Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy

microsoft_office_2003bw2.jpg V minulé části jsme poukázali na problémy, které jako uživatelé budete muset řešit, pokud se chystáte přejít na jinou verzi Microsoft Office. V tomto druhém díle našeho malého seriálu se zaměříme na alternativy k Microsoft Office. Vytkneme si požadavky, které máme vůči takovému softwaru, a podíváme se, jak si s nimi tyto programy poradí. Pamatujte, že ať zvolíte jakoukoliv variantu, žádná není na sto procent – ať už zůstanete u Microsoft Office, anebo dáte přednost jinému řešení. V tomto článku se dovíte, na co si dávat pozor a jaké nástrahy na vás čekají.  

Požadavky, které má asi každý

Požadavky, které můžete mít (a nepochybně máte) na kancelářský balík, jenž by měl nahradit Microsoft Office 2003 (ať už je to nová verze Microsoft Office, anebo jiný balík), lze shrnout do následujícího seznamu; jistě byste přidali (či ubrali) nějaké další položky.

 1. Program samozřejmě musí být použitelný; to znamená, že musí mít funkce, které požaduji.
 2. Uživatelské rozhraní by mělo být podobné starším verzím MSO (snazší přechod).
 3. Rozhraní by mělo být jednoduché, snadno přizpůsobitelné, ovládání by mělo být uživatelsky přívětivé.
 4. Program by měl být kompatibilní s formáty MSO – staršími i novějšími.
 5. Export do PDF – včetně importu, velmi dobrou možností je ukládání ve formě hybridního PDF, při kterém se do PDF souboru vkládá i zdrojový dokument (zaručená kompatibilita + editovatelnost).
 6. Formát by měl být standardizovaný, aby bylo možné pomocí programu zálohovat data.
 7. Program by měl být ideálně „všechno v jednom“, aby uživatelé měli možnost s balíkem udělat co nejvíc věcí a nemuseli příliš přebíhat mezi různými programy.
 8. Program by měl být snadný na učení se.
 9. Program by měl umožňovat sdílení souborů.
 10. Program by měl obsahovat kvalitní dokumentaci a podporu.
 11. Uživatelské rozhraní, a pokud možno i dokumentace by měly být v češtině.
 12. Úplně nejzákladnější – program musí být spolehlivý; není možné, aby v kritických chvílích v provozu selhal.
 13. V praxi se ukazuje jako velmi důležitý požadavek, aby byl program přizpůsobitelný na úrovni zdrojových kódů; větší firmy s vlastním IT oddělením jsou rády, pakliže si mohou daný program přizpůsobit vlastním potřebám.

Úkrok stranou – alternativy

Problémům spojeným s přechodem na novější verzi Microsoft Office jsme se věnovali výše, podívejme se na alternativy, jak si vedou ony a zda jsou řešením.

WordPerfect Office

… je kancelářský balík společnosti Corel Corporation. Obsahuje textový, tabulkový, prezentační a databázový nástroj (plus několik dalších aplikací). Jeho pořizovací cena nejde pod šest tisíc korun.

Kancelářský balík od společnosti Corel Kancelářský balík od společnosti Corel


Výsledek:
Navzdory tomu, že se jedná o kvalitní a ve Spojených státech velmi oblíbený kancelářský balík, z výše uvedeného seznamu nesplňuje dvě základní kritéria:

 1. Jeho ovládání je významně odlišné od MSO 2003.
 2. Jeho uživatelské rozhraní není (a nebude) v češtině.

Připočítejme ještě pořizovací cenu (od 180 USD, tj. cca 3500 Kč).

Calligra Suite

… představuje velmi pozoruhodný pokus o přesun akcí z tlačítkových lišt do bočních panelů a zároveň poskytnutí nového směru v používání kancelářských balíků.

Pozoruhodnou vlastností tohoto balíku je, že jeho jednotlivé komponenty nemají stejnou úroveň: Nejsilnější je databázový manažer Kexi a rastrový editor Krita, nejslabší paradoxně tabulkový procesor Sheets. Balík, resp. jeho programy jsou přímo nabité funkcemi a rozhodně se s ním nebudete nudit. Poskytuje se i ve verzi pro Windows a za nulovou cenu.

Výsledek: Pro uživatele MSO 2003 nelze tento produkt doporučit. Jeho ovládání je až příliš odlišné, uživatelské rozhraní již delší čas není v češtině, podpora minimální (jde o čistě komunitní produkt). Uplatnění rozhodně najdou některé aplikace, například Flow, která fakticky nahrazuje Microsoft Visio, ale jako tahoun firmy se tento balík neuplatní. Podívejte se na malý seriál na LinuxEXPRESu.

Apache OpenOffice

Apache OpenOffice je přímým pokračovatelem programu OpenOffice.org, který původně vyvíjela americká firma Sun Microsystems ve spolupráci s komunitou. Stručnou historii najdete na Wikipedii. OpenOffice je multiplatformní kancelářský balík sestávající z řady modulů (aplikací), které sdílejí společné jádro a jež mají poskytnout uživatelům vše to, co očekávají od balíku tohoto typu. Balík je šířen pod svobodnou licencí Apache License, která uživatelům umožňuje volné využití pro jakékoliv účely (zdarma a legálně) vč. úpravy zdrojových kódů (jež podle licence musí výrobce poskytnout). Nejen proto je balík velmi oblíbený, a to i v České republice.

Podívejme se, jak je program s to si poradit s nastolenými požadavky.

 1. Dostatečné množství funkcí: OpenOffice je plně vybavený balík pro tvorbu kratších i velmi rozsáhlých plně formátovaných textů, tabulek, grafů, prezentací, matematických a jiných vzorců, databází, vizitek a dalších. Podívejte se na srovnání s MS Office v článku Srovnání LibreOffice, OpenOffice.org a Microsoft Office.
 2. Rozhraní podobné MS Office 2003: Jelikož OpenOffice vychází funkčně i vzhledově z Microsoft Office, je mu značně podobný. Sice používá odlišné ikony, ale jejich uspořádání a uspořádání nabídek je velmi podobné. I když OpenOffice prochází dílčími úpravami vzhledu, na věci samé to nemá vliv. Noví uživatelé si tak nemusí dlouho zvykat.
 3. Přizpůsobitelnost rozhraní: OpenOffice umožňuje velmi důkladnou proměnu uživatelského rozhraní. Máte možnost si přizpůsobit tlačítkové lišty (lze je i odstraňovat a přidávat nové), nabídky, klávesové zkratky. Pokročilejší uživatelé si mohou rovněž vytvářet vlastní tlačítka a integrovat je do systému.
 4. Kompatibilita formátů: OpenOffice velmi dobře pracuje se staršími a novějšími formáty Microsoft Office (vč. formátu RTF). Praxe ukazuje, že tam, kde selhávají vlastní programy Microsoft Office, lze s úspěchem použít právě OpenOffice, a je po problémech.
 5. Export/import do/z PDF: Formát PDF lze také označit za jakýsi standard (a jedna jeho specifikace jím skutečně je). OpenOffice umožňuje exportovat soubory do tohoto formátu doslova jediným klepnutím. Nabízí však pokročilé možnosti exportu, například zaheslování, vkládání písem nebo vytvoření hybridního souboru, který obsahuje vlastní zdrojový dokument, čímž lze výsledný PDF soubor otevřít přímo v OpenOffice (otevře se zdrojová aplikace). OpenOffice rovněž umožňuje import PDF souborů a jejich následné zpracování.
 6. Podpora standardizovaných formátů: OpenOffice využívá jakožto svůj nativní formát Open Document Format. Tento formát byl přijat Mezinárodní organizací pro standardy ISO v roce 2006 a jedná se o první standard svého druhu. Open Document Format je doporučovaný standard pro přenos kancelářských dokumentů a v současnosti jej využívá řada zemí a institucí. Tento standard zajišťuje, že uživatelé budou schopni své dokumenty v pořádku přečíst i za mnoho let.
 7. Balík typu All In One: Program ve své základní instalaci poskytuje velmi mocné a postačující funkce pro zvládnutí všech běžných kancelářských úkolů. S ohledem na licenci však umožňuje značné rozšíření funkcionality pomocí doplňků, pluginů. Ty připravují dobrovolníci či výrobce programu a lze jich najít několik desítek. Výrobce programu též poskytuje uživatelům šablony a kliparty.
 8. Snadnost učení se: Program byl vytvořen s ohledem na koncového uživatele. To znamená, že na povrchu jsou nejdůležitější funkce, a ty méně podstatné, resp. pokročilejší jsou vhodným způsobem „ukryty“. To znamená, že se začátečník nemusí zabývat věcmi, které pro něj nejsou v danou chvíli podstatné.
 9. Sdílení souborů: Soubory tabulkového procesoru Calc lze již delší čas sdílet mezi vícero uživateli.
 10. Dokumentace a podpora: OpenOffice obsahuje rozsáhlou uživatelskou dokumentaci, programu je věnován web www.openoffice.cz, na internetu lze najít řadu videotutoriálů a článků, lze si objednat školení, podporu zdarma zajišťuje forum openoffice.cz.
 11. České prostředí: OpenOffice obsahuje české uživatelské prostředí, dokumentace je rovněž v češtině. Český je rovněž slovník pro kontrolu překlepů.
 12. Spolehlivost: Jelikož se OpenOffice vyvíjí řadu let, je ostře testovaný v nejnáročnějších podmínkách a nebývá problém s jeho stabilitou.
 13. Přizpůsobitelnost na úrovni zdrojových kódů: Svobodná licence OpenOffice umožňuje volné nakládání se zdrojovým kódem. Můžete si program uzpůsobit vašim potřebám dle libosti a nemusíte za to nikomu platit ani to nikomu oznamovat. Pouze pokud byste se rozhodli vámi pozměněný kód distribuovat, je vaší povinností dát k dispozici zdrojové kódy.

Okno pro úpravu tlačítkových lišt, klávesových zkratek a nabídek Okno pro úpravu tlačítkových lišt, klávesových zkratek a nabídek

LibreOffice

LibreOffice je další kancelářský balík, který je na první pohled skoro nachlup podobný Apache OpenOffice. Nicméně na úrovni zdrojového kódu jsou již rozdíly značné.

LibreOffice je jakýmsi pokračovatelem OpenOffice; projekt vznikl na podzim 2010 poté, co se od projektu OpenOffice oddělili vývojáři, kteří se obávali ukončení vývoje programu OpenOffice společností Oracle. A jelikož byl Oracle vlastníkem značky OpenOffice.org, nezbývalo než založit neziskovou organizaci, která pod svá křídla vezme derivát OpenOffice.org, jenž dostal pojmenování LibreOffice.

V červnu 2011 Oracle skutečně přestal OpenOffice.org vyvíjet a program přešel pod správu nadace Apache Software Foundation. OpenOffice se vymanil z vlastnictví komerční firmy a nadále je opět vyvíjen komunitně, podobně jako LibreOffice. Ten nabral dech, a zatímco OpenOffice přebýval v tzv. inkubátoru Apache, vývojáři The Document Foundation začali horečně pracovat na LibreOffice.

Krom přidávání četných funkcí došlo i na opravu letitých chyb, přepsání zdrojového kódu a k jeho redukci, dlouhodobě probíhá proces optimalizace a portace na C++ (namísto stávající Javy). Dochází rovněž k zajímavým technologickým změnám, dá se říci revolučního charakteru.

Třebaže si OpenOffice udržuje svou pozici nejsilnějšího hráče, je LibreOffice technologicky mnohem dál, má daleko dynamičtější vývoj, každý rok vycházejí dvě hlavní nové verze a několik minoritních.

Zatímco na projektu Apache OpenOffice pracuje hlavně Apache Software Foundation spolu s firmou IBM, projektu LibreOffice se účastní například firmy Google, SUSE, Red Hat, Canonical, SUSE, Lanedo a Collabora.

Další alternativy

Programů, resp. balíků, které by byly s to alespoň zčásti zastoupit Microsoft Office, je vícero (viz přehled níže). Jejich problém je ovšem ten, že nebývají s českou lokalizací, není u nich zaručená podpora standardizovaných formátů, dostatečná dokumentace, a především podpora. Jelikož jsou tyto balíky velmi málo používány, je daleko nižší pravděpodobnost toho, že ve vašem týmu bude někdo znalý práce s nimi. Tím porostou náklady nutné na školení a vaše závislost na podpoře nikoliv ze strany vašich zaměstnanců, ale výrobce dramaticky poroste.

Tyto programy nebývají v plné míře k dispozici zdarma (jedná se o komerční produkty), nejsou svobodné ani open source, tudíž není možné je měnit na úrovni zdrojových kódů – zdrojový kód výrobce neposkytuje a dekompilaci ani neumožňuje licenčně. Takový software si nemůžete přizpůsobit vlastním potřebám, není pro něj komunitní podpora, tím pádem lze celkem oprávněně očekávat, že takový software bude nutně zatížen velkou chybovostí.

To je ostatně vlastní všem tzv. proprietárním programům, mezi něž samozřejmě spadá i Microsoft Office. Takový software obsahuje až 30 chyb, kdežto otevřený (kam patří OpenOffice a LibreOffice) nanejvýš 0,4 chyby.

Pro doplnění přidáváme aspoň malý seznam dalších alternativ:

Kingsoft Office Writer Kingsoft Office Writer

Upgrade… anebo…?

Z výše uvedeného vyplývá, že řešení ukončení podpory pro Microsoft Office 2003 v podobě upgradu na novější verzi MS Office je nejen zbytečně nákladné řešení, ale navíc neefektivní. Právě nyní je vhodná doba učinit významný krok a zbavit firmu závislosti na jednom výrobci, na jednom konkrétním produktu.

Jelikož OpenOffice i LibreOffice používají standardizovaný formát ODF, lze pro práci s tímto formátem použít jakýkoliv z těchto programů, ale i další, které jsou s to pracovat s tímto formátem. Výhodou použití LibreOffice a OpenOffice je v tom, že jde o programy s velmi podobným uživatelským rozhraním; uživatelé tak mohou „beztrestně“ používat oba programy a nebudou mít problémy se sdílením.

Použití nových verzí Microsoft Office s sebou nese problémy a rizika. Podíváme-li se zpět do našeho přehledu požadavků, zjistíme, že v případě použití Microsoft Office si budeme nuceni zvyknout na nové a nepřizpůsobitelné uživatelské rozhraní, budeme opět čelit nekompatibilitě formátů mezi jednotlivými verzemi (nebo i instalacemi), budeme mít špatnou podporu světově uznávaného a široce rozšířeného (a doporučovaného) formátu ODF, budeme nuceni používat Excel s jeho vrtochy, kam patří i počeštění funkcí… a tak dále.

