OpenOffice.org: Uživatelská příručka

Recenze (Bc. Tomáš Honzák)

Kniha obsahuje 12 stručných kapitol, ve kterých čtenáře provede prakticky vším, co ho při běžné práci s OpenOffice.org může potkat - od vybalení CD s instalací až po vytváření hromadné korespondence.

Po úvodní stati věnované obsahu přiloženého CD nás autoři poměrně podrobně provedou jak jednouživatelskou, tak i síťovou instalací balíku. V místech, kde se postupy liší podle použitého systému, najdeme drobné upozornění. Za velmi užitečnou považuji hlavně závěrečnou pasáž této kapitoly, která se zabývá nastavením tisku pod GNU/Linuxem a také možnými komplikacemi a návodem na jejich řešení.

Následuje stručná kapitola o nápovědě a Pomocníkovi a poté se již dostáváme k tomu nejdůležitějšímu - práci s programem.

Nejprve nás autoři seznámí s pracovním prostředím OpenOffice.org, a tady mám první drobnou výtku: obrázek pracovního okna programu s čísly se totiž nevešel na stránku s popisky, takže nás čeká nepříjemné otáčení stránky tam a zpět. Následuje popis práce s panely, základní informace o používaných formátech dokumentů, tisku, kontrole pravopisu a dalších funkcích, které jsou společné pro všechny části balíku.

Šestá kapitola je věnována tvorbě textových dokumentů. Po představení základních funkcí Writeru se dozvíme prakticky vše potřebné od vkládání textu (věděli jste, že pro psaní je nejlepší použít klávesnici? :-) až po práci se styly, šablonami a rámci. Vše je popsáno velmi srozumitelně i pro laika. V některých případech, například u okrajů nebo stylů, je text doplněn ikonkou, kterou se příslušný příkaz nebo nabídka vyvolá; to považuji za velmi užitečné a rozhodně je škoda, že tyto ikonky nalezneme jen sporadicky.

Další kapitola popisuje tvorbu tabulek. I zde se nejprve seznámíme se základními schopnostmi tabulkového procesoru a poté postupně procházíme vším potřebným od provádění výpočtů přes formátování až po grafy. Na místech, kde by popisy postupů byly nejspíš zbytečně zdlouhavé, používají autoři jednoduché a srozumitelné příkazy doplněné stručnými ilustracemi.

Kapitoly věnované tvorbě prezentací a kreseb jsou mnohem stručnější a na rozdíl od předchozích dvou se zabývají spíš základními pracovními postupy než detailním popisem všech možností; na základní zvládnutí programu jsou ovšem podle mého názoru postačující.

V desáté kapitole se seznámíme detailněji s možnostmi nastavení programu, jako je úprava panelů nebo změna klávesových zkratek. Chybí mi ovšem alespoň základní zmínka o makrech.

Závěrečné dvě kapitoly jsou již určeny pro pokročilejší uživatele. Jedenáctá kapitola má název Tipy pro práci s OpenOffice.org a seznámí nás mj. s přenášením dat mezi jednotlivými programy, používáním datových zdrojů, správou verzí nebo ochranou dokumentů. Dvanáctá kapitola ilustruje sílu OpenOffice.org na praktických příkladech a velmi srozumitelně nás naučí používat databázové funkce, vytvářet hromadnou korespondenci a tisknout adresní štítky.

Příručku uzavírá stručný rejstřík.

Kniha místy působí, jako by byla šita horkou jehlou. Na některých místech (například odkazy na jiné buňky v Calcu) je text týkající se jednoho tématu roztříštěn na několika různých místech, systémové požadavky na instalaci OpenOffice.org si přečteme hned 2x, pasáž "Nastavení menu" popisuje spíše integraci skeneru a umístění popisků k obrázku tak, že je potřeba otáčet stránkou, je docela ostudné.

Také je škoda, že autoři nevěnovali samostatnou kapitolu uživatelům jiných kancelářských balíků; přes mnohé shodné prvky je totiž pracovní prostředí a terminologie OpenOffice.org mírně odlišná, a stručný přehled základních rozdílů by nejen podle mého názoru všem, kteří přecházejí k OpenOffice.org od konkurence, přišel vhod.

Přes to všechno se ale určitě jedná o velmi užitečnou publikaci, kterou nelze než doporučit všem, kteří to s používáním OpenOffice.org myslí vážně. Nenalezneme v ní sice odpovědi na všechny otázky, které nás při práci s programem napadnou (například jak se používají v tabulce filtry? Jak používat záložky? Jaká je odpověď na základní otázku Života, Vesmíru a Vůbec?), a možná by knize víc slušel název Základy práce s OpenOffice.org než Uživatelská příručka, ale jisté je, že za velice rozumnou cenu 197 Kč naučí čtenáře prakticky vše, co pro běžnou kancelářskou práci potřebuje. A těm, co se k Internetu připojují přes pomalé dráty Českého Telecomu, určitě přijde vhod CD s instalací OpenOffice.org 1.0.1 CZ pro Windows, GNU/Linux i Solaris. Takže verdikt je jednoznačný: dobrá koupě


Recenze (Petr Laščák)

Chtěl bych vás seznámit s chvályhodným počinem vydavatelství Computer Press, které vydalo vedle mnoha publikací o komerčních kancelářských balících i tuto příručku popisující OpenOffice.org ve verzi 1.0.1. Bohužel na tuto změnu nebylo připraveno knihkupectví, ve kterém jsem hodlal tuto příručku zakoupit. Po několika minutách marného hledání, jsem požádal o pomoc prodavačku. Ta nejprve nechápala co si přeji, vždyť knih o Office tam je plný regál, ale potom co jsem ji vysvětlil, že opravdu nemám zájem o příručku popisující kancelářský balík od Microsoftu, si v počítači vyhledala, že mnou požadovanou příručku opravdu mají. Také asi po čtvrthodině hledání, ve všech regálech skýtajících alespoň nějakou šanci na úspěch mi knížku ukázala. Byla mezi příručkami věnujících se MSSQL serveru.

Nyní se tedy můžeme věnovat příručce. Ta je rozdělena do dvanácti kapitol. Pokud přeskočíme úvod, který se zabývá strukturou dalších kapitol, tak v druhé kapitole, možná poněkud nešťastně nazvané README, je probrán obsah přiloženého CDROMu, včetně spuštění instalací pro Linux, MS Windows a Solaris. Jako perličku obsahuje CDROM také live verzi distribuce SuSE ve verzi 8.0.

Ve třetí kapitole se vrhneme na instalaci celého balíku. Za velmi vhodný považuji zvláštní popis jednouživatelské instalace a síťové instalace. To může činit zvláště začátečníkům velké problémy. Po provedení instalace je čtenář upozorněn na instalaci Javy do systému a seznámen s instalací tiskáren, faxu a přidání písem. Zvláště instalace tiskáren je probrána poměrně vyčerpávajícím způsobem, což asi ocení hlavně domácí uživatelé, kteří mají většinou levnější inkoustové tiskárny, které nejsou přítomny ve standardní instalaci. Na konci třetí kapitoly je probrána oprava instalace a případné odinstalování OpenOffice.org.

Čtvrtá kapitola je na pouhých třech stránkách a zabývá se nápovědou v OpenOffice.org. Dle mého měla tato kapitola být spojena s následující kapitolou. Tou je práce s OpenOffice.org. Zde je čtenář seznámen se základy práce s OpenOffice.org, popsány jsou vlastnosti společné pro všechny součásti kancelářského balíku. Popsáno je uživatelské rozhraní, typy souborů, tvorba nových dokumentů s průvodcem, šablony, tisk a kontrola pravopisu.

V šesté kapitole je popsán textový editor Writer. V poměrně hutném textu jsme seznámeni s funkcemi, které bude většina čtenářů potřebovat. I když popis není příliš čtivý, čtenáři zajisté při hledání řešení pomůže. I když OpenOffice.org, resp. StarOffice používám od verze 3, tak jsem popis přečetl se zájmem. Zde je také myslím vidět hlavní směřování této příručky. Měla by být stále po ruce, pro případ, že chci rychle najít funkci, kterou běžně nepoužívám. Pro začátečníka, který o psaní dokumentů neví zhola nic, tato příručka bude poměrně těžko stravitelná. Ale jsem optimistou, a doufám, že ještě letos se dočkáme kuchařky pro uživatele, kteří s počítačem ještě nepřišli do styku. Zde vidím možnost pro prodejce výpočetní techniky, kteří by mohli vznik takové publikace iniciovat.

A tak jsme se dostali k sedmé kapitole, kde jak asi všichni tuší je popsán tabulkový kalkulátor Calc. Bohužel jsou zde popsány jen základní funkce a tvorba grafů, ale čtenář se již nedozví nic o možném propojení s SQL servery. To považuji osobně za poměrně závažný nedostatek, ale je možné, že já nejsem typickým uživatelem. Autor také dospěl k názoru, že popis jazyka StarBasic není důležitý, což je také škoda. Vzhledem k možnostem, které Calc nabízí, mu mohl být vyhrazen větší rozsah (nejlépe samostatná příručka).

Zato popisu nástroje Impress toho moc vytknout nemohu, je zpracován poměrně přehledně, a autor nezapomněl na asi nejzajímavější možnost exportu. Tou je export do HTML. To by se mělo stát standardem, ubylo by problémů s nekompatibilitou. Navíc takovou prezentaci můžeme použít jak na veřejných webových stránkách, tak i na intranetu společnosti.

V deváté kapitole je popsán program Draw, což je zatím asi nejslabší člen tohoto balíku. Ale vzhledem k nedobrému stavu vektorových editorů v Linuxu, si myslím zaslouží čtenářovu pozornost. Popis je poměrně stručný, podrobněji se zabývá pouze Beziérovým křivkám.

V desáté kapitole se čtenář dozví, jak změnit uživatelské rozhraní kancelářského balíku, jedenáctá kapitola se věnuje tipům pro práci v OpenOffice.org. Tipů je poměrně dost, a myslím, že tuto kapitolu by nikdo neměl vynechat. To samé platí i o poslední kapitole, která je věnována praktickým příkladům. Zde jsme dáni do role šéfa importní společnosti dovážející čaj. Řešíme běžné problémy v chodu firmy s využitím možností, které nám dává kancelářský balík OpenOffice.org.

Co říci závěrem? I když se jedná o první příručku o OpenOffice.org musím autory pochválit. I přes některé výhrady, si myslím, že investovaných cca 200 Kč, se vrátí. Dostane se vám do rukou pomocník, který vám pomůže ve chvíli, kdy nebude mít chuť nebo čas prohledávat obsáhlou elektronickou dokumentaci dodávanou k OpenOffice.org.


Recenze (David Häring)

Kniha obsahuje 12 kapitol, které čtenáře nejprve provedou instalací a konfigurací kancelářského balíku, potom následuje popis práce s jednotlivými komponentami a knihu uzavírá několik kapitol věnovaných přizpůsobení OpenOffice.org potřebám pokročilejších uživatelů a dále tipům a příkladům. I když je v názvu knihy OpenOffice, může posloužit z velké části posloužit také jako příručka ke komerčnímu produktu StarOffice verze 6.

Úvodní kapitola se stručně věnuje členění knihy, další dvě kapitoly jsou již věnovány instalaci a konfiguraci kancelářského balíku. První z nich je v podstatě soubor README, který naleznete také na přiloženém CD a popisuje stručně hardwarové a softwarové nároky OpenOffice.org, spuštění instalace kancelářského balíku na jednotlivých podporovaných platformách a také zprovoznění přiložené zkušební verze linuxové distribuce SuSE Linux 8.1 Live Eval.

Třetí kapitola na 33 stranách detailně popisuje způsoby instalace OpenOffice.org - začíná rozdíly mezi způsobem jednouživatelské a víceuživatelské (síťové) instalace, možnosti přizpůsobení instalace, výběr prostředí pro běh Java aplikací. Po úspěšné instalaci přichází na řadu konfigurace - probrána je konfigurace tiskáren, manipulace s fonty a v závěru kapitoly je zmíněno několik problémů (zejména s fonty), na které je možné při instalaci / konfiguraci narazit. Zejména začínající uživatelé by proto tuto kapitolu měli číst velmi pozorně.

Kratičká čtvrtá kapitola popisuje princip práce s nápovědou (tipy, rozšířené tipy, prohlížení online nápovědy a práce s Pomocníkem).

Další, pátá kapitola se věnuje obecně popisu prostředí OpenOffice.org, zmiňuje způsob ukládání souborů a ve stručnosti se věnuje formátu ukládaných souborů (OpenOffice.org používá nativně formát XML). Pokračuje se prací se šablonami, tiskem dokumentů (zmíněna je užitečná vlastnost tisku více zmenšených stran dokumentu na jednu stranu papíru), odesílání dokumentů prostřednictvím e-mailu a dále se zabývá popisem obecných funkcí jako je kontrola pravopisu a funkce pro automatické nahrazování. Poněkud rušivě v této kapitole působí část "Vytvoření dopisu pomocí průvodce", kterou bych čekal až někde v popisu textového procesoru (autoři tím možná chtěli upozornit na možnost použití průvodce při vytváření dokumentů).

Kapitoly 6 až 9 jsou pak podrobně věnovány jednotlivým komponentům kancelářského balíku: tvorbě textových dokumentů (komponenta Writer), tvorbě tabulek (komponenta Calc), tvorbě prezentací (komponenta Impress), a tvorbě obrázků (komponenta Draw).

Desátá kapitola už se týká úprav a nastavení uživatelského rozhraní OpenOffice.org - modifikace klávesových zkratek, menu, přesunů ikon v ovládacích panelech. V této kapitole je taky popsána integrace skeneru do prostředí OpenOffice.org (což dle mého opět působí poněkud rušivě, spíše bych to čekal v kapitole třetí, někde poblíž konfigurace tiskáren).

Jedenáctá kapitola je už určena pokročilejším uživatelům, kteří se zde v krátkosti dočtou např. jak pracovat s externími zdroji dat včetně databází (i když připojení k databázím by stálo za to rozepsat podrobněji), jak navrhovat tabulky v databázi, jak chránit dokumenty nebo jejich části před neoprávněnými změnami. Následuje pár tipů stran fontů v Linuxu a jejich vyhlazování a také poznámky k automatickému ukládání rozpracovaných dokumentů při pádu OpenOffice.org. Kniha je doplněna stručným rejstříkem.

Kniha je psána s důrazem na operační systém Linux, což linuxáře jistě potěší, protože většina dnešní počítačové literatury stále Linux jaksi opomíjí a uživatelé Linuxu jsou často nuceni se detailů týkajících se užití na platformě Linux spíše dohadovat. S touto knihou tedy tyto problémy mít nebudete :-). I přes relativně malý rozsah (168 stran) se autorům podařilo do publikace dostat značné množství informací a současně zachovat její přehlednost. Pokud tedy jste zvyklí na to, že knihy věnované kancelářskému balíku MS Office obsahují stovky a stovky stran, ve kterých se čtenář ztrácí, tato kniha vám asi bude připadat méně rozvláčná a více strohá - v každém případě se ale rychle dopátráte toho, co potřebujete. Publikace je určená zejména začínajícím uživatelům (podmínkou ale je zvládnutí základů práce s počítačem), ale také uživatelům pokročilým, kteří se jen potřebují rychle zorientovat v prostředí kancelářského balíku OpenOffice.org. Samozřejmě do knihy tohoto rozsahu se nevejde všechno, a některé části by stálo za to ještě rozšířit, nicméně jedná se o první vydání - takže určitě není všem dnům konec. Celkově na mne tato kniha udělala dobrý dojem a na naší stupnici tučňáků ji hodnotím skórem čtyři z pěti.

OpenOffice.org: Uživatelská příručka

Překlad: SuSE CR, spol. s r.o.
Vydal: Computer Press, a.s.
Počet stran: 168
Rok vydání: 2003
ISBN: 80-7226-867-8
Doporučená cena: 197,- Kč (včetně CD)

(Jako ve škole)
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
redakce OpenOffice.cz

redakce OpenOffice.cz

redaktoři OpenOffice.cz

 

Public Relations

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?

Využíváte plně potenciál M365 a Microsoft Vivu?Představte si, že Microsoft 365 je nejen soupravou nástrojů, ale skutečným prostředkem pro transformaci vašeho podnikání. Jednou ze společností, která vás na této cestě jako obchodní partner může podpořit, je Crayon Czech Republic and Slovakia.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz