Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit

obecna.png Kancelářský program LibreOffice (nástupce bývalého Go-OO) prokazuje poslední dobou čím dál větší životaschopnost. Chystaná verze 3.5 pak představuje obrovský skok kupředu a program OpenOffice.org, který v současnosti prochází resuscitací po změně vlastníka, zanechává daleko za sebou.  

Novinek, které se chystají v nové verzi LibreOffice 3.5 (nyní k dispozici jako tzv. development verze, neboli vývojářská, která má v ostré verzi vyjít v týdnu od 6. do 12. února), je ohromná spousta a jejich plný výčet by naplnil velmi rozsáhlý článek. Podívejme se však alespoň na ty, které mají význam pro běžného uživatele a které můžeme označit za podstatné.

Obecné novinky

Vzhled pracovního prostředí:

 • Ve verzi LibreOffice 3.5 se mění způsob šifrování zaheslovaných souborů. Starší šifrovací systém Blowfish je nahrazen systémem AES. To ovšem znamená, že soubory zaheslované ve verzi 3.5 nebude možné otevřít ve verzi 3.4.4 a starší. Ale soubory uložené s heslem v LibreOffice 3.5 bude možné otevřít i ve verzi 3.4.5.
 • Určitě si všimnete, že na koncích panelů nástrojů zmizely vyklápěcí šipky. Ty akorát překážely, protože nabídku, která se objevila po jejich rozevření, můžete zobrazit po klepnutí pravým tlačítkem na panel.

Nová podoba panelů nástrojů Nová podoba panelů nástrojů

 • V nastavení vzhledu (Nástroje | Možnosti… | Vzhled) je v roletce nastavení barev správně přiřazen náhled barvy automatické barvě.

Správné zobrazení náhledu barvy při výběru automatické Správné zobrazení náhledu barvy při výběru automatické

 • Příjemnou změnou je, že ve Stylistovi jsou uspořádány seznamy správně podle pořadí, takže např. Nadpis 10 je skutečně až za Nadpisem 9 atd.

Správné pořadí seznamů Správné pořadí seznamů

 • Ovládací táhla objektů mají poloprůhledný vzhled; v této souvislosti došlo také k odstranění některých položek z panelu Možnosti – Jednoduché úchyty a Velké úchyty.

Úchyty jsou nyní poloprůhledné – uživatelsky přívětivější. (Převzato ze stránky wiki.) Úchyty jsou nyní poloprůhledné – uživatelsky přívětivější. (Převzato ze stránky wiki.)

 • Kontextové panely byly ve výchozím nastavení umístěny dospod okna, aby nepřekážely jeho obsahu.
 • Došlo ke změně ve Správci rozšíření. Ten obsahuje tři zaškrtávací pole, pomocí nichž si lze ve správci nechat zobrazit rozšíření, která se nainstalovala spolu s instalací programu; dále rozšíření, která byla dodatečně nainstalována pro všechny uživatele, a nakonec rozšíření, která se instalovala pouze pro současného uživatele.

Vyberte si kategorii doplňků, kterou si přejete zobrazit Vyberte si kategorii doplňků, kterou si přejete zobrazit

 • Dialogové okno pro vložení videa má nyní pole Odkaz, které umožňuje vybrat si, zda bude video do souboru vloženo, nebo pouze navázáno jako odkaz.

Video lze nyní přímo vkládat do souboru Video lze nyní přímo vkládat do souboru

 • Byl pozměněn dialog varující před uložením do jiného než nativního formátu ODF.

Byl přepracován vzhled okna varujícího při ukládání do jiného než nativního formátu. Porovnejte verzi pro LibreOffice 3.4… Byl přepracován vzhled okna varujícího při ukládání do jiného než nativního formátu. Porovnejte verzi pro LibreOffice 3.4…

…a pro verzi 3.5 …a pro verzi 3.5

 • Nyní lze navolit intervaly, po jakých se budou kontrolovat aktualizace.
 • Byl změněn způsob míchání barev. Nyní, použitý v LibreOffice, odpovídá způsobu, na který mohou být uživatelé zvyklí z jiných, především grafických, aplikací. Míchání barev je nyní daleko pohodlnější a přehlednější.

Velice užitečnou změnou je nový způsob míchání barev. Je daleko přívětivější než dosavadní. Míchání na základě odstínu barvy… Velice užitečnou změnou je nový způsob míchání barev. Je daleko přívětivější než dosavadní. Míchání na základě odstínu barvy…

…sytosti… …sytosti…

…a jasu barvy …a jasu barvy

Další změny

 • Byl vyčištěn kód programu; odstraněny nepoužívané části kódu.
 • Ve verzi pro Windows jsou nyní k dispozici fonty Liberation.
 • LibreOffice nyní podporuje sedmou verzi Javy. V předchozích instalacích program tvrdošíjně odmítal s touto verzí spolupracovat.
 • LibreOffice se nyní pro operační systémy Windows dodává ve formě jednoho souboru, standardního instalátoru, takže instalace je pohodlnější a není třeba uchovávat instalační soubory pro případ reinstalace.
 • Bylo přidáno tlačítko pro skenování ve verzích pro UNIX.
 • LibreOffice je nyní s to importovat soubory generované v programu Microsoft Office Visio.

Soubor vygenerovaný v programu MS Visio… Soubor vygenerovaný v programu MS Visio…

…a jeho import do modulu Draw. (Převzato ze stránek wiki.) …a jeho import do modulu Draw. (Převzato ze stránek wiki.)

