OpenOffice.org/LibreOffice Writer – Využití textového editoru v pedagogické praxi

Účastníci se teoreticky seznámí se zásadami zpracování textového dokumentu běžného ve školní praxi (dopis, formulář, leták, esej, laboratorní zpráva) v souladu s pravidly českého pravopisu a české typografie. Naučí se jej prakticky aplikovat v prostředí volně šiřitelného softwaru (OpenOffice.org/LibreOffice Writer) v návaznosti na cíle RVP‑ZV, resp. RVP‑G.  

 • Přehled pravidel českého pravopisu (obvykle) nezařazených v učebnicích (pomlčka versus spojovník, nevhodná slova na konci řádek atd.).
 • On-line prostředky pro manuální kontrolu dokumentu
 • Písmo, základní typografická pravidla.
 • Autorský zákon a citování dle ISO 690, resp. ISO 690-2 ve školské praxi.
 • Tvorba komplexního dokumentuv prostředí OpenOffice.org/LibreOffice Writer:
  • přehled základních funkcí,
  • off-line nápověda a on-line příručky a návody,
  • vhodná rozšíření a jejich instalace,
  • styly a jejich praktické využití,
  • tipy a triky pro efektivní tvorbu dokumentu,
  • základní příprava obrázku (fotodokumentace) pro doplnění textu,
  • základní příprava tabulky jako prostředku pro prezentaci specifických dat při doplnění textu.
 • Praktická příprava vzorového dokumentu pomocí výše uvedených nástrojů a postupů.
 • Diskuze ke konkrétním problémům z praxe

Forma

Vzdělávací program má formu jednodenního prezenčního kurzu v rozsahu 6 hodin, ve kterém jsou zastoupeny následující formy výuky:

 • přednáška – úvod do problematiky (celkem 1,5 hod.),
 • workshop – společná práce na počítači, seznámení se softwarem (celkem 2 hod.),
 • workshop  – individuální práce na počítači s jednotlivými programy (celkem 2 hod.),
 • ověření znalostí a dovedností formou řešení praktických úloh (0,5 hod.).

Stáhněte si nabídkový leták Školení LibreOffice a OpenOffice.org v PDF

Vzdělávací cíl

Cílem kurzu je připravit pedagogy na aktivní práci s open-source textovým editorem v pedagogické praxi v souladu s RVP–ZV, příp. RVP–G. Primární zaměření je pak na samotnou přípravu dlouhých dokumentů. Získané zkušenosti pedagog prakticky využije nejen při výuce, ale především při jakékoliv své administrativní činnosti. Součástí je praktické cvičení zaměřené na výše uvedené aplikace, ověření znalostí a dovedností.

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů

Počet účastníků: Minimální počet – 8, maximální počet účastníků – 16, vzdělávací akci lze podle požadavků ze strany cílové skupiny pedagogů opakovat.
Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci všech typů základních a středních škol.

Objednávka

Objednávejte e-mailem na skoleni@liberix_cz nebo telefonicky +420 595 175 184. Těšíme se na vás!(Jako ve škole)
 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz