Nastavenie názvu a organizácie poradia štýlov strán

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Nastavenie názvu a organizácie poradia štýlov strán

Nastavenie názvu a organizácie poradia štýlov strán

 |  >

Pracovné okno Štýly a formátovanie Výber možnosti úpravy štýlu strany Nastavenie orientácie a rozmeru strany Nastavenie názvu a organizácie poradia štýlov strán Výber štýlu strany z jeho kontextového zoznamu Pracovné okno pre vkladanie ručných zalomení Ukážka dokumentu so zmenenou orientáciou niektorých strán Definícia číslovania osnovy Vloženie názvu kapitoly do dokumentu Vložený nadpis kapitoly do záhlavia

Album: Styly stran

Sefira
 
 
woo jaw demo hz