Stiahnite si rozšírenie pre nastavovanie indexov

doplnek.png Nepostačujú vám štandardné možnosti nastavenia horného a spodného indexu? Potrebujete vertikálne posunúť text (napríklad tak, ako sa píše text „LaTeX“)? Nainštalujte si rozšírenie JP Nastavenie indexov.  

Pri práci s indexmi ste odkázaní na štandardné hodnoty, ktoré používa OpenOffice.org – veľkosť písma indexu je 58% veľkosti bežného textu a index je zarovnaný k hornému alebo spodnému okraju textu. Tieto možnosti však mnohým nepostačujú a práve pre nich sme pripravili rozšírenie JP Nastavenie indexov v aktuálnej verzii 2010.08.11.

Po nainštalovaní rozšírenia sa vám do prostredia OpenOffice.org Writer pridajú tri panely nástrojov – JP Rozšírené nastavovanie indexov, JP Posúvanie umiestnenia indexov a JP Posúvanie veľkosti indexov. Ako obvykle, rozšírenie je jazykovo lokalizované do slovenčiny, češtiny a angličtiny.

Nastavenie indexov

Panel nástrojov „JP Nastavovanie indexov“Panel nástrojov „JP Nastavovanie indexov“

Prvý panel nástrojov obsahuje štyri tlačidlá, pomocou ktorých môžete nastavovať indexy – Definovanie horného a dolného indexu, Normálne písmo, Horný index a Dolný index. Prvé tlačidlo (táto funkcia je prístupná aj cez menu Nástroje | Prídavky | Definovanie horného a dolného indexu) otvorí pracovné okno Nastavenie indexov.

V pracovnom okne môžete nastavovať hodnoty horného aj dolného indexu pomocou percenta ich veľkosti oproti bežnému textu (údaj Veľkosť) a pomocou tzv. odsadenia. Pri údaji odsadenia musíme spomenúť, že štandardná hodnota je 101%, ktorá znamená, že index je zarovnaný k hornému alebo spodnému okraju textu.

 

Pracovné okno „Nastavenie indexov“Pracovné okno „Nastavenie indexov“

Pomocou tlačidla Nastav môžete nastaviť príslušné hodnoty indexu priamo počas písania textu, t. j. pracovné okno Nastavenie indexov nemusíte zatvárať. Pokiaľ si chcete nastavené hodnoty odpamätať aj do budúcnosti, môžete to urobiť pomocou tlačidla Ulož. Pretože rozšírenie je urobené tak, že si OpenOffice.org pamätá nastavené hodnoty počas celej svojej práce, môžete sa v prípade zmeny a potreby vrátiť k odpamätaným hodnotám pomocou tlačidla Načítaj. Prácu nakoniec ukončíte pomocou tlačidla Koniec.

Nastavené hodnoty indexov môžete v texte používať pomocou ďalších tlačidiel, ktoré sa nachádzajú na paneli nástrojov JP Rozšírené nastavovanie indexov. Pretože ich význam je samozrejmý, nemá zmysel, aby sme sa im venovali podrobnejšie, ale preto iba spomeňme, že nastavenie parametrov v rozšírení indexov nemá vplyv na nastavenie štandardných hodnôt indexov OpenOffice.org (58%, 101%), takže pomocou bežných funkcií vždy nastavíte „normálne“ horné a dolné indexy.

Rýchla zmena posunu a veľkosti indexov

Panel nástrojov „JP Posúvanie umiestnenia indexov“Panel nástrojov „JP Posúvanie umiestnenia indexov“

Ďalšie dva panely, ktoré sa nainštalovali s rozšírením, slúžia na rýchlu zmenu posunu a veľkosti indexov. V paneloch sa nachádzajú postupne tlačidlá pre zmenu posunu horného indexu – zväčšenie o 10%, zväčšenie o 1%, zmenšenie o 10%, zmenšenie o 1%; a pre zmenu posunu dolného indexu – zväčšenie o 10%, zväčšenie o 1%, zmenšenie o 10%, zmenšenie o 1%. V ďalšom paneli sú podobné funkcie v rovnakom poradí, ktorá však menia vlastnú veľkosť indexov. Pravdaže, rozšírenie vám nedovolí nastaviť iné hodnoty, aké pripúšťa OpenOffice.org.

Panel nástrojov „JP Posúvanie veľkosti indexov“Panel nástrojov „JP Posúvanie veľkosti indexov“

Pokiaľ máte otvorené okno Nastavenie indexov, zmena veľkosti indexov sa ihneď zobrazí v príslušných políčkach pre ich zadávanie. Samozrejme, toto platí aj pre prípadné neskoršie otvorenie tohto okna a práve v tejto súvislosti je viac pochopiteľný význam funkcie Načítaj.

Ukážka sádzania „LaTeX“ Ukážka sádzania „LaTeX“

Ukážka možností sadzby pomocou zmeny veľkostí a odsadenia indexovUkážka možností sadzby pomocou zmeny veľkostí a odsadenia indexov

Na záver ešte upozorňujeme, že v prípade indexov sa nedá nastaviť záporné odsadenie znakov, (kerning) a preto napr. vysádzanie textu „LaTeX“ nebude v žiadnom prípade také isté, ako ho sádza typografický systém LaTeX. V každom prípade sa však týmto možnostiam aspoň veľmi hrubo priblížite.

stahnout.png

 

(Jako ve škole) Průměr: 1.00 | Hodnotilo: 5
 

Komentáře

user avatar Michael
Odpovědět
Z tímto OpenOFICE mi z PLOCHY NEOTVORÍ ŽÁDEN WORD - dokument ! ! ! PROČ ???Stiahnite si rozšírenie pre nastavovanie indexov
20. 08. 2010, 23:37:10
Z tímto OpenOFICE mi z PLOCHY NEOTVORÍ ŽÁDEN WORD - dokument ! ! ! PROČ ???
uŽ JSEM Z TOHO ZOUFALÝ .
Děkuji Michael Švec
user avatar j-pastierik
Odpovědět
Re:Z tímto OpenOFICE mi z PLOCHY NEOTVORÍ ŽÁDEN WORD - dokument ! ! ! PROČ ???Stiahnite si rozšírenie pre nastavovanie indexov
21. 08. 2010, 06:01:45
Prosím takéto otázky píšte do fóra, tu je to OT.

Přidat názor

 

Nejsou podporovány žádné značky, komentáře jsou jen čistě textové. Více o diskuzích najdete v nápovědě. Diskuzi můžete sledovat pomocí RSS kanálu.

 
 
 
woo jaw demo hz