Apache OpenOffice 4.1 na scéně

aoo4.png Minulý týden vydaná nová verze OpenOffice – s označením 4.1 – je sice tzv. minoritní, takže nepřináší nijak přelomové novinky, přesto těch několik, kterými se pyšní, stojí minimálně za vyzkoušení a znamenají určitý krok kupředu. V následujícím přehledu se na ně zaměříme detailněji.  

Writer

 • Ve Writeru je konečně možné to, co v LibreOffice již delší čas – přiřazovat komentáře nejen k určitému písmenu, ale i celému bloku textu. Text je označen transparentní barvou. Výběr funguje i na odrážky. Funkcionalita vychází ze standardu ODF 1.2.

Komentáře lze přiřazovat k celým blokům textu (openoffice.org, ALv2) Komentáře lze přiřazovat k celým blokům textu (openoffice.org, ALv2)

 • Zajímavou novinkou je možnost editace vstupních polí takříkajíc „in situ“, tedy bez nutnosti otevírat nějaké dialogové okno. Jakmile umístíte kurzor do pole, to se orámuje a můžete měnit jeho obsah. Mezi jednotlivými poli se pak přemísťujete stisknutím klávesy [Tab]. Pole lze měnit i v dokumentech určených jen pro čtení.

Vstupní pole lze nyní upravovat přímo na místě (openoffice.org, ALv2) Vstupní pole lze nyní upravovat přímo na místě (openoffice.org, ALv2)

Calc

 • Vylepšení Calcu spočívá v možnosti importu (resp. otevření) velkých 3D diagramů s tisíci údaji, které dříve nebylo možno ani otevřít. Současná úprava umožňuje jejich otevření či import během několika sekund.

OpenOffice 4.1 podporuje import velmi rozsáhlých 3D diagramů (openoffice.org, ALv2) OpenOffice 4.1 podporuje import velmi rozsáhlých 3D diagramů (openoffice.org, ALv2)

Draw & Impress

 • Velice zajímavým způsobem byl vylepšen nástroj pro ořez obrázků (a grafiky). Ten se přizpůsobuje změnám provedeným v grafice. Takže pokud např. obrázek otočíte a spustíte z panelu nástrojů Obrázek nástroj Oříznout obrázek, nástroj se zorientuje podle obrázku. Transformace se týká otočení, kosení, zrcadlení. To znamená určité ulehčení a tato funkce je velmi zajímavá.

Použití nástroje pro ořez transformovaného obrázku Použití nástroje pro ořez transformovaného obrázku

 • Byla vylepšena podpora pro import grafiky a její přesun napříč aplikacemi. Hlavním důvodem pro tuto změnu byla snaha zajistit co největší kompatibilitu mezi kopírovaným a vkládaným obsahem – jinak řečeno, aby to, co zkopírujete například z modulu Draw, bylo co nejvíce podobné tomu, co vložíte do modulu Writer. Díky tomu tak lze nyní např. snadněji kopírovat celé stránky (i s jejich obsahem), a to jak ve Writeru, tak i v dalších modulech. Kopírování a vkládání nemá mít vliv na orientaci nebo umístění – vkládaný obsah by zkrátka měl maximálně odpovídat kopírovanému. Tato změna znamená, že byla vylepšena spolupráce mezi OpenOffice a systémovou schránkou.

  Pro import obrázků platí následující pravidla:
  • Pokud není vybrán žádný grafický prvek, importovaný obrázek se vloží na místo kurzoru.
  • Pokud je vybraný nějaký grafický prvek, bude při importu vymazán a přepsán importovaným, a to bez změny velikosti nebo umístění.
  • Je-li vybrán grafický objekt (ne bitmapový obrázek) - Pokud při importu zatrhnete v dialogovém okně pole Odkaz, bude vložený obrázek prolinkován se zdrojovým obrázkem.


   Pro tažení a přesun grafiky platí následující pravidla:
  

  • Pokud při tažení v cílovém místě není žádný grafický objekt, nový objekt zde bude umístěn tak, jak je.
  • Pokud je při tažení v cílovém místě nějaký objekt, jeho obsah bude přepsán bez změny velikosti a umístění.
  • Pokud zkopírujete obrázek ve formátu PNG z jakékoliv aplikace a vložíte jej do nějakého programu schopného nést obrázky, můžete jej z něj znovu zkopírovat a vložit do OpenOffice. Téměř zázračně bude obrázek vložen v původní kvalitě vč. průhlednosti.
 • Velice užitečnou změnou je vylepšení práce s vektorovými objekty. Pokud se dříve na ně aplikoval nějaký efekt, často se s ním vnitřně zacházelo jako s bitmapovým. To vedlo k destrukci obrázku. To však již neplatí. Ve většině případů jsou změny aplikovány na obrázek korektně a vektorový obrázek zůstává i přes vnitřní interpretaci vektorovým, tedy bez ztráty kvality. Zde je seznam akcí, které lze použít, aniž by došlo k destrukci obrázku výše uvedeným způsobem:

  • převod na šedé barvy,
  • převod na černobílý obrázek,
  • převod na vodoznak,
  • úprava průhlednosti,
  • úprava tonality,
  • úprava jasu,
  • úprava kontrastu,
  • úprava gammy.

  Základní motivací je shodná interpretace grafického objektu při exportu do PDF a tisku, tedy zachování kvality původního (zdrojového) objektu.

Rastrové úpravy aplikované na vektorový objekt Rastrové úpravy aplikované na vektorový objekt

Srovnání předchozího a nynějšího chování (openoffice.org, ALv2) Srovnání předchozího a nynějšího chování (openoffice.org, ALv2)

 • V předchozích verzích OpenOffice mohlo dojít ke změně vložených obrázků – například JPEG obrázky se mohly do formátu ODF ukládat jako PNG apod. To vedlo k nežádoucí ztrátě kvality. OpenOffice verze 4.1 se snaží za každých okolností uchovat vloženou grafiku v původní podobě. Proto je i zachována kvalita původní vložené grafiky, což přináší i další výhodu v podobě redukce datové velikosti výsledného souboru. Tato změna přístupu se týká obrázků ve formátech JPEG, BMP, PNG, GIF a vektorových obrázků typu SVG a dalších.

Další novinky

 • OpenOffice 4.1 se pro systém Mac OS X distribuuje v 64bitové verzi.
 • Starý kód poskytovaný Mozillou, použitý pro kryptografické účely a přístup k adresáři, byl nahrazen modernějšími NSS knihovnami.
 • Verze pro Windows má následující doplňkové změny:
  • OpenOffice nyní podporuje dvě technologie pro přístupnost: Microsoft Active Accessibility (MSAA) a IAccessible2. Účelem je lepší integrace pro čtečky jako JAWS a NVDA. Jakmile je připojena čtečka kompatibilní s MSAA nebo IA2, je tato funkcionalita přístupná.
  • Tato verze již nepodporuje integrovaný adresář ve Windows jako databázi. Tyto adresáře byly v novějších verzích Windows a ukončení podpory souvisí s chybami, které v OpenOffice byly. To samé se týká podpory adresáře Thunderbirdu, tam však lze použít formát CSV při exportu z Thunderbirdu.
(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 2
 

Komentáře

user avatar Zvedavec
Odpovědět
Apache OpenOffice 4.1 na scéně
7. 05. 2014, 13:54:35
Pořád není možné zkopírovat z internetového prohlížeče průhledný png do Impressu (nebo Draw), aniž by místo průhlednosti byla černá barva. Přitom do Writeru se obrázek vloží v pořádku. Je to na palici. Program, který by to nutně umět nemusel to umí a program se z podstaty věci na obrázky musí zaměřovat, to neumí.

Ten ořez je strašný. Ořezávat v 21. století obrázek pomocí nastavování hodnot ve formuláři je jako za krále Klacka.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Apache OpenOffice 4.1 na scéně
7. 05. 2014, 14:22:03
V OpenOffice a LibreOffice je nutné ořezávat pomocí nějakého formuláře? Četl jste vůbec článek?
Určitě není nutné. Máte na to interaktivní nástroj, přece...
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Apache OpenOffice 4.1 na scéně
7. 05. 2014, 16:28:28
Tak máte pravdu. Já ovšem a bohužel taky.
Zmíněné tlačítko vyvolá interaktivní ořez a zmíněná nabídka vyvolá formulář.
user avatar Zvedavec
Odpovědět
Apache OpenOffice 4.1 na scéně
7. 05. 2014, 14:35:07
Podívám se doma, jsem na odchodu. Každopádně, když dám nabídku oříznout obrázek z nabídky, tak nic interaktivního nevidím a jestli je to jinde interaktivní, pak to opět matení uživatele (ne Vámi, ale návrháři UI)
user avatar Wylibald
Odpovědět
Apache OpenOffice 4.1 na scéně
7. 05. 2014, 23:53:24
Impress pořád není to pravé ořechové.
user avatar Jiří Pecha
Odpovědět
Apache OpenOffice 4.1 na scéně
9. 05. 2014, 17:32:14
Při vkládání obrázku do snímku v Impressu se nyní vloží obrázek v původní velikosti, takže je vidět pouze výřez. Na snímku je přes obrázek pořád uveden text "Klepněte pro vložení textu" a volba pro vložení čtyř objektů. Dvojklik na obrázku a případné vyvolání dialogového okna "Obrázek" pro jeho případnou úpravu tak není možné. Vkládat lze z menu Vložit/Obrázek/Ze souboru a následně "ručně" roztáhnout na požadovanou velikost.
JP
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Apache OpenOffice 4.1 na scéně
10. 05. 2014, 03:14:42
Nemohu potvrdit, u mě je normální chování...
user avatar Jiří Pecha
Odpovědět
Re:Re:Apache OpenOffice 4.1 na scéně
12. 05. 2014, 09:25:09
Stejný problém vznikl na pracovišti, obrázek se vloží jako pozadí "oblasti", malý obrázek = rozložení do dlaždic. Oba případy na Win 7 (64b a 32b)
JP
user avatar Marti
Odpovědět
Re:Re:Re:Apache OpenOffice 4.1 na scéně
24. 05. 2014, 11:27:22
Mám stejný problém s vkládáním obrázků, nějaké řešení???
user avatar Wylibald
Odpovědět
Apache OpenOffice 4.1 na scéně
9. 05. 2014, 22:41:02
Při přehrávání prezentace se zvukem v Impressu, se tento zvuk nedá zeslabit, ani zesílit. Docela to řve.
user avatar VL
Odpovědět
Apache OpenOffice 4.1 na scéně
1. 06. 2014, 09:44:41
Proč už proboha neudělají něco s revizemi tak, aby fungovaly podobně jako MSO 2007, 2010, 2013. To je vložené v textu, odstraněné v bublině vedle. Systém jako za krále Klacka rozhodí formátování, počty stránek atd.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Apache OpenOffice 4.1 na scéně
1. 06. 2014, 14:08:40
Je to tak, musím dát za pravdu. V LO to není o moc lepší. Nenapadá mě nějaké rozumné řešení. Možná nějaký plugin?

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz