Ukážka dokumentu so zmenenou orientáciou niektorých strán

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Ukážka dokumentu so zmenenou orientáciou niektorých strán

Ukážka dokumentu so zmenenou orientáciou niektorých strán

 |  >

Výber možnosti úpravy štýlu strany Nastavenie orientácie a rozmeru strany Nastavenie názvu a organizácie poradia štýlov strán Výber štýlu strany z jeho kontextového zoznamu Pracovné okno pre vkladanie ručných zalomení Ukážka dokumentu so zmenenou orientáciou niektorých strán Definícia číslovania osnovy Vloženie názvu kapitoly do dokumentu Vložený nadpis kapitoly do záhlavia Príklad dokumentu s vynechanými záhlaviami na niektorých stranách

Album: Styly stran

IT Systems - předplatné
 
 
woo jaw demo hz