Riziko, kterým budou čelit ti, kteří se rozhodnou pro OpenOffice nebo LibreOffice, je vlastně jediné. Budou si muset zvyknout na lehce jiný vzhled, lehce odlišný způsob práce. Některé nástroje a funkce se chovají odlišně, než jak jsou uživatelé používající Microsoft Office zvyklí. A jelikož donedávna byly specifikace původních, starších formátů Microsoft Office tajné, můžete se setkat s drobnými odlišnostmi ve formátování dokumentů. (Nicméně i nadále probíhá vylepšování kompatibility jak OpenOffice, tak LibreOffice se staršími i současnými formáty Microsoft Office.)

A co pošťák?

Ano, máte pravdu, LibreOffice ani OpenOffice neobsahují poštovního klienta na způsob Microsoft Outlooku. Nicméně namísto něj lze použít jiný, speciálně pro tento účel vyrobený program. Jednoznačně nejlepší volbou v tomto ohledu je program Mozilla Thunderbird. Je to svobodný program poskytující vše, co od programu tohoto typu očekáváte. I zde platí, že jeho funkcionalita prudce roste spolu s nainstalovanými doplňky, jež jsou k dispozici na internetu.

Thunderbird však nedosahuje plné funkcionality Outlooku, pokud jde o kalendář a správu úkolů. Nicméně můžete využít jiných programů, které jsou pro tento účel připraveny a jistě se alespoň některý z nich stane vaším oblíbeným osobním manažerem (PIM).

Pokud používáte Windows, je vhodným řešením Zimbra Desktop, který je plnohodnotným PIM manažerem umožňujícím práci v online i offline režimu, nebo Chandler – v obou případech jde o svobodné programy (šířené pod licencí GNU/GPL). Uživatelé Linuxu mohou využít tytéž programy, a navíc ještě Evolution, který má téměř stejné rozhraní jako Thunderbird, takže pokud jste Thunderbird již dříve používali, budete mít menší problémy se zaučením.

Rozuzlení na závěr

Rozhodnutí, zda provedete pouhý upgrade na vyšší verzi Microsoft Office, nebo dáte přednost jinému programu, je silně závislé na vašich potřebách, firemních zvyklostech a požadavcích na daný software. Nicméně pokud používáte Microsoft Office 2003, je možná nyní ta správná doba provést zásadní rozhodnutí. Vsadíte-li totiž na LibreOffice či OpenOffice, můžete čekat:

 • program dlouhodobě a ostře testovaný ve velmi složitých podmínkách,
 • otevřený programovaný balík, který díky své otevřenosti umožňuje komukoliv nahlédnout do zdrojového kódu a upozornit na chyby,
 • tím pádem máte k dispozici program, který si můžete uzpůsobit dle vašeho přání – nejen na úrovni uživatelského rozhraní, ale i zdrojových kódů,
 • máte zaručenou podporu pro formáty Microsoft Office, a hlavně pro formát Open Document Format – už nikdy nemusíte řešit nekompatibilitu formátů mezi různými verzemi programu, už nikdy nemusíte mít obavy, zda bude nová verze s to, přečíst vaše stávající dokumenty, již nemusíte mít v rámci celé firmy naprosto identickou verzi daného programu…,
 • máte k dispozici funkce, které potřebujete, navíc mnohé, které u konkurence nenajdete – to se týká hlavně textového editoru Writer a rozšíření, které tvoří Julius Pastierik (najdete je na webu openoffice.cz),
 • podpoříte dobrou věc – otevřený formát, otevřený software, otevřený přístup. Bez ohledu na mesiášské pohnutky, tato otevřenost v rámci vaší firmy se vám mnohonásobně vyplatí.

Autor používá LibreOffice 4.1.3

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 8
 

Komentáře

user avatar Pavel Hlad
Odpovědět
Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
18. 12. 2013, 16:41:30
Jenom malý doplněk k odstavci "A co pošťák?". K doporučovanému programu Mozilla Thunderbird je k dispozici doplněk Lightning - je to kalendář a správce úkolů a událostí. Používám jej už několik roků a jsem s ním naprosto spokojen a to i jako bývalý uživatel MS Outlook.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
18. 12. 2013, 17:36:49
Ano, Lightning tyto funkce plní. Pokud jsem ale používal vzdálený kalendář v R/W režimu (iCalendar přes WebDAV), občas s tím byly problémy - jak se zapnutou podporou off-line, tak bez ní. Stalo se dokonce, že z kalendáře zmizela všechna data. R/O přístup funguje v pohodě a lokální kalendáře rovněž. Navíc už je to nějaká doba a třeba už jsou ty chyby opravené, neověřoval jsem to.
user avatar Zvedavec
Odpovědět
Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
18. 12. 2013, 19:21:38
Lightning v TB mam skrze "Poskytovatel Google Kalendare" a chodi to odhadem dva roky bez problemu. Ovsem mam to jenom ja, ale TB s Ligthningem na dvou mistech.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
19. 12. 2013, 04:10:59
Mě v Lightningu nehorázně štve, že při vytváření pozvánek je třeba vypisovat adresy separátně, nelze vložit pojmenovanou skupinu kontaktů. A taky busy přehled není optimální.

Vůči kalendáři v Thunderbirdu mám řadu výhrad. Bohužel je neřeší ani doplňky.
user avatar neutr
Odpovědět
Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
19. 12. 2013, 09:35:55
Se vším se dá souhlasit. Já bych ale viděl veliké rezervy ať už AOO, nebo LO v práci s dokumenty XML. Samozřejmě jde o XML obecné, ne to na kterém chodí přímo uvedené kancelářské balíky (to by mělo být spíš zabudováno do Basicu asi jako samostatná aplikace, nebo jako rozšíření ap).
Jedná se o nabídku "XML" dokument. Neznalý syntaxe XML (jazyk podobný HTML) si prostě neporadí. Filtry XML se musí zřejmě někde stáhnout. K nahlédnutí je nabídka, která nejde otevřít. Existuje sice jakoby specializované řešení - konvertor dokumentů, ale ten potřebuje hotové filtry. Bludný kruh se uzavírá. Hledal jsem XML fitry jak v instalacích, tak i přímo v dokumentech - a nikde nic. (Tedy je možné že jsou nějak dobře schované, ale spíš si myslím, že se pro potřeby běhu (startu, vytvoření například "manifestu ap") vytváří jako součást z Javy, nebo v Libre - Python. Ony ty filtry nemusí být uloženy fyzicky jako XML a zřejmě nejsou. Ale našel jsem fůru souborů s příponou .bin a .hex. Takto se ukazují například i "zipy" prostě archivy komprimovaných dokumentů. O ty ale nejde. Mám výkonný 7-ZIP - který je velice agresivní a dělá asociaci snad všech kompresních formátů a tyto neoznačí - nejsou to ani spustitelné soubory (programy). Takže jsou zřejmě zašifrované. Když by to byly šablony XML tak to nezjistím.
Jednoduše - když by měl konvertor dokumentů, ale spíš "nový" - dokument s XML formulářem k dispozici šablony - je to o něčem jiném. Jde o to, že každý nějak uzavřeně užívaný formát XML má omezení ze všeobecných možností (logické). No a poslat do nějaké sítě (intranet, nebo i nějak nastavený stroj - u nás je to také tak - OO.o chodí na XML), tak může být malér. Také proto jsou zřejmě používané šablony XML zašifrované.

Ale když by byly k dispozici šablony pro uživatelské použití, bylo by to o něčem jiném. Například pro státní správu existuje také omezení. Jenomže státní správa dala k dispozici vše dostupné od nápovědy přes šablony jak jednotlivých prvků, tak šablony vzorů pro dokumenty (podstata je v rozmístění a chování prvků - prostě spíš grafika) pro oblasti (sociálka, MV, obranu a podobné). Ale mimo šablon také poskytuje možnost ověření (validace) vytvořeného dokumentu - zřejmě jak pro vnitřní, tak vnější okruh komunikace. Dělá se to samozřejmě přes internet, takže vývojáři mohou ladit a hnedle i krokovat. http://cedr.mfcr.cz/SMTP/ciselnikyPozadavek_112/Documentation/Default.htm - Tady jsou šablony
koncovka .xsd. Jak málo stačí k tomu nabídnout validní konverzi pro státní správu? (poz. - už se na to chystám delší dobu, ale potřeboval bych 3 životy navíc :-)


Merit věci : - Jak rychle by přebíraly instituce států i komerční a jiné firmy balík s uživatelskou konverzí, nebo i "konstrukcí nových" XML?
Připomínám jenom, že XML je také značkovací jazyk jako HTML, jenomže těch "značek" je podstatně víc. Na XML jsou specializované editory - ale XML jdou otevřít jako zdroják i v OO.o prakticky bez úpravy.
Já to standardně otevírám v PsPadu, kde se mi soubory XSD otevírají a chovají jako šablony PsPadu. To jde jistě i v Linuxových editorech. Takže je vlastně záhadou, proč nikdo nenabízí z okruhu vývojářů to co naše státní správa (ale nejen asi naše - je to dané zákony EU).


Tady je slabé místo proprietárních balíků. Takže podobnou vlastnost asi MSO a nikdo jiný z komerčních dodavatelů - také nikdy nenabídne. Vyplatilo by se zabudovat nějaký takový nástroj, nebo možná i poskytnout online validaci tvořených dokumentů. Pro zabudovaný nástroj je prakticky vše připraveno a na první pohled to i vypadé, že to jde. Ale stačí aby nějaký koumák chtěl sečíst, nebo vynásobit 2 políčka v dokumentu s XML formulářem. Jde sice postavit, ale není k ničemu dobrý. (nedavno byl takový dotaz na fóru, zabralo mi to 2 dny a stejně jsem nenšel cestu jak to jen v tuším AOO (ale totéž LO) udělat. Bylo mi trapné zjistit, že to ani neumím najít. Tedy samozřejmě vývoj je prudký, a tohle postesknutí brzy nemusí být pravdou.
Petr má pravdu OpenOffice v celku nabízí nejméně tolik co MSO, ale má mnohem na víc. Určitě dojde k tomu, že komerční balíky nebudou mít co nabídnout za peníze navíc. A když jsme u MSO - konverze mezi MSO a OO.o by byla pro každého trošku zdatnějšího uživatele hračkou - na netu by lítaly šablony jako patche, ale to je zase jen nadsázka. Komerční vývojáři vědí jak se bránit, ale nikdo by jejich řešení nechtěl - proč když nebudou mít co nabídnout. Důkazem jsou MS opratě (ribbons) s dlařdicemi které spoléhají, že si na ně veřejnost zvykne a bude odmítat jiné ovládání (oni ho mají patentované). Ale reakcí OO.o jsou ty nové panely. Takže kdo dnes vsadí na OO.o nebude se muset přitpůsobovat stále se měnícímu rozhraní - což u MS už nastalo. Při přechodu z MSO 2003 na LO, nebo AOO budou mít uživatelé méně problémů s adaptací, než při přechodu na ty vopratě s dlaždicemi nebo cloudy (office 365) - což je trend. Veškerou práci vázat na MS. Já se ptám proč?
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
22. 12. 2013, 15:17:56
Petře, moc vám nerozumím, XML neovládaje, ale při instalaci LO a myslím i OO si přece můžete zvolit, že se doinstalují i XSLT šablony. To není ono?

Omlouvám se, opravdu do věci nevidím.
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
22. 12. 2013, 20:40:11
Ti je právě dost sporná věc. Zrovna všera jsem si instaloval RC1 a tohle tam vůbec není jako volba v základní instalaci. Já si myslím, že to jde, ale sehnat se musí individuálně. Oni existují import/export filtry - tedy třeba ty na MS, ale není k nim přístup - nedají se editovat, ani se nedají otevřít. To je zablokováno kvůli bezpečnosti základní instalace. IMHO jak se říká na BugZille :) Takže je jen jediná možnost - sehnat si svoje filtry. a pak je tudy protlačit :(
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
22. 12. 2013, 21:03:04
No ale v instalátoru přece máte položku Příklady XSLT filtrů. To není ono?
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
25. 12. 2013, 16:29:02
Ano je to ono. Jenže postup je správně takovýhle : Vybrat filtr (který tam vidět je, ale nejde přímo otevřít). Ten se musí nejdříve uložit - pojmenovat podle sebe.
Jenže se to uloží v Java a to se nedá otevřít interně. proto říkám, že je to zašifrované v instalaci.
Když to načtu zpět, tak mi to oznámí, že filtr už je nainstalován (proto se nemusí ověřovat). Když to mám otevřít jako filtr chci aby to bylo opravdu XML a ne Java.

No a tohle je pojištěno šifrováním - jako soubor v instalaci. Žádné "jar" jen bin a hex, pokud jsem se dobře díval.

Navíc je to opravdu Java (koncovka".jar")a ne XML i po exportu. Bohu žel s Javou nedělám a nemůžu otestovat upravený filtr - tedy jestli by mi to šlo ověřit (to je v té nabídce dialogu XML filtry) a spustit.
Kdysi jsem si chtěl udělat vlastní okno úplně bez nabídek jen rám který se dá pouze schodit. Tak jsem naivně doufal, že najdu soubory s koncovkou .xml a podobně. Faktem je, že když bych to opravdu chtěl, musel bych jít do té Javy. Dnes to vypadá, že by LO mohlo mít Python místo Java i tady - ale pro mne je to totéž jako Java.
user avatar ruddy
Odpovědět
Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
20. 12. 2013, 13:55:09
krásně oslavně napsaný článek na oslavu OO,LO . Je to jako rétorika za starých časů. Oni na západě to mají hezké ale my to máme zadarmo( viz kutilské časopisy).
Jedu na Windows 7 dual boot Ubuntu,Mandríva. Bohužel komofort v porovnání s Windows 7 a MS office se nedá srovnat.Nehledě na to ,že zákazník vyžaduje komfort. Nechce hledat jak přečíst moji poptávku nebo cenovou nabídku v OO nebo LO. Velká firma pošle nabídku v pdf formátu soukromníček v OO ,LO s blikajícím ndapisem.Hlavně ,že ušetří na softu a zaplatí drahého admina .
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
20. 12. 2013, 16:02:40
Čistě pro zajímavost: výstup do PDF přímo v aplikaci byl v OO již před řadou let (od verze 1.1, tedy rok 2003), MSO ho má až od verze 2010.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
20. 12. 2013, 17:06:50
Nezlobte se, ale neomlouvejte svou neschopnost nekvalitním softwarem. Po letech jsem přesedlal na Linux a LO a nemohu si stěžovat. MSO tak nepoužívám aspoň 5 let.
user avatar Zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
23. 12. 2013, 08:23:22
Projdete sve vlastni prispevky za posledni 4 roky, najdete radu VLASTNICH vyroku o problemech, ktere OOx mely, casto maji. Nechapu, proc pak ostatni urazite kvuli necemu, co jste casto sam psaval.
Copak kdyz nekdo poukaze na nedostatky, ktere OOx ma a dovoli si napsat, ze v MSO je prace komfortnejsi, je to neschopny clovek?

Vase militantni podpora OOx je opravdu dost nekriticka a clanek vypada opravdu jako politicka agitka, kde se napred sikovne stanovi pozadavky tak, aby se odboural MS a pak se vesele hledaji nahrady.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Neničte mě!
23. 12. 2013, 09:32:08
Opakovaně jsem vás žádal: Nemáte-li co říci, raději mlčte. Děkuji.
user avatar Zvedavec
Odpovědět
Re:Neničte mě!
23. 12. 2013, 12:02:44
Ja mam co rict. Vadi mi, ze se z lidi delaji blbci a zbytecne jsou urazeni. A to Vam napisisu pokazde, kdyz to budete delat Vy nebo nekdo jiny, protoze k tomu neni duvod - urazet nekoho ve jmenu kancelarskeho baliku.

Sam jste se casto a velmi expresivne ke kvalite OO/LO vyjadroval a nijak to nevadilo. Nevim co se stalo, ale v posledni dobe delate, jako byste se ke svym vlastnim vyjadrenim neznal - zase tak velke zmeny v balicich neprobehly, aby z nich najednou byly bezchybne idealni a bezkonkurencni kousky software.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
20. 12. 2013, 17:10:07
Prováděl jsem implementaci LO v různých firmách a vždy se ukázalo, že řešení podobě LO bylo přínosem.
user avatar Peter Furmaník st.
Odpovědět
Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
20. 12. 2013, 23:16:56
Neviem, asi som to neporiadne čítal, aj keď som to celé prečítal aj viackrát, ale v tom výpočte alternatív k Microsoft Office 2003 mi chýba Google Docs. A možno - teraz ma napadlo - že tam nie je spomenutý len preto, že to nie je typická desktopová záležitosť ako MS Office 2003, ale online balík. Ale alternatívou k MS Office 2003 aj k vyšším verziám MSO Google Docs je. A navyše je hojne používaný, dobre funguje a ako online kancelársky balík má jednu bohovskú výhodu, že užívateľ sa nemusí starať o aktualizácie. A možno to je aj trochu - aspoň podľa mňa - bolesť LO aj Apache OO, že treba sledovať nové verzie a inštalovať ich. Pre bežného užívateľa, nie nadšenca!, to býva dosť útrpné... Aj preto si myslím, že budúcnosť takýchto aplikácií a balíkov je v online fungovaní a možnože to (časom?) bude jedna z ciest, kam by sa mohol aj uberať vývoj Apache OO a LO. Kto vie? To len tak ako téma na ďalšie uvažovanie.
user avatar neutr
Odpovědět
Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
21. 12. 2013, 23:08:07
Máte pravdu s tím, že je pohodlnější se o nic nestarat. Když bude dělat Google (aktualizace) automaticky. Jenomže tyto věci mají poměrně nebezpečné vlastnosti. Navíc třeba Google jednoho dne z čista jasna může říct - dost od nynějška se platí za aktualizace (a možná taky za všechny služby).
Probém je v tom, že je to stále jen na síti - stačí malý black out a co pak? - Jasně sedím doma - tak půjdu na pivo a přežiju. Ale když se na to spolehnu a budu něco nutně potřebovat, tak to umí s člověkem zacvičit. Zákon schválnosti funguje dobře.
AOO i LO jsou kancelářské aplikace - tedy spíš pro práci, nežli pro zábavu. Nikdo mi nevymluví, že je lepší nějaké cloudové řešení, nežli můj HDD, a to ke cloudům nemám žádný negativní vztah - spíš naopak. Ne snad proto, že bych měl připomenout, že Google špehuje celý svět pro CIA, nebo bůh ví pro koho, ale spíš proto, chci mít co nejrychlejší odezvu a to se nikdy nestane. Počítač běží jak běží - ale jen tak rychle jak se dostanou data z disku. U sítě sice teoreticky disk být nemusí, ale nějaká paměť ano. A ta musí být vždy před rychlostá sítě.
Soukromí je také alespoň někdy důležité. Vy víte kdo a proč se možná hrabe ve Vašich souborech na GoogleDocs a podobně? Nemusíte být ani moc zajímavý pro bezpečnostní složky bůh ví jekého státu, ani jako cílená kořist marketingové kampaně - co když Vám někdo ukradne identitu a příjde na Vás čert s kladívkem?

Ona se pro ODF už nějaká úprava dělá na Googkle dost dlouho, ale nevím že by to bylo opravdu funkční. Existuje nějaké rozšížení (vím že je tam v názvu nějaká dvojka, dělá to nějaký polák, ale o tom nemluvím).

Nevím jak dnes Zoho ale jediný rozumný cloud je asi OwnCoud. Také je poměrně logické, že Google nás musí vidět jako konkurenci, tak nás mají v merku, ale nic moc pro ODF nedělají. Už jsem to zase dlouho netestoval, tak bych měl mlčet.

Takže cloudy jsou vhodné a šikovné do tabletů a podobně, ale když se jedná o práci, tak jen klasika na stole a balík na disku.
Tady se musí rozlišovat na mobilní a nemobilní. Takže žádný cloud není variantou ke klasické instalaci - jen nouzovým řešením, ale spíš je to dobré pro tranzit dokumetů a volný přístup - ne na pravidelnou práci.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
cloud?
22. 12. 2013, 20:59:36
Asi takhle. Bývalý šéf odmítal sdílet data dokonce i na kalendáři googlu. Z důvodu, který uvádíte; špionáž.

Jsem si skoro jist, že např. v odvětí sw a hw vývoje by nikdo neriskoval, že nebude mít nad daty plnou kontrolu. Google docs opravdu není řešením pro firmy.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Oprava
21. 12. 2013, 00:09:35
V textu je uvedeno, že MSO obsahuje 30 chyb. Počet je na tisíc řádků zdrojového kódu, jak si můžete přečíst v odkazovaném článku.
user avatar lp.
Odpovědět
Re:Oprava
21. 12. 2013, 12:33:16
Pokud se odvoláváte na sledování chybovosti otevřeného sw, bylo by asi vhodné zmínit, že se jedná o chybovost základních programů (kernel linuxu, gcc, apache, gnome, ...), office tam není, na druhé straně odkazy vůbec explicitně nezmiňují MSO, je zmíněno, že podle nějakého výzkumu propriatarní sw obsahuje 20 - 30 chyb na 1000 řádků kódu, jak z toho vzniklo 30 chyb / 1000 řádků u MSO netuším.
Zmiňovaný výzkum mne docela zaujal, hledal jsem podrovnosti, ale kromě podobných odkazů jsem na rozdíl od výzkumu otevřeného sw nic nenašel.
Obecně vím, že porovnávat čísla z různých statistik je docela ošemetné - co se počítá za řádek, co se zahruje do kódu, jak se zjišťují chyby, ...
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Oprava
22. 12. 2013, 14:56:46
Dík, v tomhle fakt nemám jasno, a jak jsem se tak poptával, tak v tom nemají jasno ani daleko ostřílenější profíci :-(( Dobrá, nechme statistiky statistikami a čistě podle pocitu - jaký balík podle vás obsahuje více chyb ve zdrojovém kódu?

A ještě jinak - který balík obsahuje víc BEZPEČNOSTNÍCH chyb?
user avatar lp.
Odpovědět
Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
23. 12. 2013, 11:02:02
Krátká otázka, těžká odpověď. Pokud jde o subjektivní pocit, více mne trápí chyby a nedodělky v aoo (LO občas sleduji, ale nepoužívám).

Co se týká bezpečnostních chyb, MSO opravuje bezpečnostní chyby pořád. LO uvádí několik řešených chyb na stránkách http://www.libreoffice.org/advisories/.

AOO vydává bezpečnostní buletin http://www.openoffice.org/security/bulletin.html + security-alerts mailing list.

Oba seznamy jsou hodně stručné, uváděné chyby se týkají hodně importů souborů. Minimální výskyt chyb mne docela překvapuje. Nevěřím, že v rozsáhlém balíku s java kódem, s více makrojazyky, přístupem na web, ... žádné chyby nejsou.

Na druhé straně, bezpečnost je poměrně komplexní pojem. Nespoléhám jen na vlastní zabezpečení kancelářského balíku. Očekávám základní zabezpečení, hlavně ochranu dat (mé práce) a na to další tu jsou specializované nástroje.

Z pohledu bezpečnosti považuji aoo/lo a mso za prakticky vyrovnané.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
26. 12. 2013, 14:28:43
Já si vybavuju jen jeden případ z nedávné doby - tuším rok 2009, kdy se v OO objevila bezpečnostní chyba a bylo třeba urychleně vydat opravu, novou verzi.

V médiích se dočtete, že došlo k průniku skrz MSO, ale o OO/LO ani slovo.

Asi je divné přijmout myšlenku, že to je tím, že ty dva balíky jsou prostě natolik bezpečné, že průnik malwaru neumožňují - každopádně, jak říkáte, bezpečnost se dá posuzovat z nejrůznějších hledisek, a dokud se nedohodneme, jaké hledisko sledujeme, těžko můžeme posuzovat bezpečnost komplexně.

Škoda, že je k tomu tak málo informací...
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
26. 12. 2013, 17:09:50
Ono je to také o tom, jak je nastavena výchozí bezpečnostní politika (je to podobné jako při porovnání Windows vs. Linux). AOO/LO je v tomto konzervativnější/restriktivnější (což má ale samozřejmě zase dopady na funkčnost) a LO navíc teď ještě více přitvrdí.

Tvrdit, že v tom či onom programu nejsou bezpečnostní chyby, by bylo velmi odvážné a velmi pravděpodobně nepravdivé. Důležité je, aby se nalezené bezpečnostní chyby urgentně a kvalitně řešily.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
26. 12. 2013, 17:14:15
To je i můj názor.
user avatar Laco
Odpovědět
Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
26. 12. 2013, 08:00:10
Softvér na úrovni kancelárskeho balíka je súčasťou digitálnej gramotnosti. Vyučuje sa na školách ako základná zručnosť, ktorou sa má disponovať. Pochopili už v Nemecku, kde je súčasťou vládneho programu presadzovanie open source. Softvér sa stal súčasťou spoločenskej infraštruktúry, štát by mal mať dostatok svojich zdrojov na jeho poskytovanie ako základnej služby občanom. Napríklad ako udržiavanie ciest, základné vzdelanie, bezpečnosť, vymožiteľnosť práva atď.
Podmienka otvorenosti a dostupnosti bude zohrávať neustále väčšiu úlohu pri výbere softvérových aplikácií. Prečo majú verejnoprávne inštitúcie robiť službu globálnej akciovej spoločnosti pri presadzovaní jej produktov? Len zato, že tí ktorí "sú zodpovední" za štát môžu byť a) skorumpovaní, b) nepružní, c) neschopní prijať spoločensky akceptovateľnejšie aplikácie? Naviac, pýtať sa "zodpovedných" na financovanie takýchto aplikácií z verejných zdrojov. Ide ich na rôzne softvéry dosť, nech sa vynakladajú efektívne.
Som názoru, že aspekt uprednostňovania základných aplikácií súvisiacich s digitálnou gramotnosťou na báze otvoreného softvéru, je potrebné uvádzať ako jednu z kľúčových mantier v článkoch takéhoto typu porovnávania.
user avatar Pavel Chudík
Odpovědět
Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
19. 01. 2014, 21:46:38
Souhlasím. Pokud bude od dětství běžný uživatel pracovat jen v balíku MS, tak pro něj bude normální v tom pokračovat a nehledat alternetivy, dokud nepřijde a)na svědomí(pirátské licence) b) na peníze. Stát hledá neustále kde ušetřit, přitom 95% úředníků stačí napsat text a stvořit tabulku, vyjma spec. software a toto by mělo jít shora jako v Německu.
user avatar Petr Tv.
Odpovědět
Re:Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
31. 01. 2014, 20:44:29
@Pavle ano souhlasím, a co mne opravdu zlobí, je že ve školách je učí POUZE na a o OS Windows a v MSO, a vše ostatní je jen na nich.
Asi jsem velmi striktní, ale nelegální software doma nechci, nevidím důvod.
A proto na všech PC/laptopech ve všech OS jsou pouze LO, zvláštní je, že moje děti (a jsou malé) a ani moji dobří známí neměli s tím jediný problém = tedy jo, musel jsem asi u dvou přejmenovat zástupce na ploše z Write na Word a z Calc na Excel.... ale to byla jediná změna.

A dokonce když zjistili někteří moji klienti, že za těch 8-10 licencí by zaplatili 50-60tisíc kdyby chtěli všechno hned a stejné, tak po předvedení a osahání si LO, už neřešili již nákup MSO. A obtíže s užíváním ????
Jo dokonce i koexistence MSO s LO je možná, je to jen a jen o schopnosti IT a potřebách uživatelů.
Pochopitelně ve státní správě raději dají přednost pancéřovaných audinám pro úředníka co nosí poštu vedle přes ulici, či kopíruje 30-40 .doc už posledních 10-12 let, než zauvažovat CO vlastně ten úředních a v ČEM potřebuje pracovat. Však to nikdo neplatí = platí to daňový poplatník, kdyby to měl úředník koupit z vlastní kapsy, začal by myslet.
Bohužel v česku JE obecným zvykem prostě SW krást, i když to nepotřebuji, tak si to zkopíruji a nainstaluji doma. Přeci to nikdo nevidí.
Kdyby si měli všichni co mají doma MSO ho koupit, tak je tak minoritně používaný software, že by se v Redmontonu hodně divili.
Je to o výchově lidí.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
31. 01. 2014, 23:14:56
Na "mé" škole pracují žáci i učitelé výhradně v AOO - takže ne všude je to stejné.
user avatar Petr Tvaróg
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
6. 02. 2014, 22:08:19
@Zvědavče: Nevím která je tvá škola, ale je-li opravdu tvoje = vlastníš-li ji = pak máš u mne chválu.

Bohužel na "státních" školách by to bylo velmi výjimečné.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
6. 02. 2014, 23:13:12
Je to normální státní škola, která na rozdíl od některých zde nelituje, že se tam vyskytuji.

Věnujte prosím pozornost uvozovkám u zájmena "mé".
user avatar Frantisek Dobrota
Odpovědět
Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
20. 01. 2014, 11:40:09
Rád bych také přidal polínko do ohně. Pracuji v nejmenovaném rezortu státní správy, kde jsme někdy pře cca 7 lety začali postupně přecházet na balík OO a to především z důvodu úspory finančních prostředků.
Úspora se pohybovala při přechodu z MS Office 2000 a starších v řádech milionů korun. Tuším, že někde kolem 5mil. Byla vytvořena směrnice o používaných formátech, aby byla zajištěna maximální kompatibilita a bezproblémové sdílení obsahu v rámci rezortu i mimo něj.
Postupnými krůčky jsme naučili uživatele pracovat s OO, nyní LO a zdálo by se to ideální. To však platilo pouze u "obyčejných" uživatelů, kteří produkují nejvíce dokumentů a to především správních řízení.
Ale jak víme, ryba smrdí od hlavy. Od počátku nebylo generální ředitelství schopno uhlídat vlastní zaměstnance, kteří vytvářeli nekompatibilní dokumenty v dobíhajících MS Office 2003 i vyšších verzích, porušováním vlastní směrnice a především při komunikaci s ministerstvem, jejíž úředníci a ani IT nebyli schopni zajistit přenositelnost dokumentů ODF souběžnou instalací OO/LO nebo alespoň doplňkem pro čtení dokumentů ODF v MS Office.
Proto na jaře roku 2012 došlo k nákupu licencí na MS Office 2010 (z finančních důvodů ne pro všechny uživatele) a jejich spontánnímu použití. Čímž došlo k nejhorší variantě při vytváření a sdílení dokumentů a to i přes soustavné porušování stále ještě platné směrnice.
Pokud si kdokoliv přečte normu o vytváření dokumentů v textových editorech, zjistí, že na normalizované dokumenty stačí i WordPad. A věřte, že i přes všechna školení jen hrstka lidí umí používat styly při vytváření dokumentů, kde by využili Writer, přesto požadují nejnovější Word. Je to stejné, jako požadovat Bugatti Veyron pro všechny referenty, co jezdí do vedlejší ulice pro poštu.
Tlak musí jít od občanů, kteří nebudou krást SW a pak jim při komunikaci se státní správou nezbyde než použít otevřené aplikace a z druhé strany jasný příkaz shora. Toť mé postřehy... =FD=
user avatar Petr Tv.
Odpovědět
Re:Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
31. 01. 2014, 20:30:02
K tomu co píše F. Dobrota, u svých klientů měním MSO2003 za LO4.1/4.2 a vždy nastavím "základní" formát na formát MSO2003. Tím zajistím 100% kompatabilitu jejich výstupů. Můžete si o tom myslet co chcete, ale prostě dokud budou MSO2003 existovat je to nutné.
Instalace jsou většinou kvůli rychlosti, kompatibilitě s MSO2007-13, a také ně každý má x tisíc na nové licence.
Zvláště, když 80% uživatelů píše běžné jednoduché písemnosti, 15% uživatelů dělá jednoduché tabulky ... a těch zbývajících 5% jsou natolik fundovaní/zodpovědní, že se naučí vše ostatní během týdne.
Obávám se, že ve státní a veřejné správě se instalují MSO jen z důvodu, že se za ně PLATÍ, a díky tomu je možno cenu "upravit" a dodat na správná místa ty správné obálky. Z jiného důvodu to opravdu od ministra počínaje, po poslední úřednici na obci není.
Těch co potřebují speciální funkce MSO je takové minimum. A kompatibilnost mezi MSO a OO a LO je dnes 99%

Nebudu tady polemizovat, zda ten či onen software umí to či ono, a jak. Proboha uvědomte si, k čemu je ten Word/Excel používaný.
Už jsem zažil, že Word je používaný prakticky na vše = od psaní dopisu, přes kreslení letáků až po dělání tabulek - a uživatel se strašně rozčiloval, proč ten Word neumí ani jednoduché sčítání.
Když jsem mu tu tabulku udělal v Calcu (LO) na svém laptopu a ono to i sčítalo byl udiven. Když jsem mu pak ukázal, že tam má i Excel byl unešen.
Nicméně stejně ty tabulky dělá ve Wordu...

Mám-li však srovnat funkčnost, použitelnost a cenu na základě 15 let zkušeností s produkty MSO, OO a LO tak konstatuji, že MSO2003 byly dobré, ale přestal jsem je používat v okamžiku, kdy jsem zjistil, že program co z toho používám většinou je Outlook, protože jsem jej nahradil TB, pak přišly OO, po vzniku LO jsem přešel na ně.
Funkčnost je stejná, nové MSO jsou jiné designově, ale funkčnost je prakticky totožná = pro běžného uživatele a těch je nejvíce.
Avšak velmi velká množina uživatelů MSO je má nelegálně = a tady říkám = "Proč bych měl používat něco nelegálně, když to samé mi udělá a dobře legální open source software"
A pro @globvus máš prosím nějaký soubor .doc který nejde správně otevřít v LO ?? Rád bych takový viděl. Protože poslední který jsem viděl byl soubor .xls udělaný v MSO2003 na zavirovaném PC, a ten v LO v.3 měl jakési chyby.
A to bylo před hodně lety a verzemi, když dnes mám LO 4.2
Tedy pokud ovšem nemluvíš o chybách, že místo TAB jsou používané mezery a pod... To ale máš problém otevřít i v MSO2010, tam to rozhodí formáty také.
user avatar Mario Radev
Odpovědět
Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
20. 01. 2014, 16:42:06
Za mňa má celá OO/LO komunita veľké vďaka, že existuje funkčná a legálna alternatíva ku MSO. Je onmoho lepšie ľudí učiť ako hľadať legálne alternatívy ako vychovávať SW pirátov.
Na to, že je v tomto produkte veľa dobrovoľnej práce a úsilia, je výsledok skvelý.
user avatar globvus
Odpovědět
Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
26. 01. 2014, 11:42:22
A je tu další srovnání mo2003 vs oo / LO. Dokud nebude umět oo/lo otevírat správně doc, tak neni zpusob jak prejit.
user avatar Petr Tv.
Odpovědět
Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
31. 01. 2014, 20:45:42
@globvus máš prosím nějaký soubor .doc který nejde správně otevřít v LO ?? Rád bych takový viděl. Protože poslední který jsem viděl byl soubor .xls udělaný v MSO2003 na zavirovaném PC, a ten v LO v.3 měl jakési chyby.
A to bylo před hodně lety a verzemi, když dnes mám LO 4.2
Tedy pokud ovšem nemluvíš o chybách, že místo TAB jsou používané mezery a pod... To ale máš problém otevřít i v MSO2010, tam to rozhodí formáty také.
user avatar LuboK
Odpovědět
Re:Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
9. 02. 2014, 13:53:14
Zdravim Vas.
Mam DOC subor vytvoreny v MSO od obchodneho partnera. Subor ma niekolko stran a jeho obsah-text je takmer na kazdej strane vlozeny do ramcov, ci skor tabuliek. V MSO (od cca 2003 vyssie) dokument vyzera vporiadku. V AOO a aj v LO 4.2.0.4 su tie tabulky s obsahom posunute cez strany a dokonca sa na jednej strane prekryvaju dve tabulky tak, ze je ich obsah necitatelny. Ak by sa medzi vami nasiel niekto, kto vie pomoct vyliecit LO, aby tento typ formatovania dokumetu zobrazoval korektne, prosim nech ma kontaktuje na adrese lubokendra (at) gmail bodka com. Subor naschval nechcem nikde zverejnovat, lebo obsahuje citlive obchodne udaje. Po dohode/porade by som ten subor poslal mailom tak, aby nedoslo k uniku informacii a zaroven bolo mozne dostatocne reprodukovat problem pre bugzillu.
Vopred dakujem za pomoc.
user avatar Mario
Odpovědět
Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
3. 02. 2014, 10:37:31
@Petr Tv: moze sa vyskytnut "problem" ak subor (doc/xls) obsahuje makro. Samozrejme to nie je problem LO/OO ale jazyka, v ktorom je makro napisane.
Ale LO/OO na makro upozorni. Ostatny text je zobrazeny korektne.
Pouzivam sice OO pomerne kratko, ale ziadny problem s citanim doc/xls/ppt som nezaznamenal.
user avatar Petr Tvaróg
Odpovědět
Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
6. 02. 2014, 17:17:53
@Mario: ano souhlasím, že se může vyskytnout problém... znám to. I když musím uznat, že více nekompatibilností jsem zažil při otevírání XLS s Makry z MS OFFICE 2003 v MSOFFICE 2007/10/13 a naopak...
Ale jistě že jisté problémy tam jsou. Ale kolik takových případu je ?
Ano chápu, že někdo potřebuje "absolutní" kompatibilitu, pak si koupí MS.
Kdo však nedělá absolutní excelentní výpočty v Excelu, či nepíše 1000 a více stránkové knihy v Wordu, pak opravdu je velká otázka, zda je MS nutnost. A to i ve firmách.
A upřímně, abych musel firmě koupit 10x licenci MSOffice, jen proto, že jednou za 5 let jim dojde nějaký soubor co mají problém otevřít... a většinou takový soubor neotevře ani MSOffice :-) za xtisíc licenci, pak odpovídám, ne.
To raději pošlu donate organizaci co zašťituje LO - a mimochodem už jsem poslal.
user avatar Mario
Odpovědět
Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
7. 02. 2014, 12:30:48
@Petr Tv: preto som dal "problém" do uvodzoviek. Uplne suhlasim... Stále sa však zdá, že o OO/LO sa medzi bežnými užívateľmi málo vie. Preto kvitujem každý príspevok z praxe (napr. zvedavec)ktorý aj náhodným čitateľom na fóre ukáže, že sa to dá aj bez MO a legálne. To by som sa však opakoval. Keď sa na fórach riešia blbosti typu "toto mi nejde" väčšinou (nie vždy samozrejme) zavinené zlým prístupom užívateľa, ktorý ani nečítal návod, potom vzniká dojem že OO/LO je nejaký nedorobok, čo je dosť kontraproduktívne pre tak dobrý produkt. A skvelá správa je (ako bolo spomenuté) že open sw pomaly ale iste zavádzajú do učebných osnov aj školy.
user avatar Praktik
Odpovědět
Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
7. 02. 2014, 17:34:34
Vo firme pouzivame OpenOffice a LibreOffice asi na vyse 50-tich PC. Zastupenie MS Office /v ramci multilicencie pouzivame verziu 2003/ je asi 20 percent + 1 licencia pre MS Office 2010. Mame za 10-15 rokov vytvorenej mnozstvo dokumentacie vo verziach MS Office 97-2000/2003. DOC aj XLS tabulky. Prednastaveny format DOC/XLS bol u OO/LO len zo zaciatku. U XLS dokumentov sme zacali pouzivat aj prechod na ODT/ODS. Podpora DOC a XLS totiz u OO/LO neni 100 percentna a v ramci toho, ze viacero uzivatelov s roznymi verziami pristupuje k jednemu dokumentu to robilo problem.
V podstate kadzy mesiac riesim problemy s kompatibilitou, niekedy 1-2x mesacne.

Pred par dnami napr. tlacivo ziadosti o rocne zuctovanie dane napisane v DOC formate a zobrazene v OO 4.x, alebo LO 3.6, sa sice zobrazovalo, ale jeden odsek chybal. U LO verzie 4.1, ci 4.2 to uz bolo OK, ale aj tak bolo oproti Wordu, posunute niektore casti.

Toto bolo len maly problem, ale bezne mam zbierku cca 20 dokumentov, kde niekde robi problem to, inde ono. S XLS tabulkami v OO/LO bolo dost problemov s kompatibilitou, kde to mrsilo vzorce. Verzia od verzie ine. Niekde siel subor nacitat bez problemov, niekde bol problem ho otvorit a niekde slo extra pomaly ulozenie. Dokonca casto sa stalo, ze dokumenty XLS/DOC, ulozene do ODT/ODS reagovali vo vlastnom formate horsie, nez v DOC,XLS.

V poslednej verzii OO /4.0.1/, zase bol napr. problem u XLS suborov, co zobrazovanim zafixovanej hlavicky stlpcov u zapnuteho filtra, kde to po ulozeni a znovunacitani nezobrazovalo hore, akoby filter nebol zapnuty. U ODS formatu to slo zase dobre.

Na druhu stranu aj prechod z MS Office 2000 na 2003 nastal problem u par dokumenoch, ze nesli otvorit, vraj poskodene a OO a LO ich nacital.

OO a LO vyuzivame uz vyse roka a musim povedat, ze za ten cas bolo s nimi dost problemov. Staci, ze nejaka firma posle nejaky formular, clovek ho vypise a je to poposuvane niekde inde. Dokonca aj problem kompatibility Powerpointu bol, pretoze jeden zakaznik pisal v nom nejake udaje a chcel ich tam aj vyplnovat. O pomalosti OO/LO sa nebudem radsej ani zmienovat, napr. oproti klasike ako MS Office 2000-2003.

Uz sme vsak narazili aj na problem, ze sa vyzadoval MS Office 2010, lebo jeden zakaznik si v nom robil reporty a ina verzia OO/LO/MSO v nom nefungovala.

Co som este trochu skusl ine baliky, tak zaujimava alternativa, ale zdarma len pre domacnosti, bol Kingsoft Office. Skoro akoby klon MS Office, odlahceny. Tusim aj kompatibilitu mal lepsiu.

Takze suma sumarum - OO a LO z hladiska kompatibility s MS Office caka este dlha cesta, aby to bolo bezproblemove. Firmy, ktore neriesia mnozstvo starej dokumentacie a kooperaciu v roznych verziach za X rokov, to samozrejme riesit nemusia, alebo male firmy. Ale v strednych a vacsich je to casto problem, aby bola funkcnost zachovana.
user avatar Tomáš
Odpovědět
Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
10. 10. 2014, 10:23:35
Ahoj, mam takovy problem. Ve firmě pouzivame Is cygnus ktery ma moznost exportu do excelu, ale podpuruje pouze microsoft excel, protoze kdyz mam nainstalovan openoffice nebo library office, tak mi vypise pouze chybu ze nelze exportovat do excelu. Kdyz jsem volal primo na podporu iresiftu, tak mi rekli ze podporuji export pouze do microsoft excel, protoze jsou partneri a nepodpuruji jine alternativi a ani nebudou. Ale operator mi mimo zaznam rekl ze nejake firmy uz tento problem resili a vyresili, tak vas zadao o radu s teouto asociaci pro exportu. Dekuji
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
10. 10. 2014, 17:50:08
Záleží na tom, jak je v IS Cygnus ten export řešený (navíc je Cygnus a cloudový Cygnus 2 - předpokládám, že jde o ten první) - já to bohužel nevím. Pokud by to bylo prostřednictvím Open XML SDK (nebo něčeho podobného), tak by úprava neměla být problém (pro někoho, kdo ví, jak je to tam udělané), protože se data generují nezávisle na MSO a jde tedy jen o to, upravit jejich předání k otevření. Něco jiného by bylo, kdyby se k exportu využívaly přímo komponenty MSO, tam by úprava nebyla možná.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Nahrazování Microsoft Office 2003 – požadavky a alternativy
11. 10. 2014, 17:25:24
Připojil bych k tomu jen nějaký kec. Řešením je nespoléhat se na proprietární soft. V maximální možné míře tam, kde to jde, používat otevřený nebo svobodný soft. Výhod je celá řada a jednou z nich je i to, že při jeho použití s vámi nikdo nebude takto vyj..bávat. A to si myslím za to stojí.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz