OpenOffice.org/LibreOffice Calc – Využití tabulkového kalkulátoru v pedagogické praxi

Účastníci se seznámí s příklady standardních úloh vhodných pro zpracování pomocí tabulkového kalkulátoru řešených ve školní praxi (sestavování tabulek, přehledů, matematických výpočtů, zpracování experimentálních dat z laboratorních cvičení). Naučí se jej prakticky řešit v prostředí volně šiřitelného softwaru (OpenOffice.org/LibreOffice Calc) v návaznosti na cíle RVP‑ZV, resp. RVP‑G.  

 • Základní obecná pravidla pro sestavení přehledné tabulky.
 • Základní aplikace typu finanční přehled, rozpočet, klasifikace, statistické šetření, výpočty v matematice, zpracování experimentálních dat v přírodovědných předmětech.
 • Tvorba komplexní tabulky v prostředí OpenOffice.org/LibreOffice Calc:
  • přehled základních funkcí,
  • off-line nápověda a on-line příručky a návody,
  • formáty dat v buňkách,
  • základní výpočty pomocí editoru vzorců,
  • základní výpočty pomocí zabudovaných funkcí,
  • funkce filtrování a třídění,
  • tvorba grafů,
  • vhodná rozšíření a jejich instalace,
  • styly a jejich praktické využití,
  • tipy a triky pro efektivní tvorbu tabulky.
 • Praktická příprava vzorové tabulky pomocí výše uvedených nástrojů a postupů.

Forma

Vzdělávací program má formu jednodenního prezenčního kurzu v rozsahu 6 hodin, ve kterém jsou zastoupeny následující formy výuky:

 • přednáška – úvod do problematiky (celkem 1,5 hod.),
 • workshop – společná práce na počítači, seznámení se softwarem (celkem 2 hod.),
 • workshop – individuální práce na počítači s jednotlivými programy (celkem 2 hod.),
 • ověření znalostí a dovedností formou řešení praktických úloh (0,5 hod.),

Vzdělávací cíl

Cílem kurzu je připravit pedagogy na aktivní práci s open-source tabulkovým kalkulátorem v pedagogické praxi v souladu s RVP–ZV, příp. RVP–G. Primární zaměření je pak na samotnou přípravu tabulek a výpočetní operace s daty v buňkách tabulky. Získané zkušenosti pedagog prakticky využije nejen při výuce, ale také při jakékoliv své administrativní činnosti. Součástí je praktické cvičení zaměřené na výše uvedené aplikace, ověření znalostí a dovedností.

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů

Počet účastníků: Minimální počet – 8, maximální počet účastníků – 16, vzdělávací akci lze podle požadavků ze strany cílové skupiny pedagogů opakovat.
Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci všech typů základních a středních škol.

Objednávka

Objednávejte e-mailem na skoleni@liberix_cz nebo telefonicky +420 595 175 184. Těšíme se na vás!(Jako ve škole)
 
 
 
woo jaw demo hz