OpenOffice.org 3.2 a jeho nové vlastnosti

obecna.png OpenOffice.org ve verzi 3.2 už je pár dní mezi námi. Má mnoho nových vlastností a stojí za to se s nimi seznámit.    

Podle testů vývojářů se doba studeného startu OpenOffice.org 3.2 Calcu i Writeru snížila o 46%. Je měřen rozdíl mezi verzemi 3.0 a 3.2. Uživatelé by měli přihlédnout k rozdílům v operačních systémech a různém hardwaru, proto číslo 46% není absolutní.

Podpora ODF

Organizace OASIS stanoví mezinárodní standard pro ukládání dokumentů v digitální podobě. Cílem je, aby dnes vytvořené dokumenty byly v budoucnu čitelné bez ohledu na nově vyvíjené technologie a operační systémy. V OpenOffice.org 3.2 byly učiněny další kroky směrem k naplnění požadavků normy ODF 1.2, např. v oblasti vzorců (OpenFormula).

 • Protože OpenOffice.org 3.2 v současné době vyžaduje rozšířené vlastnosti ODF 1.2, je na tento fakt uživatel upozorněn.

 • Kontrola integrity dokumentu ukáže, zda odpovídá specifikaci ODF (to se týká především ODF 1.2 dokumentů). Pokud je zjištěn rozdíl, je dokument považován za poškozený a program nabídne jeho opravu.

Podpora uzavřených formátů

OpenOffice.org 3.2 poskytuje vylepšenou podporu pro běžné typy kancelářských dokumentů:

 • Heslem chráněné Microsoft Office Open XML soubory. Podporované typy, například: MS Word 2007 (*.docx, *. DOCM, *.dotx, *.dotm), MS Excel 2007 (*. xlsx, *. xlsm, *. xlsb, *. xltx, *. XLTM).

 • Je možné číst OLE objekty a formulářové prvky z formátů Microsoft Excel. Kompatibilita s těmito formáty (*. xlsx, *. xlsb) se zlepšila, i když není vše tak úplně bez problémů.

 • Podpora šifrování v exportním filtru pro Microsoft Word 97/2000/XP umožňuje uložit heslem chráněné dokumenty Microsoft Word (pomocí standardního algoritmu RC4 Microsoft Office).

 • Filtry pro AportisDoc a PocketWord nyní detekují typ na základě DocType. V důsledku toho mohou být soubory v těchto formátech otevřeny, aniž by je uživatel musel identifikovat.

Podpora postscriptových písem OpenType

Existuje mnoho kvalitních komerčních i volných OpenType fontů, které jsou založeny na PostScriptu. Nyní jsou podporovány pro formátování, tisk, PDF export a zobrazení.

TIP. Na naší wiki najdete seznam volně dostupných fontů: Kde najít české fonty?

MediaWiki jako rozšíření

Aby se zabránilo konfliktům, filtr pro publikování na MediaWiki již není součástí instalace OpenOffice.org. Namísto toho bude tato funkce součástí rozšíření Wiki Publisher a umožní tak aktualizaci, aniž by museli uživatelé čekat na další verzi OpenOffice.org.

Změny v Calcu

Je možný vícenásobný výběr při ohraničování buněk

Dosud bylo možné ohraničit pouze jednu pravoúhlou oblast. Nyní lze ohraničení nastavit různě vybraným buňkám – každá je chápána jako jedna pravoúhlá oblast a na každou je ohraničení aplikováno.

Automatické doplňování

Lze snadněji vytvářet číselné řady, např. IP adresy. Nyní se automaticky inkrementují také čísla, která nemají za první číslicí mezeru.

 

Nyní můžete snadno vytvořit číselnou řadu IP adresNyní můžete snadno vytvořit číselnou řadu IP adres

 

Zlepšené řazení

 

Vylepšení řazeníVylepšení řazení

 

Funkce řazení zjišťuje kontext, tedy sousedící buňky. Pokud je pravděpodobné, že uživatel nevybral všechny buňky vhodné k řazení, zobrazí se okno s dotazem, zda se mají tyto buňky také zahrnout do oblasti, nebo nikoliv.

