tabulku ("DVDCollection") a označit pole, která chceme vidět na formuláři. Označíme všechna pole (viz Obrázek 8). Nenastavujeme pomocný formulář a pokračujeme s seřazením ovladačů. V poli "Arrangement of the main form" označíme ikonu úplně napravo, tu s nápisy přes vstupní rámečky. Na obrazovce "Set data entry" přijmeme standardní nastavení. Na formuláři "Apply Styles" vybereme styl "Red" a na poslední obrazovce akceptujeme opět standardní nastavení. Nyní máme vstupní formulář, který může být použit k prohlížení a editování dat. Nástrojové lišty také umožňují vyhledávat určité databázové záznamy (viz Obrázek 9). Vytváření výstupní sestavy Jednou za čas můžeme chtít vytisknout seznam našich DVD seřazený podle hodnocení, tak abychom rychle mohli najít náš nejlepší film bez nutnosti zapnout počítač. Proto vytvoříme jednoduchou databázovou výstupní sestavu. V hlavním aplikačním okně klikneme v panelu "Database" na "Reports" vlevo a zavoláme průvodce Report Wizards z panelu "Tasks" (viz Obrázek 10). Na první obrazovce označíme opět naší tabulku a vybereme pole, které chceme vidět na naší výstupní sestavě (např. "DVDCollectionID", "MovieTitle", "Rating"). Znova, aby bylo cvičení jednoduché, akceptujeme na dalších stránkách standardní nastavení, abychom se dostali až k "Sort options". Nejprve budeme třídit podle "Rating" a pak podle "Movie Title" obojí vzestupně - "Ascending" (viz Obrázek 11). Pro okraje dat vybereme "Outline - Borders" a pro záhlaví a zápatí vybereme "Cinema" (viz Obrázek 12). Když pak uložíme sestavu, můžeme se na ni podívat. Z hlavního aplikačního okna můžeme vždy modifikovat výstupní sestavu pravým kliknutím na záznam z výstupní sestavy a vybráním "Edit". Například, kdybychom chtěli, můžeme změnit styly, abychom použili různé druhy fontů a velikosti fontů (viz Obrázek 13). Tento malý výukový program ukazuje, jak rychle může být vytvořena typická databáze bez jakékoliv znalosti o databázích. Nicméně, pro odborné uživatele OpenOffice.org Base také nabízí více sofistikované nástroje a možnost připojit k podnikovým databázím. Další esence OpenOffice.org Verze 2.0 OpenOffice.org je významný milník. Adoptování formátu OASIS OpenDocument, zlepšená součinnost s Microsoft Office a nová databázová komponenta daleko víc urychlí přijetí OpenOffice.org. Profesionální uživatelé se také mohou zajímat o podobné nabídky od Sunu. Podniková podpora pro OpenOffice.org a StarOffice je dostupná ve dvou úrovních. S programem StarOffice, Sun nabízí vůni svobodného kancelářského balíku OpenOffice.org, která zahrnuje několik přídavných komponent pro zvýšení součinnosti s Microsoft Office a lepší použitelnosti. Kromě přibalených fontů a adresářů, Sun nástroj na konfiguraci a správu a pracuje na různých migračních nástrojích včetně macro migration tool. Program StarOffice je také klíčovou součástí Java Desktop systém od Sunu, která je založena na GNOME prostředí pro operační systémy Linux a Solaris. Lidé, kteří chtějí zkusit OpenOffice.org, si mohou stáhnout program zdarma ze stránek projektu vypsaných pod článkem. Uživatelé jsou povzbuzováni, aby dali zpětnou vazbu a podíleli se na open-source projektu. Dokonce lidé s velmi malým technickým vzděláním mohou pomoci propagací OpenOffice.org a testováním nových sestavení. Stránky projektu obsahují množství možností, jak uživatelé OpenOffice.org mohou přispět.

Odkazy

Časopis Linux+

 

Komentáře

user avatar GeBu
Odpovědět
Import SVG
8. 07. 2005, 12:47:02
Jak to vypadá se slibovaným importem formátu SVG v nové verzi?
user avatar fipa
Odpovědět
svg
9. 07. 2005, 14:27:34
Ahoj,

sam nevim :-(. Tady najdes nejake dalsi informace....

http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=49991
user avatar GeBu
Odpovědět
České popisky
8. 07. 2005, 12:51:18
Trochu divné je, že v článku jsou anglické názvy z programu. Je to škoda, když už je k dispozici betaverze v češtině.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz