Nová verzia (2011.08.08) rozšírenia pre typografickú úpravu textov

Na základe požiadavok používateľov sme pre vás rozšírenie pre typografickú úpravu textov doplnili o novú funkciu – Oprav konce odsekov.  

Na základe potrieb používateľov sme pripravili novú verziu (2011.08.08) rozšírenia pre typografickú úpravu textov. Do panela nástrojov Odseky (a príslušnej položky menu) sme pridali novú funkciu Oprav konce odsekov.

Táto funkcia vymaže koniec odseku alebo zamení štandardné zakončenie odseku za medzeru v prípadoch, v ktorých je zrejmé, že sa jedná o nesprávne zalomenie odseku – na konci odseku chýba znak bodky, čiarky, výkričníka alebo výpustky („trojbodky“), na začiatku nasledujúceho odseku je malé písmeno, alebo na konci odseku je znak spojovníka (rozdelené slovo). Okrem toho funkcia vymaže medzery a tabelátory na konci a začiatku odsekov. Podobne ako funkcia Zameň konce odsekov za medzery je táto funkcia vhodná napr. pri oprave skopírovaného textu z mailov, PDF súborov a pod.

Pozor! Vzhľadom na to, že pri inštalácii novej verzie sa vám prepíšu vami vytvorené profily, nezabudnite si ich najprv pomocou exportu uložiť do pomocného adresára. Po nainštalovaní novej verzie a nutnom reštarte OpenOffice.org si ich pomocou importu vložte naspäť.

Stiahnite si novú verziu rozšírenia JP Typografia.

(Jako ve škole)
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz