OpenOffice.org pro zelenáče

Recenze Martina Hassmana

OpenOffice.org pro zelenáče je druhou knihou o kancelářském balíku OpenOffice.org v češtině. Jak napovídá popis na deskách knihy, kniha má být srozumitelná i pro čtenáře se základními znalostmi zacházení s počítačem. Sám jsem byl zvědav, jak se pan Satrapa, kterého známe spíše jako autora učebnic programování a odborných textů, tohoto tématu chopil.

Obsah knihy

Kancelářský balík OpenOffice.org se skládá ze čtyř hlavních částí – Writer, Calc, Impress a Draw. Stejným způsobem je rozčleněna tato kniha.

Celá první polovina knihy se věnuje textovému procesoru Writer – nejdůležitější části balíku. Provádí čtenáře od spuštění aplikace, napsání prvního odstavce a jednoduchého formátování textu přes vkládání obrázků a kontrolu pravopisu, po tvorbu vlastních stylů, šablon či generování seznamu literatury.

Autor se rozhodl uživateli již od začátku vštěpovat správné návyky práce s textovým procesorem (na to se v řadě podobných knih zapomíná). Během popisu jednotlivých funkcí se tak uživatel dozvídá nejen, jak může co naklikat, ale také proč by to měl dělat zrovna tak, jak autor popisuje a čemu by se naopak měl vyhnout. Součástí je i krátké typografické minimum. V tomto směru autor opravdu boduje. Troufám si říci, že uživatel, který si dokáže vštěpit většinu z autorových pouček, rychle zvládne předčit řadu uživatelů s několikaletou praxí v práci s textovými procesory a může hned bez obav začít Writer používat nejen na psaní dopisů, ale i pro náročnější dokumenty, jako jsou třeba diplomová či disertační práce.

Následuje popis tabulkového kalkulátoru Calc. Spolu s autorem si čtenář vytvoří svou první tabulku (mimochodem jako vystřiženou z pohádky O perníkové chaloupce), kterou posléze začne doplňovat vzorci a formátovat pro tiskový výstup. Následuje tvorba grafů, podmíněné formátovaní a třídění dat. Čtenář se zde dozví prakticky vše, co potřebuje běžná sekretářka, student pro doplnění diplomové práce tabulkami či podnikatel pro prezentaci výsledků své hospodářské činnosti.

Třetí část knihy popisuje program pro přípravu prezentací Impress. Naučíte se tvořit jednoduché prezentace, vkládat do nich obrázky a používat animace. Vše, co potřebuje student na obhajobu své diplomové práce či zaměstnanec marketingového oddělení představující novou firemní strategii.

Čtvrtá a poslední část knihy je věnována vektorovému grafickému programu Draw. Čtenář se zde naučí základům práce s jednoduchými i složitějšími grafickými objekty a s tvorbou jednoduchých schémat. Po přečtení této části se z vás sice nestane slavný Picasso, ale zato budete schopni do svých dokumentů nakreslit jednoduché obrázky.

V knize čas od času narazíte na autorův krásný humor, který čtení zpříjemňuje. Panu Satrapovi se podařilo dobře podchytit možné problémy, se kterými se uživatelé mohou setkat a snaží se na ně včas upozornit. Myslím, že mnozí ocení návod, jak nastavit automatické opravy textu tak, aby uživatele nezlobily, ale naopak mu sloužily.

Kniha je určena pro uživatele jak Windows, tak Linuxu a není nijak vázána na žádný operační systém, pouze čas od času je čtenář upozorněn na jisté odlišnosti.

Přiložen je CD-ROM obsahující instalaci OpenOffice.org pro Linux a Windows, řadu šablon (faktura, cestovní příkaz, složenka atd.) a doprovodných textů. Celá kniha se bohužel zabývá starší verzí OpenOffice.org 1.0. Nicméně na přiloženém CD najdeme i instalaci verze 1.1 a dokument popisující, co je ve verzi 1.1 nového. Změny v ovládání programu nejsou nijak dramatické, a tak se uživatel kromě několika náhledů obrazovek, které ve verzi 1.1 vypadají trochu jinak, s výraznými změnami nesetká.

Co v knize nenajdete

Podrobný návod k instalaci byste v knize hledali marně. V dodatcích najdete pouze velmi stručný popis instalace. Nicméně to není na závadu, protože na přiloženém CD se nachází více než 60 stránkový průvodce instalací.

Marně jsem hledal rady pro uživatele přecházející z balíku MS Office. Zdůraznění rozdílů, či tabulky porovnávající klávesové zkratky, které by usnadnily migraci uživatelů, to mi v knize opravdu chybí. Takový dokument v českém jazyce pravděpodobně zatím neexistuje a je to škoda.

V knize nenajdete popis práce s aplikací Math pro sázení matematických vzorců, návod k psaní maker, či propojování OpenOffice.org s databázemi. Ale je třeba uznat, že žádné z těchto témat již nepatří do kategorie „pro zelenáče“.

Komu knihu doporučit

Knihu lze doporučit zejména začínajícím a mírně pokročilým uživatelům, nicméně má co nabídnout i těm pokročilejším. Pokud píšete diplomku a potřebujete rychle proniknout do tajů programu, je to kniha pro vás. Pokud své rodiče či svou drahou polovičku přesvědčujete k používání OpenOffice.org, bude kniha jistě vhodným dárkem. Pokud přesvědčujete svého šéfa o výhodách nasazení OpenOffice.org, může být tato kniha dobrým argumentem.

Pro uživatele, kteří dosud s žádným kancelářským balíkem nepracovali, je průběh knihy dosti rychlý a pokud by po ruce neměli někoho, kdo by jim občas poradil, mohli by se snadno ztratit. Pokud by ale čtení této knihy bylo doprovázeno krátkým školením, určitě by se i oni rychle stali zdatnými uživateli balíku OpenOffice.org.

Závěr

Na závěr nemohu přejít poněkud nevhodné nalepení CD na 1. list knihy. Dalo mi opravdu hodně práce jej odlepit a zároveň knihu nepoškodit. Pavel Janík mi smutně vyprávěl o návštěvě knihkupectví, ve kterém měly všechny 4 exempláře 1. stranu roztrženu (pravděpodobně knihovník neměl tolik trpělivosti). Je to velká škoda, protože podobný incident může odradit od koupě nejednoho zákazníka. Podobně text na zadní straně knihy říkající, že některé části textu „vyžadují zvýšenou pozornost a jistou míru pochopení jazyka C“ ke koupi asi příliš začínajících uživatelů nepovzbudí. A tak, ač obsah knihy hodnotím bez váhání na výbornou, provedení je podle mě pouze průměrné. Snad se z těchto chyb nakladatelství Neocortex do příště poučí.

Odkazy

Obsah knihy: http://www.neo.cz/OpenOffice4Green_obsah.html

Předmluva: http://www.neo.cz/OpenOffice4Green.html


Recenze ze serveru LinuxWorld (Patrik Malina)

Ačkoliv řada "pro zelenáče" tohoto svátečního nakladatele čítá pouze několik titulů, prakticky vždy se jedná o velmi zajímavý počin. Na tuto tradici se snaží navázat osvědčený autor, jejž můžete znát spíše z oblasti síťové problematiky či programování, a vybral si tentokrát ryze "kancelářskou" záležitost v podobě seznámení aplikačním balíkem OpenOffice.org.

Kniha, doprovázena nezbytným instalačním CD (jak jinak u softwaru, jenž je zdarma), je zkušeným autorem koncipována především jako základní učebnice, ale též poměrně chytře jako lákadlo, seznamující s kvalitní a zajímavou alternativou. Výklad je jednoznačně koncipován s ohledem na úplné začátečníky a z textu je cítit snaha ukázat zájemcům, že to rozhodně mohou zvládnout s velmi dobrým výsledkem.

Hrubé členění knihy je dáno samotnými součástmi aplikačního balíku, takže zde najdeme části věnované textovému editoru, tabulkovému kalkulátoru, nástroji pro sestavení prezentací a grafickému editoru. Najdeme zde kapitoly o zápisu a úpravách textu, práci s textovými tabulkami a formátování, ale také pokročilejší strukturování dokumentů či tvorbu rejstříků a seznamů. I tabulkový procesor je popsán od základů, avšak autor dojde i k zajímavým pokročilým tématům, jako jsou podmíněné formátování, třídění dat a filtry. O něco méně prostoru je v součtu věnováno dalším dvěma součástem, takže čtenáři narazí na základní postupy při vylepšování prezentací, mohou si vyzkoušet třeba tvorbu animovaných přechodů či animační efekty, a při malování se seznámí především s kombinací textů a grafických objektů a koncepcí překrývání jednotlivých prvků v dokumentech. V závěru je zařazena příloha v podobě popisu instalace pro operační systémy Windows a Linux.

Z publikace, jež se vyznačuje mimo jiné poměrně kvalitním redakčním zpracováním a dobrou čtivostí, je cítit, jakoby se autor chtěl s ostatními opatrně podělit o své dobré zkušenosti. Na přiměřeném prostoru jsou nabídnuta témata, jež rozhodně nevyčerpala možnosti aplikace, avšak představují lákavý vstup do práce s ním. Knihu rozhodně doporučujeme, a to nejen z důvodu, že mnoho konkurentů nemá.


Recenze RNDr. Karla Vašíčka

Kniha známého autora počítačové literatury mě vcelku zaujala. Neobsahuje rozsáhlou část o instalaci OpenOffice.org jako srovnávaná kniha o stejném kancelářském balíku od Computer Press vydaná ve spolupráci se SuSE, což mi připadá jako správnější přístup. Největší pozornost věnuje textovému editoru Writer (cca 106 str.), což je pochopitelné, protože ho uživatel používá nejčastěji. Vždy ilustruje text pomocí ikony příslušné akce a čtenář tak není odkázán na vlastní hledání a zkoušení Součástí kapitoly o Writeru je také podkapitolka „typografické minimum“, což není běžné ve všech podobných příručkách Kniha obsahuje např. i popis vytváření obsahu, abecedního rejstříku, křížových odkazů nebo seznamu použité literatury,což srovnávaná kniha (od Computer Press).

Poněkud stručnější je popis práce s tabulkovým procesorem Calc (cca 40 str.), ale jako základní informace to postačuje. Velmi skromný a podle mého názoru nedostačující je popis tvorby prezentací pomocí Impress. Podobně stručný je popis vektorového kreslítka Draw.

Autor zcela opomenul HTML editor pro tvorbu webových stránek a program Math pro vytváření matematických textů, podobně jako tvorbu vizitek a navštívenek, zřejmě proto, aby dodržel jistý rozsah knihy.

V knize mi chybí seznam další literatury ke studiu, např o typografii, nebo GIMPu, neboť takový program v OpenOffice.org chybí. Zkušenější čtenář si takové knihy asi najde, ale každý nemusí být tak aktivní.

Kniha je velmi názorná a přístupná i pro začátečníky. Jeví mi proto jako lepší a použitelnější než srovnávaná kniha. Dokonce bych řekl, že je ze všech knih o StarOffice a OpenOffice, které jsem četl, zdaleka nejlepší. Pokud se však OpenOffice.org má více rozšířit, musí přijít na trh i pořádné „bichle“ o programu, určené pro velmi pokročilé uživatele, kteří se nespokojí se základní informací.. Grada Publishing i Computer Press takové knihy připravují. Předpokládám, že budu mít příležitost o nich něco napsat.

OpenOffice.org pro zelenáče

Autor: Pavel Satrapa
Vydal: Neocortex spol. s. r. o.
Počet stran: 224
Rok vydání: 2004
ISBN: 80-86330-15-X
Doporučená cena: 249,- Kč (včetně CD)

(Jako ve škole)
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
redakce OpenOffice.cz

redakce OpenOffice.cz

redaktoři OpenOffice.cz

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz