Převod vztahu M – M na dvě vazby 1 – M

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Převod vztahu M – M na dvě vazby 1 – M

Převod vztahu M – M na dvě vazby 1 – M

 |  >

Počáteční verze databáze, znázorněná v ER diagramu ER diagram vylepšeného konceptuálního modelu podle požadavků Možný diagram případů užití ER diagram jednodušší verze databáze Knihovna Převod vztahu M – M na dvě vazby 1 – M Upravený ER diagram jako základ logického modelu verze „A“ databáze Upravený ER diagram jako základ logického modelu verze „B“ databáze Část okna EER Diagram Okno průvodce pro vytvoření spojení se serverem MySQL Hlášení o uskutečněném spojení

Album: Base

 
 
woo jaw demo hz