Podle redakce spočívá novinka hlavně v onom okně, dříve se program na nic neptal.

Lepší manipulace se sloučenými buňkami

Sloučené buňky lze nyní ze schránky vložit do jiných sloučených buněk, přičemž není hlášena chyba. Původní buňky budou rozděleny. Nyní je možné vložení či odstranění sloupců nebo řádků do/ze sloučených buněk a nepovede to k chybové zprávě jako dosud. Sloučená oblast bude upravena.

Komplexní kopírovat a vložit

Funkce pro kopírování a vložení byla rozšířena a umožňuje pracovat lépe s nesousedícími oblastmi. Při vkládání jsou kopírovaná data uspořádána do souvislé oblasti, a to buď vertikálně, nebo horizontálně.

Vylepšení statistických funkcí

 • Čtvrtý parametr funkce NORMDIST je nyní nepovinný.

  • 0 nebo NEPRAVDA vypočítává funkce hustoty pravděpodobnosti. Jakákoli jiná hodnota, PRAVDA nebo vynechaná hodnota, počítá kumulativní distribuční funkci.

  • Pokud je parametr vynechán, do souboru je kvůli zpětné kompatibilitě zapsána 1.

 • Funkce LOGNORMDIST: nyní je volitelný druhý a třetí parametr; byl přidán čtvrtý volitelný parametr.

  • Druhý parametr (průměr) má výchozí hodnotu 0. Pokud je vynechán, je zapsána 0 (nula) do souboru pro zpětnou kompatibilitu.

  • Třetí (směrodatná odchylka); má parametr s výchozí hodnotou 1. Pokud je vynechána, je do souboru pro zpětnou kompatibilitu zapsána 1.

  • Čtvrtý (kumulativní) parametr je definován jako

   • 0 nebo NEPRAVDA vypočítává funkci pravděpodobnosti

   • jiná hodnota, TRUE nebo vynechání počítá kumulativní distribuční funkci

Zachování znaku nového řádku

Znaky konce řádku vytvořené pomocí Ctrl-Enter ve víceřádkovém textu buňky jsou nyní zachovány. Dříve byl znak odřádkování nahrazen mezerou. Znak nového řádku lze hledat pomocí funkcí SEARCH nebo [HV]LOOKUP nebo MATCH regulárním výrazem \n.

Řetězce ve vzorcích

Řetězce ve vzorcích budou nyní rovnou převáděny na čísla, pokud se jedná o jednoznačná čísla. Pokud nebude jasná interpretace, bude vypsána chybová hodnota #VALUE! Program ohlásí chybu, pokud žádná jednoznačná konverze není možná. Počáteční a koncové mezery jsou ignorovány. Uživatelé možná dají přednost převedení textu na číslo (CTN), je to rozšíření, které interaktivně konvertuje textová čísla na trvalé číselné hodnoty.

Poznámka: konverze za běhu je přirozeně podstatně pomalejší než výpočet s číselnými hodnotami.

Doplňkové funkce ve filtrech

Dialog Standardní filtr nyní zobrazuje 4 místo 3 podmínek a obsahuje posuvník, který umožňuje zpřístupnit celkem osm podmínek. Nově podporuje další podmínky: Obsahuje, Neobsahuje, Začíná s, Nezačíná s, Končí s, Nekončí s.

Draw a Impress

Oba programy nyní shodně podporují komentáře (dříve známé jako poznámky) pro podporu spolupráce více autorů. (Nezaměňovat s poznámkami k prezentaci.) Zpřístupněno bylo také textové pole Počet stran.

 

Přibyly komentářePřibyly komentáře

 

Další vybraná vylepšení

Formuláře je možné zvětšovat

Formuláře v Base je nyní možné zvětšovat stejně jako ostatní dokumenty. Klávesová zkratka [Ctrl+kolečko myši] je doplněna o Zobrazit | Zvětšit posuvným přepínačem ve stavovém řádku.

 

POZN Změn je ještě více, vybrali jsme jen jejich část. Vycházeli jsme přitom z dokumentu, který nové vlastnosti verze 3.2 shrnuje.

 

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 8
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz