Vylepšení pro OpenOffice (1) – funkčnost a vzhled

OO.png Apache OpenOffice dostává nové vlastnosti, které měl původně už ukončený projekt Lotus Symphony. V první části článku se dozvíte o možném vylepšení vzhledu a funkčnosti Apache OpenOffice.  

Článek je volným překladem stránky Wiki Apache OpenOffice, na které bylo představeno 30 a více funkcí Lotus Symphony. Ty jdou nad rámec Apache OpenOffice  a mohly by být zařazeny do některé z jeho dalších verzí. Rovněž všechny obrázky jsou převzaty z této stránky.

Nový postranní panel a 13 sekcí vlastností

Panel řízení

Existuje velké množství plovoucích a dokovacích panelů jako např. styly, cliparty, navigátor a další. V Lotus Symphony jsou všechny řízeny v postranním panelu. Ten obsahuje ikony, kde si uživatel zpřístupňuje jednotlivé panely nástrojů.

Panel řízení Panel řízení

 • Panel řízení může být modifikován, včetně inicializace stavu zachování a přepínání kontextu.
 • Lze provádět akce jako například: spínat panely, tažením je přemístit na jiné místo nebo je změnit na plovoucí.

Panel vlastností

 • Panel vlastností se skládá z těch nejčastěji používaných. Lze nastavit vlastnosti vybraných objektů – textu, stránky nebo grafiky.

Panel vlastností Panel vlastností

 • Panel je rozdělen do několika sekcí, každá sekce je skupina vlastností pro objekt.
 • Sekce jsou kontextově citlivé, tzn. že sekce a funkce jsou dostupné v závislosti na vybraném objektu. Pro praktickou ukázku je k nahlédnutí následující video – Symphony Sidebar Video.

Vzhled lišt

Prezentace

 • V prezentacích lze snadno a rychle přepnout na různý druh pohledů kliknutím na tlačítka na spodní liště – například výběr mezi zobrazením běžným, osnovou, poznámkami...
 • Je možné přepínat normálním zobrazením a předlohou stránky kliknutím na ikonu.
 • Je také vidět, který z pohledů je vybrán – na spodní liště je vybraný pohled zvýrazněn.

Lišta přepínání zobrazení v prezentaci Lišta přepínání zobrazení v prezentaci

 • Když je vybrán snímek, je zobrazeno orámování přes stínování snímku.

Zobrazení v liště snímků Zobrazení v liště snímků

 • Při přejezdu myší přes snímek se zobrazí orámování okolo stínování snímku. V normálním stavu je zobrazeno pouze stínování.
 • Je zlepšena barva pozadí lišty a kvůli lepší ovladatelnosti je šipka pro její skrytí více zvýrazněna.

Calc

 • V sešitu je vybraný list zvýrazněn a jeho název podtržen.
 • Ouško záložky je zobrazeno více kontrastně, což poskytuje lepší vzhled a ovládání.
 • Označení řádků a sloupců je více barevně zvýrazněno proti bílé barvě řádků a sloupců.

Zvýraznění vybraného listu Zvýraznění vybraného listu

Writer

 • Pozadí pravítka více zvýrazňuje jeho pravý a levý šedý okraj.
 • Barva pozadí všech aplikací je modrá, což poskytuje větší kontrast s editovanou oblastí.
 • Celkový vzhled je živější.

Pravítko Pravítko

Strukturované kontextové menu a vytříbené uživatelské rozhraní

 • Kontextové menu je logičtěji organizováno a lze jednoduše identifikovat položky funkcí.
 • Uživatelské rozhraní je kultivované a umožňuje snadnou kontrolu uživatelského rozhraní. Jeho výběr je logický v menu i v dialozích.

Příklad kontextového menu Příklad kontextového menu

Nové šablony a clipart galerie

 • V Lotus Symphony 3.0.1 je více než 20 dokumentových šablon, ze kterých lze rychle vytvořit nové dokumenty, prezentace a sešity.
 • Je také možnost použít více než 500 obrázků z galerie clipartů .

Galerie Galerie

Číslování, odrážky a uživatelské vylepšení

 • Uspořádání dialogového okna s číslováním a odrážkami je logicky zorganizováno a má lepší vizuální design poskytující jednodušší ovládání.
 • Byl kladen důraz na kontextovou citlivost při otevření dialogu (tzn. že se při kliknutí pravým tlačítkem myši bude menu měnit podle toho, na kterém objektu ho použijete).
 • Výchozí položky lze upravit a uložit.

Dialog Číslování a odrážek Dialog Číslování a odrážek

 • Číslování a odrážky jsou k dispozici na postranním panelu a jsou také kontextově citlivé.
 • Je posílena funkce restartování a pokračování v číslování.
 • Pro každý bod, který obsahuje číslování, lze využít funkce pokračovat v číslování.

Příklad restartování číslování Příklad restartování číslování

 • Pro zlepšení použitelnosti číslování kapitol lze využít přidání úrovně stylu. Více informací na webu Wiki-OASIS.
 • Zděděné odstavcové styly základního stylu mohou být spojeny s osnovou stylu číslování.
 • Číslování a odrážky mohou být přesunuty na novou stránku nebo do nového sloupce při vytvoření nového zalomení stránky nebo sloupce.

Dialog styly a uživatelské vylepšení

 • Dialog stylů je při otevření ve výchozím nastavení ukotven na postranním panelu (lze změnit přetáhnutím).
 • Styly jsou srovnány do rozevíracích seznamů v poli Druh stylu.
 • Volby Použij, Nový, Upravit a Načíst jsou viditelnější.

Volba stylů Volba stylů

Podpora spojnic v dokumentech a sešitech

 • Spojnice jsou dostupné i v textových dokumentech a tabulkových editorech.

Spojnice Spojnice

Ostatní vylepšení pro všechny části OpenOffice

Prezentace

 • Při kopírování objektů se kopírují i odpovídající animace spojené s těmito objekty.
 • Vylepšena podpora pro import souborů PPT, které obsahují vložené tabulky.
 • Při přehrávání prezentace na více monitorech je stránka v hlavním zobrazení automaticky synchronizována se stránkou zobrazení prezentace.
 • Pokud nejsou zapotřebí posuvníky, jsou v normálním zobrazení automaticky skrývány. Šetří se tím prostor pro uživatele.
 • Všechny body v objektech lze jednoduše zapnout a vypnout společně s odrážkami nebo číslováním kliknutím na tlačítko Odrážky a číslování na panelu nástrojů.
 • Lze pokračovat v prezentaci i po přepnutí do jiné aplikace.
 • Lze vložit nový řádek do tabulky v prezentaci stisknutím tabelátoru v poslední buňce tabulky.

Způsoby, jak vložit snímky do prezentace:

 1. Vložit z externích souborů.
 2. Stiskem Enter v panelu miniatur.
 3. Stiskem [CTRL + M].

Textový dokument

 • Při označení jednoho nebo více odstavců a stisku tabelátoru je před odstavce vložena odrážka. Dříve byl vybraný text nahrazen tabelátorem.

Vložení odrážky do odstavců Vložení odrážky do odstavců

 • Při vložení sekce je kurzor nastaven ve výchozím postavení na novém řádku. Po stisku Backspace se kurzor přesune do sekce, ale řádek je stále dostupný k editaci.

(1). Vložte novou sekci – kurzor je nastaven automaticky na novém řádku.

Vložení sekce, kurzor na novém řádku Vložení sekce, kurzor na novém řádku

(2). Stiskněte Backspace – kurzor se přesune do sekce, ale řádek stále zůstává k editaci.

Přesun kurzorem do sekce Přesun kurzorem do sekce

(3). Ručně přesuňte kurzor na další řádek – lze psát text.

Další editace řádku Další editace řádku

 • Ohraničení dokumentu není ve výchozím nastavení zapnuto. To výrazně zlepšuje čitelnost online dokumentů. Také to zabraňuje překrývání hranic mezi tabulkami a hranicí dokumentu. Ohraničení lze nastavit v menu Volby.

Volba barvy ohraničení Volba barvy ohraničení

Tabulkový editor

 • Lze filtrovat, řadit a provádět mezisoučty pro různé zdroje dat v jednom listu.
 • Řádky a sloupce se přesunují jednoduše přetažením za záhlaví řádků/sloupců.
 • Na stavovém řádku je vidět okamžitý výsledek filtru.
 • Záhlaví řádků filtrovaných položek jsou označena modře.

Názorné zvýraznění řádků Názorné zvýraznění řádků

Podpora VBA

 • VBA lze spustit přímo v Lotus Symphony.
 • Je dostupných více než 200 VBA aplikací. Pro více informací o podpoře VBA navštivte stránku Visual Basic Documentation.

V příští části se dočtete o vylepšení výkonu, spolehlivosti a funkcích jednotlivých částí Apache OpenOffice.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 4
 

Komentáře

user avatar Petr Valach
Odpovědět
Vylepšení pro OpenOffice (1) – funkčnost a vzhled
2. 07. 2012, 12:43:58
Třikrát hurá! Po aplikaci těchto změn bude OO velice sexy programem :-)) těším se :-)

I když náskok LO je v tuto chvíli obrovský a tyto změny, byť strašně důležité, jsou jen kosmetického rázu...
user avatar Jan Krejčí
Odpovědět
Vylepšení pro OpenOffice (1) – funkčnost a vzhled
7. 07. 2012, 22:25:55
Apache OpenOffice by mělo tyhle změny rychle zapracovat, dokud se většina pozornosti soustředí na LibreOffice. Díky tomu nebude mít problémy s protesty těch, kteří zbožňují starý nabídkový vzled.
A myslím,že díky těmto změnám se k OpenOffice vrátí od LibreOffice spousta lidí, kteří prostě jen nechtějí platit Microsoftu.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Daniel Sedláček

Daniel Sedláček

Amatérsky se věnuji programování maker od podzimu 2010.
Aktivní jsem na fóru od ledna 2011.
Od července 2011 spolupracuji i jako moderátor fóra.

Využívám pouze OpenOffice.org (LibreOffice nemám nainstalován).

 

Public Relations

Jak si zabezpečit servery?

DNSSECPokud chce moderní člověk plně využívat to, co mu virtuální svět internetu nabízí, musí se stále více orientovat na bezpečnost. Musí činit kroky, jež ho ochrání před riziky, jež se právě na této síti skrývají a dnes a denně uživatele ohrožují.

Pokračování ...


 
 
woo jaw demo hz