Rozšírenie pre prácu s hypertextovými odkazmi

doplnek.png Potrebujete vymazať, vložiť či opraviť hypertextové odkazy, ktoré sa nachádzajú v textovom dokumente? Nainštalujte si rozšírenie JP oprava hypertextových odkazov.  

Pri praktickej práci sa častokrát stretávate s tým, že v dokumente máte vložené hypertextové odkazy, ktoré však z ľubovoľných dôvodov nemusia byť správne, alebo vám môžu aj prekážať. Naopak, niekedy potrebujete do dokumentu hypertextový odkaz vložiť alebo ho editovať, ale pracovné okno OpenOffice.org Hypertextový odkaz, ktoré je prístupné cez menu Vložiť | Hypertextový odkaz, vám z ľubovoľných dôvodov nevyhovuje.

 

Štandardné okno pre vkladanie a editovanie hypertextových odkazov v OpenOffice.orgŠtandardné okno pre vkladanie a editovanie hypertextových odkazov v OpenOffice.org

Na riešenie uvedených problémov sme pre vás pripravili rozšírenie JP oprava hypertextových odkazov v aktuálnej verzii 2010.06.21. Rozšírenie je jazykovo lokalizované do slovenčiny, češtiny a angličtiny.

 

Panel nástrojov „JP oprava hypertextových odkazov“Panel nástrojov „JP oprava hypertextových odkazov“

Po nainštalovaní rozšírenia sa vám do prostredia OpenOffice.org Writer vloží rovnomenný panel nástrojov, ktorý obsahuje tri tlačidlá – Vymazanie hypertextových odkazov, Oprava hypertextových odkazov a Nastavenie hypertextových odkazov.

Pomocou prvého tlačidla Vymazanie hypertextových odkazov vymažete všetky hypertextové odkazy v označenom texte. Rozšírenie pri tomto zachováva formátovanie textu, takže už oň neprídete tak, ako keď ste odstraňovali tieto odkazy pomocou voľby menu Formát | Východzie formátovanie či pomocou obdobnej voľby v kontextovom menu.

Označenie textu, v ktorom bude vymazaný hypertextový odkazOznačenie textu, v ktorom bude vymazaný hypertextový odkaz

Samozrejme, môžete naraz označiť aj celý text (klávesová skratka Ctrl+A) a jedným stlačením tohto tlačidla dokážete vymazať všetky hypertextové odkazy v celom dokumente.

Text po vymazaní hypertextového odkazuText po vymazaní hypertextového odkazu

Pomocou druhého tlačidla Oprava hypertextových odkazov môžete skontrolovať a prípadne opraviť všetky hypertextové odkazy v dokumente. Rozšírenie prechádza celý dokument pričom v nájdených odkazoch automaticky odstráni prípadné medzery na začiatku a konci odkazov (vrátane ich kódového zápisu %20), odkaz v dokumente zvýrazní (ako pri hľadaní textov) a ponúkne vám ho na manuálnu opravu.

Po zadaní opravy však rozšírenie už schválne nekontroluje, či ste na začiatku alebo na konci odkazu zadali medzery v tvare %20, takže ich v prípade potreby práve touto voľbou môžete zadať. Medzery, ktoré zadáte iba ich stlačením, sú však zo začiatku a konca odkazu v každom prípade vymazané.

Oprava nájdeného hypertextového odkazuOprava nájdeného hypertextového odkazu

Upozorňujeme, že pomocou tejto voľby nedokážete odkaz zrušiť – zadanie prázdneho reťazca je totožné s tlačením tlačidla Zrušiť, čo je dané funkciou OpenOffice.org, ktorá sa používa pre jeho zadanie, a preto sa toto chovanie nedá zmeniť. Rozšírenie takisto nijako nekontroluje, či zadaný text je, alebo nie je hypertextový odkaz.

Pretože sa musí skontrolovať každý znak dokumentu, môže byť táto funkcia časovo náročná. Aby ste mali prehľad, koľko bude jej beh ešte trvať, v dolnej časti pracovného okna OpenOffice.org sa zobrazuje podobne ako pri ukladaní dokumentu priebeh spracovania.

Posledné tlačidlo Nastavenie hypertextových odkazov je určené na vkladanie a opravovanie hypertextových odkazov v označenom texte. V prípade, že tento text odkaz už obsahuje, môžete ho pomocou tejto voľby opraviť, pokiaľ nie, tak ho môžete zadať – ako hypertextový odkaz sa vám v tomto prípade ponúkne označený text dokumentu.

Vloženie hypertextového odkazu do označeného textuVloženie hypertextového odkazu do označeného textu

Ostatná funkčnosť je totožná s predchádzajúcou voľbou Oprava hypertextových odkazov (vrátane vymazania medzier), a preto sa jej už nemusíme viac venovať.

Stiahnite si rozšírenie JP oprava hypertextových odkazov.

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 7
 

Komentáře

user avatar Mach
Odpovědět
Rozšírenie pre prácu s hypertextovými odkazmi
16. 07. 2010, 22:22:33
Pane Pastieriku bravo, naprostý luxus. Zvláště funkce odstranění hyperlinků. Měl byste vidět referáty studentů vytvořené z okopírovaných textů wikipedie. Hyperlinky se to v nich jen hemží. Marně jim vysvětluji, že se text vkládá funkcí 'Vložit jinak' :-) S touto funkcí je to otázka pár kliknutí. Děkuji. Vaše rozšíření jsou skvělá.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz