LibreOffice 3.6 v novém kabátě (2) – Vylepšení ergonomie a přidání nových funkcí

LO.png Na přelomu července a srpna bude zveřejněna nová verze tohoto programu, která uživatele potěší celou řadou novinek a vylepšení; v některých případech dlouho očekávaných, ale v jiných překvapivých. V druhém díle se spolu podíváme na vylepšení ergonomie a přidání nových funkcí.  

V prvním díle  jste se mohli dozvědět o změně vzhledu a opravách chyb.

Writer

 • Chování nástroje Štěteček formátu se změnilo. Ve staré verzi se při kopírování charakteristik odstavce tyto vlastnosti štětečkem naberou a klepnutím zkopírují do jiného. Při tažení se změny aplikují pouze na vybraný text. V nové verzi tomu je jinak; při klepnutí do odstavce se změny aplikují na celý odstavec (rovněž při tažení, tedy označení části odstavce), ale jednotlivé znaky se formátují podle rodičovského odstavce při držení klávesy [Ctrl]
 • Byla přidána užitečná funkce, která zamezuje vytváření mezer mezi odstavci téhož stylu. Funkce se jmenuje Nevkládat mezeru mezi odstavce stejného stylu a najdeme ji v okně Odstavec, na kartě Odsazení a rozestupy. Nenajdeme ji však na obdobné kartě definující charakteristiky stylu. Pokud chcete určit, že se nebudou vytvářet mezery mezi dvěma odstavci téhož stylu, buď si určete vzdálenost rozestupu na kartě Odsazení a rozestupy v definici, anebo si vytvořte nový styl.

Pokud nechcete implicitně vkládat mezeru mezi dva odstavce formátované stejným stylem, využijete tuto funkci. Všimněte si rovněž barevného zvýraznění záložky karty. Pokud nechcete implicitně vkládat mezeru mezi dva odstavce formátované stejným stylem, využijete tuto funkci. Všimněte si rovněž barevného zvýraznění záložky karty.

 • Byla vylepšena podpora pro VML obrázky. VML formát je poměrně málo užívaný, je podobný známějšímu SVG (jde taktéž o vektorový formát pro webovou grafiku) a setkáte se s ním u starších souborů ve formátu docx. Více informací podává wikipedie.
 • Ve stavovém řádku se nyní zobrazuje počet slov v celém textu a ve výběru.

Dlouho žádaná funkce počítání slov je tu Dlouho žádaná funkce počítání slov je tu

 • Tato verze znamená návrat starého zobrazení okraje textu na stránce dokumentu. Rámeček namísto značek se zobrazí v režimu zobrazení netisknutelných znaků.
 • Writer nyní podporuje objekty SmartArt, které se používají v Microsoft Office.
 • Importované a exportované soubory ve formátu .docx a .rtf si uchovávají nastavení velikosti zobrazení.

Calc

Lze říci, že verze 3.6 se nese ve znamení změn provedených hlavně v modulu Calc. Zde jsou:

 • V nastavení si lze určit předponu vkládanou před název nového listu.

 Vytváření předpon u nových listů. Určitě šikovné u sešitů s mnoha listy Vytváření předpon u nových listů. Určitě šikovné u sešitů s mnoha listy

 • Označené buňky lze slučovat prostřednictvím kontextové nabídky. Nicméně kdo je zvyklý na klávesové zkratky a pracuje radši s klávesnicí než myší, nepozná výraznější časovou úsporu.
 • Funkce Vyplnit | Dolů vyplňuje označené buňky podle nejvrchnější označené. Všechny dříve vložené hodnoty v dalších označených buňkách budou přepsány.
 • Z kontextové nabídky, kterou zobrazíme po klepnutí pravým tlačítkem na ouško listu, lze list skrývat i zobrazovat. Při výběru možnosti Zobrazit se otevře okno, v němž můžeme vybrat, který list bude zobrazen (ze seznamu skrytých, pokud jich bylo skryto více).
 • Sešity s podmíněným formátováním lze nyní exportovat do formátu .xlsx.
 • V automatickém filtru lze v této verzi uspořádat data podle abecedy.
 • Do Calcu lze vložit pouze text, číslo nebo vzorec. Tato funkce se uplatní tehdy, pokud označíte oblast, v níž se nacházejí buňky obsahující text, čísla nebo vzorce, a přejete si zkopírovat obsah jen některých z nich podle typu obsahu. Je-li kombinovaný, například H55, nezkopíruje se ani jako text, ani jako číslo; musí skutečně jít jen o prostý text nebo číslo bez jediného písmene.

 Tuto možnost využijete při kopírování dat z buněk s různým typem obsahu

Tuto možnost využijete při kopírování dat z buněk s různým typem obsahu

 • Další nová funkce přístupná z kontextové nabídky zřejmě najde uplatnění ve vícelistových sešitech. V editačním modu buňky (do kterého se dostanete po poklepání na buňku) lze výběrem z kontextové nabídky vložit jedno ze tří typů polí – datum, název listu a název sešitu.

Tuto funkci asi příliš často neužijete, ale nepochybně nebyla do Calcu přidána jen proto, že by se vývojáři nudili... Tuto funkci asi příliš často neužijete, ale nepochybně nebyla do Calcu přidána jen proto, že by se vývojáři nudili...

 • Bylo také vylepšeno okno pro podmíněné formátování. S rozšířenou možností (více než tři podmínky) přišla verze 3.5, ale stále to nebylo nejlepší. V současné verzi se všechny podmínky zobrazují v jednom okně. Tato funkce (možnost přidávání neomezeného počtu podmínek) ve spojení s možností používat Stylistu je jedna z klíčových vlastností Calcu.
 • Byly přidány funkce DATEDIF, IMTAN, IMSEC, IMCSC, IMCOT, IMSINH, IMCOSH, IMSECH a IMCSCH. Tyto funkce jsou známé např. z Excelu, v ODF sice byly dosud definovány, ale nikoliv implementovány. Funkce DATEDIF počítá rozdíl mezi dvěma daty – podrobněji se o funkci dovíte např. na stránce ing. Miroslava Lorence. Další funkce jsou pak (po řadě) tangens, sekans, kosekans, kotangens, hyperbolický sinus, hyperbolický kosinus, hyperbolický sekans a kosekans z komplexního čísla. Některé z těchto funkcí najdete již delší čas např. v programu Gnumeric.
 • Byly provedeny rozsáhlejší změny v oblasti importu a exportu souborů ve formátu .csv:
  • Nyní jsou podporovány řádky, které mají více než 64 kB znaků.
  • Pokud dojde k překročení maximálního počtu řádků, sloupců nebo velikosti buněk, bude uživatel upozorněn oznámením, které má odlišnou podobu pro jednotlivé typy hlášení.
  • Byla vylepšena podpora pro poškozené .csv soubory.
  • Importují se čísla ve „vědecké notaci“ (v exponenciální podobě) bez nutnosti importu speciálních čísel.
  • Byly vylepšeny počáteční oddělovače, středníky, čárky a tabulátory.
  • Do exportního dialogu byla přidána funkce Místo vypočítaných hodnot buněk uložit vzorce.

Při exportu do formátu .csv se mohou nyní ukládat vzorce namísto vypočítaných hodnot buněk Při exportu do formátu .csv se mohou nyní ukládat vzorce namísto vypočítaných hodnot buněk

 • Podmíněné formátování se dočkalo řady změn. Jednak se všechny podmínky zobrazují v jednom okně (podmínky uspořádané pod sebou), ale hlavně byly přidány možnosti známé z Excelu – datové pruhy a barevné škálování. Pomocí nich lze graficky znázornit relativní velikost daného čísla v buňce. Tato funkce je v Calcu nová a Calc má pro ni podporu i pro Excel.

Nové možnosti (mimochodem docela bohaté) podmíněného formátování rádi uvítají ti, kteří tuto funkcionalitu často využívají; typicky korporátní sféra Nové možnosti (mimochodem docela bohaté) podmíněného formátování rádi uvítají ti, kteří tuto funkcionalitu často využívají; typicky korporátní sféra

Jeden z výsledků podmíněného formátování – datové pruhy

Jeden z výsledků podmíněného formátování – datové pruhy

 • K dispozici jsou nyní rozšířené možnosti pro pro výpočet vzorců. Lze tak konfigurovat odkazující syntaxi pro vestavěnou funkci INDIRECT.

Nyní můžete v nastavení Calcu určit syntaxi použitých vzorců Nyní můžete v nastavení Calcu určit syntaxi použitých vzorců

Dotyčné dialogové okno spustíte po klepnutí na tlačítko Podrobnosti

Dotyčné dialogové okno spustíte po klepnutí na tlačítko Podrobnosti

 • Bylo vylepšeno vykreslování kontingenčních tabulek, ty se nyní překreslují až o 50 % rychleji.
 • U importovaných tabulek z *.ods souborů se rychleji vykreslují sloučené buňky a matice.

Impress

 • Uživatelé mají nyní možnost zobrazovat prezentace v širokoúhlém formátu – ve formátu stránky nastavíte patřičný poměr.

 Konečně je možné prezentovat na širokém formátu – Impress vám to umožní Konečně je možné prezentovat na širokém formátu – Impress vám to umožní

 • Bylo přidáno deset nových šablon.

 Nové šablony Impressu mají opravdu pěkný vzhled Nové šablony Impressu mají opravdu pěkný vzhled

Math

 • Formátovací okna a panel se symboly byly opatřeny tlačítkem pro aktivaci nápovědy.

Dlouho chyběla, ale dočkali jsme se – nápověda v Math kdykoliv k dispozici Dlouho chyběla, ale dočkali jsme se – nápověda v Math kdykoliv k dispozici

Basic

 • Basic doznal konečně jistě dlouho žádané změny, byl mu přidán panel s katalogem objektů.

Panel s objekty nepochybně ocení všichni vývojáři, kteří programují makra pro LibreOffice

Panel s objekty nepochybně ocení všichni vývojáři, kteří programují makra pro LibreOffice

Napsáno v LibreOffice 3.6.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 5
 

Komentáře

user avatar Pooky
Odpovědět
LibreOffice 3.6 v novém kabátě (2) – Vylepšení ergonomie a přidání nových funkcí
8. 08. 2012, 18:48:11
Začínám opravdu mít rád LibreOffice, nevěřil jsem tomu ale rozhodně se vyrovnají M$ produktu. Díky za tyto články.
user avatar IrenaS
Odpovědět
Re:LibreOffice 3.6 v novém kabátě (2) – Vylepšení ergonomie a přidání nových funkcí
10. 08. 2012, 14:44:49
Děkujeme za odezvu, od čtenářů ji potřebujeme.
---------
Irena Šafářová
redakce portálu
user avatar Juraj Václavík
Odpovědět
LibreOffice 3.6
15. 08. 2012, 06:55:07
No, při prvním letmém pročtení jsem si řekl, že to moc zajímavé není, při druhém, podrobnějším, jsem si uvědomil, že tato verze obsahuje takový soubor třešínek na dortu. A tak jsem si vzpoměl také na jednu, co, myslím, v LO (snad pouze zatím) není: v tabulkáči "Stisk klávesy ENTER přesune kurzor ve směru minulého přesunu" - toto jsem měl rád již před desetiletími :) v Quattru.
Docela by mě zajímalo, jaké jsou vlastně plány vývojářů pro další verze, kromě toho se zdá, že LO roste konkurence - bývalé KOffice, nyní Calligra.
user avatar Martin Drápal
Odpovědět
LibreOffice 3.6 v novém kabátě (2) – Vylepšení ergonomie a přidání nových funkcí
15. 08. 2012, 07:21:44
Mám nainstalovánu verzi LO 3.6.0.4 a už od verze 3.5 se stálo objevuje jeden velký nedostatek, a to při otevírání a práci s některými rtf soubory (můžu takový nabídnout k vyzkoušení). Otevírání souboru, i když má jen 700 Kb, trvá realtivně dlouho a zároveň si soubor neuchová své původní formátování (zvýraznění slov...). Dojde k označení celého textu. V některých případech pak je pár slov na začátku dokumentu OK a zbytek opět označen. Zajímavé, že ve verzi 3.3.1 to bylo vše ještě OK (možná i ve verzi 3.4, tu jsem však přeskočil). Jinak je LO OK. :)
user avatar Juraj Václavík
Odpovědět
LibreOffice 3.6
15. 08. 2012, 07:28:05
Ještě takový dotaz: existuje pro LO a OO něco jako "Pohled do budoucnosti"? Tedy to, jaké si vlastně vývojáři kladou cíle pro příští verze?
user avatar Honza Grmela
Odpovědět
LibreOffice 3.6 v novém kabátě (2) – Vylepšení ergonomie a přidání nových funkcí
15. 08. 2012, 09:44:00
"Bylo přidáno deset nových šablon." -- to jako vážně? Vždyť to všechno vypadá jak ze začátku 90. let! To si proboha nemohou najít někoho, kdo jim udělá moderní hezké šablony místo téhle hrůzy?

Sám LO používám protože nepotřebuju v kancelářském balíku dělat žádná kouzla ale pokaždé když u kolegy vidím MS Office, který má sice podivné ovládání kvůli Ribbonu ale všechno tam funguje tak nějak líp, tak si říkám, jak dlouho bude ještě LO ten náskok dohánět.

Můžeme si namlouvat, že důležitější je funkčnost ale prostě v případě UI/UX je LO stále 100 let za opicemi. Jeden příklad za všechny: http://help.libreoffice.org/Impress/Changing_the_Slide_Background_Fill#To_use_an_image_for_the_slide_background
user avatar Mach
Odpovědět
Re:LibreOffice 3.6 v novém kabátě (2) – Vylepšení ergonomie a přidání nových funkcí
15. 08. 2012, 12:16:53
Proč by proboha měl LO neustále kopírovat jiný SW? Myslete si co chcete, mě naopak vyhovuje možnost detailního (i když možná težkopádnějšího) nastavení různých funkcí. 'Přeautomatizovanost' v MS Office mě irituje.

Asi jsem jiný :-)
user avatar Hobil
Odpovědět
Re:Re:LibreOffice 3.6 v novém kabátě (2) – Vylepšení ergonomie a přidání nových funkcí
15. 08. 2012, 12:50:00
Jak je na tom LO s tiskem hromadné pošty? V linuxových verzích OO stále nefunguje korektní přenos čísel z tabulky do dopisu. Ve win verzích je to kupodivu OK.
Kvůli téhle jedné funkci mám v Debianu nainstalovaný Virtualbox, v něm wokna a v nich win verzi OO - nebudu to komentovat, byl bych sprostý.
Dokud nebudou spolehlivě fungovat tyhle korporátní featury, nemá OO/LO ve firmách moc šancí.
user avatar IrenaS
Odpovědět
Re:Re:Re:LibreOffice 3.6 v novém kabátě (2) – Vylepšení ergonomie a přidání nových funkcí
23. 08. 2012, 14:57:58
Hromadnou poštu vyzkouším a dám vědět výsledek.
---
Irena Šafářová
redakce
user avatar Petr
Odpovědět
LibreOffice 3.6 v novém kabátě (2) – Vylepšení ergonomie a přidání nových funkcí
22. 08. 2012, 22:56:03
Mám dotaz. Mám nainstalované LibreOffice 3.6 a nefunguje mi v něm kontrola pravopisu a překlepů. Poradil by mi prosím někde, kde by se dali stahnout české slovníky pro kontrolu pravopisu? Nebo případně jak je nainstalovat.
Děkuju...
user avatar Petr
Odpovědět
Re:LibreOffice 3.6 v novém kabátě (2) – Vylepšení ergonomie a přidání nových funkcí
22. 08. 2012, 22:59:33
Tak funguje stažení slovníku s těchto stránek. Asi se jenom nepovedl přechod ze starší verze a slovníky je potřeba instalovat znovu.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
LibreOffice 3.6 v novém kabátě (2) – Vylepšení ergonomie a přidání nových funkcí
18. 12. 2012, 04:56:51
Při prolítnutí článku jsem si uvědomil, jak moc vděčný jsem šéfredaktorce Ireně Šafářové, že mě přiměla k sepsání dvou maličkých seriálů ke dvěma novým verzím LibreOffice v roce 2012. Je neuvěřitelné, jak moc toho zapomínám.

Informace pro uživatele. Včera v noci jsem zkoušel OpenOffice.org - nejnovější (byť taky již nepěkně starý) pro Linux. Pokoušel jsem se tam detekovat stejný problém, na jaký narážím v problému http://forum.openoffice.cz/viewtopic.php?id=3189. Kupodivu v OO není problém a dokonce je OO daleko svižnější než LO. Podotýkám, že jsem pro něj použil stejný uživatelský profil jako pro LO (tedy vč. doplňků). Je to hodně překvapivé zjištění, protože Document Foundation si na rychlosti LO zakládalo.

Každopdáně to asi vypadá, že se Apache v případě OO soustředil spíš na stabilitu, ale v tuto chvíli je to strašně nedostatečné. Např. jen 3 podmínky podmíněného formátování jsou na špagát. Už kvůli tomu doporučuju spíš LO, ale s rozmyslem a ostražitostí. Pročištění zdrojového kódu, kterým LO byl vystaven, neznamená automaticky to, že se v něm nevygenerovaly další chyby nebo že ty stávající byly odstraněny. A některé jsou staré už od počátku a jsou nemilé. Týkají se právě Impressu a brečím kvůli nim už taky dost dlouho.
user avatar Jarek Babák
Odpovědět
LibreOffice 3.6 v novém kabátě
17. 03. 2017, 09:42:07
OOo a následně LO používám léta - dělá to, co má a ne to co intuitivně cítí, že uživatel vlastně chtěl, což se nedá říct o gejtsových produktech. Nicméně: proč vlastně oo apache neumí načíst adresář z ThunderBirdu, kdežto LO to umí - DÍKY?
Jedno velké přání: téměř všechny programy (word, autocad, LO, PDFCreator, ...) mají jeden idiotský zvyk. Při převodu do jiného formátu (uložit jako, export, ...) nabízejí jako cílový adresář "dokumenty" nebo posledně použitý. Téměř vždy je to špatně, neboť cílovým adresářem je ten, ve kterém je původní soubor. Nešlo by to nějak zařídit?

Odpovědět

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz