Čtyři tlačítka pro vkládání nejčastěji vkládaných objektů – obrázku, videa, tabulky a grafu. Tato novinka umožnila zmenšit počet

všechny formáty | spustit slideshow

předchozí  |  >

Čtyři tlačítka pro vkládání nejčastěji vkládaných objektů – obrázku, videa, tabulky a grafu. Tato novinka umožnila zmenšit počet

Čtyři tlačítka pro vkládání nejčastěji vkládaných objektů – obrázku, videa, tabulky a grafu. Tato novinka umožnila zmenšit počet typů rozvržení snímků.

předchozí  |  >

Čtyři tlačítka pro vkládání nejčastěji vkládaných objektů – obrázku, videa, tabulky a grafu. Tato novinka umožnila zmenšit počet Upravený panel Prezentace částečně kopíruje možnosti nových verzí programu Microsft PowerPoint. Nyní lze vkládat nové snímky zároveň s jejich rozvržením. U již existujícího snímku lze změnit rozvržení velice snadno. Nyní lze exportovat rastrové obrázky ve formátech BMP, JPEG, GIF a PNG s uživatelem zadaným rozlišením a dalšími vlastnostmi. Najít v Panelu snímků aktuální snímek již není tak pracné. Zcela nová funkce – plovoucí okno, jež se zobrazuje po najetí kurzoru myši do náhledu snímku. Při přesunu snímků jste informováni o počtu přesouvaných snímků a jejich umístění do nové lokace není již takový problém. Porovnejte výchozí barvu pro objekty a stín ve verzi 3.3… … s verzí 3.4.

Album: Novinky v Impress 3.4

 
 
woo jaw demo hz