Změny v jednotlivých modulech

Writer prochází velkou renovací

Podívejme se na novinky:

 • Na konci řádků jsou zobrazeny netisknutelné znaky a jsou vidět i mezery. Jejich modifikace je tak daleko snadnější.
 • V dialogovém okně Obrázek lze na záložce Oříznout vidět nejen rozměry obrázku, ale i jeho rozlišení.

Jaké rozlišení je použito u tohoto obrázku? Jaké rozlišení je použito u tohoto obrázku?

 • Záhlaví a zápatí lze nyní vkládat a formátovat pomocí tlačítek, která se zobrazí poté, co najedete kurzorem na jejich oblast.

Nová podoba záhlaví/zápatí a možnost přímého formátování určitě potěší všechny uživatele Nová podoba záhlaví/zápatí a možnost přímého formátování určitě potěší všechny uživatele

 • Podobně zalamování stránek je nyní výraznější.

Zalomení stránky se nyní zobrazí daleko viditelněji. Konec usilovnému hledání.

Zalomení stránky se nyní zobrazí daleko viditelněji. Konec usilovnému hledání.

 • Spočítat znaky a slova lze pomocí okna Počet slov (v nabídce Nástroje). Toto okno je nyní modální, takže lze dokument upravovat a nechat okno otevřené.
 • Pokud se rozhodnete tisknout dokument, zobrazí se náhled na aktuální stránce
 • Při vytváření automaticky generovaného obsahu budete příjemně překvapeni, protože se odkazy automaticky vkládají do položek obsahu.
 • LibreOffice nyní podporuje komentáře při exportu a importu do/z formátu openXML; byl vylepšen import souborů ve formátech RTF a .docx.
 • Nová verze fontu Linux Libertine – s přídomkem Graphite, neboli Linux Libertine G a nový font Linux Biolinum G. Tyto dva fonty zaručují lepší vzhled dokumentů, co se týče typografie.

Uživatele Calcu čeká několik velmi příjemných překvapení

 • V Calcu lze vytvářet až 10 000 listů a 1024 sloupců v sešitu.
 • Vyhlazování křivek v diagramech respektuje standard ODF 1.2 (křivky jsou hladší).

Nové způsoby vyhlazování křivek v Calcu. O krok dál k profesionalitě. Nové způsoby vyhlazování křivek v Calcu. O krok dál k profesionalitě.

 • V nastavení modulu Calcu lze určit, kolik listů se bude zobrazovat při spuštění.

Další užitečná vlastnost, která prozatím v OpenOffice.org chybí Další užitečná vlastnost, která prozatím v OpenOffice.org chybí

 • Vstupní řádek vzorců lze nyní natáhnout na neomezenou velikost.

Možnost vidět více než jeden řádek u složitých zápisů vzorců je samozřejmě vítaným vylepšením Možnost vidět více než jeden řádek u složitých zápisů vzorců je samozřejmě vítaným vylepšením

 • Do Calcu byly implementovány nové funkce BITAND, BITOR, BITXOR BITRSHIFT, BITLSHIFT, SEC, CSC, SECH a CSCH.

Jak říká anglická Wikipedia: SECH je hyperbolický cosinus, csc je cosecans, sec je secans, csch je hyperbolický cosecans. První skupina, která začíná na BIT..., přidává možnost pracovat v bitové (dvojkové) soustavě.

 • Byly přidány nové konce čar.
 • V kontextové nabídce ouška listu lze nalézt funkci Zamknout list.

Možnost zamknout list přímo z ouška listu je sice drobné vylepšení, ale potěší Možnost zamknout list přímo z ouška listu je sice drobné vylepšení, ale potěší

 • Bylo vylepšeno okno filtru. Nabízí vícenásobné výběry a je přehlednější.

Nová podoba dialogu filtru. Nyní stačí jen používat, používat… a užívat si to. Nová podoba dialogu filtru. Nyní stačí jen používat, používat… a užívat si to.

 • Calc nyní umožňuje definovat neomezený počet podmínek pro podmíněné formátování.
 • Zvýšil se výkon při importu souborů Excelu, které obsahují velké množství ovládacích prvků nebo oblastí.

Další sada novinek se týká modulů Draw a Impress

Jsou však víceméně spíše kosmetického rázu než funkčního:

 • V panelu nástrojů Kresba je nyní viditelný nástroj Eliptický oblouk. Ten je součástí panelu po dlouhá léta, dosud byl ale skryt, takže o něm mnozí uživatelé nevěděli.
 • Impress nyní startuje ve výchozím nastavení bez Průvodce prezentací.
 • Byly vylepšeny automatické tvary a zdokonalen jejich import z formátu pptx (to se týká i objektů Smart Art).
 • Pokud se rozhodnete soubor vyexportovat do PDF, máte nyní možnost nechat prázdné stránky ignorovat.

Přepracované dialogové okno pro export PDF. Přehlednější než např. stávající v OpenOffice.org.

Přepracované dialogové okno pro export PDF. Přehlednější než např. stávající v OpenOffice.org.

Vylepšení se týká i modulu MATH

Několik nových symbolů v Math Několik nových symbolů v Math

 • V LibreOffice lze nyní zpracovávat rovnice z formátu docx (ve formátu .mml).

BASE

Nemá žádné přidané funkce navíc, pouze došlo k opravám chyb. Byl implementován ovladač PostgreSQL, protože je mnohem rychlejší než alternativy.

