Recenze knihy: Marketingová komunikace – To nejlepší z nových trendů

komercni.png Kniha Marketingová komunikace - To nejlepší z nových trendů přináší ucelený přehled celé řady pojmů souvisejících zejména s marketingovou komunikací doplněných o bezpočet příkladů. Vzhledem k tomu, že se jedná již o druhé rozšířené vydání, přitáhla kniha i naši pozornost. Jedná se tedy skutečně o to nejlepší z nových trendů, jak je uvedeno hned v názvu?  

Marketingová komunikace – To nejlepší z nových trendů

Marketingová komunikace je nesmírně široký pojem a o to více v podání této knihy, kterou napsal přední český odborník Petr Frey. O jeho nesporných kvalitách svědčí to, že vytvářel kampaně pro společnosti jako například Sazka, T-Mobile, Nestlé nebo UPC a zastupuje Českou republiku v prestižní soutěži John Caples International Awards. To samo o sobě už na začátku leccos napovídá o případných kvalitách knihy. Od věci také není zmínit na začátku fakt, že se jedná již o druhé rozšířené vydání, a to z roku 2008. Jak to tedy je s významem onoho podtitulu ...nových trendů?

Poznámka: Pokud neznáte všechny zde uvedené pojmy, uvažujte o koupi knihy. Investice se vám mnohonásobně vrátí.

Marketingová komunikace jako obor

Když jsem sám začínal knihu číst, věděl jsem sice, co marketingová komunikace je, ale podrobnosti této disciplíny mi známy nebyly. Přitom pojem marketingová komunikace bych popsal jako obor marketingu nebo chcete-li reklamy, který především využívá a hledá prostředky komunikace k oslovení případných zákazníků. Přitom je však nutné hledat nové cesty k cíli a jejich účinek vyhodnocovat. V knize se tak čtenář setká s celou řadou dalších pojmů, jako je například promotional marketing nebo product placement. V mnoha případech však například nejde jen o okamžité zvýšení prodejnosti, ale také o zvýšení povědomí o značce.

Členění knihy jako z učebnice

Na začátku je dobré říci, že kniha je relativně nestandardně napsaná. Jinak řečeno: nejedná se o typickou knihu pouze s textem, ale svým členěním do značné míry připomíná spíše něco mezi odbornou knihou a školní učebnicí. To jí sice ubírá leccos na možnosti číst text bez odboček, na druhou stranu tím nalézá nová využití. A především v dnešní době je potřeba odlišovat se právě u knih mnohem více markantnější než dříve. V tomto směru tedy Marketingová komunikace – To nejlepší z nových trendů (dále jen Marketingová komunikace) rozhodně nezklame.

Typickým znakem každé kapitoly je stránka s ilustrací dvou komunikujících osob a boxem klíčových slov. Právě to dělá knihu určitě vhodnou i pro studenty marketingu nebo prostě jen pro každého, kdo se chce o této oblasti, tedy o marketingové komunikaci, něco dozvědět. Následuje vždy několik stran textu rozděleného na podkapitoly, který je však neustále přerušován. Jedná se zejména o odrážky, tabulky a grafy. Mně osobně tato skutečno přišla příliš rušivá, nicméně musím uznat, že dost pomáhá lepšímu přehledu probírané problematiky.

Na konci každé kapitoly je uvedeno několik příkladů využití dané metody spadající do marketingové komunikace, což hodnotím kladně. Sám jsem si při čtení vzpomněl na mnoho kampaní, se kterými jsem se bohužel nebo naštěstí setkal jako osoba, na níž byla cílena. Zpestřujícím prvkem je vždy několik doporučených odkazů na webové stránky, nicméně už nyní jsou to dva roky od vydání a kdo ví, jaké stránky budou fungovat za dva, tři nebo čtyři roky? Naopak věcnou a příjemnou stránkou knihy jsou historky na konci každé kapitoly označované jako „Co se může stát“. A už opravdu vždy na úplný konec se nachází box Shrnutí. Jedná se tak o další fakt, který posouvá knihu Marketingová komunikace do oblasti vzdělávání.

Co od knihy (ne)čekejte

V knize opravdu nenajdete, a to opakuji raději po několikáté, recept na úspěšnou marketingovou kampaň nebo strategii. V knize naopak naleznete přehled mnoha „oborů“ spadajících do marketingu, respektive do marketingové komunikace (které v ní lze využít). Najdete, a také se mnoho dozvíte, o jednotlivých pojmech, jako je například pozitivní kontext, retail marketing, inovativní marketing nebo buzz. Velkou výhodou je velké množství příkladů, jejichž pomocí lze do dané problematiky lépe nahlédnout.

Mně osobně a věřím, že i celé řadě čtenářů OpenOffice.cz, jsou blízké informační technologie a s tím spjaté komunikační prostředky. Této oblasti v souvislosti s marketingovou komunikací je věnována celá řada kapitol, se kterými přímo souvisí. Jedná se o digitální marketing, virový marketing (ne o viry jako škodlivý kód, o něj skutečně nejde) a částečně o direct marketing v digitálním věku s mobilním marketingem. Pozornost je věnována také zařízením, ze kterých lidé přistupují na web a tím se dostávám k hlavnímu negativu, které s sebou přináší datum vydání. Jednoduše řečeno jsou v současné době statistická data z roku 2006 úplně nepoužitelná vzhledem k rychlému rozvoji v oblasti připojení k Internetu, mobilních zařízení a přístupu samotných uživatelů. Ocenit mohu vyjmenované metody marketingu na Internetu. Nicméně nechápu podkapitolu věnující se tzv. Webu 2. To je prostě nedefinovaný pojem, na kterém se každý snaží ukázat, že mu rozumí.

Závěrem

Kniha Marketingová komunikace – To nejlepší z nových trendů je bezesporu zajímavé čtení, které bych však doporučil spíše pro ověření a utřídění znalostí z oboru. Jinak řečeno se o knihu na dobrou noc nejedná, což však není špatně. Svůj účel v uvedeném případě jistě splní, pokud vám nebude vadit několik již neaktuálních a tedy i nepoužitelných informací, jak již bylo řečeno. Prostě utříděné obory, vysvětlení pojmů a sdělení příkladů.

Autor: Petr Frey

Rozměry: 165 x 235 mm

Vydal: Management Press

Datum vydání: 2008 (druhé rozšířené vydání)

Počet stran: 204

Typ vazby: brožovaná

Barva: černobílá

ISBN: 978-80-7261-160-7

Běžná cena: 320 Kč (doporučená cena)

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 3
 

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz