Ikona, ktoré oznamuje, že sú k dispozícii nové verzie rozšírení

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Ikona, ktoré oznamuje, že sú k dispozícii nové verzie rozšírení

Ikona, ktoré oznamuje, že sú k dispozícii nové verzie rozšírení

 |  >

Oznam o tom, že príslušné rozšírenie už máte nainštalované Aktualizácia jedného rozšírenia Zobrazené možnosti aktualizácie s upraveným výberom rozšírení, ktoré chcete aktualizovať Nastavenie časového intervalu pravidelnej kontroly aktualizácií Ikona, ktoré oznamuje, že sú k dispozícii nové verzie rozšírení Povolenie zakázaného rozšírenia Aktualizácia rozšírenia Stiahnutie rozšírenia Licenčné ujednanie Inštalácia rozšírenia

Album: Inštalácia a aktualizácia rozšírení

Sefira
 
 
woo jaw demo hz