Roithová proti patentům

Prohlášení Zuzany Roithové, místopředsedkyně výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, k tzv. směrnici o softwarových patentech.  

Zaslal: Marek Hannibal (europarl.eu.int).

Text prohlášení

Představitelé členských států chystají toto pondělí (7. 3.) počitačovým uživatelům danajský dar.

Požádala jsem zástupce ČR na jednání Rady pro konkurenceschopnost, místopředsedu vlády Ing. Martina Jahna, aby v případě zařazení "směrnice o softwarových patentech" na pořad jednání:

1. požadoval projednáni směrnice s rozpravou,

2. hlasoval v neprospěch stávajícího znění směrnice,

3. obhajoval konstruktivní pozice evropskými občany voleného Parlamentu, tj. znovu projednání směrnice v prvním čtení.

Během měsíce února celkem tři orgány (právní výbor EP, konference předsedů politických stran EP i plenární zasedání) odhlasovaly výzvu Evropské komisi, aby "směrnici o softwarových patentech" stáhla zpátky do prvního čtení.

Návrh směrnice je diskriminační vůči malým a středním podnikatelům v počítačovém sektoru. Komise nevypracovala dopad na nové členské státy, které by podobná úprava zasáhla nejcitelněji.

Poslední bezprecedentní vývoj kolem velmi diskutovaného a kontroverzního návrhu tzv. směrnice o softwarových patentech (směrnice o patentovatelnosti vynálezu realizovaných počítačem) mě přesvědčil o nutnosti vyjádřit své hluboké pobouření nad postupem Evropské komise a Rady EU k dané problematice. Jsem jednoznačně přesvědčena, že Evropa potřebuje modernější právní regulaci nehmotných statků. Ale kvalitní, to znamená řádně prodiskutovanou odbornou veřejností, opak způsobí dalekosáhlé škody a značný chaos. K tomuto závěru dospěli poslanci Evropského parlamentu, kteří žádají od Evropské komise zásadní přepracování směrnice.

Považuji za velmi skandální zejména postup Evropské komise, která výzvu EP bez projednání odmítla. O totéž usiluje Rada EU, neboť se již podruhé předsednická země Lucembursko chystá předložit směrnici v pondělí 7. 3. jako bod bez diskuze. A podle vyjádření MPO též Česka republika zatím postup Lucemburska podporuje! Takže vedle velmi problematického právního zněni směrnice samotné, již v současnosti mnozí označují za největší legislativni zmetek dekády, je na světě i problém procedurální - konflikt mezi institucemi EU. K tomu nehodlám mlčet. Pravidla, jakož i zprostředkovaná vůle lidu, se musi dodržovat. Není možné obcházet a ignorovat stanovisko přímo volených zástupců občanů Evropy.

Věřím, že zvítězí zdravý rozum, jinak by Rada EU musela očekávat, že by většině poslanců EP nezbylo nic jiného, než hlasovat proti celému návrhu.

(Jako ve škole)
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
redakce OpenOffice.cz

redakce OpenOffice.cz

redaktoři OpenOffice.cz

 
 
 
woo jaw demo hz