LibreOffice 5.3 – programové moduly

LO5_1.png LibreOffice verze 5.3 je na světě, takže se nyní můžeme přesvědčit, jak se slibované změny uplatnily či ne. V předchozím článku jsme se zaměřili na společné vlastnosti a funkce, v tomto se blíže podíváme na jednotlivé programové moduly.  

Čtenáře, kteří četli předchozí díl tohoto miniseriálu, můžeme uklidnit - všechny popisované funkce a vlastnosti jsou v nové verzi takové, jak jsme je popisovali. Jediné snad, co se oproti očekávání nezměnilo, je textace – bohužel, v nové verzi nejsou dokonce i některá starší tlačítka česky popsána (například Show Comments), o nových nemluvě. Bohužel rovněž nápověda zaostává, a to jak obsahem, tak překladem. I když se to trochu zlepšilo, stále má zpoždění přinejmenším dvě verze, možná i víc.

Writer

Do Writeru bylo přidáno dialogové okno, s jehož pomocí se můžete snadno dostat na určitou stránku. Stačí ho vyvolat z nabídky Upravy | Přejít na stránku, nebo stisknutím [Ctrl + g].

Přechod na jinou stránku snadno a lehce Přechod na jinou stránku snadno a lehce

Do tlačítkové lišty bylo přidáno tlačítko Small Capitals (textace zůstává v anglickém originále). Umožňuje přepínat mezi běžným textem a kapitálkami. Jedná se o volitelnou funkci, tlačítko je třeba přidat na panel klepnutím pravým tlačítkem myši na panel a výběrem Viditelná tlačítka.

Navigátoru lze nyní vybrat více než jeden nadpis a nadpisy (spolu s obsahem, který se nachází pod nimi) lze v Navigátoru přesouvat. Velice snadno tak změníte strukturu dokumentu. Tato možnost je aktivní, pokud je stisknuto tlačítko Pohled na navigaci v obsahu.

Výběr více nadpisů současně v Navigátoru Výběr více nadpisů současně v Navigátoru

Vnitřní odsazení obsahu rámečku dosud nešlo uplatnit, pokud zároveň nebyl vytvořen rámeček. Odsazení od okrajů však bude možno definovat až ve verzi 5.4.

Calc

Modul Calc postihlo nejvíc změn. Většinou se však jedná o speciality, které běžní uživatelé nebudou příliš řešit. Pojďme se na ně podívat.

Při slučování více buněk s neprázdným obsahem se zobrazuje nové dialogové okno. To umožňuje zachovat obsah skrytých buněk, přemístit jej do sloučené buňky nebo jej smazat. Bohužel i v tomto případě není textace přeložena.

Nové dialogové okno při slučování buněk Nové dialogové okno při slučování buněk

Pole Hledat v okně Průvodce funkcí nyní vyhledává pouze z vybrané kategorie.

Funkce EFFECTIVE byla přejmenována na EFFECT.

Starší verze LibreOffice ukládaly chybně funkci WEEKNUM jako ISOWEEKNUM. Jak verze 5.3 tento problém řeší, si zájemci mohou přečíst v přehledu vydání.

Pokud si nově nainstalujete LibreOffice, bude ve výchozím nastavení pro nové dokumenty povoleno použití zástupných znaků ve vzorcích namísto regulárních výrazů. Toto nastavení je možné změnit v okně Možnosti.

Povolení zástupných znaků v Calcu Povolení zástupných znaků v Calcu

Určité změny byly provedeny ve formátu buněk typu Zlomek:

  • pro celá čísla, čitatele i jmenovatele lze použít znaky #, ? a 0;
  • jakýkoliv řetězec lze použít pro rozdělení celého čísla a zlomku;
  • zlomek se nyní zobrazuje s přesnější hodnotou;
  • pokud je pro jmenovatel definováno více místa, než kolik vychází ve skutečnosti číslic, zarovná se doleva (například namísto  3 1/ 2 se nyní zobrazí 3 1/2);
  • nastavení možností formátování je nyní dostupné prostřednictvím Postranního panelu a v okně Formát buněk.

Do kontingenčních tabulek byla přidána možnost využít funkci Medián. Ten se však uloží jen při uložení ve formátu *.ods.

Výchozí styly buněk se nyní načítají z adresáře s osobním nastavením (uživatelského adresáře). Nové styly buněk byly přidány a stávající byly vylepšeny.

Graf

Názvy proměnných v rovnici spojnice trendu lze měnit.

Impress

Možná využíváte funkci, která již delší dobu v Impressu je, a sice vytváření fotoalba (z nabídky Vložit | Multimédia | Fotoalbum). V nové verzi lze obrázky, které do něj vkládáte, prolinkovat, nemusí tak být součástí prezentace; tedy úspora místa.

Vložení odkazů na obrázky do fotoalba (pole Link images) Vložení odkazů na obrázky do fotoalba (pole Link images)

Upravujete-li předlohu snímku, je aktivní Postranní panel, konkrétně Vlastnosti snímku. V této záložce se rovněž zobrazuje tlačítko Master Slide pro aktivaci úpravy předlohy, při ní pak Close Master Slide.

Možnosti úprav předlohy snímku v Postranním panelu Možnosti úprav předlohy snímku v Postranním panelu

Při nastartování Impressu se otevírá okno Šablony pro výběr předlohy snímků. Tuto funkcionalitu je možné zakázat v okně Možnosti.

Povolení a vypnutí zobrazení správce šablon při startu Impressu Povolení a vypnutí zobrazení správce šablon při startu Impressu

Byly přidány nové předlohy, VividPencil, stávající pak byly vylepšeny.

Draw

Modul Draw se tentokrát nedočkal žádných změn. Jisté vylepšení představují nové konce čar, nicméně s nimi se setkáme i v dalších modulech.

Math

Dynamicky se zvětšující integrál podporuje vkládání mezí. (Píše se kódem intd.) Tento integrál přizpůsobuje velikost integrovanému výrazu.

V části Závorky byl přidán prvek Vyhodnoceno pro.

Byl vylepšen import a export vzorců z MathML.

Filtry

Jako již tradičně se zapracovalo na lepší podpoře různých datových formátů. Především se to týká formátu OpenXML, konkrétně *.xlsx, ale také staršího formátu *.xls. Nyní je také podporováno šifrování RC4 pro import souborů *.doc a *.xls. Zájemce odkazujeme na stránku s přehledem změn.

Do této verze LibreOffice se vrátila podpora pro staré formáty souborů StarOffice. Zároveň lze do Draw importovat soubor ve formátu Zoneru Callisto.

Autor používá LO 5.3

(Jako ve škole) Průměr: 1.20 | Hodnotilo: 5
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz