Zvyšte úspěšnost vymáhání pohledávek

Vera_PR_OO.png Stále jsou mezi námi obce či města, která vedou příjmové poplatky v několika informačních systémech nebo jsou poplatky vedeny dokonce mimo informační systém. Výsledkem této roztříštěné evidence je, že se data opakovaně ručně přepisují do vzájemně nekomunikujících systémů. Tím se ztrácí přehlednost o jednotlivých pohledávkách a o jejich úhradách. Hrozí pochybení na straně úřadu ve správě vymáhaných pohledávek, nesprávné vyměření, promlčení či prekluze pohledávek atd.  

Centrální správa pohledávek (CSP) VERA Radnice je řešení, které umožňuje sledovat všechny pohledávky a jejich úhrady na jednom místě.

„Nasazení centrální správy pohledávek nám sjednotilo metodiku práce s pohledávkami a souvisejícími procesy, zejména se jedná o hromadné zpracování předpisů, párování plateb, tvorbu upomínek a dalších dokumentů s propojením na spisovou službu. Velkým přínosem CSP je automatizované ověřování plátců v Insolvenčním rejstříku a Základních registrech.

Centrální správa pohledávek nám zautomatizovala rutinní úkony a tím se zvýšila efektivita práce zaměstnanců. Máme vždy k dispozici aktuální přehled o stavu všech pohledávek a platební morálce plátců.“


řekla nám paní Jiřina Szabóová,
vedoucí oddělení daní a cen na Magistrátu města Ostravy

Centrální správa pohledávek v praxi

Na ohlašovně je zaevidován nově přistěhovaný obyvatel. Referent pracující s agendou Komunální odpad má informace on-line k dispozici a data využije k automatizovanému vystavení předpisů v odpovídající výši a splatnosti. Propojením s agendou Pokladna může referent okamžitě přijmout úhradu bez nutnosti zadávání jakýchkoli dalších údajů. Hromadné funkce v agendě Komunální odpad pak zajišťují správnost vystavovaných předpisů i v následujících letech.

Předpisy z Komunálního odpadu a jejich úhrady Pokladnou či Bankou jsou spravovány v agendě Příjmy, která tvoří páteř celého systému. Veškerá pořízená data jsou přenášena do účetnictví. Díky tomu, že jsou všechna data sdružována v jedné centrální agendě Příjmy, mohou správci poplatků jednoduše sledovat stav pohledávek, hromadně generovat písemnosti, složenky, e-maily.

Jak pracuje úřad s dlužníky v rámci centrální správy pohledávek? V případě, že plátce nesplní svoji platební povinnost, je automatizovaně zaevidován v agendě Vymáhání pohledávek. Referent eviduje jednotlivé úkony vymáhání a jejich výsledky. Dále využívá výhody agendy, jako jsou: slučování pohledávek do společného řízení, automatický výpočet lhůt, vystavování příslušenství (exekuční náklady řízení, navýšení …), hromadné generování písemností za vybranou skupinu dlužníků s vazbou na Spisovou službu.

Poplatky, pokuty nebo jiné očekávané příjmy vznikající v jiném IS, než VERA Radnice, jsou přes rozhraní integrovány a práce s nimi je pak pro všechny pohledávky společná.

Proto i v nesourodém informačním systému můžeme hovořit o Centrální správě pohledávek.

Příklad využití manažerských nástrojů VERA Radnice najdete na www.vera.cz/penize.

(Jako ve škole) Průměr: 2.60 | Hodnotilo: 5
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz