LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě

LO.png Uživatelé programu LibreOffice si již jistě zvykli na to, že tento program dávno překonal dětské nemoci a každou další verzí se z něj stává stále použitelnější program. S radostí a hrdostí vám přináším souhrn toho nejpodstatnějšího, čím se pyšní nejnovější verze – 4.1. Třebaže jde o víceméně minoritní verzi – nejde o takový průlom jako v případě verze 4.0 zveřejněné před půl rokem – novinek a vylepšení je více než dost.  

Zápas o prvenství

LibreOffice (LO) 4.1 měl být zveřejněn na přelomu července a srpna, v týdnu přibližně od 28. 7. Apache OpenOffice (AO) 4.0 měl být vydán na konci června téhož roku. Vydání AO se však opozdilo, došlo k němu až 24. 7. The Document Foundation tak nezbylo, než urychleně vydat LO, což se stalo o den později. Dá se říci, že načasování vydání Apache OpenOffice do termínu velmi blízkému vydání LO bylo z marketingového hlediska nadmíru chytré řešení, protože tím pádem se z AO stalo téma číslo 1 a LibreOffice je nyní trochu v ústraní.

Dozajista proto, že jde o zavedený program, termíny vydávání nových verzí se daří dobře plnit, kdežto OpenOffice v uplynulých letech spíše stagnoval. Otevřeně je ale třeba přiznat, že AO (resp. jeho vývojáři) pouze těžce dohánějí velký náskok LO a až po letech řeší v AO to, co již má LO dávno za sebou, nehledě na to, že technologicky je LO opravdu o pořádný kus dál. Přesto se v nové verzi AO objevují zajímavá řešení, která nepochybně budou týmu vývojářů kolem LO přinejmenším inspirací.

Novinky přicházejí

Jednou z velmi užitečných funkcí nového AO je boční panel úloh, „sidebar“. Je převzat z Lotus Symphony (i když zcela přepsán) a netrpělivě se na něj čekalo. Panel úloh je v nejnovější verzi AO a experimentálně byl týmem LO použit také pro LO 4.1. Tento panel se přizpůsobuje vybranému objektu nebo stavu na obrazovce, je pro každý modul (Writer, Calc, Impress, Draw) poněkud jiný a celkem vzato značně zpřehledňuje a zrychluje práci – jednak např. uživatel hned vidí formátování odstavce a nemusí kvůli tomu otevírat okno, jednak poskytuje urychlený přístup na funkce, které uživatel momentálně může potřebovat – opět bez nutnosti otevírat nějaká okna. 

Krom toho poskytuje další záložky s integrovaným Navigátorem a Stylistou a rovněž s Galerií. Všechny tyto záložky je možné vypnout a zapnout. Samotná okna pro Navigátor a Stylistu nezmizela, takže pokud by vám vadilo, že nemáte okamžitý přehled o stavu dokumentu a že vám chybí informace poskytované Stylistou a Navigátorem, je možné nechat je otevřené spolu s panelem úloh – např. na jedné straně obrazovky mít Stylistu a Navigátor a na druhé panel úloh. Na širokoúhlých monitorech může být tato volba celkem úspěšně použitelná.

Panel úloh sice vyrobil Apache Software team, ale LO tým jej vylepšil. Tlačítka v tomto panelu se přizpůsobují šířce panelu, nemizí tedy „za roh“.01sidebar1.png Image 03sidebar3.png

Různé podoby postranního panelu


Panel spustíte v okně
Nástroje | Možnosti, v sekci LibreOffice – Pokročilé, v níž zatrhněte pole Povolit experimentální postranní panel.

Tomuto panelu se nepochybně budeme vbrzku ještě věnovat.

Vkládání písem

Velmi užitečnou novinkou je vkládání písem do souborů LO. Každý, kdo používá netradiční písma, tuto funkci samozřejmě ocení, protože možnost vkládání fontů písem ohromně usnadní práci, již není nutné soubor exportovat jako hybridní PDF soubor, aby příjemce dostal soubor v nezměněné podobě se zobrazenými všemi použitými písmy. Vkládat písma lze ve Writeru, Calcu, Impressu a Draw a provádí se v kartě Písmo – z nabídky Soubor | Vlastnosti.


Písma se vkládají v okně Vlastnosti Písma se vkládají v okně Vlastnosti


Změny v uživatelském rozhraní

Podívejme se na změny, které jsou vlastní všem modulům a které jsou viditelné.

Za zmínku stojí určitě modifikovaný vyhledávací panel. Pokud uživatel stiskne Ctrl + f, zobrazí se mu vyhledávací panel podobný tomu např. ve Firefoxu. Obsahuje tlačítko pro uzavření panelu (ukončení vyhledávání), což je výhodné, pokud je panel ukotven, a funkci rozlišování velikosti písmen.


Panel Najít vypadá jako vyhledávací panel ve Firefoxu Panel Najít vypadá jako vyhledávací panel ve Firefoxu


Změnila se podoba tlačítka
Otevřít. Byl přidán rozbalovací seznam, pomocí nějž lze vybrat nedávno otevřený soubor anebo seznam posledně otevřených souborů vymazat.

Nová alternativní cesta pro rychlé otevírání posledně otevřených souborů Nová alternativní cesta pro rychlé otevírání posledně otevřených souborů

Leckterá další dialogová okna byla optimalizována – upraven jejich rozměr, poloha tlačítek atd.

V této verzi je konečně možné vybírat a případně mazat více stylů naráz ve Stylistovi. Takže se nemusí mazat jeden styl po druhém např. v importovaných dokumentech. Významná úspora času.

Mazání stylů hromadně – užitečné a praktické Mazání stylů hromadně – užitečné a praktické


V Galerii
přibyly knihovny obrázků – přejaté z Lotus Symphony.

Pokračuje se v odstraňování závislosti na Javě a přepisování odpovídajícího kódu do Pythonu.

Bylo opraveno na 3000 chyb. Dřívějších několik verzí se potýkalo s problémem, že nebylo možno napevno určit výchozí složku pro ukládání dokumentů, tato chyba konečně byla opravena.

Jaké změny doznaly jednotlivé moduly?

Writer

Poměrně používanou funkcí se může stát skrývání komentářů. Je to jakási náhrada za nabídku Zobrazit | Komentáře. Pokud vložíte do dokumentu komentář, zobrazí se v horním pravítku dokovací pruh, pomocí nějž lze lištu s komentáři minimalizovat.

Skrývat komentáře lze už jediným kliknutím Skrývat komentáře lze už jediným kliknutím


Dobrou zprávou je, že
označená oblast textu, k níž je „přilepen“ komentář, může přesahovat i několik odstavců.

A poslední vylepšení komentářů: Pokud jste dříve vytvořili komentář k nějakému textu a pak přidali zápatí a k němu další komentář, byl tento umístěn nahoře vpravo, tedy špatně. Tato chyba byla odstraněna.

Textové rámce ve Writeru mohou nyní být vyplněny gradientem. Do kontextové nabídky přibyla možnost snadného otočení obrázku po 90 stupních. Urychlilo se počítání znaků (slov) v dokumentu.

Calc

Nově lze v Calcu ze stavové řádky zjistit počet vybraných buněk.

Rychlé určení počtu vybraných buněk v Calcu Rychlé určení počtu vybraných buněk v Calcu


Calc podporuje
import rozsáhlých HTML dokumentů s tabulkami o rozsahu větším než 64 000 buněk. Byly vylepšeny rozdělovníky použité v buňkách (jsou li nastaveny). Totéž se týká textových rámců v Draw. Ve verzi Microsoft Office 2013 byly použity nové funkce pro Excel. LO 4.1 je podporuje s ohledem na kompatibilitu formátu ODF. Jedná se o tyto funkce:

ACOT, ACOTH, ARABIC, BASE, BINOM. DIST. RANGE (B) [BINOM. DIST. RANGE], BITAND, BITLSHIFT, BITOR, BITRSHIFT, BITXOR, COMBINA, COT, COTH, CSC, CSCH, DAYS, DECIMAL, FORMULATEXT (FORMULA) [FORMULA], GAMMA, GAUSS, IFNA, IMCOSH, IMCOT, IMCSC, IMCSCH, IMSEC, IMSECH, IMSINH, IMTAN, ISFORMULA, MUNIT, NUMBERVALUE, PDURATION (DURATION) [PDURATION], PERMUTATIONA, PHI, RRI, SEC, SECH, SHEET, SHEETS, SKEW. P (SKEWP) [SKEWP], UNICHAR, UNICODE, XOR.

V hranatých závorkách jsou uvedeny názvy funkcí podle standardu ODF, v kulatých výchozí syntaxe Calcu v anglickém jazyce. V LO je možné použít i syntaxi Excelu, nastavuje se v okně Možnosti – přesnou lokaci vidíte na obrázku.

Nastavení použité syntaxe funkcí Nastavení použité syntaxe funkcí


Byl přidán další typ diagramu –
XY (bodový) – a další typ čáry – stupňovitý.


Nový typ diagramu a nový typ čáry Nový typ diagramu a nový typ čáry


Grafy

Aniž by si to uživatelé uvědomovali, je LibreOffice Chart svébytným modulem. Z tohoto titulu pak nepřipadají některé aktualizace tak zvláštní.

Předchozí verze umožnila uživatelům ukládat grafy (diagramy) v podobě rastrových obrázků (prostřednictvím kontextové nabídky). Současná verze umožňuje totéž, a navíc export do vektorového formátu, jakým je *.svg nebo *.pdf.

I diagramy – podobně jako například vzorce – lze nyní samostatně ukládat, a sice do speciálního formátu *.odc. Je zapotřebí se přepnout do modu editace grafů a použít nabídku Uložit jako. Takto uložený soubor nelze samostatně použít, lze jej však importovat do Calcu.

Impress

Máte k dispozici obrázky (třeba fotografie) a přejete si z nich vytvořit prezentaci – tak aby na každém snímku byl jeden obrázek? Teď už je to snadné. Použijte v Impressu nabídku Vložit | Obrázek | Fotoalbum a v otevřeném okně přidávejte obrázky (stisknutím tlačítka Přidat). Určete si počet obrázků na snímek a vytvořte prezentaci stisknutím tlačítka Vložit snímky. Do aktuální prezentace tak přibudou nové snímky na základě vámi vybraných fotek.

Okno pro import obrázků a jejich „převedení“ na prezentaci. Převzato z wiki. Okno pro import obrázků a jejich „převedení“ na prezentaci. Převzato z wiki.Používáte‑li Android, můžete zakázat přibalenou prezentační konzoli, takže integrace OpenLP vypadá jemněji.

Math

Jak známo, v modulu Math chybí Navigátor, Stylista, panel úloh… nejsou totiž zapotřebí. Nicméně panel Ukotvené prvky, který je jakousi alternativou k panelu Prvky, je jistě vítaným doplněním. Po jeho vyzkoušení již zřejmě panel Prvky potřebovat nebudete.


13math1.png

Různé podoby panelu Ukotvené prvky


Base

V této verzi LO doznal změn modul Dotazy, konkrétně okno pro dotaz v režimu návrhu. Do panelu Návrh byl přidán rozbalovací seznam Limit pro omezení výsledků dotazu.


Rozbalovací nabídka Limit pro upřesnění počtu odpovědí na dotaz Rozbalovací nabídka Limit pro upřesnění počtu odpovědí na dotazVe stejném okně lze spustit dialogové okno Vlastnosti dotazu, ve kterém se určí jedinečnost hodnot a počet odpovědí. Okno se spouští stejnojmenným tlačítkem v panelu Návrh.


Počet odpovědí na dotaz a jedinečných hodnot v jednom okně Počet odpovědí na dotaz a jedinečných hodnot v jednom okně


Filtry pro export a import

Již delší čas je možné z LibreOffice exportovat *.svg soubory. Současná verze LO podporuje hyperodkazy u *.svg souborů. LO podporuje mediální formáty souborů *.wma, *.wmv, *.aac, *.flv, *.ogx, RMI MIDI Audio a *.snd. Soubory v těchto formátech lze vložit z nabídky Vložit | Film a zvuk.

Byla opět vylepšena podpora formátů Microsoft Office, konkrétně *.ooxml, *.docx, *.xlsx, *.pptx, *.vml, stejně jako starších formátů *.doc, *.ppt, *.xls. Tato verze LO přináší podporu pro formáty používané na Mac OS X. Podrobnosti najdete v blogu LibreOffice import filter for legacy Mac file‑formats – smile and say "mwaw"!.

Při importu souborů ve formátu *.docx se zachovávají speciální tvary nebitmapové povahy.

Poznámky k instalaci

S instalací nové verze LibreOffice byste neměli mít problémy jak ve Windows, tak v Linuxu. Ovšem pro Linux platí určitá omezení, pokud jde o testovací verze:

  • V Ubuntu můžete narazit na problém při pokusu o instalaci jiné verze LO než z repozitáře. Nedokonalou instalaci poznáte tak, že vám ve startovací nabídce chybí položka LibreOffice a jednotlivé moduly nejde spustit. Na wiki se dočtete, že problém je způsobený nedostatečným odinstalováním LO, tyto příkazy by měly pomoci:

    sudo apt‑get purge 'libreoffice*',
    
    sudo apt‑get purge openoffice.org‑dtd‑officedocument1.0 python‑uno python3-uno uno‑libs3 ure.

Tím se odinstalují všechny soubory patřící LO. Realita je však taková, že ani použití těchto příkazů k cíli nemusí vést.

Obecně v KDE narazíte na problém nepodporování klávesových zkratek pro zadávání UNICODE znaků. Tento problém má ale velmi jednoduché řešení a budeme se mu věnovat v příštím vydání tipů a triků pro OpenOffice/LibreOffice.

Jako v každé nové verzi i v této došlo k dalším změnám týkajícím se architektury programu a urychlení určitých operací. Jelikož by jejich výčet byl velmi dlouhý a nakonec čtenáře příliš nezajímají, neuvádíme je a odkazujeme jen na stránku s wiki, kde jsou k dispozici patřičné informace.

Autor používá LibreOffice 4.1.

(Jako ve škole) Průměr: 1.43 | Hodnotilo: 7
 

Komentáře

user avatar Petr Valach
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
15. 08. 2013, 22:59:19
Vážení čtenáři,

vypěstoval jsem si na nové verzi LO skoro závislost :-)) jak jste na tom? Líbí se vám? (Ne ta závislost, verze LO :D.) Jaké máte poznatky? Nezaložíme ve foru vlákna věnovaná názorům na jednotlivé verze?
user avatar LuboK
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
16. 08. 2013, 07:37:49
LO 4.1 je super. Momentalne som ale dal nizsiu verziu LO 4.0.4.2. Dovodom je neprepocitavanie niektorych vzorcov v LO 4.1.0.4 (jednoduche nasobenie) v novovytvorenom ale aj starsom xls zosite. Stalo sa mi dvakrat (necakane) a pomohlo len znovanapisat vzorce a skopirovat ich. Neviem ci to sposobovalo len nejake zabudnute zle nastavenie alebo je to bug. Koli kratkosti casu som s tym uz nelaboroval a radsej som zvolil istotu v podobe nizsej verzie. Ked vyjde LO 4.1.1, budem testovat zasa. S tym vlaknom na fore je to dobry napad. Urcite by mnohym pomohlo rychlejsie si osvojit nove featury.
user avatar
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
3. 10. 2013, 22:57:14
4kovou verzi nesnáším. Respektive - při pokusu otevřít nějaký textový soubor rovnou dvojklikem mi to nabídne tabulku "uložit jako". Ukládání ve verzi Word 2007 ukládá jednou jako "doc", jindy jako "docx", a v poslední době jako "docm", což vůbec nechápu... Takže se chystám pokorně vrátit k 3kové verzi. Snad všechny své dokumenty otevřu i v ní... Nikdy jsem neměl aktualizovat!!! :-(((
user avatar já znovu
Odpovědět
Re:Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
3. 10. 2013, 23:01:09
Tak sorry... Téma LibreOffice a já o Open Office... Ach jo...
user avatar pjn
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
17. 08. 2013, 21:53:45
LibreOffice zkouším od doby vzniku. V začátku jsem měl i kombinaci OOo a LOo. Postupně mi zbyl už jen LibreOffice. Původní OpenOffice usnul a dlouho se nic nedělo a s přibývajícím časem jsem více a více začal pronikat do LOo. Teď mám LOo 4.1 jako výchozí, k OOo se už asi nevrátím a MS Office mám jen kvůli jediné Excelové tabulce se složitými finančními VBA makry, které jsem ještě nerozlousknul natolik, aby se mi povedlo vše bezpečně převést do Open Basic v LOo. Budiž OpenOfficu věčná sláva. Díky jeho zamotané historii máme LOo. OOo znám ještě jako StarOffice 5.2, později odnož OpenOffice 1.1 až do verze 3.4, kdy jsem se s OpenOfficem rozloučil.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
17. 08. 2013, 23:32:26
Dalo by se říci, že soudruzi od Microsoftu si mnou ruce, protože OpenOffice nezabili oni, ale konkurence :-)) kdepak, počty stažených kopií mluví jasně a na srpen je plánována verze 4.0.1, s opravami stávajících chyb nové verze OpenOffice.

Připomínám, že OpenOffice.org změnil po převzetí nadací Apache Software Foundation na Apache OpenOffice a LibreOffice se stále jemnuje LibreOffice. Takže zkratky jsou asi AOO a LO. Ale to je nakonec jedno.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
17. 08. 2013, 23:38:20
Používáte sidebar? Vyhovuje vám? Měnili byste na něm něco?

Měl bych sice svoje výhrady, ale musím uznat, že tohle se tedy týmu AOO povedlo. Opravdu má člověk po ruce to, co potřebuje.

Doporučuju aspoň vyzkoušet.
user avatar pjn
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
18. 08. 2013, 19:24:23
Zkusil jsem teď po 2x experimentální funkce v LO a dá se to docela použít. Uvidím jak to vytěžit. Fakt je, že postranní panel se lépe hodí na širokoúhlé monitory. Jinak překáží. A navíc se neukazují přepínací ikonky korektně. Když na prázdném políčku podržím myš, tak to alespoň ukáže popisku. (LO 4.1 v LinuxMint 15).
user avatar Albi
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
18. 08. 2013, 21:57:43
Zdravím,
taky se mi nová verze LO líbí, jsem s ní spokojený. Sice na začátku verze 4.0 to trochu zlobilo, než se vychytaly mouchy, ale už je to v pořádku. Jinak OOo udělalo taky krok dopředu, ale nejde tak razantně. Škoda toho rozdělení před lety, přeci jen OOo byla známá a zavedená značka. Tohle štěpení ale mělo i dobrou stránku (urychlení vývoje).
Tak snad to bude pokračovat stále dopředu a můžeme se těšit na stále více spokojených uživatelů opensource. :)
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
18. 08. 2013, 22:19:03
Já jsem na facebooku apache open office připomínal, že LibreOffice už je někde jaksi dále, dostal jsem odpověď, kterou tu radši nebudu prezentovat, ale vypovídá o tom, že pánové z openoffice jsou na the document foundation pěkně nabroušení a nejen že ho berou jako konkurenta, což je pochopitelné, ale i někoho, kdo jim vykrádá výkladní skříň... což mi přijde celkem úsměvné. Hlavně v této verzi LO totiž nejde ani tak o implementaci nějakých funkcí (byť i teoreticky přejatých z AOO), ale o další portaci do Pythonu a omezení závislosti na Javě + vyřešení chyb.

Docela mi ten přístup vadí. Co si myslíte, opravdu pánové od LO "jen" opisují a přejímají kód AOO?
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
19. 08. 2013, 09:09:30
Z dlouhodobeho hlediska je vznik dvou "OO" v situaci, kdy souperem je MSO naproto nestastny a spatny. Je to strategicka chyba.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
19. 08. 2013, 12:33:17
To ukáže až čas, ale myslím, že z čeho by měl MS mít husí kůži, je spíš LO. Jestli tomu tak je, tak jsem tomu rád. A při vší úctě, teď je to LO, kdo určuje směr.
user avatar pjn
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
19. 08. 2013, 18:53:41
Pane Valach, souhlasím s tím, že je k legraci (ale i smutné) pozorovat komentáře typu: AOo je jednička a LO je lůzr. Je to jako hádka Sparta-Slavie. Jak jsem psal výše, znám OOo (dnes AOo) od jeho odtržení od StarOffice. A Dnes jsem velký fanda LO. Ti co se rozhodli LO přivíst na svět, udělali velký kus práce. V tomhle už bude asi AOo jen dohánět a tiše (občas nějaký výkřik) jen závidět. Škoda. Pamatuji vaše veklé fandovství pro starý OOo, a rozumím vašemu přechodu na LO.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
19. 08. 2013, 19:41:54
V tuhle chvíli můžu říct, že jediná věc, kterou OO u mě boduje, je jeho volnější licence oproti LO. Tím pádem může LO přejímat věci z OO, ale mám dojem, že naopak to není z licenčních důvodů možné. Možná mě někdo opraví... OO je šířen jako GNU/GPL, kdežto LO jako LGPL, nemýlím-li se.
user avatar strepon
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
19. 08. 2013, 21:35:22
Díky za článek, pěkné shrnutí novinek. Neodpustím si dvě drobná upřesnění: vydání LO 4.1 bylo dlouhodobě plánováno na týden od 22. 7. (nic se tedy neurychlovalo) a v grafech je novinkou jen stupňovitá čára, XY bodový typ tam je odnepaměti.

Ke komentáři výše - s přejímáním tomu rozumím stejně, jen AOO není pod GNU/GPL, ale pod Apache License. (Kupodivu:)

Verze 4.1 vypadá povedeně (sidebar zatím nepoužívám, občas mi to na něm spadlo), nejvíc se mi líbí následující novinky:
- hromadné mazání stylů,
- otevírání posledních dokumentů šipkou vedle ikony,
- vkládání písem k dokumentům.
Všechny tři vlastnosti jsou krásnou ukázkou toho, že ke zvýšení použitelnosti stačí opravdu drobnosti... (Je taky zajímavé, že první dvě byly finančně podpořeny uživateli na Freedomsponsors.org.)
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
20. 08. 2013, 09:44:37
Díky za opravu, já moc grafy nepoužívám a bohužel jsem neporovnával se starší verzi LO, ale vybavuju si, že samozřejmě XY graf jsem v seznamu grafů vídával :D

Hrozně amatérská chyba, omlouvám se.
user avatar zvedavec
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
20. 08. 2013, 09:07:59
Po prazdninach jsem chtel provest upgr. AOO 3.4.1 na 4.0.
Nebo muzu jit LO 4.1?

Jedna se o asi 60 - 70 pocitacu. Je LO natolik profesonalni, ze na nej muzu prejit a nebudu po mesici muset vsechno preinstalovavat?

Zajimal by me objektivni, strizlivy nazor BEZ srdce. Nebavime se o jednom PC a jednom nadsenem uzivateli.

Je to rozhodnuti, ktere me bude stat hodiny prace a pokud bude spatne, tak dalsi, ktere mi nikdo nezaplati a jeste naseru desitky lidi.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
20. 08. 2013, 09:40:30
Nevidím jediný důvod, proč setrvávat u OO. Sentiment není dobrým rádcem.

My používáme LO v práci, ale je to v počtu několika kusů, v masovém měřítku s tím nemám zkušenost.
user avatar TiS.
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
20. 08. 2013, 17:52:29
Záleží na tom, jaké máte uživatele na těch sedmdesáti stanicích. Pokud mám mluvit jen za textový a grafický editor, tak bych se dost rozmýšlel, hlavně v tom textovém. Víckrát se mi stalo, že složité dokumenty vytvořené v OO.o se v LO zobrazily jinak, sice jen někde a mírně, ale dal bych si pozor.

Důležité je si uvědomit, že přejít můžete vždycky. Pan Valach mluví něco o sentimentu. O tomto to vůbec není. V naší organizaci přešli na LO. Výhody z toho nejsou žádné, pouze se projevilo nadšení některý členů IT střediska pro LO, akorát to obyčejné uživatele mate, nehledě na to, že se vyskytly problémy třeba s kompatibilitou šablon apod. Já jsem si dal do počítače portable verzi AOO; potřeboval jsem jistotu, že mých několik desítek dokumentů nebude mít problémy.

AOO není troska, abychom ji museli házet přes palubu jen kvůli nějakému našemu nadšení teď pro to, jindy pro něco jiného. V LO se stále mluví o nových funkcích, ale vše, co z toho použije 99 % uživatelů, jsou jen zanedbatelné kosmetické změny. Zásadních nových funkcí jen v obou programech jak šafránu. Připadá mi to tu jak žabomyší válčení dvou skupin, kterým by spíš mělo jít o totéž, než o to si vzájemně snažit přivlastnit vodu ve společném rybníčku.
user avatar lp.
Odpovědět
Re:Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
20. 08. 2013, 18:25:23
Musím souhlasit. Úpravy rozhraní sice řada lidí ocení (možná), ale z hlediska funkčnosti se jedná jen o nepatrný posun. Myslím, že hlavní změnou je doplnění funkcí z excelu 2013 a zejména oprava údajně cca 3000 chyb (tvůrci neopoměli zmínit, že 10% z nich bylo v kódu převzatém od AOO). Nějak mě už přestává bavit po nové instalaci zjišťovat, co ještě nefunguje a co přestalo fungovat.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
20. 08. 2013, 23:04:56
Mate pravdu, ja neresim sentiment, ale funkci. "Mi" uzivatele pouzivaji Writer, Calc a v nemale mire i Impress.

Zmateni jsou uz tim, ze doma maji MSO a v praci (skola) maji ten "open". Ono par uzivatelu je neco jineho nez desitky.
user avatar jmeno
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
28. 08. 2013, 13:08:50
LO neni plne kompatibilni s makry z AOO (dela to zajimave chyby) a nekdy padne na uplne trivialnich dokumentech z MSO (bez maker). Ve firme nam vydrzel LO asi mesic, pak navrat k snapshotum AOO. Zkousim je pravidelne asi 2 roky, ale o profesionalite bych se moc nezminoval. LO ma urcite zajimave funkce, ktere AOO nema, ale v nasem pripade se bez nich musime obejit.
user avatar bibri
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
28. 08. 2013, 13:20:10
Počkejte alespoň na 4.1.1 nebo 4.1.2, bývá to stabilnější. Ostatně totéž doporučuje i TDF, mají to někde na wiki...
user avatar jmeno
Odpovědět
Re:Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
28. 08. 2013, 13:26:10
To uz rovnou pockam na nove AOO ve kterych pozadovane funkce budou.
user avatar TiS.
Odpovědět
Písma a zobrazení
20. 08. 2013, 17:58:40
Poněkud přeceňujete vkládání písma do ODF dokumentů, pokud mluvíte o zbytečnosti PDF exportu co do zachování vzhledu. Je třeba si uvědomit, že pro takový případ by bylo nutné vložit ještě minimálně slovníky, které byly použity pro dělení slov. To jen poznámka, aby si někteří uživatelé nemysleli, že problémům bylo odzvoněno. Další věcí pak je, že ne každý má na svém počítači nainstalován LO, takže zobrazení může být často odlišné i u programů nativně používajících ODF. Běžný uživatel nezjistí, v jakém programu byl ODF soubor vytvořen, aby jej pak sháněl a instaloval, takže "OPDF" hybrid má stále své nezastupitelné místo.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Písma a zobrazení
4. 09. 2013, 03:04:05
Ano, je to tak, máte pravdu, od toho PDF formát je... nicméně mi šlo o vzhled písem, a tam by to mělo fungovat. I když připouštím, že důkladně jsem to netestoval.
user avatar ondra.kl
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
21. 08. 2013, 07:44:20
K hromadnému nasazení LO vs AOO:

1. určete si na kolik počítačů budete nasazovat
2. určete si jak často a jakým způsobem budete aktualizovat
3. projděte si tohle fórum za poslední rok a porovnejte počet dotazů končící chybami v LO/AOO
4. vyberte si
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
21. 08. 2013, 09:57:03
Pocet vim, cca 70 stroju,
jak casto budu aktualizovat - to nevim a nevi to predem nikdo - to je dane spise AOO a LO, nez mnou
Forum ctu 8 let, to mi nepomuze

Ano, budu si muset vybrat :-)

Nicmene jsem na zaklade clanku v jehoz nazvu je "cesta k profesionalite" polozil panu Valachovi dotaz ohledne profesionalniho vyberu na 70 PC...
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
21. 08. 2013, 10:17:26
Ten titulek nebyl plácnutím. I když LO (natož OO) ještě nepovažuju za plně profesionální soft, poslední úpravy tomu hodně napomáhají. A to jak na straně OO, tak na straně LO.

Můžeme se bavit o tom, co rozumíme pojmem profesionalita - je to na delší debatu a každý bude mít jiný pohled, nicméně já si pod tím představuju fungování s daným sw, aniž bych musel řešit nějaké jeho dětské nemoci a vylomeniny. To je první požadavek, samozřejmě nikoliv jediný.
user avatar TiS.
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
21. 08. 2013, 11:27:14
Jo, profesionalita. Petr Valach má pravdu o tom, že "profesionální" by měl být takový program, který má minimum chyb (ve velkých aplikacích je vždycky nějaká chyba). Je to důvod, proč jsem vždycky přistupoval k LibreOffice s velkou opatrností. Verze 4.0 pak potvrdila mé obavy v plné míře, respektive pro mne se stala nepoužitelnou. 4.1 jsem nezkoušel, tak nevím.

Nicméně bych se rád vyjádřil k aktualizacím. Domnívám se, že není potřeba aktualizovat, pokud tím neřešíte nějaké chyby, které by omezovaly práci uživatelů. Pro mne je stejně dobře použitelná verze OO 3.2 jako 3.4.1 a vlastně stále nevidím důvod, proč bych měl přejít na 4.0, i když ji už jako portable občas testuji. Je samozřejmě jasné, že nemůžeme používat verze 2.x kvůli nekompatibilitě s novějšími dokumenty. Ale určitě bych to s aktualizacemi nepřeháněl. Mne už tohle nadšenectví přešlo, a tak používám často starší verze programů, protože mi stále dobře slouží.

A ještě jedna věc. Jakožto častý uživatel OO bych spíš ostatním doporučil, resp. nainstaloval, takovou verzi aplikace, se kterou mám dobré zkušenosti delší dobu, třeba že ji půl roku používám. Jedině tak si mohu být jist, že když nemám problém já, nebudou ho mít nejspíš ani oni. Mnohokráte jsem totiž po delší době zjistil, že něco důležitého funguje špatně a pak se třeba vrátil k minulé verzi programu.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
21. 08. 2013, 11:43:02
Pokud ma web AOO pravdu, je u nekterych MS formatu daleko lepsi kompatibilita, viz. https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.0+Release+Notes
Podle prezentovanych vzoru je to vyrazny posun (prakticky jsem to netestoval, ale hodne mych uzivatelu doma patla v MSO a pak resi "rozhozeni" v praci (i pres opakovana doporuceni, delat doma v OO taky)).
user avatar ondra.kl
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
21. 08. 2013, 13:30:25
takže to shrnu:
- 70 strojů
- aktualizace: hromadně a vyjímečně - tj. jen při velkých posunech ve funkčnosti a po dlouhodobějším otestování
- moje doporučení: nasazovat opravné vydání AOO (x.x.1) po 2-3 měsících testovacího používání.

Prakticky tedy koncem roku nasadit AOO 4.0.1 (mělo by vyjít koncem září)

Pokud se rozhodnete pro LO, tak nevím - sám se chystám testovat nějakou x.x.7 verzi (aktuálně 3.6.7), ale pořád ještě jsem se k tomu nedostal.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
21. 08. 2013, 13:43:27
Ano, to je rozumne, chtel jsem to udelat v pripravnem tydnu. Bude rozumnejsi pockat na tu 4.0.1 a tu nasadit posleze.
diky
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
22. 08. 2013, 03:53:09
A ešte jedna dôležitá vec - rozšírenia. Najprv si overte, že rozšírenia, ktoré používate sú aktualizované pre AOO 4.0, pretože sa zmenila vnútorná štruktúra definície používateľských panelov.

Osobne LO nepoužívam preto, že nezobrazuje hranice textu v textovom dokumente (ak to medzitým nezmenili) - toto mi osobne veľmi prekáža.
user avatar strepon
Odpovědět
Re:Re:Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
22. 08. 2013, 22:15:56
Ad hranice textu v LO: změnilo se to, ale ne ideálně - hranice se zobrazují jen při zapnutých řídících znacích.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
22. 08. 2013, 22:30:52
To vim, ale to neni treba pro mne vyhovujici.
user avatar Neo0113
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
25. 08. 2013, 19:56:00
Nainstaloval jsem 4.1, ale rozházelo mi to tabulky :-( Ve 4.0 to bylo OK.
MS Office již nepoužívám od té doby co mi nešly nainstalovat legální 2003 do Win7 a nové se mi kupovat nechtělo.
user avatar jmeno
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
28. 08. 2013, 13:16:39
Dokonaly priklad profesionality se kterym se setkavam snad pri kazdem testu nove verze LO. Clovek by je bral napriklad kvuli podpore ukladani do OOXML, ale kdyz se v tom neda jink pracovat...
user avatar ferite
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
26. 08. 2013, 15:40:11
Na OS X je LO v jakékoliv verzi děs-běs-bída :-(
AOO naproti tomu má na OS X nativní fullscreen (tuhle věc v LO dělali asi na 6krát a stále ji nemají, ve verzi 4.0 i 4.1 ji těsně před releasem odvolali), postup rutinního vyhledávání jaksi nefunguje (sekvencí Cmd+C [co chci vyhledávat], Cmd+F [vyvolání dialogu hledání], Cmd+V [vložení toho co chxi vyhledávat do okna vyhledávání] se obsah schránky vloží do textu)… atd., atd. a mimo je subjektivně AOO na OS X rychlejší.
Prostě na OS X jedině AOO :|
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
27. 08. 2013, 21:28:43
Díky za názor, každá zkušenost je pondětná...
user avatar Václav Votruba
Odpovědět
Liber Office 4.1 padá s PDF
26. 08. 2013, 21:11:19
Pár zkušeností: píšu texty matematické, hodně, při nich ubírá LO paměť počítače, hodně. Při převodu do PDF spadne. Vždy.
Ve škole jsem nainstaloval studentům LO i AOO, vyzkoušíme, uvidíme.
user avatar TiS.
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
27. 08. 2013, 18:48:08
Spíš se obávám o budoucnost. Je asi jisté, že cesty obou aplikací se budou pomalu rozcházet. Dnes prakticky nepoznáte jednu od druhé. Ale jak to bude potom s kompatibilitou dokumentů, respektive jejich přenosem mezi oběma aplikacemi. Jak zaručit to, že jedno vytvořené tam bude správně zobrazené onde. Bude LO schopný interpretovat výsledek nové funkce z AOO a obráceně? Pokud se zobrazí správně, bude možné editovat? Jak, pokud funkce bude jen v jedné aplikaci?

Podle mne by měl vývoj směřovat spíš k jedné aplikaci a na ní nabalovat případné odnože, rozšíření apod., tak jako tomu bylo za časů samotného OO.o. Pokud se ovšem jedni vývojáři budou snažit přidat postupy, které již existují v alternativní aplikaci, má pak vývoj dvou větví smysl? Pokud však budou ignorovat vývoj druhé strany a půjdou vlastní cestou, doplatí na to uživatelé.

Založení LO, resp. The Doc. Found. a odvrácení se od OO.o byla podle mne chyba. Kdo bude vítěz? A má cenu takovou hru hrát?
user avatar Michal Vašut
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
27. 08. 2013, 20:47:46
O správné zobrazení by se mělo postarat dodržení standardu ISO/IEC 26300, popřípadě nějakého novějšího popisujícího daný formát. Podle mě spíš budou provádět změny v rozhraní, vylepšovat / optimalizovat algoritmy pro ukládání / otevírání dokumentů, celkově optimalizovat kód, ...
user avatar Vendelín
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
28. 08. 2013, 00:17:39
A tak dobré, jen funkce vkladat pismo chce jeste asi par hodin prace a premyslet nad tim, protoze v tomhle stavu se tam ukladaji pisma ktera jsem nepouzil v dokumentu ale jsou treba jen nastylovana v defaultni sablone nebo kde... a styl treba vubec nepouzity v dokumentu najednou je v souboru Arial, Times News a dalsi podobne hovadiny... takze by to asi chtelo dat trochu volnosti uzivateli ktery uz tuto funkci zapne tak asi vi co dela a povolit budto jen fonty jednotlive pouzite nebo jen zvolene, a nebo jen fonty obsazene v POUZITYCH zablonach... no toť asi vše jestli muzete tak to tvurcum nekdo napiste anglicky ja na to momentalne nemám.
user avatar Vendelin
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
28. 08. 2013, 00:21:07
Jo a uz se mi parkrat stalo ale nevim proc ze nektere Opentype Fonty se nezobrazily ve vytvorenem PDF... ale po restartu to uz treba jde... no zalezi jakej ma LO den nebo co
user avatar Michal Vašut
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
28. 08. 2013, 12:07:58
Jako věc, která by se mi hodně líbila je vytváření vlastních stylů pomocí textu (třeba pomocí CSS nebo Latex syntaxe)
user avatar jmeno
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
28. 08. 2013, 13:31:34
Bylo by mozne pouzivat nejake rozumne screenshoty a ne kazdy z jineho prostredi, pripadne s uchylnym nastavenim barev? Kdyz tohle ukazete nejakemu zajemci o nahradu za MSO, dost casto se nad tim podivi a zacne pochybovat o kvalite nabizeneho SW.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
28. 08. 2013, 15:17:21
Vážený čtenáři,

používám jediné prostředí - KDE Ubuntu, pro GtK prostředí Gilouche. A to už hodně dlouho.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
28. 08. 2013, 15:17:22
Vážený čtenáři,

používám jediné prostředí - KDE Ubuntu, pro GtK prostředí Gilouche. A to už hodně dlouho.
user avatar TiS.
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
3. 09. 2013, 18:34:13
Rád bych se tady do toho vmíchal malou poznámkou. To modré prostředí na obrázcích také není to, co bych zrovna bral, bolela by mne z toho hlava. Ale proti gustu... Já zase razím klasiku, takže pro mne je nejlepší vzhled ala Win 2000. Je to sucharské, ale praktické, a to i v Linuxu.

Právě bych rád poznamenal, že to je do značné míry výhoda OO, LO, protože přebírají styl systému. MSO vám vnucují jedno a neuděláte s tím nic. Od MSO 2007 až dodnes je to pro mne jeden bolehlav větší než druhý. Zajímavé však je, že na tzv. nevzhlednost, resp. zastaralost prostředí, často upozorňují zejména odpůrci OO/LO. Jaký systém, takový vzhled, pro mne nelepší přístup.

Zkuste dotyčnému podstrčit toto jako přednost.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
4. 09. 2013, 03:08:54
Pane kolego, už jsem na tohle téma trochu alergický :D zrovna před nedávnem jsem strávil celou noc hledáním optimálního motivu pro GtK aplikace a myslel jsem, že vyrostu. Bohužel GtK prostředi si nemůžete tak krásně poladit jako KDE, takže jsem nakonec zůstal při starém, tedy motivu používaném na openSUSE. A kdybych měl mít před sebou tu bílou desku, tak bych zešílel. Protože mám před sebou monitor prakticky veškerý můj čas (práce, doma), musím si trochu víc dávat pozor na oči. A věřte mi, že třeba ThunIce stačí použít jen několik minut a je toho dost.

Decentní modrá mi nepřijde jako něco špatného. Podívejte se na screeny jiných autorů, i na openoffice.cz, na ty hnusné obrázky z Ubuntu, to je přece ostuda... Ambiance opravdu používat nebudu.
user avatar TiS.
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
28. 08. 2013, 15:07:14
Já bych ocenil nějaký rozvoj HTML editoru. Ne že by se hodil na vytváření webů, ale pokud chcete v HTML publikovat nějaký text, který máte v *.odt, tak je to dobré. Problém je, že tady se vývoj zastavil někdy před sedmi lety a od té doby nic. Je to škoda, protože takový Word umí mnohem věrněji exportovat to, co je v něm vytvořeno. O tom, že kód takového souboru je u Wordu prasárna prvního kalibru, o tom pomlčím. Kdysi byl na toto docela dobrý jednoduchý Front Page. Čekal jsem, že OO.o nabídne časem podobnou alternativu, bohužel se tak nestalo.
user avatar Houhej
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
3. 09. 2013, 20:16:17
Zdravim... pouzivam font Garamond Premier, zjistil sem ale zavadu a ted nevim jestli zavada fontu, nebo prevadece do PDF kazdopadne prikladam obrazek jak vypada vysledek v Open Office a Libre office. Zobrazeno a zvetseno v PDF prohlizeci Sumatra http://www.imghosting.cz/images/32V_st_i_ek.jpg
user avatar Mach
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
11. 09. 2013, 16:15:21
Já dávám přednost AOO a spokojenost. Nelíbí se mi rozdělení OO na dvě odnože (myslím si že to jen posílilo pozici MSO). Mimo jiné i proto zůstávám u "originál" balíku.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
11. 09. 2013, 20:34:00
Rozdělení bylo výsledkem akvizice Sun Microsystems firmou Oracle. Ta se k OO postavila trochu jako k nechtěnému dítěti a v reakci na to odtamtud odešli klíčoví vývojáři a vytvořili fork (LO). Vývoj OO se tím téměř zastavil, než byl předán do ASF a tam se ho podařilo oživit. Proto je dnes LO o kus dál, zatímco AOO se snaží jít trochu jinou cestou, což znamená například čerpání z Lotus Symphony.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
11. 09. 2013, 22:19:52
Kdyby nevznikl LibreOffice, byl by OpenOffice mrtvým projektem.
user avatar Rikky
Odpovědět
Re:Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
27. 09. 2013, 20:55:25
Co to je za kec? Spousta lidí stále neví, že nějaký Libre office existuje. Open Office je daleko cennější značka, takže by u Oraclu byli dost blbí, kdyby to nechali ladem. Dost mi vadí, jak zdejší články postrádají objektivitu a nepokrytě dělají reklamu Libre office. OO 4.0 mi přijde už velmi dobře vyladěný a srovnatelný kvalitou s MSO.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
27. 09. 2013, 21:48:27
U Oraclu to právě nechali ladem a vývoj byl oživen až v Apache Software Foundation. To v první řadě. Zdejší články samozřejmě nedělají LibreOffice reklamu. Pokud dojde k porovnávání vlastností a funkcí, tak se pouze konstatují fakta (například to, které formáty lze používat). A to, že je tu mnohem víc novinek o LibreOffice, je dáno pouze tím, že se toho okolo LO děje podstatně víc a je tedy o čem referovat. Pokud se dějí události okolo AOO, objevují se tu samozřejmě také.
user avatar ondra.kl
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
16. 09. 2013, 14:47:20
Lukáš Jelínek ... není to tak jednoduché. Ještě za dob Sunu, se některým vývojářům Novellu nelíbila politika Sunu a tak z OOo forknuli Go-oo (kolem roku 2007). Po převzetí Sunu Oraclem pak tahle skupina posílila a na základě Go-oo vzniklo LO.
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
16. 09. 2013, 15:01:30
Díky za upřesnění, bylo to samozřejmě složitější, například včetně pozdějších snah o znovuspojení, které se nepovedlo.
user avatar Pavel Zednář
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
1. 10. 2013, 21:16:53
Vždy jsem jako naprostý laický uživatel říkal, hurá, aktualizace! Chceme! Tak jsem při jakési práci na dokumentu v OO3 dostal nabídku na přechod na čtyřkový. Kliknul jsem, na to mě to odinstalovalo OO3 a nainstalovalo čtyřkového apačského OO. Ale běda, ono ně to i přeoralo téměř všechny uložené dokumenty do čehosi naprosto nečitelného nebo skoro nečitelného ale hlavně naprosto nepoužitelného. Takže moje laická rada, používejte co vám věrně složí a kašlete na "aktuální programové hvězdy". Určitě budete mít míň problémů.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
1. 10. 2013, 21:50:58
Jsem velkym kritikem nesvaru AOO a jeho nedodelku. Nicmene soucasne jako temer desetilety "korporatni" uzivatel tehoz baliku jako hlavniho a spravce site jsem nezazil, ze by jakakoliv aktualizace OO/AOO (asi od beta verze 1.8) "preorala" dokumenty.
user avatar Řezáč
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
6. 10. 2013, 21:44:48
na jednu stranu,krasně v článku chválíte vylepšení v LO.
Jsem uživatel AOO a rád bych LO i vyzkoušel.Jen...
verzi na PC se mi nedaří stáhnout a verzi pro USB,prozměnu,rozchodit...
Na USB používám OO3,tam byla čeština a rád bych už i obnovil.
Pokud ale nic jiného nechodí :-O
Nebo je potíž,coz nevylučuji, mezi mou klávesnicí a židlí
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
7. 10. 2013, 00:49:20
.. a poslední možností je, že používáte Windows :D

Jestli máte Linux, musíte jeden program OPRAVDU odinstalovat se vším všudy, paralelně lze programy vést taky, ale chce to určitou vyfikundaci...
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
7. 10. 2013, 02:24:55
V čem spočívá ten problém s portable verzí LO (pro USB)? Teď jsem zkusil portable verzi 4.1.1 (verze 4.1.2 ještě není k dispozici) a funguje bez problémů.
user avatar Řezáč
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
7. 10. 2013, 22:46:24
Ještě se pokouším nainstalovat portable verzi znovu a uvidím,jestli to na mne opět vyplivne tu pofiderní tabulku a chcípne tak rychle,že ani nestihnu vyluštit,co to na mne "huláká".
Jinak LO na PC už se mi povedlo "nakopat" a zatím otevřel i předchozí soubory z OO.
Jen ten slide bar se v AOO otevřel sám.
V LO je nutné ho nastavit a nevědět o něm,ani bych jej nehledal...
user avatar rogalo
Odpovědět
LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
1. 11. 2014, 10:56:20
dobrý den
Mám dotaz, kdy bude v Libre office fungovat makra VBA 7.1 ?
user avatar Lukáš Jelínek
Odpovědět
Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
1. 11. 2014, 15:07:41
Dobrý den,
v plném rozsahu pravděpodobně nikdy. Ledaže by to pro někoho byla tak důležitá věc, že plnou podporu implementuje nebo její implementaci zaplatí. Aktuální priority pro vývoj jsou jiné.
user avatar Miloš Šrámek
Odpovědět
Re:Re:LibreOffice 4.1 – na cestě k profesionalitě
3. 11. 2014, 17:06:23
Skôr by som povedal, že nikdy. Príčinu vidím v tom, že makrá priamo komunikujú s vnútornou infraštruktúrou programu, ktorá je v tomto prípade úplne odlišná. Plná kompatibilita na úrovni makier by teda znamenala prerobenie LO (či AOO) na MSO, a to na tej najzákladnejšej úrovni.
(ide o môj laický pohľad, žiadne makro som nikdy nenapísal. Opravte ma, ak teba)
Miloš

Odpovědět

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz