Zoznam definičných súborov v manifest.xml

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Zoznam definičných súborov v manifest.xml

Zoznam definičných súborov v manifest.xml

 |  >

Zobrazený panel nástrojov v prostredí OpenOffice.org Vlastná definícia panelov nástrojov v addon.xcu Jazykovo lokalizované zobrazenie názvu panelu nástrojov Jazyková lokalizácia panelu nástrojov Zoznam definičných súborov v manifest.xml Príklad rozšírenia uloženého na extensions.services.openoffice.org Obsah súboru „typoJTB.update.xml” Odkaz na údaje o novej verzii v rozšírení „typoJTB“ Zobrazenie odkazu na vydavateľa rozšírenia v správcovi rozšírení Rozšírenie so zadefinovanou ikonou, vydavateľom a názvom v UI

Album: Ako vytvoriť rozšírenie

IT Systems - předplatné
 
 
woo jaw demo hz