ER diagram vylepšeného konceptuálního modelu podle požadavků

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

ER diagram vylepšeného konceptuálního modelu podle požadavků

ER diagram vylepšeného konceptuálního modelu podle požadavků

 |  >

Schéma tabulek s primárními klíči, cizím klíčem a vazbou Okno Relace pro vytvoření vazby bez přetahování pole myší Okno Návrh relace – Tvoříme vazby v databázi Počáteční verze databáze, znázorněná v ER diagramu ER diagram vylepšeného konceptuálního modelu podle požadavků Možný diagram případů užití ER diagram jednodušší verze databáze Knihovna Převod vztahu M – M na dvě vazby 1 – M Upravený ER diagram jako základ logického modelu verze „A“ databáze Upravený ER diagram jako základ logického modelu verze „B“ databáze

Album: Base

 
 
woo jaw demo hz