Zběžné srovnání s OpenOffice.org

Zatímco projekt OpenOffice.org prochází „znovuvzkříšením“, LibreOffice směle pokračuje dále ve vývoji. Bylo zapracováno na rychlosti programu – rychlost odezvy je nyní velmi uspokojující. Vyvolání kontextové nabídky ve Writeru na rozdíl od starších verzí OpenOffice.org nevyvolává kolaps, zamrznutí programu apod. Změny provedené až do verze LibreOffice 3.4 jsou zjevné, nicméně verze 3.5 přichází s celou škálou mnohdy klíčových změn, které posouvají program opět o pořádný kus dále. Rychlost odezvy je ještě větší a stabilita programu se také zlepšila. Subjektivně je cítit i rychlejší start programu, ale tento parametr nebyl důkladně testován.

Zapracovalo se i na kompatibilitě s doplňky. V dřívějších verzích byly hlášeny problémy, ale ty nyní již zřejmě neexistují. Problémem tak zůstává pouze nemožnost zamknout panel pro dané rozšíření.

Není v silách redakce zjistit funkčnost úplně všech doplňků, které kdy byly vydány. V našich silách bylo pouze zjistit možnost nainstalování a fungování doplňků, které napsal pan Pastierik (platil je Liberix). Nebo také takových, které sami využíváme. Jejich funkčnost jsme na LibreOffice 3.5 testovali ve WindowsXP: fungují úplně všechny. Pokud ale máte Windows Vista nebo W7, je možné, že nebudou všechna rozšíření spolupracovat tak, jak bylo původně zamýšleno. Bude ale nutné, abyste po instalaci dopňku restartovali LibreOffice 3.5 nebo dokonce celý počítač.

Pozitivní je, že se The Document Foundation snaží do LibreOffice implementovat prvky z modernizované verze formátu ODF. Například ve verzi 3.5 půjde o vyhlazování křivek v Calcu.

V tuto chvíli je skóre takové, že zatímco v případě OpenOffice.org je k mání pouze testovací verze 3.4 (samozřejmě chybová), LibreOffice nabízí testovací verzi 3.5 a stabilní verzi 3.4, která je o pořádný kus dále. Určitě bude do budoucna zajímavé sledovat, jak si s tímto nesporným náskokem vývojáři projektu OpenOffice.org poradí. Držme jim pěsti, aby LibreOffice nebyl opět jediným nekomerčním „openofficem“.

Psáno v LibreOffice 3.5.

(Jako ve škole) Průměr: 2.23 | Hodnotilo: 22
 

Komentáře

user avatar Marek Turnovec
Odpovědět
Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
7. 02. 2012, 14:05:19
Pár připomínek/dotazů:

Writer:

> Na konci řádků jsou zobrazeny netisknutelné znaky a jsou vidět i mezery. Jejich modifikace je tak daleko snadnější.

A to dřív nešlo? Používám tuto funkcionalitu už docela dlouho... Existuje na to myslím volba v menu, nebo je možné si přidat tlačítko na toolbar...

> Při vytváření automaticky generovaného obsahu budete příjemně překvapeni, protože se odkazy automaticky vkládají do položek obsahu.

Tohle trochu nechápu, co je myšleno těmi odkazy? Nebo jako že kromě názvu kapitoly a čísla strany to bude zároveň i hypertextový odkaz (to Word uměl a Open/Libre Office právě ne, občas mi to chybělo - ale v exportovaném PDFku už to bylo dle mých představ).


Calc:

> V nastavení modulu Calcu lze určit, kolik listů se bude zobrazovat při spuštění.

Při spuštění? Spíš při vytvoření nového souboru, ne?
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
7. 02. 2012, 15:33:44
1. Zobrazení netisknutelných znaků: No... původně to v článku nebylo, máte pravdu, přidalo se až dodatečně na základě seznamu uvedeného na wiki... taky jsem na to koukal, co tím básník míní, asi by to tu nemuselo být. Souhlas. Narovinu přiznávám, tohle je asi jediná věc z výše uvedeného seznamu, kterou jsem nepochopil.

2. Ano, rozumí se tím hypertextové odkazy. Už se nemusí zadávat ručně v okně Rejstříky :-)

3. Ano, při spuštění modulu Calc :-)
user avatar IrenaS
Odpovědět
Re:Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
8. 02. 2012, 15:49:30
1. Myslím, že zobrazení počtu mezer na konci řádků je dost důležitá informace. Ve starší verzi LO 3.4 se mi stává, že mezer tam mám více, ale nejsou vidět. Tuhle vlastnost na novém LO 3.5 velmi vítám :-)
----
redakce portálu
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
19. 02. 2012, 23:07:59
Víte, to, co popisujete, se mi ale stává i v 3.5, tak nevím...
user avatar Standa
Odpovědět
A co VODOZNAK?
19. 02. 2012, 11:44:04
VODOZNAK stále není?....
user avatar lp
Odpovědět
Re:A co VODOZNAK?
19. 02. 2012, 23:03:54
Jak to že není? Do hlavičky vložte textové pole, do pole dejte co chcete, nastavte barvu, sytost, ..., pole umístěte kam potřebujete (na stránce), dejte ho za text, a je to. Jediné co může chybět je nabídka v menu.
user avatar Jirka
Odpovědět
Re:Re:A co VODOZNAK?
28. 02. 2012, 14:04:27
Akorát vědět jak vložit do hlavičky textové pole, atd. Nešel by prosím trochu polopatický popis pro začátečníky?

dík
user avatar Sedláček Daniel
Odpovědět
Re:Re:Re:A co VODOZNAK?
28. 02. 2012, 16:50:48
Položte dotaz ve fóru, toto je jen diskuze k článku.
Děkuji
user avatar Mach
Odpovědět
Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
7. 02. 2012, 18:12:51
…Vyvolání kontextové nabídky ve Writeru na rozdíl od starších verzí OpenOffice.org nevyvolává kolaps, zamrznutí programu apod…

Mohl bych poprosit o vysvětlení? Nějak nerozumím obsahu a významu sdělení v této větě.
user avatar TiS.
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
11. 02. 2012, 14:45:57
Také by mne to zajímalo, protože používám OO.o odjakživa a nikdy mi nezkolaboval ani nezamrzl, tak netuším, o co jde (jedině že by se to týkalo nějaké sub-subverze OOo, kterou jsem přeskočil, netuším).
user avatar Mach
Odpovědět
Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
7. 02. 2012, 18:28:01
Docela bych uvítal, kdyby **konečně** šly plovoucí panely nástrojů trvale zadokovat - panel tabulek, odrážky a číslování… tak, jako jde stylista. Editace odrážkového seznamu v buňce tabulky se stává hororem.

1. Pokud jsou plovoucí (výchozí stav), necestují s oknem aplikace. U dvou monitorů nepoužitelné. Okno aplikace přesunete do pravého monitoru, panel odrážek vám zůstane vlevo.

2. Pokud je zadokuji pod horní panely, psaný text mi vertikálně poskakuje tak, jak se automaticky zobrazují a skrývají. Zadokování vlevo/vpravo jakbysmet, tentokrát text v okně "poskakuje" horizontálně. Pouze dole se to dá jakžtakž snést, ovšem tam je to vrcholně neergonomické.

Nebo to jde? Přehlédl jsem něco? Jak se s tím vypořádáváte vy?
user avatar TiS.
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
11. 02. 2012, 14:48:58
Tak si to "zadokujte" ne nahoru, ale dolů. Mám takto udělaný tabulkový panel v OOo a nic neposkakuje a funguje to skvěle.
user avatar Pipkin
Odpovědět
Otáčení, rotace obrázků ?
7. 02. 2012, 18:46:29
Nevíte za bude konečně v nové verzi 3.5. k dispozici rotování / otáčení vložených obrázků i jiných objektů ?
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
7. 02. 2012, 21:03:59
Mach: Ve starších verzích OOo se stávalo, že pokud jste si nainstaloval nějaký doplněk a pak se pokusil vyvolat kontextovou nabídku ve Writeru na textu (zmáčkl pravé tlačítko myšidla), program zamrzl, zkolaboval. Pak jen na nějakou dobu zamrzl, no, a dneska trvá odezva hrozně dlouho. Na něco takového v LO zapomeňte.

Dokování není problém, sám ho používám, tyhle lišty cpu pěkně dolů, vedle sebe a mám je zamknuté, takže se mi objeví vždy jednak na stejném místě, jednak ve stejném pořadí. V nové verzi LO budou ve výchozím stavu vždy dole. Pokud máte širokoúhlý monitor jako já (řekl bych, dneska už podmínka existence), pak nebudete mít problém s prostorem, co se šířky týče, takže si těch panelů vyskládáte, co je libo.

Pipkin: Nikoliv, i stále musíte používat plugin pro Writer. S některými objekty lze rotovat i tam, ale rastrových obrázků se to netýká.
user avatar Mach
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
8. 02. 2012, 11:52:36
Díky za vysvětlení zamrzání. Pracuji na různých monitorech 4:3 i 16:9 a nechápu, jak to s tím souvisí - nejde mi o prostor v ose X a Y. Stěžoval jsem si na to, že dokování kdekoliv jinde kromě prostoru dole u stavového řádku způsobuje poskakování textu. Jedině dole to nepůsobí rušivě, ale je to neergonomické. Lišty 'Standardní' a 'Formátování' nahoře a ostatní dole.

U jiných panelů to jde, např. pluginy p. Pastierika - zadokuji panel a je tam stále, jaký je v tom tedy problém. Narážel jsem na to, že když vývojáři LO odebrali ony "vyklápěcí šipky", mohli do kontextové nabídky přidat příkaz "zobrazovat lištu trvale" či "lištu neschovávat".
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
8. 02. 2012, 12:46:03
Zkuste kontextovou nabídku na liště, víc vám nepomůžu...
user avatar Josef Svoboda
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
21. 03. 2012, 15:18:26
Nemohl byste napsat název toho pluginu pro rotování nebo odkaz na něj? Chvíli jsem hledal, ale nenašel. Děkuji.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
21. 03. 2012, 17:45:30
Writer Rotation Tool. Pozor, vyskytuje se ve dvou verzích, doplněk je na webu jak Apache, tak LibreOffice. Když si nainstalujete špatnou (to vám LO ani nepovolí), budete mít problém, doplněk se nebude chovat správně.
user avatar js
Odpovědět
Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
8. 02. 2012, 10:20:44
zdravím, mám jen takový asi naivní dotaz ohledně toho pročišťování kódu - nešlo by se zbavit nějak té závislosti na javě... někde jsem četl že na javě je závislá pouze databázová aplikace, tudíž kdyby v rámci pročišťování kódu byl program zároveň přepsán do nativního kódu jistě by to zase zvýšilo rychlost a stabilitu celého balíku... a také mě napadlo že by balík mohli rozdělit a jednotlivé programy nabízet k instalaci i zvlášť, vždyť spousta uživatelů by si vystačila jen s textem, tabulkami a prezentacemi...
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
8. 02. 2012, 11:06:12
Poněvadž a jelikož nejsem vývojář, odpovím takto: Zkuste si Javu vypnout a program používejte. Zjistíte dvě věci: Zaprvé, program se nijak moc neurychlí :-(, zadruhé, o spuštění Javy budete požádání i v případech, kdy byste to nečekal; například při použití nápovědy.
user avatar Mach
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
8. 02. 2012, 11:59:42
V linuxu to jde, např. v Ubuntu jsou standardně nainstalované pouze moduly LO Writer, Calc, Impress a Math.

Base a Draw je instalují zvlášť a to včetně Javy (v případě Base).
user avatar Michal Vašut
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
8. 02. 2012, 14:27:05
Pokud se nepletu tak to ve windows jde při instalaci zvolit co se má či nemá instalovat (jednotlivé moduly a volitelné komponenty - slovníky,exportní filtry,...)
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Trochu na odlehčení :-)
8. 02. 2012, 12:48:13
Mimochodem jak se vám líbí moji hafíci? Chtěli byste taky skutečného maxipsa Fíka?

Lituji, nejsou na prodej ani na půjčení. Stýskalo by se jim po postýlce, a to za žádnou cenu nemůžu tolerovat.
user avatar alfonz mucha
Odpovědět
Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
8. 02. 2012, 18:32:57
No a jak to v LibreOffice nyní vypadá s makry? stále jsou označené za nestabilní experimentální funkce? Došlo k nějaké mu vylepšení v této části?
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
10. 02. 2012, 17:55:02
Pokud je mi známo, nic se na věci nezměnilo a kompatibilita je stále označena za experimentální.
user avatar Peter
Odpovědět
Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
8. 02. 2012, 22:19:52
Dobrý deň.
LibreOffice som skúšal a jediná funkcia, ktorá mi oproti Excel chýba je čiernobiela tlač.
Mám v tabuľkách kôli prehľadnosti rôzne farebné bunky a písmo.
Excel to dokáže vytlačiť tak, že všetko pozadie je biele a písmo čierne, v LibreOffice sa mi to nepodarilo, jedine rôzne odtiene šedej, ale to nie je dobre.
Vie niekto poradiť?
Ďakujem
user avatar bibri
Odpovědět
Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
10. 02. 2012, 12:48:24
Používám 3.5rc2 a už od 3.4 mám pocit, že LibreOffice jde rozhodně správným směrem. Spousta drobných a příjemných vylepšení při práci s dokumenty/tabulkami ve mně vyvolávají pocit "konečně to jde směrem k uživatelům." A to je správně!

Teď už zbývá jen doufat, že se vývojáři OOO a LBO zase sloučí pod jeden branch. OOO už nemá Oracle, ale Apache foundation, domluva by mohla být celkem v pohodě. Není nic horšího než mít dva velké a téměř stejné projekty ...
user avatar khagaroth
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
19. 02. 2012, 19:09:50
Na sloučení zapomeňte, OOo má teď pod tlapou IBM. Na začátku byly ze strany LO nějaké snahy navázat spolupráci, ale díky faktu, že Oracle dal OOo Apachi v podstatě na truc vůči TDF a ještě na objednávku IBM a hlavně pak díky postoji některých jedinců (Rob Weir) tahle snaha hodně rychle uvázla na mrtvém bodě. A fakt že, zdrojový kód LO se už výrazně odchýlil od původního kódu OOo, také příliš nepomáhá.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
19. 02. 2012, 21:23:59
Není nic horšího než nechat svět v nejistotě... OOo uvázlo na mrtvém bodě a jen tak se z něj nedostane. Takže zaplaťpánbůh za konkurenci. Myslím, že není na škodu, pokud nedojde ke tříštění zdrojů. Vede sice k vyčleňování a fanatismu, ale tak ať. Nějaké skandování á la "Koho volíš? Losnu nebo Mažňáka?" mě nevzrušuje.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
19. 02. 2012, 22:22:47
Bohuzel ke tristeni zdroju uz doslo a pokud se zacnou baliky pomalu odlisovat, dojde ke tristeni uzivatelske zakladny, tudiz mensi "podpora" z rad samotnych uzivatelu.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
19. 02. 2012, 23:05:14
Je to tak, bohužel, pane kolego. Ale považte - teď máte něco opravdu super. Vždyť nový LibreOffice je skvělý. A to za to stojí.

Problém pak ale vzniká Liberixu. Koho vlastně podporovat? Liberix kompiluje zdrojové soubory pro OpenOffice.org, který je ale umrtvený... nebo radši LibreOffice? Těžké rozhodování... nejlíp podporovat obě, ale to je právě ono tříštění zdrojů...

My to nevyřešíme, čas ukáže.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
20. 02. 2012, 00:02:45
"Mí" ucitele si poradne nezvykli na OpenOffice, ted jim pod nos strcim Libre Office...
Jak dlouho bude zit LibreOffice?
Je to zle, zle. Ja jako jedinec (relativne IT gramotny) s tim nemam problem. Pro firmy, kam muzu zaradit i skolu to JE problem.
user avatar Miroslav Hrončok
Odpovědět
Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
10. 02. 2012, 16:34:41
Počet listů jde měnit už ve stávající verzi (a věřím, že i ve starších verzích LO i OOo).
1. Otevřte Calc
2. Uberte/přidejte listy dle potřeby
3. Uložte šablonu
4. Nastavte šablonu jako výchozí
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
10. 02. 2012, 17:50:06
Je to tak a myslím, že na úrovni "programátorské" nedochází k ničemu jinému, než že se upraví šablona.
user avatar Petr
Odpovědět
Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
10. 02. 2012, 22:40:44
AES je lepší než Blowfish? Když budu něco šifrovat je lepší použít jen AES, nebo AES-Blowfish?
user avatar Sam
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
21. 02. 2012, 00:42:26
Ještě by měli konečně vyřešit přepsání temporary souboru na disku po uzavření kryptovaného dokumentu. Nebo snad je tohle už vyřešeno?
user avatar TiS.
Odpovědět
Spíše kosmetické změny, revoluce se nekoná
11. 02. 2012, 15:05:53
No, je hezké, že je zde mnoho drobných hzměn, ale vůbec nevidím, že by byly revoluční. Např. míchání barev určitě je hezké, otázkou je, a to nevím, jestli lze ty barvy míchat přímo bez nutnosti je předem uložit do palety, což mne dosud štvalo. To ostatní jsou kosmetické změny, které mne jako uživatele běžných aplikací, i když pokročilého, nedokáží přesvědčit o tom, abych přešel na LO (i když jej mám také nainstalovaný a zkoušel jsem jej). Příklad za všechny: U oříznutí obrázku je sice pěkné, že tam máte rozlišení, ale to je prakticky k ničemu. Ale aby tam byl třeba větší náhled toho obrázku, aby člověk věděl, kde se to přesně ořízne, a možnost posouvat táhly okraje ořezu, to ne. To bych pak považoval za významnou změnu. Export automaticky vložených prázdných stran do PDF? Já nevím, jak v LO, ale v zásuvném modulu pro OO.o je toto dávno k dispozici. Průhledné body v Draw, úchyty panelů apod? Směšné, nikdy mi to nevadilo nebo nechybělo. Shrnuto jsou to vesměs změny k lepšímu, ale kosmetické a nepodstatné. Jeslti je něco podstatné, tak jsou to nové funkce a nové importní a exportní filtry, jenže těch je jak šafránu. A to jsou věci, které mi v OO i LO chybí neustále, např. neustálý problém s nedokonalostí importu SVG nebo nemožnost importovat EPS, ačkoli tam nějaký filtr je, ale nikdy nefunguje, absolutně nemožné nastavit parametry exportu do rastrové grafiky z Draw (rozlišení, barevná hloubka atd.), rozumné barevné palety nebo jejich rozumná editace, prostě věci, které bych čekal, že budou dávno vyřešené a nic. Místo toho se řeší mnoho věcí, které nejsou důležité.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Spíše kosmetické změny, revoluce se nekoná
11. 02. 2012, 16:43:13
Leccos z toho, o čem píšete, je dávno implementováno přinejmenším formou doplňků.
user avatar TiS.
Odpovědět
Re:Re:Spíše kosmetické změny, revoluce se nekoná
15. 02. 2012, 15:05:15
Máte pravdu, leccos, ale není leccos jako... Jde o to, že řada doplňků je polofunkčních a o některých se člověk ani nedozví, i když možná existují. Jako uživatele mne nezajímá, že existuje nějaký doplněk tam či onde, ale že existuje funkce zařazená přímo do výchozí instalace. To je otázka např. toho importu SVG, který je nedokonalý, tu a tam aktualizovaný, ne s každou verzí novou fungující atd. Mám také doplněk na míchání barev, ale funguje také ne zcela spolehlivě. Možná různé doplňky někde existují, ale ty mi jsou opravdu k ničemu, pokud nevím, kde je přímo hledat (samozřejmě vím, že existuje web na tyto věci). Množství doplňků není taková přednost, pokud ty deplňky nahrazují rutinní funkce, které by se od programu daly očekávat zcela automaticky. Mám potíže s doplňky třeba i v rámci Mozilly, resp. SeaMonkey. Nainstalujete novou subverzi prohlížeče a hned zjistíte, že to či ono je nekompatibilní a prostě doplněk se zakáže a basta. Prostě hezké, ale nepraktické. Pro mne ty výše uvedené věci nejsou nepřekonatelný problém, ale jsou to situace, které se musejí obcházet a řešit přes nějaké jiné programy nebo jiným způsobem. Proč třeba v Draw není možné nakreslit rovnostranný trojúhelník nebo jiný x-úhelník nebo x-cípou hvězdici??? Hlavně že máme řadu jiných věcí, ale takovýto základ ne. Přesto přese vše stále jako zkušený uživatel považuji OO.o nebo LO za nejpřívětivější prostředí pro tvorbu dokumentů, ale to stranou, to by bylo na delší zdůvodňování.
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Re:Spíše kosmetické změny, revoluce se nekoná
15. 02. 2012, 15:29:41
Tak s tim absolutne souhlasim.

Jinak venku je LO 3.5
user avatar LibreOffice 3.5
Odpovědět
Instalace
15. 02. 2012, 19:47:28
Nevíte někdo jak se to .msi nainstaluje (Windows XP)
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Instalace
15. 02. 2012, 19:50:55
Nerozumim otazce. Instaluje se to normalne. "Spustis" msi a instalujes.
user avatar LibreOffice 3.5
Odpovědět
Re:Re:Instalace
15. 02. 2012, 20:47:31
Když to spustím, tak vyskočí:
K souboru není přidružen program, který by mohl akci provést. Vytvořte přidružení pomocí ovládacího panelu Možnosti složky.
user avatar IrenaS
Odpovědět
Re:Re:Re:Instalace
15. 02. 2012, 20:53:37
Zkuste pravým tlačítkem na soubor *.msi a vybrat v kontextovém menu nainstalovat (nebo tak nějak to tam bývá).
user avatar khagaroth
Odpovědět
Re:Re:Re:Instalace
15. 02. 2012, 23:24:20
V tomhle případě by byla spíš na místě otázka jak přeinstalovat Windows. Nabořenej Windows Installer nevěstí nic dobrého. Pokud nebudou fungovat příkazy z kontextové nabídky, dá se z příkazové řádky spustit msiexec.exe /i "cesta k msi.msi".
user avatar zvedavec
Odpovědět
Re:Re:Re:Instalace
16. 02. 2012, 06:35:35
Nez preinstalovat Win, zkus napred preinstalovat instalator:
starsi:
http://www.microsoft.com/downloads/cs-cz/details.aspx?familyid=889482fc-5f56-4a38-b838-de776fd4138c&displaylang=cs
novejsi:
http://support.microsoft.com/kb/942288

zacal bych tim novejsim
user avatar RomanT
Odpovědět
Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
21. 02. 2012, 20:07:22
Robil som tabuľku a hneď som narazil na problém. V predchádzajúcich verziách fungovala funkcia "Rovnomerne rozložiť stĺpce" normálne t.j., že som si vybral stĺpce a pomocou tejto funkcie som si ich rovnomerne rozložil kdekoľvek v tabuľke, a rozoztavilo mi to len výber. V tejto novej verzii to však funguhe tak, že pokiaľ urobím to isté tak mi stĺpce rovnomerne rozloží v celej tabuľke, bez ohľadu na aký mód chovania riadkov a stĺpcov je tabuľka nastavená (Nemenné, Nemenné proporcionálne, Premenné). Otazka je, že či je to zámer alebo bug.
user avatar Aleš Frýba
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
4. 03. 2012, 19:01:05
Tu chybu s rozdělením sloupců tabulky vidím taky.
Takže v této podobě je program pro mne zatím nepoužitelný.
user avatar velvet
Odpovědět
Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
27. 02. 2012, 10:05:12
Doposiaľ som použival OpenOffice.org 3.2. a chcem prejsť na LibreOffice 3.5. Chcem sa spytať,či po stiahnuti a nainštalovani sa automaticky preinštaluju všetky subory v OpenOffice na LibreOffice/predovšetkym jazykove nastavenia/ ,alebo treba nejake dalšie doplnky atd.? vdaka
user avatar Blueleader
Odpovědět
Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
28. 02. 2012, 14:16:36
Dobrý den, chci se zeptat jestli nevíte jak vyřešit problém v Impressu u LO 3.5 - po zapnutí naskočí hláška: templates již existuje, diky za radu
user avatar Sedláček Daniel
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
28. 02. 2012, 16:51:24
Položte dotaz ve fóru, toto je jen diskuze k článku.
Děkuji
user avatar M. Zbořil
Odpovědět
Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
29. 02. 2012, 13:19:38
Dobry den.
Mam takovy problem. Jedna webova aplikace kterou pouzivam v praci generuje tisk jako soubor s priponou *.rtf - problem je v tom ze kdyz ho otevru v LO 3.5.0 tak se hlavicka vypise se zmrsenou cestinou (ř,š,č) ale treba dlouhe "e" je v pohode. Vypad ato jako by mela hlavicka jine kodovani nez zbytek textu ktery se zobrazuje spravne. Zkousel jsem to samo udelat v OOo 3.2.1 a vsechno je v naprostem poradku !!! Mam tedy odinstalovat LO a vratit se ke starsim OOo ???? Nebo se to necha nekde ponastavovat? A nabidky sem uz zkousel prolezat vsechny mozne ale nikde nic co by pomohlo.

Dekuju
user avatar IrenaS
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
29. 02. 2012, 17:02:50
Položte prosím dotaz ve fóru. Tu vám těžko někdo odpoví.
díky
user avatar slio
Odpovědět
Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
2. 03. 2012, 20:59:49
roky cakam na funkciu komprimacia vlozenych obrazkov (v roznych dpi napr. - tlac/obrazovka/email) ako to uz davno ma MS Word. Stale nic. Miesto toho sa "miesaju farby". Pritom ked kolega vytvori dokument vo writeri a da tam 20 obrazkov z webu, subor ma kludne 15MB. Kto to ma potom posielat mailom? MS Word by z toho par kliknutiami urobil 500kB subor bez opticky viditelnej zmeny vzhladu.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
3. 03. 2012, 13:09:06
Namísto letitého čekání na nějaké funkce se vyplatí občas číst články na tomto portále. Vyhledejte si můj článek "Vyrobte si Člověče, nezlob se", tam najdete víc. Uvidíte, že váš problém má již léta řešení.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
3. 03. 2012, 13:12:50
Aby mě někdo nenapadl, že šířím bludy, proces, jaký zmiňujete, ve Writeru zřejmě zatím není možný. Na druhou stranu není problém, pokud byste to chtěl, si nechat soubor odt rozzipovat, obrázky zkomprimovat batchem a pak zase zazipovat. Já vím, spousta věcí navíc, ale u mě by to byla otázka chviličky. Za další, je nesmysl cpát do textového editoru megasoubory, nanejvýš pouze jako "Odkazy". No a to pak máte věc ještě jednodušší.
user avatar Zombie
Odpovědět
Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
16. 03. 2012, 15:08:40
Tak jsem si nainstaloval 3.5.1 a havaruje pri otevirani docx souboru. Tomu rikam pokrok :-( Jeste, ze stare open office 3.3 odsud fungujou.
user avatar Vítek
Odpovědět
Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
16. 03. 2012, 17:38:04
Tak jsem si nainstaloval LO 3.5.1 do Windows 2000 a program havaruje při otevření jakéhokoliv dokumentu. Tedy nepoužitelné. OO mi tam stabilně funguje již od verze 1.x až po současnou 3.3.
Fandím každému svobodnému softwaru, ale toto jsou zásadní nedoladěnosti, které mu pak kazí reputaci. Chystal jsem se dlouho, než jsem se odhodlal odinstalovat OO a zkusit LO. Trochu mě navnadil i uvedený "oslavný" článek, ale nyní už jsem opět zpátky u OO a než se znovu odhodlám zkusit LO, bude muset utéci asi hodně verzí..... Na experimenty nemám čas.
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
16. 03. 2012, 21:31:48
Obávám se, že LibreOffice není stavěný na windowsy nižší verze než XP. Rád bych požádal někoho, kdo by to uvedl na pravou míru, ale mám dojem, že ažž od verze XP SP2.

Jist si však nejsem, mám jen tucha, že jsem to někde zahlédl a wikipedie taky mlčí... na druhou stranu mě potěšilo, že se tam odkazuje na tento článek, jsem obhromně pyšný :-))
user avatar Michal Vašut
Odpovědět
Re:Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
16. 03. 2012, 22:15:36
Stačí mrknout na web programu

Microsoft Windows 2000 (Service Pack 4 or higher), XP, Vista, or Windows 7;

http://www.libreoffice.org/get-help/system-requirements/
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Re:Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
16. 03. 2012, 22:25:44
Ajta, v rychlosti jsem web libreoffice lustroval, ale koukám, že ne moc pozorně. Děkuji za upozornění. Ale přesto, kdo dneska může provozovat widle 2000?
user avatar Michal Vašut
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
16. 03. 2012, 23:13:24
no taky se divím, už i u mě si klepou na čelo že mám furt XP
user avatar Vítek
Odpovědět
Re:Re:Re:Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
19. 03. 2012, 08:45:08
Myslím, že není důležité, proč někdo používá vámi opovrhovaná Windows 2000. Stále je na dvou PC ve firmě máme, stejně tak na jednom dokonce ještě Windows NT 4.0 (vše má své důvody, hardwarové i softwarové). Necítím se méněcenným ani za jeden z těchto "prehistorických" systémů a nová Windows používat umíme také.
Pokud nám pod Win2000 chodí bezproblémově OO 3.3 a i LO má v systémových požadavcích uveden systém Win2000, nebude zřejmě chyba u nás, že jsem se pokusil na uvedeném systému LO rozběhnout.
user avatar Jardosz
Odpovědět
Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
17. 03. 2012, 16:08:41
LO mě brutálně naštval!!! Chtěl jsem si jej vyzkoušet souběžně s OO ale i když jsem veškeré nabídky na možnost asociace k otevírání souborů při instalaci vypnul, změnil mi ikony souborů a všechny soubory co jsem měl asociovány s OO si přivlastnil! To je věc která mě naštve u každého programu který to udělá a mám chuť tvůrce osobně inzultovat! A oproti OO je stejné to co mě vadí nejvíce, že zavírání souborů trvá asi 5 vteřin i v případě že jsem obsah souboru neměnil, jen jsem jej četl.
Navíc pokud má být LO pokračování, tedy jakýsi upgrade OO, měla by být k dispozici možnost převzít při instalaci uživatelská nastavení z OO. Povypínání všech automatických oprav a úprav mi zbytečně zabírá čas, který je o to cenější že je můj!
user avatar Petr Valach
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
17. 03. 2012, 23:47:09
LibreOffice přebírá asociaci formátu ODF, to je pravda. Nelze zpětně navolit, aby se soubory otevíraly v OO. Abyste toho dosáhl, musel byste OO přeinstalovat. Ale stejně to funguje i u OO, právě proto je třeba jej přeinstalovat. Dále, otevírání i zavírání souborů je v LO opravdu rychlé, možná máte morálně zastaralý poč.
user avatar Báty
Odpovědět
Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
19. 03. 2012, 12:18:34
Je to užitečné
user avatar Dvořák
Odpovědět
Re:Nové vlastnosti LibreOffice 3.5 – máte se na co těšit
19. 03. 2012, 12:27:49
Jsem gay

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Petr Valach

Petr Valach

Redaktor & editor OpenOffice.cz a LinuxEXPRES.cz. Správce sociálních médií těchto redakcí. Člen nadace The Document Foundation. Ve svém volnu se věnuje popularizaci vědy a fotografování.

 
 
 
woo jaw demo hz