Vylepšení pro OpenOffice (1) – funkčnost a vzhled

OO.png Apache OpenOffice dostává nové vlastnosti, které měl původně už ukončený projekt Lotus Symphony. V první části článku se dozvíte o možném vylepšení vzhledu a funkčnosti Apache OpenOffice.  

Článek je volným překladem stránky Wiki Apache OpenOffice, na které bylo představeno 30 a více funkcí Lotus Symphony. Ty jdou nad rámec Apache OpenOffice  a mohly by být zařazeny do některé z jeho dalších verzí. Rovněž všechny obrázky jsou převzaty z této stránky.

Nový postranní panel a 13 sekcí vlastností

Panel řízení

Existuje velké množství plovoucích a dokovacích panelů jako např. styly, cliparty, navigátor a další. V Lotus Symphony jsou všechny řízeny v postranním panelu. Ten obsahuje ikony, kde si uživatel zpřístupňuje jednotlivé panely nástrojů.

Panel řízení Panel řízení

 • Panel řízení může být modifikován, včetně inicializace stavu zachování a přepínání kontextu.
 • Lze provádět akce jako například: spínat panely, tažením je přemístit na jiné místo nebo je změnit na plovoucí.

Panel vlastností

 • Panel vlastností se skládá z těch nejčastěji používaných. Lze nastavit vlastnosti vybraných objektů – textu, stránky nebo grafiky.

Panel vlastností Panel vlastností

 • Panel je rozdělen do několika sekcí, každá sekce je skupina vlastností pro objekt.
 • Sekce jsou kontextově citlivé, tzn. že sekce a funkce jsou dostupné v závislosti na vybraném objektu. Pro praktickou ukázku je k nahlédnutí následující video – Symphony Sidebar Video.

Vzhled lišt

Prezentace

 • V prezentacích lze snadno a rychle přepnout na různý druh pohledů kliknutím na tlačítka na spodní liště – například výběr mezi zobrazením běžným, osnovou, poznámkami...
 • Je možné přepínat normálním zobrazením a předlohou stránky kliknutím na ikonu.
 • Je také vidět, který z pohledů je vybrán – na spodní liště je vybraný pohled zvýrazněn.

Lišta přepínání zobrazení v prezentaci Lišta přepínání zobrazení v prezentaci

 • Když je vybrán snímek, je zobrazeno orámování přes stínování snímku.

Zobrazení v liště snímků Zobrazení v liště snímků

 • Při přejezdu myší přes snímek se zobrazí orámování okolo stínování snímku. V normálním stavu je zobrazeno pouze stínování.
 • Je zlepšena barva pozadí lišty a kvůli lepší ovladatelnosti je šipka pro její skrytí více zvýrazněna.

Calc

 • V sešitu je vybraný list zvýrazněn a jeho název podtržen.
 • Ouško záložky je zobrazeno více kontrastně, což poskytuje lepší vzhled a ovládání.
 • Označení řádků a sloupců je více barevně zvýrazněno proti bílé barvě řádků a sloupců.

Zvýraznění vybraného listu Zvýraznění vybraného listu

Writer

 • Pozadí pravítka více zvýrazňuje jeho pravý a levý šedý okraj.
 • Barva pozadí všech aplikací je modrá, což poskytuje větší kontrast s editovanou oblastí.
 • Celkový vzhled je živější.

Pravítko Pravítko

Strukturované kontextové menu a vytříbené uživatelské rozhraní

 • Kontextové menu je logičtěji organizováno a lze jednoduše identifikovat položky funkcí.
 • Uživatelské rozhraní je kultivované a umožňuje snadnou kontrolu uživatelského rozhraní. Jeho výběr je logický v menu i v dialozích.

Příklad kontextového menu Příklad kontextového menu

Nové šablony a clipart galerie

 • V Lotus Symphony 3.0.1 je více než 20 dokumentových šablon, ze kterých lze rychle vytvořit nové dokumenty, prezentace a sešity.
 • Je také možnost použít více než 500 obrázků z galerie clipartů .

Galerie Galerie

Číslování, odrážky a uživatelské vylepšení

 • Uspořádání dialogového okna s číslováním a odrážkami je logicky zorganizováno a má lepší vizuální design poskytující jednodušší ovládání.
 • Byl kladen důraz na kontextovou citlivost při otevření dialogu (tzn. že se při kliknutí pravým tlačítkem myši bude menu měnit podle toho, na kterém objektu ho použijete).
 • Výchozí položky lze upravit a uložit.

Dialog Číslování a odrážek Dialog Číslování a odrážek

 • Číslování a odrážky jsou k dispozici na postranním panelu a jsou také kontextově citlivé.
 • Je posílena funkce restartování a pokračování v číslování.
 • Pro každý bod, který obsahuje číslování, lze využít funkce pokračovat v číslování.

Příklad restartování číslování Příklad restartování číslování

 • Pro zlepšení použitelnosti číslování kapitol lze využít přidání úrovně stylu. Více informací na webu Wiki-OASIS.
 • Zděděné odstavcové styly základního stylu mohou být spojeny s osnovou stylu číslování.
 • Číslování a odrážky mohou být přesunuty na novou stránku nebo do nového sloupce při vytvoření nového zalomení stránky nebo sloupce.

Dialog styly a uživatelské vylepšení

 • Dialog stylů je při otevření ve výchozím nastavení ukotven na postranním panelu (lze změnit přetáhnutím).
 • Styly jsou srovnány do rozevíracích seznamů v poli Druh stylu.
 • Volby Použij, Nový, Upravit a Načíst jsou viditelnější.

Volba stylů Volba stylů

Podpora spojnic v dokumentech a sešitech

 • Spojnice jsou dostupné i v textových dokumentech a tabulkových editorech.

Spojnice Spojnice

Ostatní vylepšení pro všechny části OpenOffice

Prezentace

 • Při kopírování objektů se kopírují i odpovídající animace spojené s těmito objekty.
 • Vylepšena podpora pro import souborů PPT, které obsahují vložené tabulky.
 • Při přehrávání prezentace na více monitorech je stránka v hlavním zobrazení automaticky synchronizována se stránkou zobrazení prezentace.
 • Pokud nejsou zapotřebí posuvníky, jsou v normálním zobrazení automaticky skrývány. Šetří se tím prostor pro uživatele.
 • Všechny body v objektech lze jednoduše zapnout a vypnout společně s odrážkami nebo číslováním kliknutím na tlačítko Odrážky a číslování na panelu nástrojů.
 • Lze pokračovat v prezentaci i po přepnutí do jiné aplikace.
 • Lze vložit nový řádek do tabulky v prezentaci stisknutím tabelátoru v poslední buňce tabulky.

Způsoby, jak vložit snímky do prezentace:

 1. Vložit z externích souborů.
 2. Stiskem Enter v panelu miniatur.
 3. Stiskem [CTRL + M].

Textový dokument

 • Při označení jednoho nebo více odstavců a stisku tabelátoru je před odstavce vložena odrážka. Dříve byl vybraný text nahrazen tabelátorem.

Vložení odrážky do odstavců Vložení odrážky do odstavců

 • Při vložení sekce je kurzor nastaven ve výchozím postavení na novém řádku. Po stisku Backspace se kurzor přesune do sekce, ale řádek je stále dostupný k editaci.

(1). Vložte novou sekci – kurzor je nastaven automaticky na novém řádku.

Vložení sekce, kurzor na novém řádku Vložení sekce, kurzor na novém řádku

(2). Stiskněte Backspace – kurzor se přesune do sekce, ale řádek stále zůstává k editaci.

Přesun kurzorem do sekce Přesun kurzorem do sekce

(3). Ručně přesuňte kurzor na další řádek – lze psát text.

Další editace řádku Další editace řádku

 • Ohraničení dokumentu není ve výchozím nastavení zapnuto. To výrazně zlepšuje čitelnost online dokumentů. Také to zabraňuje překrývání hranic mezi tabulkami a hranicí dokumentu. Ohraničení lze nastavit v menu Volby.

Volba barvy ohraničení Volba barvy ohraničení

Tabulkový editor

 • Lze filtrovat, řadit a provádět mezisoučty pro různé zdroje dat v jednom listu.
 • Řádky a sloupce se přesunují jednoduše přetažením za záhlaví řádků/sloupců.
 • Na stavovém řádku je vidět okamžitý výsledek filtru.
 • Záhlaví řádků filtrovaných položek jsou označena modře.

Názorné zvýraznění řádků Názorné zvýraznění řádků

Podpora VBA

 • VBA lze spustit přímo v Lotus Symphony.
 • Je dostupných více než 200 VBA aplikací. Pro více informací o podpoře VBA navštivte stránku Visual Basic Documentation.

V příští části se dočtete o vylepšení výkonu, spolehlivosti a funkcích jednotlivých částí Apache OpenOffice.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 4
 

Komentáře

user avatar Petr Valach
Odpovědět
Vylepšení pro OpenOffice (1) – funkčnost a vzhled
2. 07. 2012, 12:43:58
Třikrát hurá! Po aplikaci těchto změn bude OO velice sexy programem :-)) těším se :-)

I když náskok LO je v tuto chvíli obrovský a tyto změny, byť strašně důležité, jsou jen kosmetického rázu...
user avatar Jan Krejčí
Odpovědět
Vylepšení pro OpenOffice (1) – funkčnost a vzhled
7. 07. 2012, 22:25:55
Apache OpenOffice by mělo tyhle změny rychle zapracovat, dokud se většina pozornosti soustředí na LibreOffice. Díky tomu nebude mít problémy s protesty těch, kteří zbožňují starý nabídkový vzled.
A myslím,že díky těmto změnám se k OpenOffice vrátí od LibreOffice spousta lidí, kteří prostě jen nechtějí platit Microsoftu.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
Daniel Sedláček

Daniel Sedláček

Amatérsky se věnuji programování maker od podzimu 2010.
Aktivní jsem na fóru od ledna 2011.
Od července 2011 spolupracuji i jako moderátor fóra.

Využívám pouze OpenOffice.org (LibreOffice nemám nainstalován).

 
 
 
woo jaw demo hz